Dezső-Kálmán Becsek-Garda
Dezső-Kálmán Becsek-Garda
Sittings of the Chamber of Deputies of May 15, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
04-12-2019
27-11-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 15-05-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 15, 2001

  1. Intervenții ale domnilor deputați:
  1.5 Becsek Garda Dezideriu Coloman - atenționare în privința "distrugerii fondului forestier";

Domnul Corneliu Ciontu:

................................................

Are cuvântul domnul Becsek Garda Dezideriu, se pregătește domnul deputat Simedru.

Domnul Becsek Garda Dezideriu Coloman:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Săptămâna trecută, Camera Deputaților, prin votul său, și-a dovedit responsabilitatea față de o gospodărire eficientă a pădurilor, grija sa față de patrimoniul forestier al țării. Se cere însă ca și personalul silvic să aibă o ținută morală. Ei socotesc că pădurile validate de comisiile județene reprezintă proprietatea lor, pe care o valorifică prin negocieri sau licitații aranjate. Această strategie de a amâna aplicarea Legii fondului funciar creează o stare de nesiguranță pentru mulțimea de proprietari care sunt dezavantajați prin tăieri rase, cunoscute sub denumirea de igienizare a pădurilor. Însă, această stare este dăunătoare și pentru pădurile țării, unde, datorită acestei tranziții, nu se pot opri abuzurile.

Înainte de schimbările din 1989, direcțiile silvice își făceau datoria, prin lucrările de pază și protecție, lucrări de plantații, tăieri de îngrijire și păstrare a integrității fondului forestier. Însă, în ultimii ani, Regia Națională a Pădurilor a devenit agent economic, principala sa activitate fiind legată de obținerea de profituri cât mai mari și nu îngrijirea fondului forestier. Prin vânzarea de produse debitate în gater se produce o concurență neloială pe piață prin atribuirea unei valori simbolice a buștenilor obținuți din exploatare, punându-se ca valoare numai taxă forestieră.

Pe de altă parte, direcțiile fac exploatări cu prioritate din pădurile ce urmează să fie retrocedate proprietarilor, fără ca aceștia să beneficieze de avantajele materiale ce s-ar cuveni normal. Trebuie să menționăm faptul că la noi, spre deosebire de celelalte țări fost comuniste, se menține în continuare o mentalitate etatistă, imprimată foarte adânc în mentalitatea personalului silvic. Aceste simptome ale comunismului de tip răsăritean se concretizează prin acele contracte monstruoase, impuse de Regia Națională a Pădurilor, proprietarilor unde costurile sunt duble față de cele reale datorită cheltuielilor suplimentare neeconomicoase ce se fac din partea managerilor. Ne bucură faptul că inițiativa partidului de guvernământ promovează măcar în lege posibilitatea înființării structurilor private. Este nevoie însă ca aceste structuri să existe în realitate. Știm că există o legislație bine întocmită în acest sens. Știm că cererile depuse pentru aprobare în trecut au fost refuzate din partea ministerului de specialitate din cauza lipsei voinței politice în acest sens, dar ceea ce se face cu inspecțiile teritoriale silvice subordonate Ministerului Agriculturii întrece orice măsură. Ministerul de resort, prin Ordinul nr.41002 din 23 aprilie 2001 dispune reducerea personalului și a fondurilor aferente cu circa 30%, iar prin Ordinul nr.41094 din 2 mai 2001 se cere reducerea personalului de la 1065 de posturi, aprobate în anul 2000, la nivelul de 300, începând cu data de 1 iunie 2001, ceea ce reprezintă un procent de 71,8%. Aceste măsuri de diminuare masivă a personalului se răsfrânge negativ în ceea ce privește exercitarea controlului autorității publice centrale, care răspunde de silvicultură, iar inspectoratele teritoriale silvice vor deveni un simplu element decorativ nefuncțional ce contravine eforturilor deosebite pe linia dezvoltării silviculturii.

Această măsură contravine votului nostru din săptămâna trecută și face posibilă continuarea abuzurilor, distrugerea fondului forestier de către reprezentanții direcțiilor silvice și a ocoalelor silvice. Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Corneliu Ciontu:

Mulțumesc și eu.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 6 december 2019, 18:37
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro