Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 18, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
18-10-2021
13-10-2021
12-10-2021
11-10-2021
05-10-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 18-12-2001 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 18, 2001

5. Prezentarea Raportului comun al comisiilor pentru apărare, ordine publică și siguranță națională ale Senatului și Camerei Deputaților.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc, domnule consilier. Permiteți-mi să dau cuvântul pentru a prezenta raportul celor două Comisii de apărare și ordine publică din Senat și Camera Deputaților, domnului președinte Răzvan Ionescu. Aveți cuvântul, domnule președinte.

Domnul Răzvan Ionescu:

Domnule președinte,

Domnilor miniștri,

Stimați colegi,

Raport comun privind strategia de securitate națională a României. Comisiile pentru apărare, ordine publică și siguranță națională ale Senatului și Camerei Deputaților au fost sesizate pentru întocmirea raportului comun în vederea prezentării și dezbaterii în Parlament, în ședință comună, a strategiei de securitate națională a României, document de bază care, conform prevederilor Legii nr.63/2000 fundamentează planificarea apărării la nivel național, constituind expresia politică de referință a atributelor fundamentale ale statului român în acest domeniu.

Dezbătând proiectul noii strategii, comisiile au apreciat că documentul creează un cadru unitar și flexibil de planificare și de concepere a abordărilor sectoriale în domeniul securității al cărui fundament îl constituie imperativul protejării valorilor și identității naționale, asigurarea resurselor interne necesare lansării unor programe economice, culturale și sociale în măsură să apropie societatea românească de indicii de performanță ai civilizației europene.

În acest context, ca element de noutate, sunt definite sistemul securității naționale ca ansamblu al mijloacelor, reglementărilor și instituțiile statului care au rol de a analiza, proteja și afirma interesele fundamentale ale României și strategia de securitate națională ca document de bază ce definește aceste interese ca și obiectivele pentru realizarea lor, având un orizont de evaluare pe termen mediu.

Comisiile au constatat că strategia, în conformitate cu Legea privind planificarea apărării naționale a României, sintetizează obiective, precizează definiții și corelează direcții de acțiune pentru componentele cu atribuții în asigurarea securității țării, având o structură care cuprinde în ordine: definirea intereselor naționale de securitate, precizarea obiectivelor care conduc la protejarea și afirmarea acestor interese, evaluarea mediului internațional de securitate, identificarea factorilor de risc din mediul intern și internațional, direcțiile de acțiune și principalele mijloace pentru asigurarea securității naționale a României.

Analizând factorii de risc la adresa securității României, strategia concluzionează că țara noastră nu este și nu se va afla în viitorul apropiat în fața vreunei amenințări majore de tip militar clasic la adresa securității sale naționale. Se estimează că în perioada actuală, riscurile la adresa securității sunt preponderent de natură nemilitară, mai ales internă, manifestându-se în special în domeniile economic, financiar, social și ecologic.

De asemenea, sunt prezentate o serie de riscuri asimetrice nonclasice, terorismul internațional și transnațional, acțiuni destinate afectării imaginii și credibilității României în plan internațional, agresiunea economico-financiară.

Comisiile au constatat că în capitolul destinat direcțiilor de acțiune în politica de securitate națională se stabilesc măsuri, acțiuni și resurse în domeniile politico-administrativ, economic, social, al educației, cercetării și culturii, siguranței naționale și ordinii publice, apărării naționale, politicii externe, fiecare cu dezvoltările și precizările necesare. În acest context se acordă o atenție specială resurselor politicii de securitate.

În concluzie, dezbătând proiectul strategiei de securitate națională a României, Comisiile pentru apărare, ordine publică și siguranță națională ale Senatului și Camerei Deputaților apreciază că acesta îndeplinește cerința de a constitui documentul de bază care fundamentează planificarea apărării la nivel național, stipulat în art.4 al Legii nr.63/2000 și cu majoritate de voturi au hotărât să supună spre dezbatere și aprobare Parlamentului României proiectul de hotărâre anexat. Mulțumesc.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 18 octobre 2021, 22:43
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro