Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2003 > 14-04-2003

Ședința Camerei Deputaților din 14 aprilie 2003

13. Prezentarea pe scurt a interpelărilor ce urmează a fi adresate membrilor Guvernului.  

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Domnul Grigore Ionescu adresase o întrebare Ministerului Lucrărilor Publice, a primit răspuns scris, domnul Metin Cerchez nu este, domnul Ștefan Lăpădat este? Nu este. Domnii Kovacs Zoltan, Szilágyi Zsolt sunt? Nu sunt. Domnul Florescu Ion? Nu este, nu-i răspundem. Domnul Mocioalcă este? Nu este, nu-i răspundem. Domnul Cornel Popa este? Nu este. Avea o chestiune interesantă cu sucul de roșii, dar dacă nu este nu putem să aflăm nimic. Mai rămân două întrebări adresate de domnul Damian Brudașca Ministerului Agriculturii, dar nu mai avem pe nimeni de la Ministerul Agriculturii, așa că trecem la interpelări.

Primul este domnul Adrian Moisoiu. Poftiți.

Domnul Adrian Moisoiu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Interpelările mele seamănă cu un cartuș al unei arme de vânătoare în care întrebările sunt alicele acestui cartuș. În primul rând mă adresez primului-ministru:

1. încă nu am primit răspuns la interpelarea din 24 martie;

2. dacă nu ar fi trebuit ca domnul Georgiu Gingăraș, Ministrul Tineretului și Sportului, să fie demis, pentru faptul că și dânsul poartă răspunderea că terenul de joc de pe stadionul Lia Manoliu, pe care s-a discutat meciul cu Danemarca, nu a fost pregătit corespunzător.

3. îl rog pe domnul prim-ministru să îmi spună modul, măsurile punctuale pe care le va lua, le va dispune după ce, la data de 8 aprilie, Curtea Supremă de Justiție a pronunțat o sentință în dosarul Sovata, cu nr. E/5832/2001 și în care se cere un răspuns foarte, foarte exact, mai ales că domnul deputat Adrian Năstase, în august sau septembrie 2000, pe această temă, pe tema privatizării stațiunii Sovata, a avut o intervenție deosebită.

O a doua interpelare se adresează de data aceasta domnului Ovidiu Mușetescu de la Ministerul APAPS, în același dosar E/5832/2001 și se datorează faptului că Curtea Supremă de Justiție hotărăște admiterea acțiunii reclamantei S.C. Aluniș Sovata și dispune anularea formelor și actelor de privatizare întocmite în vederea vânzării prin negociere directă a pachetului de acțiuni, din capitalul social al S.C. Balneoclimaterica Sovata. Și 2. - suspendarea oricărei vânzări ale acelorași acțiuni.

Deci, care vor fi măsurile pe care domnia sa le va dispune?

Domnului ministru Octav Cozmâncă, al Ministerului Administrației Publice.

1. Cum trebuie aplicată Legea alegerilor locale, pentru ca supleanții de pe listele APR să fie validați în consiliile locale sau județene unde au fost declarați supleanți, în condițiile în care un consilier de pe lista APR nu mai este compatibil cu această funcție în momentul de față?

2. Dat fiindcă la biroul meu parlamentar din Târgu Mureș am avut în ziua de vineri, 11 aprilie, 8 persoane în audiență, toate cu aceeași problemă, și anume, nerezolvarea problemelor legate de aplicarea Legii nr. 18/1991 în Municipiul Reghin, motiv pentru care m-am dus cu dânșii la secretarul general al județului, și acesta nu a avut o soluție pe loc, rog neapărat pe domnul ministru Cozmâncă să trimită un delegat pentru a verifica modul de aplicare a acestei legi și să ia măsuri în consecință.

Domnului ministru Gingăraș, al tineretului și sportului:

1. reamintesc că nu am primit răspuns la întrebările pe care i le-am adresat la 16 decembrie 2002, reluate la 24 martie 2003.

2. dacă o demisie de onoare, pentru aceleași motive pe care i le spuneam adineauri și domnului prim-ministru, adică nepregătirea terenului de joc la meciul cu Danemarca, nu ar reprezenta o ieșire onorabilă din scenă.

Și, în sfârșit, doamnei ministru Daniela Bartoș, ministrul sănătății și familiei, doresc să-i comunic că sunt total nemulțumit de modul de în care mi s-a dat un răspuns formal de către domnul secretar de stat Pavelescu în săptămâna trecută, la 7 aprilie, și, ca atare, aștept un nou răspuns din partea dânșilor.

Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Doamna Florea Ana a depus în scris, domnul Victor Dobre a depus în scris, doamna Mona Muscă a depus în scris, domnul Andrei Chiliman a depus în scris, doamna Apostolescu Maria a depus în scris, domnul Viorel Coifan a depus în scris, domnul Dorin Popescu a depus în scris, domnul Vasile Suciu a depus în scris, domnul Ștefan Lăpădat a depus în scris, domnul Damian Brudașca a depus în scris, domnul Ștefan Baban a depus în scris, domnul Nicolae Leonăchescu a depus în scris, domnul Ștefan Pășcuț a depus în scris, domnul Victor Babiuc a depus în scris, domnul Ioan Onisei a depus în scris, domnul Iulian Mincu nu este, domnul Puiu Hașotti a depus în scris, domnul Ilie Merce a depus în scris, domnul Mircea Costache a depus în scris, domnul Ioan Sonea nu este, domnul Eugen Pleșa nu este, domnul Ion Miclea a depus în scris, doamna Smaranda Ionescu a depus în scris, domnul Ovidiu Drăgănescu a depus în scris, domnul Nicolae Vasilescu a depus în scris, domnul Dan Radu Rușanu a depus în scris, doamna Angela Bogea a depus în scris, domnul Emil Rus a depus în scris, domnul Emil Boc a depus în scris, domnul Vekov Károly a depus în scris, domnul Dan Coriolan Simedru a depus în scris, domnul Eugen Nicolăescu a depus în scris.

Domnule Ludovic Mardari, poftiți.

Domnul Ludovic Mardari:

Mulțumesc, domnule președinte.

Pentru astăzi am două interpelări. Prima este adresată domnului Octav Cozmâncă, ministrul administrației publice. Este o revenire la interpelarea nr. 683B din 17 februarie 2003, referitoare la pagubele produse de turmele de oi în culturile de păioase sau prășitoare ale agricultorilor din județul Timiș.

A doua interpelare este adresată domnului Dan Ioan Popescu, ministrul industriei și resurselor. De asemenea, o revenire la interpelarea nr. 710B din 17 februarie 2003, referitoare la inoportunitatea reducerii termenului de încasare a facturilor de energie termică ale asociațiilor de locatari sau de proprietari, de la 30 de zile, la 15 zile.

Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc.

Domnul Paul Magheru.

Domnul Paul Magheru:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Vorbitorul de dinaintea mea, parlamentarul Moisoiu, mi-a sugerat câteva întrebări, am să le pun altădată, domnului prim-ministru care nu mi-a răspuns la o interpelare, și domnului Cozmâncă care nu mi-a răspuns la două interpelări.

Interpelarea de astăzi se adresează domnului ministru Miron Mitrea. Are ca obiect înlăturarea faunei de cerșetori, psihopați, bețivani, handicapați ce mișună în gările și trenurile din România; protejarea stațiilor și mijloacelor de transport feroviar pentru confortul și securitatea călătorilor; măsuri concrete pentru imediata realizare a acestor deziderate. O să le prezint în interpelarea respectivă care sunt, după opinia noastră, măsurile care pot fi întreprinse imediat, cu atât mai mult cu cât, la Camera Deputaților a fost depus un proiect de lege de administrare și exploatare a căilor ferate care prevede, printre altele, și reînființarea gardienilor feroviari, care au funcționat cândva în România și parcă se simte necesitatea lor.

Vă mulțumesc mult.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul George Moisescu este? Nu. A depus în scris.

Domnul Ioan Mogoș. Poftiți.

Domnul Ioan Mogoș:

Pentru că am depus și în scris, domnule președinte, am să mă limitez doar la concluziile interpelării, și anume, pe scurt, accesul la obținerea unei burse guvernamentale este limitat, or, se presupune că un stagiu de studii în străinătate trebuie să fie accesibil unei categorii largi de studenți, în mod special celor care nu au mai avut șansa de a beneficia de un astfel de stagiu.

Drept consecință, doamna ministru, deoarece statul român este interesat în încurajarea pregătirii la standarde occidentale a cât mai multor specialiști, vă rog să binevoiți a considera, cu toată atenția, posibilitatea modificării datei limită de depunere a dosarelor în vederea candidaturii pentru obținerea unei burse de studiu în străinătate, gestionate de către Oficiul național al burselor din România, corespunzător cu data obținerii acordului la universitatea străină.

Menționăm că durata întrunirii comisiei de concursuri naționale din România, afișării rezultatului concursului și a contestațiilor, precum și durata procedurilor pentru obținerea unei vize de studiu, nu ar trebui să constituie un impediment pentru modificarea datei în cauză.

De asemenea, doamna ministru, vă rog să considerați și posibilitatea ca acceptul universității să constituie o cerință obligatorie retroactivă pentru dosarul de candidatură.

Cu gratitudine și cu expresia unei înalte considerații pentru doamna Ecaterina Andronescu, ministrul educației și cercetării.

În rest, conținutul interpelării este în scris și vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Doamna deputat Mihaela Mândrea Muraru, poftiți.

Doamna Mihaela Mândrea Muraru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Obiectul interpelării: desființarea secției de terapie intensivă coronariană din cadrul Spitalului județean din Arad, este adresat doamnei ministru Daniela Bartoș.

Secția de terapie intensivă coronariană din cadrul spitalului din Arad a fost înființată în 1996 chiar de doamna Bartoș, ministrul sănătății și familiei. În urma vizitei unei comisii de reformă din partea ministerului s-a decis transformarea acestei secții într-un compartiment al secției de cardiologie din cadrul aceluiași spital.

Este incontestabilă necesitatea reformei în sectorul sanitar, dar în spitalele din întreaga lume civilizată, astfel de secții funcționează separat.

În cadrul secției pe cale de desființare au avut loc multe premiere în domeniu, la nivel județean, și au fost înregistrate numeroase succese în reabilitarea pacienților cu afecțiuni coronariene acute. În plus, dacă se înglobează această secție în secția de cardiologie, datorită specificului său, deciziile de natură administrativ- financiară se vor complica foarte mult, putând afecta chiar eficacitatea actului medical și capacitatea de funcționare normală a respectivei secții de terapie intensivă.

Doresc să mi se răspundă: pe ce criterii și pe ce estimări s-a fundamentat această decizie eronată? Solicit răspuns scris.

Mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc, doamnă.

Cu aceasta, am încheiat ședința de astăzi. Ne reîntâlnim mâine și începem cu declarațiile politice.

Ședința s-a încheiat la ora 20,30.