Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 4, 2003
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.22/14-03-2003

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-01-2020 (joint)
28-01-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2003 > 04-03-2003 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 4, 2003

2. Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților.

Domnul Puiu Hașotti:

................................................

(După pauză, lucrările ședinței au fost conduse de domnul Valer Dorneanu, președintele Camerei Deputaților, asistat de domnii Constantin Niță și Nicolae Leonăchescu, secretari.)

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Dați-mi voie să declar deschisă ședința de astăzi a plenului Camerei Deputaților, anunțându-vă că, din 344 de deputați, și-au înregistrat prezența 283. Sunt absenți 61, 24 participă la alte acțiuni parlamentare.

Dați-mi voie să vă prezint în continuare informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

La Biroul permanent al Camerei Deputaților au fost înregistrate următoarele inițiative legislative:

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului clerical salarizat potrivit Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize: Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 7 martie 2003.

În conformitate cu prevederile art.107 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2003 pentru ratificarea Acordului privind aderarea Republicii Croația la Acordul central european de comerț liber (CEFTA), semnat la Zagreb la 5 decembrie 2002 și a Protocolului adițional nr.12 la Acordul central european de comerț liber (CEFTA), semnat la Zagreb la 5 decembrie 2002, adoptat de Senat în ședința din 20 februarie 2003.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize: Comisia pentru politică externă și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 7 martie 2003.

În conformitate cu prevederile art.107 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize: Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru administratie publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 7 martie 2003.

În conformitate cu prevederile art.107 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

4. Proiectul de Lege privind aprobarea participării Jandarmeriei Române, ca membru cu drepturi depline, la Asociația Forțelor de Poliție și Jandarmerie Europene și Mediteraneene cu Statut Militar, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; pentru avize: Comisia pentru politică externă și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 24 martie 2003.

5. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului adițional semnat la Kiev la 15 martie 2002, la Acordul de cooperare între guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre privind combaterea criminalității, în special a formelor ei organizate, semnat la Kerkyra la 2 octombrie 1998, adoptat de Senat în ședința din 20 februarie 2003.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; pentru avize: Comisia pentru politică externă și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 24 martie 2003.

6. Proiectul de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.2 convenit între Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București la 2 august 2002 și la Bruxelles la 11 aprilie 2002, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura " Lărgirea la 4 benzi a drumului național DN 5 București - Giurgiu" , semnat la București la 22 decembrie 2000 și la Bruxelles la 23 octombrie 2000, adoptat de Senat în ședința din 20 februarie 2003.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize: Comisia pentru industrii și servicii și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 17 martie 2003.

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv pașnice a energiei nucleare, adoptat de Senat în ședința din 20 februarie 2003.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize: Comisia pentru învățământ, știință, tineret si sport, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 17 martie 2003.

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul orizontal de pregătire a țărilor candidate pentru descentralizarea extinsă (EDIS) în managementul fondurilor de preaderare în România, semnat la București la 23 octombrie 2002, adoptat de Senat în ședința din 20 februarie 2003.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize: Comisia pentru politică externă și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 17 martie 2003.

9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2003 pentru ratificarea Acordului privind Programul de cooperare pentru dezvoltare pentru o perioadă de cinci ani dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Elene, semnat la București la 20 iulie 2002, adoptat de Senat în ședința din 20 februarie 2003.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare; pentru avize: Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru politică externă și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 17 martie 2003.

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2003 pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finanțare referitoare la Programul național PHARE 2000, Programul ACCESS 2000 și Facilitatea suplimentară pentru investiții 2001, adoptat de Senat în ședința din 20 februarie 2003.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize: Comisia pentru politică externă și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 17 martie 2003.

11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopțiile internaționale, adoptat de Senat în ședința din 20 februarie 2003.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru aviz: Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

Termenul de depunere a raportului: 24 martie 2003.

12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2003 pentru modificarea art.8 lit.e) din Legea nr.148/2000 privind publicitatea, adoptat de Senat în ședința din 20 februarie 2003.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă; pentru avize: Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 25 martie 2003.

13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2003 privind acordarea dreptului de a procura, deține și folosi sigilii cu stema României și timbru sec instituțiilor de învățământ superior particular acreditate, care fac parte din sistemul național de învățământ, adoptat de Senat în ședința din 20 februarie 2003.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Comisia pentru învățământ, știință, tineret si sport; pentru avize: Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 24 martie 2003.

14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2003 pentru modificarea alin.(3) al art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, adoptat de Senat în ședința din 20 februarie 2003.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize: Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru învățământ, știință, tineret si sport și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 17 martie 2003.

15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2003 pentru modificarea art.36 din Legea nr.105/1996 privind evidența populației și cartea de identitate, adoptat de Senat în ședința din 20 februarie 2003 "

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; pentru avize: Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 27 martie 2003.

16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/2003 pentru modificarea și completarea unor prevederi legale privind serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare și serviciile publice de salubrizare a localităților, adoptat de Senat în ședința din 20 februarie 2003.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; pentru avize: Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 27 martie 2003.

17. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Danemarcei privind Programul FEU+6, semnat la București la 17 mai 2002, adoptat de Senat în ședința din 24 februarie 2003.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Comisia pentru politică externă; pentru aviz: Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 24 martie 2003.

18. Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenția privind notificarea și comunicarea în străinătate a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială, adoptată la Haga la 15 noiembrie 1965, adoptat de Senat în ședința din 24 februarie 2003.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate, următoarele comisii: în fond: Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru aviz: Comisia pentru politică externă.

Termenul de depunere a raportului: 24 martie 2003.

19. Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenția privind obținerea de probe în străinătate în materie civilă sau comercială, adoptată la Haga la 18 martie 1970, adoptat de Senat în ședința din 24 februarie 2003.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru aviz: Comisia pentru politică externă.

Termenul de depunere a raportului: 24 martie 2003.

20. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, inclusiv depozitarea finală, adoptat de Senat în ședința din 24 februarie 2003.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize: Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru învățământ, știință, tineret si sport, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 17 martie 2003.

21. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.400/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2001 privind modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997, precum și modificarea și completarea Legii nr.18/1991, republicată, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2001, inițiată de 23 parlamentari.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice; pentru aviz: Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 5 mai 2003.

22. Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, inițiată de 2 deputați.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Comisia pentru sănătate și familie; pentru aviz: Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 5 mai 2003.

23. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice, inițiată de domnul deputat Emil Grigore Rădulescu.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru avize: Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

Termenul de depunere a raportului: 5 mai 2003.

24. Propunerea legislativă privind completarea art.15 din Legea nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice, inițiată de domnul deputat Petru Andea.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru avize: Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

Termenul de depunere a raportului: 5 mai 2003.

25. Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor, inițiată de domnul deputat Stanciu Zisu.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize: Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 5 mai 2003.

26. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive, inițiată de 3 deputați.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; pentru aviz: Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 5 mai 2003.

27. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.65/1995 (republicată) privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, inițiată de domnul deputat Cristian Nechifor.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru aviz: Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare.

Termenul de depunere a raportului: 5 mai 2003.

28. Propunerea legislativă privind repartizarea costurilor pentru energia termică și apă caldă, inițiată de domnul deputat Mihail Fâcă.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; pentru avize: Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 5 mai 2003.

29. Propunerea legislativă pentru modificarea art.30 și art.35 din Legea 414/2002 privind impozitul pe profit, inițiată de domnul deputat Ioan Sonea.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru aviz: Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 5 mai 2003.

30. Propunerea legislativă privind modificarea art.185 alin. (21) din Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate, inițiată de domnul deputat Gheorghe Marcu.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru aviz: Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 5 mai 2003.

31. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.295/15.05.2002, pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2001 privind procedura somației de plată, inițiată de 5 deputați.

Cu această propunere legislativă a fost sesizată în fond Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 5 mai 2003.

32. Propunerea legislativă privind reglementarea datoriilor la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale, inclusiv a penalităților cumulate de unitățile și instituțiile de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, inițiată de 6 deputați PRM.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru aviz: Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 18 martie 2003.

33. Propunerea legislativă " Legea Pomiculturii" , inițiată de 8 deputați PSD.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice; pentru avize: Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 18 martie 2003.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 29 january 2020, 23:31
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro