Nicolae Ionescu
Nicolae Ionescu
Sittings of the Chamber of Deputies of September 10, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-11-2019
04-11-2019 (joint)
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 10-09-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 10, 1997

  1. Intervenții ale domnilor deputați:
  1.12 Nicolae Ionescu - evocarea unei zile de glorie și vitejie românească - 13 Septembrie 1848;

Domnul Vasile Lupu:

................................................

Are cuvântul domnul Nicolae Ionescu, se pregătește domnul deputat Leonăchescu, de la P.R.M.

Domnul Nicolae Ionescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Evenimentele istorice, ca și oamenii de seamă ai românilor, trebuie să rămână mereu și mereu vii în conștiința generațiilor. Trecerea timpului nu trebuie să le estompeze cu nimic măreția lor. Un astfel de eveniment istoric, încărcat de adânci semnificații, s-a petrecut acum 149 de ani, într-un loc foarte apropiat de clădirea Parlamentului, în care ne aflăm. Este vorba de "Luptele de la Dealul Spirei", desfășurate în ziua de 13 septembrie 1848. Acolo și atunci, o mică grupare de ostași români, alcătuită doar din câteva subunități, între care s-a numărat și o companie de pompieri, aflată sub comanda cpt. Pavel Zăgănescu, a ținut piept o zi întreagă unui masiv corp de oaste otomană, care avea în frunte un renumit comandant, cu numele de Selim Pașa.

Fără să se teamă de tăria și valoarea grupării de forțe inamice, ostașii noștri s-au bătut cu dușmanul, nu numai de la egal la egal, ci cu o vitejie legendară, care i-a uimit pe contemporani. Chiar și mai marele grupării de forțe inamice a simțit în acea zi istorică, de 13 septembrie, usturimea plumbului, căzând de pe cal ca și alt înaintaș al său, Sinan-Pașa, la Călugăreni.

Curajul, viteja și eroismul dovedit de români și-au spus până la urmă cuvântul. Deși, în comparație cu marile încleștări din trecutul glorios de luptă al românilor, cum au fost bătăliile de la Posada, Rovine, Podul Cosminului, Călugăreni, Plevna, Mărășești și multe altele, acțiunea de la Dealul Spirei a fost de o mai mică amploare, ce ar putea părea minoră în ochii unor nespecialiști, ea își are însă importanța sa, am putea spune, o importanță majoră, în mod deosebit, pentru că ea a onorat prestația de arme a oastei române și a reînviat, totodată, gloria străbună. Acest fapt l-a relevat în "Cuvinte Alese", în iulie '49, Mihail Kogălniceanu, când a ridicat în Parlament necesitatea și rapiditatea recompensării militarilor care au participat la acele lupte, ca și a văduvelor celor căzuți eroic la datorie, pe câmpul de onoare de la Dealul Spirei. Cu acel prilej, marele om de stat și patriot român a spus: "Lupta de la Dealul Spirei este un act de natură a ne onora înaintea străinilor care, totodată, răspunde la sentimentele naționale. Este o dovadă că soldații noștri sunt vrednici urmași ai soldaților lui Mihai-Viteazu și depinde numai de împrejurări favorabile și de guvernământ, ca să dezvolte vechea lor virtute romană. Ferice de Guvernul acela care va ști să prețuiască misiunea ce o are, ce ar face să reînvieze în inimile poporului scânteia națională și a virtuților ostășești." În încheierea expunerii sale, Kogălniceanu a mai spus: "Să dăm ostașilor, acelora, care s-au luptat cu bravură, recompensa faptelor lor".

Din păcate, nici atunci, după Revoluția pașoptistă, nici după 1877, nici după cele două războaie mondiale, și nici în zilele noastre, foștii oșteni din popor, apărători de Țară și de Glie, n-au primit din partea guvernanților sau a statului român, recompensele binemeritate pentru înaltele lor fapte de bravură. Și, tot din păcate, în ultimii ani, sunt tot mai puțin prezente în cărțile școlare episoadele eroice ale Revoluției române de la '48, 49 și din alte epoci, care ne-au jalonat istoria multimilenară.

Unii spun că se întâmplă așa ceva datorită costurilor foarte mari ale cărților. Noi am zice că datorită faptului că s-au tocit sentimentele curat patriotice și naționale ale celor care diriguiesc procesul de învățământ din România și de cinstire a eroilor patriei.

Să cinstim acum, în septembrie 1997, Ziua de 13 septembrie, așa cum se cuvine, zi de glorie și de vitejie românească.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 13 november 2019, 14:04
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro