Plen
Ședința Camerei Deputaților din 6 noiembrie 2002
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.154/16-11-2002

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Arhiva video:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2002 > 06-11-2002 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 6 noiembrie 2002

6. Supunerea la votul final:

 

Domnul Viorel Hrebenciuc:

  ................................................
 

Stimați colegi,

Vă propun să trecem la vot final.

 
Proiectul de Hotărâre privind Contul de execuție a Bugetului Camerei Deputaților pe anul 2000; (adoptat).

Proiectul de Hotărâre privind contul de execuție a Bugetului Camerei Deputaților pe anul 2000.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Proiectul de Hotărâre privind contul de execuție a Bugetului Camerei Deputaților pe anul 2001; (adoptat).

Proiectul de Hotărâre privind contul de execuție a Bugetului Camerei Deputaților pe anul 2001.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Reexaminarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/1999 pentru abrogarea Legii nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat, ca urmare a deciziei Curții Constituționale nr.28/2001; (adoptată propunerea de aprobare a Legii privind respingerea ordonanței de urgență a Guvernului)

Reexaminarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/1999 pentru abrogarea Legii nr.31/1996 privind regimul monopolului de stat, ca urmare a deciziei Curții Constituționale nr.28/2001.

Domnul Boc. Vă rog,

 

Domnul Emil Boc:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Având în vedere ineditul situației, trebuie să avem o prezentare în fața dumneavoastră a poziției Comisiei juridice, de disciplină și imunități, pe care să v-o supunem votului, fiind vorba de o solicitare a președintelui României care a sesizat Curtea Constituțională. Curtea Constituțională a acceptat obiecția de neconstituționalitate și, în acest context, se pune problema acceptării de către Parlament a obiecției de neconstituționalitate formulată de către Curtea Constituțională.

Formula pe care Comisia juridică, de disciplină și imunități din Camera Deputaților v-o propune este aceea ca textul să sune în felul următor: "Ca urmare a acceptării de către Parlament a obiecției de neconstituționalitate formulată de Curtea Constituțională la sesizarea președintelui României." Deci textul pe care vi-l propunem dumneavoastră este ca legea să se numească "Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/1999 pentru abrogarea Legii nr.31/1996 privind regimul monopolului de stat", cu un articol unic care să aibă următorul conținut: "Se respinge Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/1999 pentru abrogarea Legii nr.31/1996 privind regimul monopolului de stat, publicată în Monitorul Oficial partea I-a din 26 aprilie 1999, care și-a încetat efectele la data de 14 iunie 2000, data publicării în Monitorul Oficial al României a deciziei Curții Constituționale nr.15/2000 prin care s-a constatat că Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/1999 este neconstituțională." Este o formulă juridică destul de complicată.

Ideea este că noi am convenit să acceptăm obiecția Curții Constituționale. Iar dacă acceptăm obiecția Curții Constituționale, trebuie să includem în textul legii de respingere data de la care încetează efectele vechii ordonanțe de urgență.

Aceasta a fost obiecția, noi am acceptat-o și, în consecință, vă supunem dumneavoastră să acceptați propunerea formulată de către Comisia juridică, de disciplină și imunități, pe baza obiecției de neconstituționalitate formulată de către Curtea Constituțională la sesizarea președintelui României.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc, domnule Boc.

Supun votului dumneavoastră propunerea Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 alin (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopțiile internaționale; (adoptat).

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2000 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 alin.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.121/2001 pentru suspendarea termporară a tuturor procedurilor referitoare la adopțiile internaționale.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2002 privind identificarea și înregistrarea bovinelor în România; (adoptat).

Vă supun votului Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2002 privind identificarea și înregistrarea bovinelor în România.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare; (adoptat).

Vă supun votului propunerea de respingere a Proiectului de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.189/2000 privind aprobarea O.G. nr. 105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului - Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare; (adoptată propunerea de respingere).

Vă supun votului propunerea de respingere a Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.189/2000 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturilor persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Propunerea legislativă privind compensațiile acordate cetățenilor români persecutați din motive politice de regimurile de dictatură din perioada 6 septembrie 1940 - 22 decembrie 1989 pentru bunurile avariate, distruse, confiscate sau naționalizate; (adoptată propunerea de respingere).

Supun votului propunerea de respingere a Propunerii legislative privind compensațiile acordate cetățenilor români persecutați din motive politice de regimurile de dictatură din perioada 6 septembrie 1940 - 22 decembrie 1989 pentru bunurile avariate, distruse, confiscate sau naționalizate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Propunerea legislativă privind asigurarea încadrării în muncă a persoanelor cu handicap; (adoptată propunerea de respingere).

Supun votului dumneavoastră propunerea de respingere a Propunerii legislative privind asigurarea încadrării în muncă a persoanelor cu handicap.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? 2 abțineri.

Propunerea legislativă privind ajutorarea familiilor aflate în situația de sărăcie extremă, precum și a celor cu mai mult de patru copii minori ale căror venituri nu depășesc salariul minim pe economie, prin reducerea costurilor către regiile autonome și societățile comerciale prestatoare de servicii comunitare; (adoptată propunerea de respingere).

Supun votului propunerea de respingere a Propunerii legislative privind ajutorarea familiilor aflate în situația de sărăcie extremă, precum și a celor cu mai mult de patru copii minori ale căror venituri nu depășesc salariul minim pe economie, prin reducerea costurilor către regiile autonome și societățile comerciale prestatoare de servicii comunitare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu 48 de voturi împotrivă și 182 pentru, propunerea a fost respinsă.

Propunerea legislativă privind despăgubirea deponenților la Casa de Economii și Consemnațiuni care au depus diverse sume de bani până la data de 01.11.1990 în vederea achiziționării de autoturisme DACIA; (adoptată propunerea de respingere).

Supun votului dumneavoastră respingerea Propunerii legislative privind despăgubirea deponenților la Casa de Economii și Consemnațiuni care au depus diverse sume de bani până la data de 1.11.1990 în vedere achiziționării de autoturisme "Dacia".

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Vă mulțumesc.

Cu 179 de voturi pentru, 49 de voturi împotrivă și 4 abțineri, propunerea legislativă a fost respinsă.

Vă rog, domnule Becsek-Garda.

 

Domnul Becsek-Garda Dezideriu Coloman:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

În raportul negativ care v-a fost prezentat se face referire la Legea finanțelor publice nr.72 din 1996 în care se prevede obligativitatea inițiatorilor de a prevedea resurse financiare necesare aplicării normei legislative propuse, în cazul în care aceste resurse nu se regăsesc în bugetul în vigoare la data intrării în vigoare, afirmându-se că noi nu am fi precizat astfel de surse. Este cu totul fals, întrucât noi am arătat exact sursa - fondul special din profiturile instituțiilor bancare aflate în proprietatea statului și, în special, profitul Băncii Naționale.

Ca răspuns la pct.2 al raportului, prin care se afirmă că între solicitanți și fosta IDMS nu a existat un contract scris, ci numai o luare în evidență și o programare, putem afirma că este o denaturare a faptelor. Este binecunoscut faptul că acel cont nr.8000 a fost înființat de către Ministerul Finanțelor în anul 1976, iar actele încheiate au un caracter bilateral și îndeplinesc condițiile de validitate ale unui contract prevăzute în art.948 Codul Civil.

Persoanele aflate sub incidența prezentei propuneri legislative nu au depus banii la CEC pentru a-i economisi, ci cu unicul și precisul scop de a achiziționa un autoturism. După depunerea sumei și înregistrarea ei la CEC, a trimis evidențele la IDMS, care emitea un accept și un număr de ordine de livrare centralizat pe țară. Se poate afirma că dispozițiile de livrare, comunicările și numărul de ordine dovedesc fără orice îndoială existența unui contract între cetățean și statul român.

Din adresa CEC nr.14809 aflăm că banii depuși în vedere cumpărării unui autoturism au ajuns, prin intermediul Băncii Naționale a României, în circuitul național.

De asemenea, mai aflăm că și înainte de anul 1989 se aplicau dobânzi diferite asupra sumelor depuse spre economisire și asupra celor depuse în vedere cumpărării de autoturisme. Cu alte cuvinte, contractele civile erau înlocuite de către norme legale emise de statul comunist. Prin urmare, foștii deponenți aveau dreptul la despăgubire.

Vă mulțumesc pentru atenție.

 
 

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc.

 
Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe venit; (adoptată propunerea de respingere).

În continuare, trecem la propunerea de respingere a Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe venit.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu 18 voturi împotrivă, 3 abțineri și 191 pentru, propunerea a fost respinsă.

Domnul Raicu.

 

Domnul Romeo-Marius Raicu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Tinerii între 18 și 29 de ani se confruntă mai mult decât orice categorie socială cu gravele probleme generate de sărăcie, de lipsa locuințelor, de dificultatea de a găsi un loc de muncă la terminarea studiilor și de rata înaltă a șomajului. Toate acestea duc la creșterea delicvenței, a numărului consumatorilor de droguri și emigrarea în rândul tinerii generații crescute și școlite în România.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a propus respingerea acestei legi în primul rând pentru motivul că s-ar introduce o dublă discriminare pe de o parte față de persoanele care realizează venituri dintr-un singur loc de muncă și, pe de altă parte, față de persoanele în vârstă de peste 29 de ani.

Toate partidele parlamentare au prins în programul lor politic cu care s-au prezentat în fața electoratului inițiativa de a rezolva problemele cu care se confruntă tinerii din România. Mai mult, Guvernul, în Planul național antisărăcie, vorbește despre completarea legislației în acest domeniu.

Dacă nu respectăm programele politice ale partidelor noastre, dacă Guvernul nu completează legislația în domeniu, în sensul propunerii noastre legislative, fără o acțiune afirmativă, fără o discriminare pozitivă a tinerilor, așa cum există în cazul femeilor și copiilor, cum putem, atunci, rezolva problemele tinerilor între 18 și 29 de ani, care nu lenevesc pe spinarea statului, ci muncesc?

Am votat pentru cei cu care România se mândrește la toate concursurile internaționale, pentru cei datorită curajului cărora acum 13 ani am intrat în democrație, pentru tinerii care își iau soarta în propriile mâini și își întemeiază și întrețin familiile prin muncă în România, contribuind la dezvoltarea socială și economică a societății românești.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Mulțumesc, domnule Raicu.

 
Propunerea legislativă pentru completarea alin.1 al art.11 din Legea nr.345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată; (adoptată propunerea de respingere).

În continuare, trecem la Propunerea legislativă pentru completarea alin.1 al art.11 din Legea nr.345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată. Se propune respingerea propunerii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu 26 de voturi împotrivă, o abținere și 192 de voturi pentru, propunerea a fost respinsă.

Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului 3 al articolului 49 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale; (adoptată propunerea de respingere).

Propunerea legislativă pentru modificarea alin.3 al art.49 din Legea nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale. Se propune respingerea propunerii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu 16 voturi contra și 6 abțineri, propunerea legislativă a fost respinsă.

Propunerea legislativă privind acordarea unor drepturi persoanelor care dovedesc eroism în acțiuni de salvare a unor vieți omenești ori de recuperare a unor bunuri aparținând patrimoniului public sau privat; (adoptată propunerea de respingere).

Supunem votului dumneavoastră Propunerea legislativă privind acordarea unor drepturi persoanelor care dovedesc eroism în acțiuni de salvare a unor vieți omenești ori de recuperare a unor bunuri aparținând patrimoniului public sau privat. Se propune respingerea propunerii legislative.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu 18 voturi contra, 6 abțineri, propunerea legislativă a fost respins.

Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea jocurilor de noroc; (adoptată propunerea de respingere).

Se propune respingerea Proiectului de lege privind organizarea și funcționarea jocurilor de noroc.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? 15 voturi.

Abțineri? 3 abțineri.

Cu 15 voturi împotrivă și 3 abțineri, proiectul de lege a fost respins.

Propunerea legislativă cu privire la despăgubirea membrilor Asociației pentru protecția cumparatorilor de autoturisme București; (adoptată propunerea de respingere).

Se propune respingerea Propunerii legislative cu privire la despăgubirea membrilor Asociației pentru protecția cumpărătorilor de autoturisme București.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu 14 voturi împotrivă, proiectul de lege a fost respins.

Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind producerea și comercializarea hameiului; (adoptat).

Supun votului dumneavoastră raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind producerea și comercializarea hameiului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri?

Vă mulțumesc.

Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru acceptarea unor amendamente adoptate la Londra la 18 mai 1998, 26 mai 2000, 5 decembrie 2000 și, respectiv, la 6 iunie 2001 la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, adoptată la Londra la 1 noiembrie 1974, precum și a Codului internațional pentru instalațiile de protecție contra incendiului (Codul FSS), adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.98 (73) a Comitetului Securității Maritime la Londra la 5 decembrie 2000; (adoptat).

Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru acceptarea unor amendamente adoptate la Londra la 18 mai 1998, 26 mai 2000 și 5 decembrie 2000, și respectiv la 6 iunie 2001 la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, adoptată la Londra la 1 noiembrie 1974, precum și a Codului internațional pentru instalațiile de protecție contra incendiului (Codul FSS) adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.98(73) a Comitetului Securității Maritime la Londra la 5 decembrie 2000.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru acceptarea unor amendamente adoptate la Londra la 26 mai 2000, respectiv la 5 decembrie 2000, la Protocolul din 1998 privind Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974; (adoptat).

Supun votului dumneavoastră raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru acceptarea unor amendamente adoptate la Londra la 26 mai 2000, respectiv la 5 decembrie 2000 la Protocolul din 1998 privind Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/1998 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la datoria Societății Comerciale PETROTEL - S.A. Ploiești, prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.72/1997, și la protecția mediului înconjurător din arealul petrolier Ploiești ca urmare a declanșării procesului de privatizare a societăților comerciale din domeniul petrolier; (adoptat).

Supun votului dumneavoastră raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/1998 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la datoria Societății Comerciale PETROTEL S.A. Ploiești prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.72/1997 și la protecția mediului înconjurător din arealul petrolier Ploiești, ca urmare a declanșării procesului de privatizare a societăților comerciale din domeniul petrolier.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu 33 de voturi împotrivă, proiectul de lege a fost aprobat.

Raportul Comisiei de mediere la Proiectul legii sindicatelor; (adoptat).

Supun votului dumneavoastră raportul Comisiei de mediere la Proiectul Legii sindicatelor.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu 48 de voturi împotrivă și 174 pentru, proiectul de lege a fost aprobat.

Vă rog, domnule deputat.

 

Domnul Gheorghe Barbu:

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor colegi,

Raportul Comisiei de mediere la Proiectul Legii sindicatelor, așa cum a fost adoptat, va aduce, prin unele prevederi ale sale, grave prejudicii mișcării sindicale din România.

Prin eliminarea prevederii adoptate de Senat prin care organizațiile sindicale sunt organizații ale lucrătorilor fără caracter politic se intră în contradicție cu prevederile Convenției nr.87 din 1950 privind libertatea sindicală și protecția dreptului sindical a Organizației Internaționale a Muncii, care îi definește pe membrii de sindicat ca lucrători, nu ca și salariați, așa cum este în acest raport de mediere, și, de asemenea, prevede la art.3 alin.2: "Autoritățile publice trebuie să se abțină de la orice intervenție de natură să limiteze acest drept de asociere sindicală sau să îi limiteze exercițiul legal."

Proiectul de lege așa cum ne este propus va limita drastic drepturile membrilor de sindicat din rândul funcționarilor publici, așa cum sunt prevăzute în legislație privind contractul colectiv de muncă și conflictele de muncă, deoarece funcționarii publici nu intră în categoria salariților.

Prin faptul că s-a acceptat în continuare ca demnitarii să poată face parte din organele de conducere a organizațiilor sindicale se creează premisele desăvârșirii politizării mișcării sindicale și a aservirii definitive a acesteia față de factorul politic.

Raportul de mediere, așa cum a fost adoptat, prin faptul că va obliga o persoană să se înscrie într-o singură organizație sindicală, chiar și atunci când are mai multe locuri de muncă în domenii diferite de activitate, încalcă dreptul fundamental de liberă asociere prevăzut de Constituție și îl lasă pe lucrător fără posibilitatea de a i se apăra interesele la un eventual alt loc de muncă.

Prin aceste prevederi, legea va servi, mai degrabă, unor grupuri de interese și nu mișcării sindicale din România.

Partidul Democrat a votat împotriva raportului de mediere, pentru a da posibilitatea reîntoarcerii proiectului de lege în dezbaterea Camerelor, în vederea amendării și medierii prevederilor incorecte și dăunătoare mișcării sindicale, refuzând astfel să devină groparul sindicalismului românesc.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumim și noi.

Doamna Dobrescu, 1 minut.

 
 

Doamna Smaranda Dobrescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Ceea ce distinsul coleg, domnul deputat Barbu, spunea cu referire la lucrători, și nu salariați, este o traducere, să spunem, mai largă a cuvântului "worker", dar Convenția OIM din '48 spune clar care sunt posibilitățile de a organiza sindicate, și anume acelea în care sunt salariați, unde există o relație de muncă. De altfel, așa-zisul lucrător, adică cei care au profesiuni libere și nu au, să spunem, un angajator, un patron, aceia pot liniștit și liber să adere la oricare alt sindicat creat. Ei nu pot să organizeze sindicate, întrucât nu au relații de muncă.

Problema politizării eu cred că trebuie s-o privim cu mai puțină ipocrizie, întrucât, distinși colegi din opoziție care sunt în conducerea uniunilor patronale și sunt și senatori consideră că acest lucru este perfect legal, adică este normal ca și capitalul românesc să aibă reprezentare, reprezentanți în Parlament, dar nu sunt de acord ca salariații din țara noastră să aibă reprezentanți în Parlament. La urma urmelor, este o problemă de opțiune politică, și anume aceea ca partidele liberale să dorească să reprezinte capialul românesc în Parlament, iar partidele social-democrate să invite lideri de sindicat în Parlament.

În privința ultimei mențiuni făcute de colegul Barbu, anume că Comisia de mediere a hotărât ca un salariat să fie membru al unui singur sindicat este chiar un amendament pe care l-a adus Senatul, întrucât experiența ultimilor ani a dovedit că înscrieri multiple pot distorsiona numărul real al membrilor de sindicat, creîndu-se niște lobby-uri și niște presiuni asupra Guvernului și asupra patronilor, poate irelevant de mari.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Mulțumesc, doamnă Dobrescu.

Domnul Bolcaș, 1 minut!

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Sub 1 minut!

Două probleme ridicate de explicațiile doamnei ministru Dobrescu, care m-au convins că această lege este neconstituțională.

Dacă permiți unui lider de sindicat să candideze pe listele unui partid politic, înseamnă că el face politică, iar sindicatele nu au acest drept. În aceste condiții, legea permisivă e neconstituțională.

A doua explicație, care m-a întristat, ca să folosesc un eufemism: de când, în Parlamentul României, se caută justificări pentru noțiuni nejuridice și fanteziste, în traduceri din legi străine? Cred că avea dreptate domnul senator Pruteanu și poate mai mult decât atât.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc, domnule Bolcaș. Îmi pare rău că sunteți trist.

 
Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2002 privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării; (adoptat).

Supun votului dumneavoastră raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2002 privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2002 pentru încheierea de către Regia Națională a Pădurilor a contractelor de vânzare-cumpărare pe termen lung, privind masa lemnoasă; (adoptat).

Supun votului dumneavoastră raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2002 pentru încheierea, de către Regia Națională a Pădurilor, a contractului de vânzare-cumpărare pe termen lung privind masa lemnoasă.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

49 de voturi împotrivă, nici o abținere și 175 de voturi pentru. Raportul a fost aprobat.

Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 52/2002 privind stabilirea unui sistem de compensare de către transportatorii aerieni pentru pasagerii cărora li s-a refuzat îmbarcarea pe curse aeriene regulate; (adoptat).

Supun votului dumneavoastră raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.52/2002 privind stabilirea unui sistem de compensare de către transportatorii aerieni pentru pasagerii cărora li s-a refuzat îmbarcarea pe curse aeriene regulate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Cu 7 voturi împotrivă, raportul Comisiei de mediere a fost aprobat.

Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poștale; (adoptat).

Supun votului dumneavoastră raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/2002 privind serviciile poștale.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Cu 1 vot împotrivă, proiectul de lege a fost aprobat.

Proiectul de Lege privind acceptarea de către România a amendamentelor la Codul internațional de management pentru exploatarea în siguranță a navelor și pentru prevenirea poluării (Codul internațional de management al siguranței - Codul I.S.M.), adoptate de către Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția M.S.C. 104(73) din 5 decembrie 2000 și pentru modificarea Legii nr. 85/1997 privind acceptarea de către România a Codului internațional de management pentru exploatarea în siguranță a navelor și pentru prevenirea poluării (Codul internațional de management al siguranței - Codul I.S.M.), adoptat de către Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția A.741 (18) din 4 noiembrie 1993; (adoptat).

Supun votului dumneavoastră Proiectul de Lege privind acceptarea de către România a amendamentelor Acordului Internațional de Management pentru Exploatarea în Siguranță a Navelor și Prevenirea Poluării (Codul internațional de management al siguranței - Codul ISM.) adoptat de către Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC 104 (73) din 5 decembrie 2000, și pentru modificarea Legii nr.85/1997 privind acceptarea de către România a Codului internațional de management pentru exploatarea în siguranță a navelor și pentru Prevenirea Poluării (Codul internațional de management al siguranței - Codul ISM) adoptat de către Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția A-741 (18) din 4 noiembrie 1993.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Remarcați că PSD-ul nu se opune la problemele de ordin maritim.

Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind înființarea Organizației Internaționale pentru Dezvoltarea Sectorului Piscicol în Europa Centrală și de Est (EUROFISH), adoptat la Copenhaga la 23 mai 2000; (adoptat).

Supun votului dumneavoastră Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind înființarea Organizației Internaționale pentru Dezvoltarea Sectorului Piscicol în Europa Centrală și de Est (Eurofish), adoptat la Copenhaga la 23 mai 2000.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2002 pentru ratificarea Protocolului adițional la Scrisoarea de înțelegere privind controlul drogurilor și aplicarea legii, semnată la data de 3 iulie 2001 între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la București la 24 septembrie 2002; (adoptat).

Supun votului dumneavoastră Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2002 pentru ratificarea Protocolului Adițional la Scrisoarea de înțelegere privind controlul drogurilor și aplicarea legii, semnată în data de 3 iunie 2001 între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la București la 24 septembrie 2002.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției internaționale privind reprimarea finanțării terorismului, adoptată la New York la 9 decembrie 1999; (adoptat).

Supun votului dumneavoastră Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției Internaționale privind reprimarea finanțării terorismului, adoptată la New York la 9 decembrie 1999.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2002 privind ratificarea Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, convenit prin scrisoarea semnată la Washington D.C. la 8 mai 2002 și la București la 27 mai 2002 pentru Proiectul de dezvoltare instituțională a sectorului privat și public; (adoptat).

Supun votului dumneavoastră Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2002 privind ratificarea Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, convenit prin Scrisoarea semnată la Washington D.C. la 8 mai 2002 și la București la 27 mai 2002, pentru Proiectul de dezvoltare internațională a sectorului privat și public.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Al doilea împrumut de ajustare structurală a sectorului privat) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 13 septembrie 2002; (adoptat).

Supun votului dumneavoastră Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut (al doilea acord de împrumut de ajustare structurală a sectorului privat) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 13 septembrie 2002.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2002 pentru ratificarea amendamentelor aduse la Aranjamentul stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea Părții române din 17 octombrie 2001 și Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internațional din 31 octombrie 2001, precum și pentru ratificarea Memorandumului suplimentar de politici economice și financiare și a Memorandumului tehnic de înțelegere, convenite prin Scrisoarea Părții române din 12 august 2002 și Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internațional din 28 august 2002; (adoptat).

Supun votului dumneavoastră Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2002 pentru ratificarea amendamentelor aduse la Angajamentul stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea Părții Române din 17 octombrie 2001 și Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internațional din 31 octombrie 2001, precum și pentru ratificarea Memorandumului suplimentar de politici economice și financiare și Memorandumului tehnic de înțelegere, convenite prin Scrisoarea Părții române din 12 august 2002 și Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internațional din 28 august 2002.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

Proiectul de Lege privind auditul public intern; (adoptat).

Supun votului dumneavoastră Proiectul de Lege privind Auditul public intern.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovarea exportului cu finanțare de la bugetul de stat; (adoptat).

Supun votului dumneavoastră Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.67/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar; (adoptat).

Supun votului dumneavoastră Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.67/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.7 din 2001 privind impozitul pe venit; (adoptată).

Supun votului dumneavoastră Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe venit.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2002 privind unele măsuri pentru dezafectarea macaralelor turn abandonate pe șantierele de construcții; (adoptat).

Supun votului dumneavoastră Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2002 privind unele măsuri pentru dezafectarea macaralelor abandonate pe șantierele de construcții.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

Propunerea legislativă privind înființarea comunei Bărăganu, județul Constanța; (adoptată).

Supun votului dumneavoastră Propunerea legislativă privind înființarea comunei Bărăganul, județul Constanța.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Cu 3 voturi împotrivă, proiectul de lege a fost aprobat.

Vă rog, domnule Boc.

 

Domnul Emil Boc:

Mulțumesc, domnule președinte.

Partidul Democrat a votat împotriva acestei Propuneri legislative pentru înființarea comunei Bărăganul, județul Constanța, nu pentru motivul că am avea ceva cu cetățenii din comuna Bărăganul, pe care urmează să o constituim, ne bucurăm că se realizează aceste comune, dar nu vom putea fi de acord să perpetuăm, în continuare, această practică de fabricare la comandă și prin lege a primarilor PSD, prin prevederi în conținutul legii care creează o competiție electorală neloială. Și când spun acest lucru mă refer la faptul că, ieri, nu s-au acceptat amendamentele propuse de către reprezentanții Partidului Democrat, nu s-a acceptat propunerea de a discuta, rediscuta la comisie situația numirii primarilor și viceprimarilor interimari, care, în continuare, sunt numiți de către prefect, fără nici un fel de consultare a comunității, a comunei, a locuitorilor comunei care urmează a se înființa. Singura consultare pe care o are prefectul, ca agent al statului, este consultarea cu organizația de partid PSD și, din acest punct de vedere, creează o competiție, repet, inegală din perspectiva șanselor altor candidați de a accede la funcțiile de primar.

Pentru perioada interimatului, trebuie să se numească o echipă echidistantă din punct de vedere politic, care să asigure climatul unei competiții corecte din punct de vedere electoral, și nu să participe cu toate mijloacele și cu tot arsenalul politic la desemnarea viitorului candidat, care este, de obicei, din partea partidului de guvernământ.

Statisticile ne arată că, în 99% din cazuri, în comunele nou înființate, primarii aleși sunt primari din partea partidului de guvernământ, pentru că prefectul este acela care, profitând de autoritatea funcției, momește, ademenește pe cei mai competitivi candidați din comunitate, de la alte partide politice și chiar am un caz propriu în județul Cluj, când președintele unei organizații PD a fost luat și momit, ademenit de către PSD, în vederea candidării din partea acestei formațiuni politice și această practică trebuie să înceteze. (Vociferări în Grupul PSD)

Nu avem nimic cu înființarea de noi comune, dar ideea de a fabrica, repet, pe bandă rulantă primari compromite autonomia locală, descentralizarea și principiul guvernării locale.

Soluția propusă a fost ca o autoritate aleasă, cum este consiliul județean, după consultarea cu membrii comunității, să propună primarii respectivi, viceprimarii interimari. Aceasta este formula care răspunde exigențelor democratice, și nu formula aceasta ca un reprezentant al Guvernului, care are în spate o legitimitate dată de un vot, eventual al soției, să numească primari și viceprimari pe o perioadă de interimat.

Vă mulțumim.

 
 

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Mulțumim, domnule Boc.

 
Propunerea legislativă privind înființarea comunei Titești, județul Vâlcea; (adoptată).

Supun, în continuare, votului dumneavoastră Propunerea legislativă privind înființarea comunei Titești, județul Vâlcea.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu 1 abținere, 7 voturi împotrivă, proiectul de lege a fost aprobat.

Proiectul de Lege privind transparența decizională în administrația publică; (adoptat).

Supun votului dumneavoastră Proiectul de Lege privind transparența decizională în administrația publică.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu 1 vot împotrivă, proiectul de lege a fost aprobat.

Domnule Boc, 30 de secunde, vă rog frumos, pentru că se face ora 1 fără 5! (Rumoare în Grupul PSD)

 

Domnul Emil Boc:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dând dovadă de opoziție constructivă, Partidul Democrat a votat acest proiectul de lege inițiat de Guvern, pentru că Partidul Democrat a votat și va vota orice proiect de lege care vizează transparența, că este vorba de transparența decizională, că este vorba de transparența averilor, va vota orice proiect de lege fundamentat pe principiul transparenței. Și încă un lucru: am votat pentru că a existat deschidere atât la nivelul comisiei, cât și, ieri, în plen, ca amendamentele formulate de către Partidul Democrat și de către alți colegi din opoziție să fie preluate în conținutul textului.

Totuși, vrem să atragem atenția, în perspectiva parcurgerii acestui text de către Senat, că tot avem câteva rezerve care pot periclita punerea în aplicare a acestei legi. Doar le voi enunța pe scurt, urmând, ca la Senat, aceste lucruri să fie îndreptate. Spun acest lucru, pentru că, dacă ele se vor menține în lege, birocrația din administrația publică va face ineficientă transparența.

La ce se referă obiecțiile noastre? În primul rând, prin faptul că autoritățile administrative nu sunt obligate să justifice situația excepțională care stă la baza evitării procedurilor de consultare cu cetățenii, atunci vom avea situația în practică, când, prevalându-se de articolul 9, autoritățile administrației locale vor invoca, de fiecare dată, situația excepțională și nu vor recurge la transparența cerută de lege, la a afișa consultarea cu cetățenii și, în consecință, s-ar putea să facem ineficientă această lege. Doi: nu s-a aplicat și nu s-a acceptat posibilitatea ca cetățenii să propună proiecte de acte normative diferitelor autorități locale. Dacă au dreptul, de exemplu, să propună Parlamentului proiecte legislative, nu au dreptul să facă propuneri de acte normative la autoritățile locale, județene sau la alte autorități administrative autonome. Cred că acest lucru se impune și, în ultimul rând, domnule președinte, ultima sintagmă pe care dorim s-o eliminăm este aceea care vizează interesele economice și politice ale țării. Autoritățile vor putea invoca această sintagmă pentru a evita aplicarea prevederilor Legii cu privire la transparență.

Sub rezerva acestor trei considerente, ne exprimăm speranța că legea, la Senat, va fi îmbunătățită și lacunele menționate vor fi înlăturate.

Vă mulțumim.

 
 

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Mulțumim, domnule Boc.

 
Proiectul de Lege privind stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor situate în intravilanul localităților în Delta Dunării; (adoptat).

Supun votului dumneavoastră Proiectul de Lege privind stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor situate în intravilanul localităților din Delta Dunării.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Cu 32 de voturi împotrivă și 182 pentru, proiectul de lege a fost aprobat.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2002 pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților; (adoptat).

Supun votului dumneavoastră Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2002 pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind Registrul comerțului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu 25 de voturi împotrivă și 182 pentru, proiectul de lege a fost aprobat.

Da, domnule deputat, vă rog.

 

Domnul Cornel Știrbeț:

Domnule președinte,

Partidul Național Liberal a votat împotriva Ordonanței privind trecerea Registrului comerțului în subordinea Ministerului Justiției.

Am avut un amendament prin care am cerut respingerea acestei ordonanțe, motivațiile le-am expus. Prin această trecere sub autoritatea Ministerului Justiției, se realizează, de fapt, o distorsionare a activității care s-a desfășurat până acum în condiții normale și corecte. Justificările aduse nu recomandă o astfel de recomandare. Singura justificare care poate fi susținută și pe care dumneavoastră, personal, ați susținut-o până acum este aceea legată de transferul fondurilor care se obțin din taxele de înregistrare la Registrul comerțului în bugetul de stat. Din acest motiv, Partidul Național Liberal a votat împotrivă și...

 
 

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da, am înțeles, domnule deputat. Mulțumim foarte mult.

 
 

Domnul Alexandru Sassu:

Nu am să repet ceea ce s-a spus mai devreme, doar am să spun că este o activitate privată, care s-a dus în sistemul de stat. În aceste condiții, chiar dacă existau niște nefuncționalități, ele trebuiau rezolvate în sistemul în care au fost create. Suntem împotriva acestei legi și vom vedea dacă nu cumva soluția este atacarea la Curtea Constituțională.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumim, domnule președinte Sassu.

 
Proiectul de Lege privind prevenirea și combaterea pornografiei; (adoptat).

Supun votului dumneavoastră Proiectul de Lege privind prevenirea și combaterea pornografiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

Nu discută nimeni votul.

Proiectul de Lege privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și Propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea serviciilor private de pază, transporturi speciale și investigații; (adoptat).

Proiectul de Lege privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și Propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea serviciilor private de pază, transporturi speciale și investigații.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu 4 voturi împotrivă și 7 abțineri și 192 de voturi pentru, proiectul de lege a fost aprobat.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2002 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil, proprietate privată a statului, în proprietatea Comitetului Olimpic Român; (adoptat).

Supun votului dumneavoastră Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2002 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil proprietate privată a statului, în proprietatea Comitetului Olimpic Român.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu 16 voturi împotrivă și 182 de voturi pentru, proiectul de lege a fost aprobat.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 58/2002 pentru modificarea și completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001; (adoptat).

Supun votului dumneavoastră Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.58/2002 pentru modificarea și completarea Legii voluntariatului nr.195/2001.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Proiectul de Lege privind organizarea, funcționarea și finanțarea spitalelor, Propunerea legislativă privind Legea spitalelor și Propunerea legislativă privind Legea spitalelor (adoptat).

Ultimul proiect de lege este Proiectul de Lege privind organizarea, funcționarea și finanțarea spitalelor, Propunerea legislativă privind Legea spitalelor și Propunerea legislativă privind Legea spitalelor.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu 11 abțineri și 182 de voturi pentru, proiectul de lege a fost aprobat.

 

Stimați colegi,

Vă mulțumesc. Declar închisă ședința de dimineață a Camerei Deputaților.

Ne întâlnim la ora 14, pentru continuarea dezbaterilor la legile ordinare.

Vă mulțumesc.

 
   

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 21 noiembrie 2019, 3:35
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro