Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 11, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.10/21-02-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
27-05-2020
20-05-2020 (joint)
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 11-02-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 11, 2002

16. Dezvoltarea interpelărilor și primirea de răspunsuri la interpelări adresate membrilor Guvernului.  

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Trecem, în continuare, la următorul punct care se referă la interpelări și întrebări adresate Guvernului.

Stimați colegi,

Avem 13 interpelări pe ordinea de zi a ședinței consacrate răspunsurilor orale la interpelări. Pentru a da posibilitate fiecăruia dintre dumneavoastră să-și susțină interpelarea și domnii miniștri să vă răspundă la interpelări, v-aș ruga insistent să respectați timpul afectat de Regulament și, în consecință, să fiți foarte conciși.

Domnului deputat Victor Dobre îi va răspunde domnul ministru Georgiu Gingăraș.

Domnul deputat Dobre este în sală? Poftiți.

Am rugămintea să vă prezentați foarte succint cuprinsul interpelării.

Domnul Victor Dobre:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule ministru,

În urma fenomenului de tasare specifică zonei pe care este amplasat municipiul Galați, una dintre cele mai importante baze sportive, Sala Sporturilor, a fost afectată în asemenea măsură, încât a fost necesară luarea deciziei de suspendare a activității.

La solicitarea autorităților locale, în anul 2000, Ministerul Tineretului și Sportului a introdus un program de reparații, Obiectivul "Consolidarea Sălii Sporturilor". Lucrările au demarat în luna septembrie 2000, în anul 2001, MTS-ul a alocat, în total, 10,5 miliarde de lei, dintr-un necesar, la acea dată, de peste 19 miliarde.

Având în vedere că, la data prezentei interpelări, valoarea totală a investiției, în prețurile actualizate, se ridica la 39,5 miliarde lei, iar alocările au fost limitate, există pericolul ca lucrarea să nu poată fi finalizată în anul 2002, cu toate consecințele asupra desfășurării normale a activității în orașul nostru, un oraș atât de important în viața sportivă a României. De aceea, demersul meu, domnule ministru, este să dispuneți măsurile care se impun, astfel încât obiectivul să poată fi redat sportului gălățean până la sfârșitul acestui an.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule ministru Gingăraș, vă rog să vă formulați răspunsul la această interpelare.

Domnul Georgiu Gingăraș:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

În preocuparea Ministerului Tineretului și Sportului există o strategie privind investițiile și eu am fost personal la Galați.

Practic, noi am dublat bugetul: în 2000, au fost 4.800 și în 2001 am alocat 10.500, în timp ce bugetul nostru a fost indexat, la rectificare, cu 50 de miliarde.

Vreau ca, anul acesta, să iau o linie de credit între 5 și 15 milioane de dolari și avem în grijă lucrările de acolo să nu afecteze în special natura terenului pe care o știm și noi, a prezentat-o domnul deputat aici. Deci sper ca, oricum, finanțarea din partea ministerului, anul acesta, nu va coborî sub 10 miliarde, dacă nu obținem linia de credit. Dacă obținem linia de credit, reușim să alocăm toți banii solicitați, deci în jur de 30 de miliarde.

Știm că în Galați mai este și Sala sporturilor de la SIDEX Galați care, într-un fel, vine și nu afectează atât de mult desfășurarea activităților sportive, însă noi avem în preocuparea noastră finalizarea obiectivului de la Galați.

Noi mai avem o problemă și cu sala de la Craiova, unde anul trecut am investit 35 de miliarde și anul acesta le-am dat 10 miliarde, deci tocmai pentru a conserva lucrările și să nu fie afectate structurile respective.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Domnul deputat Dobre dorește să comenteze puțin răspunsul pe care l-a primit de la dumneavoastră.

Domnul Victor Dobre:

Mulțumesc, domnule președinte, și sper ca bunele intenții anunțate de domnul ministru să fie onorate.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Damian Brudașca solicită măsuri pentru eliminarea disfuncționalităților privind arhivele instanțelor și nu dorește să mai dezvolte suplimentar această interpelare decât o spune obiectul acesteia.

Rog pe domnul secretar de stat Alexe Costache Ivanov să prezinte răspunsul Ministerului Justiției.

Domnul Alexe Costache Ivanov:

Stimate domnule deputat,

La interpelarea formulată de dumneavoastră, adresată ministrului justiției, referitoare la eliminarea disfuncționalităților privind arhivele instanțelor, vă comunicăm următoarele, în completarea răspunsului nostru anterior.

Din verificările dispuse referitoare la aspectele semnalate de dumneavoastră, cu care se confruntă cetățenii ce solicită arhivelor judecătorești diferite documente aflate în păstrarea acestora, am constatat că, într-adevăr, există disfuncții la unele instanțe, însă acestea nu pot fi generalizate. O explicație a acestei stări de fapt este aceea că arhivele au fost preluate și predate, în cursul ultimilor 50 de ani, de la o instituție la alta, ceea ce a condus la deteriorarea și degradarea unor documente.

În anul 1950, odată cu înființarea notariatelor de stat, prin Decretul nr.79/31 martie 1950, documentele privind dreptul de proprietate imobiliare aflate în arhivele instanțelor judecătorești au fost predate la arhivele naționale. După această dată, notariatele de stat au fost abilitate prin lege să dețină arhive proprii, având atribuții specifice privind regimul publicității imobiliare, transcripțiunii și inscripțiunii dreptului de proprietate și regimul de carte funciară.

În anul 1995, la apariția Legii nr.36/1995 a notarilor publici și activității notariale, arhivele notariatelor de stat au fost predate judecătoriilor din circumscripția corespunzătoare teritoriului sediului acestora și în zonele în care a existat regimul de carte funciară, respectiv în nordul Bucovinei, în Banat și Ardeal, documentele anterioare anului 1950 au fost predate arhivelor naționale și, după 1950, au fost înregistrate la notariatele de stat, iar în anul 1995 au fost predate judecătoriilor.

Pentru buna desfășurare a activității în acest domeniu, a fost elaborat, de către Ministerul Justiției, Regulamentul privind organizarea și funcționarea administrativă a judecătoriilor, tribunalelor și curților de apel, aprobat prin Ordin al Ministrului Justiției. În ultimii ani, s-au făcut eforturi deosebite pentru amenajarea spațiilor destinate păstrării documentelor și arhivelor, prin reamenajarea celor existente sau prin construirea unor sedii noi, tocmai datorită faptului că, în foarte multe cazuri, spațiile destinate instanțelor judecătorești și care erau afectate arhivelor erau improprii desfășurării unei asemenea activități.

Ca urmare a sesizării dumneavoastră, s-au dat îndrumări și au fost atenționate toate instanțele judecătorești, pentru a fi respectate cu strictețe dispozițiile legale referitoare la administrarea, supravegherea și păstrarea corespunzătoare a acestor documente și, de asemenea, s-a insistat ca cererile și petițiile cetățenilor să fie rezolvate în termenul legal.

Vă mulțumim pentru sesizarea făcută și vă rugăm să primiți, domnule deputat, asigurarea întregii noastre considerații.

Semnează: doamna Rodica Mihaela Stănoiu, ministrul justiției.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumim, domnule ministru.

Domnul deputat Emil Boc a adresat o interpelare Ministerului Finanțelor, care mi-a comunicat că v-a transmis răspunsul scris.

Așa este?

Domnul deputat Boc.

Domnul Emil Boc:

Domnule președinte, este parțial adevărat. Am solicitat, însă, și un răspuns oral, tocmai anticipând faptul că această problemă va evolua de la data înaintării interpelării până la data prezentării ei în plen și, în consecință, domnule președinte, aș dori să solicit amânarea răspunsului Ministerului Finanțelor și rediscutarea acestei interpelări în plen, cu următoarea observație: obiectul interpelării vizează aplicarea cotei zero a taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziționării și instalării de microcentrale de apartament și, pe lângă cele două probleme menționate în interpelare, și anume: dacă familiile care și-au instalat microcentrale, în anul 2000, pot depune cererea de restituire a t.v.a.-ului, adică de 19% din costul total al lucrării, și după data de 31 decembrie 2001.

A doua întrebare viza ce strategie are în vedere Ministerul Finanțelor pentru a mediatiza conținutul unui asemenea act normativ ce vine în sprijinul a sute de mii de oameni din toată țara, pentru a-și putea recupera o parte din costul investiției și cred că oamenii au nevoie de o informație. În acest sens, aș mai adăuga o altă întrebare, și anume: Care este poziția actuală, poziția din luna februarie 2002, a Guvernul României, a Ministerului de Finanțe cu privire la instalarea microcentralelor de apartament, pentru ca cetățenii să-și poată face un calcul normal, firesc cu privire la modul de gestionare a energiei termice pentru această iarnă, cât a mai rămas și pentru toamna viitoare? Deci, aș dori să amânăm răspunsul oral, pentru că nu a fost prezent astăzi domnul ministru. Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

S-a înțeles. Rog reprezentanții Ministerului pentru Relația cu Parlamentul să comunice ministrului finanțelor să se prezinte pentru a răspunde și oral interpelării domnului deputat Boc în ședința din lunea viitoare.

Stimați colegi,

Mai sunt formulate interpelări de către domnul Adrian Moisoiu ministrului Informațiilor Publice, nu este prezent domnul ministru, deci primim un răspuns scris de la dânsul. Poftiți. V-am dat cuvântul să faceți o precizare cu privire la această împrejurare, nu ca să dezvoltați interpelarea.

Domnul Adrian Moisoiu:

Nu. nu, nu, pe răspunsul urmărit.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog.

Domnul Adrian Moisoiu:

Am primit, cu câteva minute înainte de ora 18.00, un răspuns din partea domnului prim-ministru în problema în care am solicitat această interpelare. Mulțumesc pentru calitatea materialului pe care l-am primit, dar vreau, totodată, să exprim o rugăminte, și anume: aș dori ca acest material să fie prezentat și verbal, deci citit aici în Cameră, pentru ca să poată să fie introdus în Monitorul Oficial. Este prea important punctul de vedere și modul în care este lămurită problema ceangăilor și a secuilor, pentru ca aceasta să rămână numai la un răspuns scris pe care eu l-am primit din partea domnului prim-ministru. Sper că se poate acest lucru. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc. O să-i transmitem Guvernului cererea dumneavoastră de a se repeta răspunsul, pe care dumneavoastră l-ați primit scris, și oral.

Domnul deputat Dan Coriolan Simedru. Are două interpelări. Domnul deputat Ștefan Baban este prezent, dar nu este prezent reprezentantul Ministerului Muncii și reprezentantul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și care ne-au comunicat că v-au transmis la ambele răspunsuri scrise.

Domnul Ștefan Baban:

Da, domnule președinte, am primit răspunsul în scris, vă mulțumesc. Consider încheiate problemele.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Dan Coriolan Simedru a primit răspunsul la cele două interpelări, dar am înțeles că dorește și dumnealui răspuns oral.

Domnul Dan Coriolan Simedru:

Da, domnule președinte, având în vedere faptul că cele două interpelări sunt adresate din data de 17 decembrie domnului ministru Octav Cozmâncă și am primit răspunsul scris doar acuma, săptămâna trecută, și l-am solicitat oral și având în vedere că necesită comentarii, așa cum prevede și Regulamentul, deci, aș vrea să fac comentarii, aș dori să fie, cu proxima ocazie, prezentat răspuns oral. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

O să transmitem cererea dumneavoastră Guvernului. Domnul deputat Anghel Stanciu are două interpelări adresate Ministerului Educației și Cercetării și Ministerului Finanțelor Publice, la care a primit răspunsul scris și văd că nu s-a prezentat acum pentru a comenta acest răspuns.

Domnul Ovidiu Drăgănescu s-a adresat Ministerului Agriculturii și, de asemenea, a primit un răspuns scris, nu este prezent pentru a comenta acest răspuns.

Domnul Codrin Ștefănescu a transmis o interpelare Ministerului Lucrărilor Publice și Transporturilor și Locuinței și, de asemenea, a primit răspuns pe care nu dorește să-l mai comenteze.

Domnul Damian Brudașca, de asemenea, a primit un răspuns scris la interpelarea pe care a formulat-o Ministerul Informațiilor Publice și nu dorește să comenteze acest răspuns.

Cu aceasta, vă rog să constatați că lista destinată răspunsurilor la interpelări a fost epuizată.

Declar închisă ședința în plen de astăzi a Camerei Deputaților și vă doresc o seară plăcută.

Ședința s-a încheiat la ora 18.21.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 31 may 2020, 23:37
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro