You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 27-11-2001

Sittings of the Chamber of Deputies of November 27, 2001

15. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/2000 privind completarea și modificarea Ordonanței Guvernului nr.128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.
 
see bill no. 23/2000

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

................................................

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2000 privind completarea și modificarea Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.

Dacă din partea inițiatorului se dorește?

Poftiți.

Doamna Maria Manolescu:

Vă mulțumesc.

Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și a condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate potrivit legii în proprietatea privată a statului prin Ordonanța Guvernului nr. 37/2000 a avut în vedere următoarele: pe de o parte, reglementarea situației bunurilor mobile și imobile care provin din succesiuni fără moștenitori, fie legali sau testamentari, precum și a bunurilor mobile fără stăpân și a celor părăsite, iar, pe de altă parte, extinderea categoriilor de beneficiari în ce privește atribuirea cu titlu gratuit sau cu plată a bunurilor respective.

A avut în vedere și alte reglementări privind mijloacele de plată în valută neconvertibilă, precum și recuperarea din veniturile încasate din valorificare a cheltuielilor efectuate cu valorificarea bunurilor respective.

Menționăm, totodată, că prevederile Ordonanței Guvernului nr. 113/2000 sunt propuse ca amendamente la raportul asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2000 privind completarea și modificarea Ordonanței Guvernului nr. 128/1998, astfel că această Ordonanță a Guvernului, nr.113, care este înscrisă pe ordinea de zi la punctul următor este prevăzută a fi respinsă.

Suntem de acord cu amendamentele propuse și supunem adoptării Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2000 în varianta menționată.

Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Din partea comisiei, domnul deputat Grigoraș.

Domnul Neculai Grigoraș:

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a examinat Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2000 privind compleltarea și modificarea Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate potrivit legii în proprietatea privată a statului și a hotărât ca acest proiect de lege să fie supus dezbaterii și adoptării plenului cu amendamentele din raportul comisiei.

Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Și eu vă mulțumesc.

Titlul ordonanței.

Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.I. Vă rog să observați prima poziție, că este o modificare propusă prin raportul comisiei.

Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

La pct.1 al art.I.

Vă rog să observați la pct.2 al raportul comisiei că este propusă o modificare.

Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

La pct.2 al art.I.

Vă rog să observați că sunt două propuneri de modificare, alin.1 și alin.2.

Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Alin.3. De asemenea, nu sunt propuse modificări.

Dacă dumneavoastră aveți obiecții? Nu aveți. Adoptat.

Pct.4. Dacă sunt obiecții din partea dumneavoastră? Nu sunt.

Vă rog să observați că se introduce un alineat nou la pct.4.

Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Pct.4, în integralitate.

Obiecții? Nu sunt.

Adoptat.

Pct.5. Vă rog să observați la pct.5 al raportului se introduce un alineat nou.

Sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Deci, adoptat pct.5 în forma modificată de comisie.

La pct.6, se introduce, de asemenea, un alineat nou de către comisie.

Sunt obiecții? Nu sunt.

Adoptat pct.6, în forma modificată de comisie.

La pct.7 sunt propuse niște modificări.

Sunt obiecții? Nu sunt.

Adoptat pct.7 al art.I în varianta propusă de comisie.

Pct.8. Sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat.

Art.II. Se propune o modificare.

Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat.

Pct.III. Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat.

Am parcurs ordonanța.

La articolul unic, vă rog să observați că se propune o modificare.

Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

La titlul legii, sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Am parcurs și ordonanța și proiectul de lege.

Este o lege cu caracter ordinar.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi.