Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 27, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 27-11-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 27, 2001

33. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.73/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/1998 privind regimul de confecționare a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru vehicule rutiere.
 
see bill no. 542/2001

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

................................................

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.73/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/1998 privind regimul de confecționare a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru vehiculele rutiere.

Dacă din partea inițiatorului dorește cineva să ia cuvântul. Poftiți!

Doamna Maria Manolescu:

Adoptarea acestui act normativ în materie este de natură să asigure cadrul legal necesar și unitar al reglementării regimului de confecționare a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru vehiculele rutiere în cadrul sistemului național informatic de evidența populației în strânsă conexiune cu reglementările care prevăd înmatricularea și autorizarea circulației vehiculelor rutiere de către formațiunile subordonate Direcției generale de evidență informatizată a persoanei.

Având în vedere cele prezentate, propunem adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.73/2001.

Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Și eu vă mulțumesmc.

Din partea comisiei sesizate în fond.

Domnul Virgil Popescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

În urma examinării proiectului de lege, Comisia de apărare, ordine publică și siguranță națională a hotărât ca acesta să fie supus spre dezbatere și adoptare plenului Camerei, în forma adoptată de Senat.

Ne aflăm în prezența unui proiect de lege cu caracter de lege ordinară. Propun pentru dezbatere trei minute total, cu un minut de intervenție.

Mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Vă mulțumesc.

Titlul ordonanței. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.I. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.II. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Titlul legii. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.unic. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Este un proiect de lege ordinar. Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.9/1992 privind organizarea statisticii oficiale.

Este Comisia economică sesizată. E cineva din Comisia economică? Nu este nimeni. Se amână.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 26 august 2019, 12:43
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro