Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 27, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 27-11-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 27, 2001

9. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.86/2001 privind serviciile de transport public local de călători (amânarea votului final).
 
see bill no. 466/2001

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

................................................

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.86/2001 privind serviciile de transport public local de călători.

Înțeleg că aici s-a parcurs o parte din lege. Poftiți, spuneți-ne. Deci am rămas la poziția 49 din raport, titlu secțiune.

Dacă, la titlu secțiune, sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Adoptat, așa cum a fost modificat de comisie.

Poziția 50 din raport. Dacă sunt obiecții? Vă rog să observați, la poziția 50, 51, 52 și 53, comisia a făcut propuneri de modificare.

Sunt obiecții? Se referă la art.18 din această lege. Nu sunt obiecții. Adoptat art.18 cu modificările propuse de comisie.

La art.19, vă rog să observați că există o modificare la alin.1 și alin 2; sunt și mai multe litere la alin.2, sunt 3 litere. Dacă la acest articol 19, așa cum a fost modifcat prin raportul comisiei sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat art.19 în forma modificată de comisie.

La art.20 sunt, de asemenea, modificări la alin.1 și la literele componente alineatului 1 și, de asemenea, la alin.2; este vorba de poz.56 și 57 din raportul comisiei. Sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Art.20 adoptat.

Titlul secțiunii a II-a. Și aici este o modificare făcută de comisie. Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat așa cum a fost modificat de comisie.

Art.21. Vă rog să observați poz.59 până la 64 din raport. Sunt propuse diferite modificări printre care eliminarea alin.2. Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Art.21 a fost adoptat așa cum a fost modificat de comisie.

Pentru art.22 la poz.65 a raportului găsiți o reformulare la alin.1 și, de asemenea, modificări la alin.2; se introduce prin poz.67 a raportului un nou alin.3. Dacă asupra acestor modificări doriți să vă pronunțați? Sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Art.22 adoptat așa cum a fost modificat de către comisie.

Titlul secțiunii a III-a. Sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat.

La art.23 vă rog să observați, sunt propuse modificări atât la alin.1 cât și alin.2, fiecare literă a alin.2 a suferit modificări numeroase. Dacă pentru acest art.23 sunt observații de făcut la modificările făcute de comisie la textul inițial? Nu sunt. Deci, nu sunt obiecții. Nefiind obiecții, am adoptat art.23 în forma propusă de către comisie.

Art.24. Vă rog să priviți referitor la art.24, pct.71, 72, 73 și 74 din raport, sunt făcute modificări atât la alin.1 și toate alineatele, sunt introduse texte noi, o lit.k), de asemenea, se modifică alin.2. Despre aceasta vorbesc, despre poz.71, 72, 73 și 74 din raport. Dacă aveți comentarii de făcut? La 72 lit.a) are domnul secretar Leonăchescu o problemă. Vă rog să priviți în raport, deci, poz.72, lit.a).

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

La poziția nr.72 din raport, alin.2, subpunctul a) scrie așa: "pentru transportul cu autobuze, minibuze și microbuze". Eu cred că, a pune simultan minibuze și microbuze, este impropriu. Poate că este vorba de midibuze sau altă denumire, diferită de microbuze, pentru că între "mini" și "micro" ar trebui să constatăm că sunt suprapuneri de semantică, de sens. Mersi.

Domnul Ovidiu-Cameliu Petrescu:

Comisia să ne dea o explicație dacă este o diferență între minibuz, microbuz.

Domnul Radu-Liviu Bara:

Da, este diferență între minibuze și microbuze la numărul de locuri. Deci, la minibuze sunt maximum 6-7, la microbuze până la 12, deci sunt două mijloace de transport diferite și de aceea le-am și comasat a) cu b); până la 8 și peste 8, da.

Deci, propunem să rămână articolul așa cum l-a votat comisia.

Domnul Ovidiu-Cameliu Petrescu:

Tehnicienii ne dau o diferență în ceea ce privește numărul de locuri, deși, la prima vedere, în limbajul comun nu sunt niște diferențe. Da, poftim domnule Bivolaru.

Domnul Ioan Bivolaru:

Da, într-un fel, observația domnului Leonăchescu are un sâmbure de adevăr, dar este și o concesie care am făcut-o vizavi de situația reală din piață, din piața transporturilor. Deocamdată, în toate legile pe care noi le-am adoptat până acuma prin Parlament, au fost definite cu claritate autobuzul și microbuzul, care microbuz este un mijloc de transport care are până la 17 locuri, inclusiv șoferul. Sub această capacitate, noi am acceptat de principiu noțiunea de minibuz, pentru că se folosește acest termen în literatura de specialitate, nu este definit nicăieri, dar este sub 17 locuri. Trebuie să o acceptăm așa, pentru că este folosit și în norme.

Domnul Ovidiu-Cameliu Petrescu:

Da, domnul Brudașca.

Domnul Damian Brudașca:

Eu nu sunt specialist în numărul de locuri în minibuze sau microbuze, însă dați-mi voie să vă atrag atenția că este de fapt o traducere din limba engleză și în limba engleză există o singură formulă, indiferent de numărul de locuri, este "minibus". Dacă acceptăm această origine a cuvântului, atunci trebuie să acceptăm faptul că menținerea în această formulare la pct.a) a minibuzului și a microbuzului este o inexactitate lingvistică, pentru că nu se precizează nicăieri că un minibuz nu poate avea decât până la 6 locuri sau până la 7 locuri și un microbuz maximum 17 locuri.

Deci, punând aici acest detaliu, este absolut inutil și redundant; noi avem de-a face cu două categorii mari de mijloace de transport în cazul de față; între autobuz la care și el, autobuzul știu că are de la 34 de locuri până la 60 de locuri. De ce nu spunem autobuze mici și autobuze mari? sau eu mai știu ce alte minune! Eu sunt pentru formula, pentru ca să ne respectăm, în primul rând, noi pe noi și limba română, să vorbim despre autobuze și microbuze, pentru că altfel încercăm să inventăm lucruri care nu există. Minibuze - în limba engleză nu există "microbuz", există numai "minibus". Asta este. Este adevărat că suntem în limba română, dar această precizare de detaliu, câte locuri, câte pe stânga, câte pe dreapta, cum să fie al șoferului, este absolut o inutilitate din punct de vedere legislativ.

Domnul Ovidiu-Cameliu Petrescu:

Domnule Brudașca, nici eu nu sunt specialist, dar am certitudinea că, deși în conținutul acestei legi nu este menționat, probabil există niște norme tehnice în care sunt date asemenea detalii. Poftiți!

Domnul Constantin Niculescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Este în legea noastră. În Decretul 328, sigur este foarte vechi, asupra circulației rutiere, sunt categoriile de conducere. Nu trebuie să facem abstracție de această lege care există în România. Până la 8 locuri sunt autovehicule, că, până la urmă, toate sunt autovehicule care pot fi conduse cu categoria B. Peste 8 locuri sunt autovehicule care pot fi conduse numai cu categoria D, dacă este transport de persoane, or, autoturismul, nicăieri în lume, nu a avut mai mult de 4-5 locuri, iar microbuzul este, sigur, cel care depășește 8 locuri, pentru că între 5 și 8 scrie pe carnetul fiecăruia. Cred că majoritatea parlamentarilor au permise de conducere în buzunar. Uitați-vă la categoria B, uitați-vă la categoria D și este o împărțire foarte clară după normele acestea, iar dacă nu există în legislația engleză cuvântul, există în legislația franceză, pentru că s-a inventat "minivonul" și aceasta este tot din engleză, într-o engleză-franceză.

Până la urmă, trebuie să le împărțim după cum este prevăzută în legea românească. În legea românească avem voie să conducem cu categoria B până la 8 locuri și acestea nu sunt autoturisme; autoturisme cu 8 locuri nu există, nu s-au fabricat încă; s-au fabricat autoturisme cu maximum 5-6 locuri. Între 6 și 8, acesta se numește "minivonul", care vrem noi acum, minibuz, iar peste 8 locuri se conduce cu categoria D, care intră microbuzele și autobuzele, funcție de numărul de locuri, dar nu este o inadvertență după legea românească. Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu-Cameliu Petrescu:

Da. Stimați colegi, să considerăm că dacă la alin.1 nu a fost absolut nici o obiecție, el este adoptat, deci alin.1 al art.24, așa cum a fost modificat de comisie.

La alin.2 avem aici prima frază a alin.2 la care, de asemenea, nu a fost nici o obiecție, ea este adoptată.

Lit.a) a fost o obiecție, deci, supun la vot varianta comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? 9 voturi contra.

Abțineri? O abținere.

S-a adoptat varianta comisiei.

Dacă la celelalte puncte ale acestui articol mai sunt obiecții? Nu sunt. Le considerăm adoptate și o dată cu aceasta adoptat art.24.

Art.25. La art.25, vă rugăm să priviți în raport, avem numeroase modificări la poz.75 și 76 din raportul comisiei. Dacă sunt obiecții? Dacă nu sunt obiecții, adoptat art.25, așa cum a fost modificat de comisie.

Art.26, la poz.77 din raport vă rog să observați modificările propuse de comisie, inclusiv eliminarea lit.e). Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Art.26 adoptat așa cum a fost modificat de comisie.

Art.27. Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat.

Art.28. Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat așa cum a fost modificat de comisie.

Titlul cap.IV. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.29. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.30. La art.30 vă rog să vă uitați la poz.82 din raport, sunt propuse o serie de modificări. Sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat așa cum a fost modificat de către comisie.

Titlul cap.V. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.31. Observați în raport, la poz.84, 85, 86, 87 sunt modificări propuse de către comisie. Dacă sunt obiecții la acest art.31, așa cum se propune modificarea lui de către comisie. Nu sunt obiecții. Adoptat.

Art.32. Sunt niște modificări, inclusiv este vorba de eliminarea unui alineat, alin.2. Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat așa cum a fost modificat de comisie.

Art.33. Sunt observații? Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.34. Sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat.

Art.35. Sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat.

Vă rog să observați la poz.93 din raport se propune introducerea unor articole noi, deci, la poz.93 un articol, la poz.94 alt articol. Deci, este vorba de art.351. Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat.

Acum trecem la textul legii. Dacă la titlul legii sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat.

Articolul unic. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Vă rog să priviți în raport la poz.94, se introduce un art.II. Sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat.

Deci, am parcurs întreaga lege. Votul final va avea loc într-o ședință specială de vot.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 20 august 2019, 13:08
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro