Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 27, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 27-11-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 27, 2001

17. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv.
 
see bill no. 327/1999

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

................................................

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv.

Dacă din partea inițiatorului se dorește? Poftiți.

Doamna Maria Manolescu:

Vă mulțumesc.

Prin reglementările Ordonanței nr. 119/1999 s-a întărit responsabilitatea Guvernului, a Ministerului Finanțelor Publice pentru elaborarea și implementarea politicii în domeniul bunei gestiuni financiare și instituirea unor standarde moderne în exercitarea controlului financiar preventiv și efectuarea auditului intern.

Ordonanța a urmărit crearea unor mecanisme de control intern compatibile cu cerințele pregătirii pentru aderarea la Uniunea Europeană, în sensul accesului României la instrumentele financiare instituite de către aceasta.

Ordonanța asigură preluarea de către Ministerul Finanțelor a funcției de control financiar preventiv exercitată până la apariția acesteia de Curtea de Conturi, definește obiectivele și cerințele instituirii la nivelul tuturor instituțiilor publice a unor sisteme de exercitare a controlului intern, ca atribut al conducerii, în concordanță cu standardele internaționale și stabilește totodată obligația de ținere a evidenței angjamentelor instituțiilor publice și de raportare, prin care se întărește monitorizarea execuției bugetare, astfel încât să se ajungă la o perfecționare a procesului bugetar.

Față de cele de mai sus și urmare a raportului de adoptare al Camerei Deputaților, în care s-a preluat ca amendamente prevederile Ordonanței Guvernului nr. 85/2000, prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2000 și ale Ordonanței Guvernului nr. 72/2001, Ministerul Finanțelor Publice propune și susține adoptarea Legii de aprobare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/1999.

Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Și eu vă mulțumesc.

Din partea comisiei, domnul deputat Grigoraș.

Domnul Neculai Grigoraș:

În urma examinării Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999, privind auditul intern și controlul financiar preventiv, Comisia pentru buget, finanțe și bănci propune ca acesta să fie supus spre dezbatere și adoptare cu amendamentele din raport.

Fac mențiunea, domnule președinte, că vom lucra pe raportul înlocuitor și pe textul de bază al ordonanței.

Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc și eu.

Dacă grupurile parlamentare doresc să participe la dezbateri?

Nu doresc.

Atunci, să intrăm în dezbaterea proiectului de lege.

Să începem cu ordonanța.

Titlul ordonanței.

Vă rog să priviți în raport la pag.3, pct.2, se propune o reformulare.

Sunt obiecții? Nu sunt.

S-a adoptat varianta comisiei.

De asemenea, vă rog să observați pct.3 al raportului. Comisia propune ca pe tot cuprinsul ordonanței să se modifice niște termeni: de exemplu, Ministerul Finanțelor se va înlocui cu denumirea "Ministerul Finanțelor Publice"; sintagma "ministru al finanțelor" cu "ministrul finanțelor publice", iar expresia de "audit intern" cu expresia de "audit public intern".

Sunt obiecții? Nu sunt.

S-a adoptat această poziție a comisiei.

La titlul Capit.I, sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat.

Art.1 al ordonanței.

Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

La art.2, vă rog să observați că se propune la lit.o) o reformulare.

Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Dacă sunt obiecții la alte poziții ale art.2? Nu sunt obiecții.

Deci, art.2 a fost adoptat în forma modificată de comisie.

La art.3, sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.4. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.5. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Titlul Capit.II.

Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.6. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

La art.7, vă rog să priviți în raportul comisiei, la alin.3, se propun o serie de modificări la literele acestui alineat.

Dacă sunt obiecții?

Dacă la alte poziții ale art.7 sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Se introduc și niște articole noi pe raport.

Dacă aveți vreo obiecție? Nu aveți nici o obiecție.

Deci, adoptat art.7, cu toate modificările propuse de comisie în raport.

La art.8, care tratează desfășurarea auditului intern.

Vă rog să priviți în raport, la pct.7, se introduce un alineat nou, 61.

Sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Dacă la alte poziții ale acestui articol sunt obiecții? Nu sunt.

Deci, adoptat art.8, cu modificarea propusă de comisie.

Art.9. Sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat.

Titlul Capit.III.

Sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat.

Titlul Secțiunii I.

Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.10. Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.11. Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.12. Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat.

Titlul Secțiunii a II-a.

Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

La art.13, vedeți că la pct.8, prin raportul comisiei se propune o anumită modificare la alin.1.

Sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

La pct.9 din raport se mai introduce un alineat nou – alin.7.

Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Adoptată forma aceasta.

Deci, art.13 a fost adoptat în varianta modificată de comisie.

Dacă la art.14, sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.15. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Secțiunea a III-a.

Titlul secțiunii.

Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.16. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.17. La alin.3 se propune o modificare de către comisie.

Sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Alte obiecții la art.17?

Nu sunt. S-a adoptat.

Art.18. Vă rog să priviți pct.11 din raport, este la pag.8 a raportului.

Se propune o modificare la alin.3.

Sunt obiecții? Nu sunt.

Dacă sunt obiecții la alte puncte?

Art.18 – adoptat în forma modificată de comisie.

Secțiunea IV.

Titlul secțiunii.

Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.19. Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat.

Art.20. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.21. Se propun niște modificări de către comisie, la pag.9, pct.12, și la pct.13 al raportului se propune o modificare.

Sunt obiecții?

Dacă la alte puncte sunt obiecții?

Nu a fost nici o obiecție.

Art.21 - adoptat.

Art.22 la pct.14 al raportului se propune introducerea unui nou alineat. Sunt obiecții? Nu sunt. Art.22 a fost adoptat.

Art.23. Observați pct.15 și 16 din raport și, de asemenea, pct.17. Se propun niște modificări. Sunt obiecții? Nu sunt. Dacă sunt obiecții la alte puncte? Nu sunt obiecții. Art.23 adoptat în forma modificată de comisie.

Titlul Secțiunii V. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.24. Obiecții? Adoptat.

Art.25, se propun niște modificări la pct.18, 19, 20 și 21 din raport. Sunt obiecții? Nu sunt. Dacă la alte puncte sunt obiecții? Nu sunt. N-au fost obiecții la nici un punct al art.25. Este adoptat.

Titlul Capitolului IV. Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.26. Vă rog să observați că sunt niște modificări propuse la pct.22 din raport, pct.23, pct.24 și pct.25 se mai introduce un alineat. Deci la pct.22 sunteți de acord, nu e nici o obiecție. La formularea propusă la pct.23 al raportului este pct.7.

Există obiecții? Poftiți.

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Mulțumesc, domnule președinte,

Stimați colegi,

Nu este o observație de fond, este o observație de redactare. La poz.23 art.26 alin.7 propus avem 3 termeni – un singur termen la diverse redactări: "proces-verbal" cu cratimă, corect, însă urmează "procesului-verbal" cu cratim㠖 incorect și, în final, "procesul-verbal" cu cratimă, incorect. Propunerea mea este de îmbunătățire a redactării, eliminarea cratimei la ultimele două variante: "procesului verbal" și "procesul verbal".

Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Comisia acceptă această propunere, da? Bun. Deci să acceptăm varianta comisiei cu modificarea propusă de domnul deputat Leonăchescu.

Dacă mai sunt alte probleme la acest articol. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat articolul, așa cum a fost modificat de comisie și de domnul Leonăchescu.

Art.27. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.28. Vă rog să observați că se propun modificări la pct.26 al raportului. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Sunt alte obiecții? Nu sunt. Atunci, art.28 este adoptat în integralitate.

Art.29. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.30. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.31. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Titlul Capitolului V. Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.32, vă rog să observați că se propun niște modificări la pct.27 al raportului. Dacă sunt obiecții? Nu sunt.

La alte puncte, dacă sunt observații? Nu sunt. Art.32 este adoptat în forma modificată de comisie.

Art.33. Vă rog să observați la pct.28 al raportului unde se propun niște modificări. Sunt obiecții? Nu sunt. Art.33 a fost adoptat așa cum a fost modificat de comisie.

Art.34. Se propun modificări la pct.29, 30, 31 ale raportului. La pct.30, vă rog să acceptați aceeași obiecție ridicată de domnul Leonăchescu să eliminăm acea cratimă. Da? Alte obiecții? Nu sunt. Art.34 a fost adoptat.

Titlul Capitolului VI. Sunt obiecții? Adoptat.

Art.35. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.36. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.37. Vă rog să observați că la pct.32 al raportului se propun niște modificări. Sunt obiecții? Nu sunt. Art.37 a fost adoptat.

Art.38. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.39. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.40. Se propune o modificare la pct.33 din raport. Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat. Am parcurs întregul text al ordonanței.

Titlul legii. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

La art.unic, vă rog să observați la pag.2 a raportului pct.1 se reformulează acest articol și vă rog să vedeți forma propusă de comisie. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Am parcurs și întreaga lege, deci are un caracter ordinar.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptat în unanimitate.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 22 august 2019, 1:57
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro