Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 27, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 27-11-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 27, 2001

13. Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative privind Legea grădinilor zoologice și acvariilor publice.
 
see bill no. 339/1999

Domnul Ovidiu-Cameliu Petrescu:

................................................

Propunerea legislativă privind Legea grădinilor zoologice și acvariilor publice. Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește. Din partea comisiei sesizate în fond. Poftiți!

Domnul Radu-Liviu Bara:

Mulțumesc, domnule președinte. Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritorului și echilibru ecologic a fost sesizată în fond cu inițiativa legislativă privind Legea grădinilor zoologice și acvariilor publice. În ședința din 25 octombrie 2001, comisia a hotărât ca propunerea legislativă mai sus menționată să fie supusă spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților în forma prezentată în raportul respectiv. Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu-Cameliu Petrescu:

Și eu vă mulțumesc. Dacă la dezbateri generale dorește cineva să se înscrie? Nu dorește nimeni.

Să intrăm atunci în dezbaterea propunerii legislative.

Titlul legii. Dacă sunt obiecții? Vedeți că este o modificare în raport. Nu sunt obiecții. Adoptat.

Poz.2 din raport. Vă rog să mergem pe raport.

Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Deci, adoptat.

Aveți, aici, în raport niște formulări care sunt puțin mai ciudate, nu știu exact.

Deci să considerăm că art.1 a fost adoptat.

Art.2, așa cum este modificat de comisie, la poz.3 din raport.

Sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Adoptat.

Art.3, prin raport se propune eliminarea.

Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

S-a eliminat.

De asemenea, pentru art.4, vă rog să observați că prin raport se propune, de asemenea, eliminarea.

Sunt obiecții? Nu sunt.

Adoptată această variantă.

La art.5, vă rog să observați că se reformulează și se modifică și poziția lui.

Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Adoptată varianta comisiei de la pct.6 al raportului.

Art.6. Se propune eliminarea de către comisie a acestui articol.

Sunt obiecții? Nu sunt.

Adoptat.

Art.7. Se propune eliminarea.

Sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Adoptată varianta comisiei.

La art.8, poz.9 din raport.

Veți observa că se propune de asemenea eliminarea acestui art.8.

Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Adoptată varianta comisiei.

La poz.10 din raport, vă rog să observați că se introduce un articol care, după eliminările acestuia, devine art.4.

Sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Adoptată varianta comisiei.

Referitor la art.9 din lege, poz.11 din raport.

Se propune eliminarea.

Sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Adoptată această variantă.

Actualul art.10 din lege, din propunerea legislativă.

Prin poz.12 a raportului se propune de asemenea eliminarea.

Sunt obiecții? Nu sunt.

La poz.12 se introduce o denumire de capitol, se creează un Capit.II.

Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Adoptată această variantă.

Conținutul actual al art.11 din propunerea legislativă.

Vă rog să observați că în raport, la poz.14 ni se propune eliminarea lui.

Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Deci, s-a eliminat; s-a adoptat varianta comisiei.

De asemenea, art.12 și art.13.

Se propune eliminarea lor.

Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

S-a adoptat această propunere a comisiei, de eliminare.

La poz.17 din raport, vă rog să observați că se introduce un art.5, cu un anumit conținut, care preia idei din art.11, 12 și 13 din propunere care să fie eliminate.

Dacă sunt obiecții referitor la acest punct? Nu sunt.

S-a adoptat.

Se introduce un articol nou, art.6, vedeți la poz.11 din raport.

Sunt obiecții? Nu sunt.

Adoptată varianta comisiei.

Un articol nou, art.7.

Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

S-a introdus acest art.7.

Se introduce art.8, la poz.20 din raport vă rog să priviți.

Sunt obiecții? Nu sunt.

S-a adoptat.

Se introduce un art.9, observați poz.21 din raport.

Sunt obiecții? Nu sunt.

Deci, s-a adoptat.

Se introduce un capitol nou, Capitolul III "Obligații și răspunderi privind conservarea vieții sălbatice".

Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Adoptat.

Art.14 din propunerea legislativă. I se modifică conținutul și devine și art.10, conform renumerotării.

Vă rog să observați la poz.23 a raportului comisiei de mediere.

Sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Adoptat.

Se introduce un art.11.

Observați formulările din poz.24 a raportului.

Sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Adoptat.

Actualul art.15 din propunerea legislativă devine art.12 și suferă și o anumită modificare. Observați această modificare la poz.25 din raportul comisiei.

Sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Adoptată varianta comisiei.

Actualul art.16 din propunerea legislativă devine art.13 și primește o nouă formulare. Observați la poz.26 din raport.

Sunt obiecții? Nu sunt.

Adoptat.

Actualul punct.17, art.17 din lege, din propunerea legislativă, devine art.14 și i se modifică conținutul. Observați la poz.27 din raport.

Sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Adoptat.

Titlul capitolului se modifică și va avea denumirea Capit.IV – Dispoziții finale.

Sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Adoptat.

Se introduce, prin poz.29 a raportului, un art.15, observați conținutul de la poz.29 din raport.

Sunt obiecții? Nu sunt.

Adoptat.

Art.18 din propunerea legislativă se elimină.

Sunt obiecții asupra acestei eliminări? Nu sunt.

S-a adoptat.

Se introduce un nou articol, art.16. Observați conținutul acestui articol la poz.31 din raport.

Sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Adoptat.

Pct.19 din propunerea legislativă devine art.17 și va avea alt conținut, pe care vă rog să-l observați la poz.32 din raport.

Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Îl considerăm adoptat.

Pct.20 din propunerea legislativă devine art.18 și are un alt cuprins, pe care vă rog să-l observați în raportul comisiei la poz.33.

Sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Adoptată această variantă a comisiei.

Iar pct.21 din lege se propune a fi eliminat.

Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Vă mulțumesc.

Am parcurs întreaga propunere legislativă.

Legea are caracter ordinar.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Sunt 4 abțineri.

S-a adoptat această lege ordinară.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 26 august 2019, 4:29
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro