Plen
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 17 aprilie 2002
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.63/27-04-2002

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2002 > 17-04-2002 Versiunea pentru printare

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 17 aprilie 2002

2. Prezentarea Rapoartelor asupra activității desfășurate de Consiliul Legislativ în anii 1999 și 2000

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

................................................

La primele două puncte în ordinea de zi, avem Raportul asupra activității desfășurate, în anul 1999 și în anul 2000, de către Consiliul Legislativ. În aceste condiții, dau cuvântul domnului Dragoș Iliescu, care ne va prezenta, spre informare, acest raport.

Îl rog, datorită faptului că avem un program încărcat și avem și un termen foarte fix astăzi, ora 18,00, când președintele Consiliului de Miniștri al Italiei va veni să

țină o alocuțiune în fața Camerelor reunite, să aibă buna înțelegere și acest raport, care reprezintă, sigur, activitatea pe 2 ani, să fie prezentat într-un termen de maxim 10 minute, astfel încât să putem să luăm cunoștință de activitatea Consiliului Legislativ.

Vă rog, domnule președinte.

Domnul Dragoș Iliescu -președintele Consiliului Legislativ:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Dați-mi voie să încep prin a vă mărturisi că sunt deosebit de onorat că am posibilitatea să prezint în fața dumneavoastră cele două rapoarte ale Consiliului Legislativ.

Cu permisiunea dumneavoastră, mă voi strădui ca prezentarea ce o voi face să fie de o manieră sintetică, având în vedere și timpul acordat, precum și faptul că cele două rapoarte sunt deja difuzate.

Aș dori totodată ca, în prealabil, să vă informez că

Raportul de activitate al Consiliului Legislativ pe anul 2001 este deja elaborat și va fi depus în Parlament pentru a fi declanșată procedura legală în următoarele zile.

Distinși parlamentari,

Ca și în anii precedenți, principalele probleme asupra cărora Consiliul Legislativ și-a concentrat atenția au fost următoarele:

-avizarea proiectelor de acte normative primite de la cele două Camere ale Parlamentului, precum și de la Guvern;

-reexaminarea legislației anterioare Constituției în vederea asanării acesteia;

-avizarea republicărilor și rectificărilor de acte normative;

-urmărirea armonizării legislației interne cu reglementările comunitare;

-asigurarea evidenței oficiale a legislației;

-informatizarea evidenței legislative.

Un loc primordial în cadrul competențelor constituționale ale Consiliului Legislativ revine activității de avizare a proiectelor de acte normative.

În acești doi ani de activitate, Consiliul Legislativ a fost sesizat cu circa 3.000 de proiecte de acte normative, fiind emise un număr de 2.960 de avize, dintre care 226 avize favorabile, 2.527 avize favorabile, cu observații și propuneri, și 207 avize negative, constatându-se o ușoară scădere față de anii precedenți.

În cuprinsul avizelor, s-au formulat peste 19.000 de observații și propuneri.

Cele mai frecvente observații care au fost semnalate inițiatorilor prin avizele transmise pot fi grupate astfel:

-existența unor anumite contradicții între unele dintre dispozițiile interne ale proiectului sau incompatibilități ale acestora cu reglementări de bază ale sistemului legislativ;

-folosirea abrogărilor implicite, chiar și atunci când abrogarea expresă era posibilă;

-repunerea în vigoare a unor acte abrogate, prin procedeul abrogarea abrogării, lucru incorect și cu serioase implicații practice, inclusiv de retroactivitate.

Un aspect cu o specificitate aparte l-au constituit proiectele de acte normative pentru aprobarea, respectiv ratificarea unor tratate, acorduri sau convenții internaționale.

Dintre aspectele specifice semnalate, prezentăm următoarele:

Definiția termenului de teritoriu din acordurile pentru evitarea dublei impuneri nu a fost în toate cazurile corectă și nici completă.

Uneori, de fapt, de multe ori, expunerile de motive sau notele de fundamentare au fost doar avizate de Ministerul Afacerilor Externe, și nu semnate de acesta, în calitate de coautor, așa cum prevede Legea nr. 4/1991.

În unele cazuri, s-a acceptat aplicarea provizorie a unor acorduri internaționale sau intrarea lor în vigoare la data semnării, deși, potrivit legislației române, se impunea în prealabil aprobarea, respectiv ratificarea lor.

Nu s-a respectat întotdeauna regula alternatului în cazurile acordurilor bilaterale.

În numeroase cazuri, clauzele finale ale tratatelor nu au fost redactate corect, confundându-se, spre exemplu, autenticitatea textelor cu valabilitatea acestora sau se menționa că tratatul a fost încheiat, deși la momentul respectiv el era numai semnat.

În general, avizele negative au avut în vedere încălcarea normelor constituționale și a principiilor ordinii de drept, faptul că, pe fond, ele conțineau soluții contradictorii, imposibil de aplicat în cadrul normativ existent ori nu îndeplineau anumite cerințe legale, expres prevăzute de lege.

Dacă în majoritatea cazurilor proiectele avizate negativ nu au mai fost promovate, inițiatorii însușindu-și punctele de vedere ale Consiliului Legislativ, au fost totuși unele cazuri în care o serie de proiecte au fost promovate fără a se lua în considerare obiecțiile semnalate.

Am avut însă satisfacția să constatăm că, atunci când respectivele proiecte au ajuns în fața dumneavoastră, în Parlament, acesta le-a infirmat pe baza acelorași motivații.

O subliniere deosebită care se cuvine a fi făcută este faptul că, în anul 2000, Parlamentul a adoptat, la propunerea Consiliului Legislativ, Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, înscriind astfel România în rândul puținelor țări care au o asemenea lege.

În cursul anilor 1999-2000, activitatea de asanare a legislației a continuat cu aceeași intensitate. De la începutul acțiunii și până la sfârșitul perioadei raportate, cu sprijinul Parlamentului și al Guvernului, au fost adoptate șase acte normative prin care s-au abrogat peste 1.750 de acte normative.

Se poate aprecia că etapa abrogărilor globale, masive, a actelor normative contrare principiilor și prevederilor constituționale este practic încheiată.

Din cele peste 2.100 de acte normative anterioare anului 1989, cât existau în vigoare la data începerii activității Consiliului Legislativ, la 31 decembrie 2000 mai rămăsese în vigoare un număr de 348 de acte normative.

În ceea ce privește aceste 348 de acte normative, subliniem că cele mai multe dintre ele au suferit modificări în vederea armonizării cu legislația nouă, precum și abrogări parțiale ale unor texte, astfel că se poate aprecia că ele nu constituie o primejdie la adresa statului de drept, a democrației.

Trebuie spus totodată că multe dintre ele au un caracter tehnic, fără implicații politice sau ideologice.

Putem exemplifica cu o multitudine de exemple, Legea nr. 2/1968 privind organizarea teritoriuluiÉ mai multe.

O problemă deosebită -care, din păcate, nu a putut să fie încă rezolvată până în prezent și pe care am sesizat-o Guvernului în numeroase rânduri -o reprezintă situația celor 50 de acte normative nepublicate, anterioare Constituției.

Întrucât în majoritatea acestor cazuri Consiliul Legislativ nu a intrat în posesia textelor respective, existența lor rezultând numai din unele evidențe legislative pe care le avem, nu s-au putut face propuneri concrete de abrogare sau de înlocuire.

Precizăm că situația este deosebit de sensibilă, deoarece prin unele dintre aceste acte normative nepublicate au fost conferite o serie de drepturi sau avantaje anumitor categorii de lucrători din diferite domenii de activitate, spre exemplu, o anumită cantitate de lapte acordată sau un program de lucru special.

Vreau să vă informez, deși acest lucru privește anul 2001-2002, că am reluat demersurile pe lângă Guvernul României pentru a ne ajuta ca, prin intermediul ministerelor, să obținem informații pertinente despre acele acte normative, anterioare Constituției, care pot fi abrogate ca atare, asupra celor care necesită modificări sau completări ori asupra celor care urmează să fie supuse unei novări legislative.

Propunerile și punctele de vedere de la ministere au început deja să sosească, avem deja din partea a 12 ministere, și în curând începem analiza acestora.

După cum este cunoscut, prin Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României s-a stabilit că republicările și rectificările actelor normative se pot face numai pe baza avizului prealabil al Consiliului Legislativ.

În intervalul de timp care formează obiectul prezentului raport, au fost avizate 80 de republicări de acte normative, unele dintre ele de mare întindere.

Dintre aceste 80, patru au fost avizate negativ. Motivul avizării negative a fost, în toate aceste cazuri, determinat de faptul că era vorba de acte normative modificate ori completate prin ordonanțe ale Guvernului or, potrivit legii, republicarea nu putea să aibă loc decât după aprobarea de către Parlament a respectivelor ordonanțe.

În ceea ce privește rectificarea actelor normative, operațiune, la prima vedere, simplă, și ea s-a bucurat de o atenție deosebită din partea Consiliului Legislativ, fiind avizate 85 de cereri de rectificare, șase fiind avizate negativ. Motivul? Cu ocazia analizei s-a stabilit că prin cererea respectivă nu se dorea îndreptarea, nu se viza îndreptarea unor erori materiale, așa cum prevede legea, ci, în fapt, ele prevedeau modificări de soluții legislative.

În realizarea competențelor de avizare a proiectelor de acte normative, Consiliul Legislativ examinează în același timp și concordanța normelor propuse cu reglementările Uniunii Europene, pentru a asigura armonizarea legislației României cu acestea.

Activitatea desfășurată în acest sens de Consiliul Legislativ a urmărit verificarea transpunerii în textul proiectelor actelor normative a obligațiilor pe care România și le-a asumat prin Programul național de adoptare a acquis-ului comunitar, prin Programul național de aderare la Uniunea Europeană, precum și prin Cartea albă și Agenda 2000. Evident, sunt documente care privesc perioada respectivă.

Consiliul Legislativ a conlucrat bine cu ministerele și cu alte instituții, inclusiv punând la dispoziția acestora textul unor directive sau regulamente.

În multe cazuri, încă în faza de concepție a unor acte normative, am fost consultați, în mod neformal, de direcțiile de specialitate ale unor ministere.

Consiliul Legislativ a avut o prezență activă și la reuniunile Comitetului interministerial pentru integrare europeană.

Nu este lipsit de importanță faptul că, în activitatea sa, Consiliul Legislativ a primit sprijin și a avut raporturi de conlucrare benefice cu Delegația Comisiei Europene în România, precum și cu Biroul TAECS al Uniunii Europene, beneficiind chiar de ajutoare concrete, materiale, tehnice din partea acestora.

Semnalăm că, din totalul proiectelor de acte normative avizate în 1999 și 2000, aproape 1.300 au avut, într-o măsură mai mare sau mai mică, interferențe cu dreptul comunitar.

Deși, în general, proiectele s-au armonizat cu reglementările comunitare, Consiliul Legislativ a semnalat și unele aspecte negative, generate mai ales de preluarea selectivă a acquis-ului comunitar, precum și faptul că trimiterea la reglementările comunitare era, uneori, fie prea generală, fie greșită.

Astfel, deși se invoca dreptul comunitar, în realitate era vorba fie de instrumente ale Consiliului Europei care, după cum se cunoaște, trebuie ratificate pentru a căpăta forța juridică necesară, fie de faptul că inițiatorul făcea raportare la legislația unui stat membru, de regulă, Franța.

În elaborarea altor proiecte de acte normative, nu s-a avut în vedere transpunerea în legislația internă a unui text comunitar anume, ci doar a principiilor comunitare, fapt care reprezintă numai un pas spre armonizare.

În ceea ce privește evidența oficială a legislației, informăm Parlamentul că, în cadrul acesteia, sunt înregistrate operativ, în chiar ziua publicării actului normativ, toate elementele sale de identificare, precum și toate implicațiile și conexiunile acestuia cu toate actele normative în vigoare.

Vreau să vă spun că această activitate se desfășoară - este o muncă de mare finețe - prin ținerea la zi a unui număr imens de fișe, circa 60.000 avem în prezent, și acest tezaur informativ este actualizat zi de zi. El este ținut la dispoziția atât a membrilor Consiliului Legislativ, cât și a tuturor celor interesați.

Deci, de fiecare dată când aveți nevoie de ceva în această materie, puteți apela la Consiliu.

Consiliul Legislativ ține și evidența elaborării actelor emise în executarea anumitor acte normative, ceea ce, evident, ajută la procesul de transpunere în practică a acestora din urmă. Este vorba de norme metodologice, instrucțiuni de aplicare și altele asemenea, fără de care actul normativ de bază nu poate funcționa.

De asemenea, Consiliul Legislativ ține evidența tuturor excepțiilor de neconstituționalitate pronunțate de Curtea Constituțională și, cu ocazia analizării proiectelor de acte normative, face observațiile necesare, de fiecare dată.

În raportul pe anul 2000, este prezentată situația actelor normative în vigoare la 31 decembrie 2000, situație care cuprinde 5.965 de acte normative, dintre care 1.315 legi, 447 de ordonanțe ale Guvernului, 327 de ordonanțe de urgență și 3.473 de hotărâri ale Guvernului. Este vorba de data de 31 decembrie 2000.

Fără a intra în detalii, se constată totuși existența unui număr relativ mare de acte normative cu putere de lege emise de către Guvern, deși o bună parte dintre acestea, după cum ați văzut, au fost emise pe baza delegării legislative primite din partea Parlamentului.

Semnalăm totodată că, în anul 2000, au fost numeroase intervenții legislative asupra fondului legislativ deja legiferat, concretizate în numeroase modificări și completări ale unor reglementări de bază, ceea ce a fost de natură să pună în discuție raportul optim între stabilitatea și mobilitatea legislației.

De fiecare dată când a fost cazul, Consiliul Legislativ a semnalat acest lucru.

Tot în acest capitol se cuvine a menționa elaborarea anuală a Repertoriului legislativ, volumul acela mare, pe care, cu siguranță, mulți dintre dumneavoastră îl aveți, precum și, trimestrial, a Buletinului de informare legislativă, în care publicăm studii, analize și puncte de vedere asupra unor probleme juridice actuale sau controversate.

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Domnule președinte, vă cer scuze, v-aș ruga să rezumați cele două rapoarte.

Da, vă mulțumesc.

Domnul Dragoș Iliescu:

Evident, Consiliul Legislativ desfășoară și o activitate de informatizare legislativă, prin care transpune pe suport magnetic informațiile legislative, cu toate conexiunile existente, informații pe care, lucru foarte important, începând din acest an, le punem la dispoziția dumneavoastră, prin intermediul sistemului Intranet din Camera Deputaților.

Ar mai fi multe de spus, printre care și faptul că, an de an, rapoartele Curții de Conturi au fost fără obiecțiuni, demonstrând o activitate corectă a Consiliului Legislativ, dar nu vreau să abuzez de timpul și răbdarea dumneavoastră, astfel încât închei, asigurându-vă că instituția noastră își desfășoară cu onestitate, cu competență și cu migală activitatea, având drept unic obiectiv crearea unei legislații coerente și cât mai eficiente.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Și noi vă mulțumim, domnule președinte Iliescu.

Invit, din partea comisiilor juridice reunite, pe domnul președinte Olteanu, pentru a ne spune câteva cuvinte în legătură cu cele două rapoarte.

Vă rog, domnule președinte, în limita a trei minute.

Domnul Ionel Olteanu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Voi încerca să mă încadrez în limita timpului acordat.

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Raport comun privind Raportul asupra activității desfășurate în anul 1999 de către Consiliul Legislativ.

Cu adresele nr. 631 din 8 iunie 2000 și R8 din 2000,

Comisiile juridice ale Parlamentului au fost sesizate spre dezbatere cu Raportul asupra activității desfășurate în anul 1999 de către Consiliul Legislativ.

Comisiile juridice, întrunite în ședință comună, în ziua de 21 martie 2001, pentru a dezbate raportul asupra activității desfășurate în anul 1999 de către Consiliul Legislativ, au hotărât, cu 16 voturi pentru și 4 voturi contra, să-l avizeze favorabil.

În cadrul dezbaterilor s-au conturat două opinii, respectiv cea a domnului senator Eckstein-Kov.cs P.ter și a domnului deputat Emil Boc, pe care le anexăm la prezentul raport și v-au fost distribuite.

Mulțumesc.

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Vă mulțumesc. A fost chiar mai mult decât ceea ce vă rugasem noi.

Da, rugămintea mea a fost să vă referiți la ambele rapoarte, deci, în legătură cu raportul pe anul 2000, vă rugăm să ne spuneți concluziile comisiilor reunite.

Domnul Ionel Olteanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Raportul comun privind Raportul asupra activității desfășurate de Consiliul Legislativ în anul 2000 are drept concluzii avizarea favorabilă a acestui document important și supunerea spre dezbaterea dumneavoastră a acestui document.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Și noi vă mulțumim.

Dacă, din partea grupurilor parlamentare, cineva dorește să exprime un punct de vedere?

Da, domnul deputat Bolcaș, vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Augustin Lucian Bolcaș:

Domnilor președinți,

Doamnelor și domnilor colegi,

Vreau ca, în numele Grupului parlamentar al Partidului România Mare, să dau o bună apreciere activității desfășurate de Consiliul Legislativ în cei doi ani.

O singură caracterizare: i-am simțit colegi și părtași la munca noastră.

O singură observație care este tristă și aici vă rog să ne asumăm răspunderea cu toții, pentru că noi răspundem în fața Consiliului Legislativ de o situație dramatică care există acolo, și anume, dacă veți urmări capitolul VII al raportului, în legătură cu informatizarea, veți constata că, departe de a fi un succes, această activitate este o catastrofă.

Este inadmisibil ca o instituție de o asemenea anvergură să se laude cu o bază de date legislative de 500 mega, cât un joc pe calculator pentru copii.

Este inadmisibil ca în acest raport să se consemneze că, din cauza lipsei de resurse umane, deci lipsă de resurse financiare, nu se pot realiza, finaliza lucrările la această situație de informatizare. Vina ne aparține.

La adoptarea celor două bugete la care am participat, am arătat că se alocă fonduri de zece ori mai mari unor instituții pe care le considerăm parazitare, în loc să se aloce acelora care muncesc alături de noi.

Cu acest amendament, al asumării responsabilităților celor care au votat acest buget, eu vă propun să aprobăm un raport meritoriu.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Și noi vă mulțumim, domnule președinte.

Dacă mai sunt alte opinii din partea grupurilor parlamentare care doresc să se exprime? Înțeleg că nu sunt.

În aceste condiții, luând notă de raportul prezentat, în conformitate cu Legea de organizare și funcționare în subordinea Parlamentului a Consiliului Legislativ, trecem la punctul următor de pe ordinea de zi.

Din sală:

Nu se supune la vot?

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

În conformitate cu legea și în conformitate și cu ceea ce până acum s-a întâmplat cu rapoartele Consiliului Legislativ, ele nu cer decât o informare a Parlamentului.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 29 ianuarie 2022, 3:36
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro