Gheorghe-Eugen Nicolăescu
Gheorghe-Eugen Nicolăescu
Sittings of the Chamber of Deputies of May 15, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-12-2019 (joint)
12-12-2019 (joint)
12-12-2019 (joint)
11-12-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 15-05-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 15, 2001

  1. Intervenții ale domnilor deputați:
  1.6 Gheorghe-Eugen Nicolaescu - sesizarea inconsecvenței actualei Puteri în administrarea fondului forestier național;

Domnul Corneliu Ciontu:

................................................

Înainte de a da cuvântul domnului deputat Nicolaescu, întreb dacă domnul Sali Negiat este în sală. Nu este. Poftiți, domnule deputat. S-a înscris din America la declarații.

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolaescu:

Domnule președinte de ședință, în urma aplicării prevederilor Legii 18/1991, în perioada 1991-1996 s-au retrocedat aproximativ 360.000 de hectare de pădure. Dintre acestea, aproximtiv 50.000 au fost supuse furtului sau au fost distruse în totalitate, fapt care a provocat inundații și dezastre economice, cu precădere în ultimii 2 ani. Cauzele distrugerii zecilor de mii de hectare arătate anterior s-au datorat, pe de o parte, faptului că reconstituirea dreptului de proprietate, conform prevederilor legale, s-a făcut în lipsa reglementărilor privind administrarea și gospodărirea în regim silvic a acestor suprafețe de pădure, dar mai ales din cauza inexistenței la nivel central și teritorial a unor structuri silvice care să controleze modul cum au fost gospodărite și administrate aceste păduri.

În toamna anului 1998 s-a elaborat și aprobat Ordonanța Guvernului nr.96 privind reglementarea și administrarea fondului forestier național, act normativ aprobat prin Legea 141/1999 de Parlamentul României, inclusiv de PDSR. La cap.IV din legea anterior menționată se arată foarte clar: controlul respectării reglementărilor pentru întregul fond forestier național se exercită de către autoritatea publică centrală, care răspunde de silvicultură, și prin inspectoratele silvice teritoriale aflate în subordinea acesteia. Art.21 alin.2 și 3 precizează: "Personalul de specialitate din inspectoratele silvice teritoriale se va asigura în raport cu suprafețele pădurilor și cu numărul de hectare, astfel încât pentru o suprafață medie de 20.000 de hectare să fie arondat un inspector inginer silvic, iar pentru lucrările de teren și pentru executarea controalelor se va asigura un inginer silvic sau un tehnician pentru o suprafață mai mare de 10.000 de hectare". În deplină concordanță cu aceste prevederi legale, la nivel central s-a înființat în primăvara anului 1999 direcția de regim silvic, iar în teritoriu, începând cu luna ianuare a anului 2000 au luat ființă 7 inspectorate silvice teritoriale, unități cu personalitate juridică. Având în vedere că suprafața totală a fondului forestier național și a vegetației forestiere din afara fondului forestier național este de 6,7 milioane hectare și ținând cont de prevederile legale arătate anterior, rezultă că în cadrul inspectoratelor silvice teritoriale ar trebui să fie angajați aproximativ 1000 de specialiști silvici.

Din datele pe care le deținem, constatăm că până la 31 decembrie 2000 au fost angajați aproximativ 550 de oameni, ingineri și tehnicieni silvici, și s-a cheltuit suma de aproximativ 16,5 miliarde lei necesară dotărilor: mașini, mobilier, birotică etc. în vederea desfășurării unei activități eficiente. Din păcate, imediat după instalarea în portofoliile puterii, actualul Guvern, nu numai că nu a făcut nimic pentru îmbunățirea și eficientizarea acestor culturi teritoriale (este vorba despre inspectoratele silvice pentru controlul aplicării regimului silvic) dar, mai grav, procedează la disponibilizarea personalului tehnic silvic din cadrul acestor structuri deja insuficiente față de prevederile legale, așa cum am arătat.

Este cunoscut faptul că, prin reorganizarea ministerială din acest an, activitatea de păduri a trecut la Ministerul Agriculturii. Din informațiile primite din teritoriu, se pare că, un ordin recent al ministrului agriculturii, Ilie Sârbu, ar duce la diminuarea cu aproximativ 70% a aparatului tehnic din inspectoratele silvice teritoriale. Este curios și ciudat. Ne întrebăm și întrebăm Puterea dacă nu cumva recenta măsură nu înseamnă tocmai întărirea monopolului ROMSILVA, care este și agent economic și proprietar în numele statului și acum devine, dacă vreți, puterea nr.1 în domeniul pădurilor, de asemenea, diminuarea controlului, lăsarea acționării hazardului sau, mai grav, credem noi că, de fapt nu se dorește retrocedarea și ca atare, nu mai este nevoie nici de control sau, în această situație, lăsăm hazardul să-și spună cuvântul. Chiar nu interesează pe nimeni și mai ales Puterea dacă legea este aplicată corect, dacă această bogăție care înseamnă pădurile României este exploatată și menținută în condiții legale?

Mulțumesc.

Domnul Corneliu Ciontu:

Vă mulțumesc și eu.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 16 december 2019, 7:06
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro