Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 10, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 10-09-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 10, 1997

4. Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.41 din 17 iunie 1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și a Societății Române de Televiziune.  

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Să trecem la votarea art.7 modificat, al Legii privind cele două Societăți, de Radiodifuziune și Televiziune, în ultima formulare a comisiei, deci: "Alineatele 2 și 3 ale art.7 se abrogă, iar după alin.1 se introduc cinci noi alineate, care vor avea următorul cuprins:...". Supun votului dumneavoastră... aceasta este de sistematizare, de acord, nu? Este sugestia domnului Gaspar, propunerea. Cine este... Nu?

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Înainte de sistematizare, puneți în discuție eliminarea și, după aceea, să votăm dacă mai rămân cinci articole.

Domnul Vasile Lupu:

Vreți să supunem votului la sfârșit acest text? De acord.

Supun votului dumneavoastră atunci propunerea de eliminare a alineatelor 3, 4 și 6 din art.7.

Mai întâi, pentru alin.3. Cine este pentru? Numărați, vă rog. 10 voturi. Insuficient.

Propunerea de eliminare a alineatului 4. Cine este pentru? Numărați, vă rog. Voturi pentru: 85. Împotriva eliminării alineatului 4? 132 voturi împotrivă. Abțineri? 2 abțineri. Propunerea de elinminare a alineatului 4 a fost respinsă.

Alin.6, propunere de eliminare, alin.6 art.7. Cine este pentru eliminare? Numărați, vă rog. 14 voturi pentru. Insuficient.

Supun votului dumneavoastră textul articolului 7, cu amendamentul domnului Pâslaru, acceptat de comisie, varianta comisiei este cunoscută. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă? 11 voturi împotrivă. Abțineri? 1 abținere. Cu majoritate de voturi, pct.4 din raport a fost adoptat și deci facem precizarea tehnică: art.7 alin.4 se completează astfel... Pardon. Alineatele 2 și 3 ale art.7 se abrogă, iar după alin.1 se introduc cinci noi alineate care vor avea următorul cuprins. De acord, domnule Gaspar. Supunem votului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Stimați colegi,

Vă rog să păstrați liniștea în sală și să continuăm dezbaterile până la ora obișnuită de pauză.

Domnule deputat Rizescu, nu-l provocați pe domnul Gavra, că trebuie să suspendăm ședința! Vă rog, luați loc în bancă.

Stimați colegi,

Trecem la pct.5 din raport. Dacă sunt intervenții din sală? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră pct.5 din raport. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Pct.6. Dacă sunt intervenții din sală? Nu sunt. Îl supun votului dumneavoastră. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Unanimitate.

Pct.7 din raport. Domnul deputat Gaspar.

Stimați colegi,

Vin din nou cu rugămintea la dumneavoastră de a păstra liniștea în sală. Microfoanele funcționează deficient și de aici, de la prezidiu, nu putem auzi intervențiile. Vă rog luați locuri în bănci.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte, observația mea este asupra ultimei fraze a alin.3, care spune următorul lucru: "Prin statutele proprii, cele două societăți vor defini funcțiile care se încadrează în prevederile prezentului alineat". Vă rog să observați că în prima frază sunt arătate categoriile de personal de specialitate, care "realizează, produce, redactează, elaborează sau coordonează emisiuni ori programe sau care participă direct și cu conținut creator la realizarea acestora". Cred că prin statute nu se vor defini aceste funcții, ci se vor nominaliza și se vor nominaliza pe aceste categorii de activități.

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc.

Comisia? Inițiatorul are a interveni?

Domnul deputat Dan Marțian.

Domnul Marțian Dan:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Înaintea mea, domnul deputat Gaspar v-a citit se pare alin.7 din lege așa cum este ea publicată și în vigoare la ora actuală, dar eu, mă rog, pentru discursul sau glosarea care vreau s-o fac pe marginea acestui lucru, o să-l mai citesc o dată: "Se consideră personal de specialitate personalul care redactează, elaborează, coordonează emisiuni sau programe ori participă direct sau indirect la realizarea lor". Acest articol, după părerea mea, care a falsificat sensul personalului de specialitate, pentru că practica l-a extins la toți, pentru că indirect contribuie la realizarea acestor programe și cei care se ocupă de repararea instalațiilor de electricitate, și diferiți mașiniști și alte chestiuni, a stat la baza impasului care a dus la imposibilitatea de a desemna consiliul de administrație. S-a încercat să se includă în categoria de personal de specialitate cvasitotalitatea salariaților Televiziunii și ai Radiodifuziunii Române.

E adevărat că prin propunerea pe care o fac inițiatorii, se face un mic pas înainte, în sensul că partea aceea finală, absolut inadmisibilă, "care contribuie indirect," a fost suprimată.

Dar eu am de pus o întrebare, care se referă la partea finală a primei teze. Deci : "În sensul prezentei legi, face parte din personalul de specialitate orice persoană care realizează, produce, redactează, elaborează sau coordonează emisiuni ori programe sau care are o participare directă și cu conținut creator la realizarea acestora". Ce înseamnă "conținut creator"? Dacă unul din operatori proiectează într-o anumită direcție și într-un anumit sens lumina asupra unei scene și asupra unui episod dintr-o anumită creație care se prezintă, face parte din personalul de specialitate? Din punctul acesta de vedere, eu consider că prin progresul pe care îl facem prin această soluție propusă de către inițiator și de către comisie, lăsăm deschis un spațiu al aleatoriului, al întâmplătorului, al practicării unor criterii nedefinite, pentru că "cu conținut creator" este o treabă absolut discutabilă. Nu vreau să intru în dimensiunea estetică a problemei, dar vreau ca cei care au propus această inițiativă legislativă și comisia să ne aducă clarificările, explicațiile și motivațiile de rigoare în legătură cu această chestiune, pentru că, vă spun, aici este fondul eșecului în ceea ce privește constituirea consiliului de administrație și în corelație cu acest alineat 3 al articolului 11 am să vorbesc atunci când vom discuta problemele legate de constituirea consiliului de administrație, structurarea în ceea ce privește diferiți factori care au competență să facă propuneri.

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc.

Doamna Mona Muscă.

Doamna Monica Octavia Muscă:

Cred că dacă acceptăm completarea, amendamentul propus de domnul deputat Gaspar, vă satisfacem și pe dumneavoastră, în sensul că în momentul în care există un nomenclator clar al celor care intră în această categorie "personal de specialitate", lucrurile sunt bine definite.

În al doilea rând, propunerea dumneavoastră este foarte restrictivă și aș zice chiar antidemocratică, elitistă. Nu se poate să considerăm numai realizatorii de emisiune că intră în personalul de specialitate. Sigur, nu intră instalatorii, pentru că nu au un aport creativ, dar sunt atâția care mai intră în această categorie de personal de specialitate.

Deci inițiatorii sunt de acord cu propunerea domnului Gaspar și resping propunerea domnului deputat Marțian. Mulțumesc.

Domnul Marțian Dan (din sală):

Nu mi-ați răspuns cum definiți "conținut creator".

Domnul Vasile Lupu:

Domnul Marton Arpad.

Domnul Marton Arpad Francisc:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Permiteți-mi să vorbesc în calitatea de actor, persoană care am regizat multe piese de teatru și am contribuit și la anumite emisiuni radiofonice și televizate.

Dacă cineva dintre dumneavoastră, din întâmplare, ați urmărit ieri emisiunea în limba maghiară, ați fi putut vedea un reportaj lung despre un recuziter de la Teatrul Maghiar din... fostul Teatru Secuiesc din Tg.Mureș, Teatrul Național actual, Secția maghiară care era considerat, de toți cei care au vorbit despre el, un mare creator de artă, fără de care nu se putea face mai nimic în teatrul respectiv.

Toți cei care vin din acest domeniu știu că, așa cum a spus domnul Marțian, într-adevăr, poate să fie unul, o persoană-maistru de lumini, care pune o lumină oarecum ciudată și prin asta creează altceva decât ar fi fost fără acea lumină. Și aceste persoane întotdeauna în viața unor astfel de instituții, fie producție de filme, fie teatre, își au rolul lor și în deciziile de cultură luate, deciziile artistice luate în instituția respectivă. Și cine sunt cei mai vizați să decidă care este acel nivel până unde într-adevăr are posibilitatea să creeze cineva dintre aceste personaje? Păi, consiliul de administrație, căruia i-am dat această atribuție. Că, așa cum am definit noi ceea ce înseamnă creație, să spună ei mai concret, pe funcții, să nominalizeze, așa cum a spus domnul Gaspar, pe funcții. Deci acesta este rolul.

Și încă o informație. Textul este propus de înșiși cei care lucrează în Televiziune. Vă mulțumesc.

Domnul Marțian Dan (din sală):

Nu ați răspuns cum apreciați "conținutul creator."

Domnul Marton Arpad Francisc:

Domnule Dan Marțian, cât m-am priceput am răspuns. Nu știu, poate n-am fost clar, poate dumneavoastră n-ați fost atent, v-am dat și exemple și am spus chiar că dumneavoastră aveți dreptate, că o asemenea persoană, care pune anumite lumini, face parte dintre creatori. Cei care activează în acest domeniu știu asta. Poate cei care nu activează în acest domeniu știu mai puțin.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul Badea.

Domnul Ioan Alexandru Badea:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Pentru ca să liniștim unele spirite care probabil că sunt neliniștite de imprecizia unor termeni, trebuie să recunoaștem că vrând-nevrând uneori în legi, și mai ales în legi cu un caracter și un anumit profil, adresându-se unui anumit domeniu, trebuie să folosim și niște termeni mai puțin circumscriși. Dar, pe de o parte, această sintagmă "conținut creator" apare și în alte legi, cum ar fi Legea drepturilor de autor și drepturile conexe, este o sintagmă care este validată de Consiliul Legislativ ca atare, iar dacă este vorba să precizăm absolut noțiunea termenilor, ar însemna să intrăm într-o discuție semantică acum, neaflându-și locul aici, privind definirea lucrurilor simple, a principiilor, cum se spune în filozofie.

Dar tocmai pentru că am conștientizat potențialul pericol de imprecizie pe care-l conține o atare sintagmă, am venit cu prevederea că definirea și, observați, e vorba de funcții, definirea celor care se încadrează în prevederile acestui articol să fie făcută de către cei care cunosc cel mai bine specificul.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat Dan Marțian.

Domnul Marțian Dan:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Mulțumesc domnului Badea pentru faptul că o categorie de factură estetică, cum este "conținut creator", este legitimată de Consiliul Legislativ.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul președinte Gabriel Țepelea.

Domnul Gabriel Țepelea:

La cererea domnului Dan Marțian, apar și eu la capitolul deschis de domnia sa, semantică și televiziune.

Ce însemnează de fapt acest termen, creator, în accepțiunea noastră?

Să luăm mai întâi accepțiunea generală. A crea însemnează a realiza ceva din nimic aproape. Deci aceasta presupune artă, talent, cunoștințe ș.a.m.d. Să zicem "Deos creator mundi" și, deci, coborând pe scara asta a noastră umană, termenul aici - care nu este, evident, un termen perfect, dar nu avem un altul - pentru a desemna producții de valoare, producții realizate la nivelul înalt. Și, în acest sens, cred că putem să rămânem la termenul "creator", în sensul creator, fiindcă, deși el este utilizat de multe ori în mod abuziv - creator este și cel care face și o artă kitch, creator este și cel care produce lucruri meșteșugărești - în sensul nostru, în sensul intelectual al cuvântului și Legea Televiziunii va fi interpretată, sper, de oameni cu cunoștințe, vom rămâne la această interpretare, adică acei care produc lucruri de valoare. În cazul de față, scriitorul prin cuvinte, creatorul în domeniul Televiziunii prin imagini, prin sunete și așa mai departe. Putem acuza imperfecțiunea limbii și cred că permiteți să rămână termenul la locul lui.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul Leonăchescu.

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Stimați colegi,

Discuția pe tema definiției creației și a creatorului, solicitate de domnul deputat Dan Marțian, merită toată atenția. Cred că suntem în fața a două alternative. Creație de uz curent, prin care ne adaptăm vicisitudinilor istoriei, și creația monumentală, cu care proiectăm în internațional noul. Și, de aici, poate, diferența de puncte de vedere. Aici obiectul muncii este informația și creația de nou trebuie gândită pe tema informației. Deci, toți cei care se ocupă de noutate în domeniul informației trebuie incluși, la capitolul "creatori" și la capitolul "creație". Restul sunt condiții la limită, adjuvanți, tehnicieni, care nu intră în competențele acestei legi.

Mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi,

Supun votului dumneavoastră mai întâi varianta comisiei.

Cine este pentru, cu amendamentul acceptat de comisie?

Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu majoritate de voturi pentru și 7 abțineri, textul a fost adoptat.

Stimați colegi,

Suntem la pct. 8 din raport. Dacă sunt intervenții din sală? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Cu majoritate de voturi pentru, 4 împotrivă și 2 abțineri, pct. 8 a fost adoptat.

Suntem la pct. 9. Avem raportul de bază, cu o trimitere la raportul suplimentar.

Față de varianta comisiei sunt intervenții din sală?

Cine este pentru?

Împotrivă?

Din sală:

Cu completarea raportului suplimentar.

Domnul Vasile Lupu:

Revenim asupra textului.

Stimați colegi,

Eu am supus votului dumneavoastră varianta comisiei, varianta comisiei însemnând completarea cu raportul suplimentar.

Deci, repetăm votul.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 10 din raport.

Dacă sunt comentarii din sală.

Domnul deputat Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Deci, se spune așa: "Personalul de specialitate prevăzut la art. 11, nu poate face parte din partide sau alte formațiuni politice și este obligat să păstreze o echidistanță politică absolută". Echidistanța nu este și relativă și absolută. "Să păstreze o echidistanță în întreaga sa activitate". Să fie eliminat "absolută."

Domnul Vasile Lupu:

Comisia, vă rog, este de acord? Da.

Domnul Gabriel Țepelea:

Suntem de acord. A fost eliminat de Consiliul Legislativ.

Domnul Vasile Lupu:

Nu este suficient să fi fost eliminat de Consiliul Legislativ. Deci, trebuia să intervină și comisia.

Amendamentul domnului deputat Acsinte Gaspar a fost acceptat de comisie.

Domnul Bălăeț.

Domnul Dumitru Bălăeț:

Permiteți-mi să fac observația că "o", aici, relativizează această echidistanță și cred că este bine să spunem, "să păstreze echidistanța politică necesară"; "absolută" știm că este un termen imposibil de realizat, dar punerea echidistanței la pozitiv, adică cu articol hotărât mi se pare absolut necesară din punct de vedere lingvistic pentru a păstra legea în terminologia necesară. Deci, propun: "să păstreze echidistanța politică necesară în întreaga activitate profesională".

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Din partea inițiatorului, domnul deputat George Șerban are cuvântul.

Domnul George Șerban:

Deci, atât inițiatorii cât și comisia au fost de acord cu observația domnului Gaspar, pe care pe care a făcut-o și Consiliul Legislativ. Dispăruse inițial, a rămas pe computer, dar dispare și particula "o", deci, textul va fi următorul: "Personalul de specialitate, prevăzut la art. 11, nu poate face parte din partide sau alte formațiuni politice și este obligat să păstreze echidistanță politică în întreaga sa activitate profesională".

Aceasta este propunerea noastră și a comisiei.

Domnul Vasile Lupu:

Comisia acceptă varianta inițiatorului?

O intervenție din partea domnului deputat Lazăr Lădariu.

Domnul Lazăr Lădariu:

Într-adevăr, cuvântul "absolută" nu are ce căuta aici. Ne putem lipsi de el. Argumente sunt suficiente. Echidistanța absolută poate exista doar între victimă și călău, să spunem.

Domnul Vasile Lupu:

Și nici acolo.

Domnul Lazăr Lădariu:

Și nici acolo nu poate exista.

Deci, omul este subiectiv, așa s-a născut. Să nu introducem într-o lege ceea ce noi nu avem prin natura noastră.

Deci, pentru eliminarea cuvântului "absolută".

Domnul Vasile Lupu:

Aldo Moro se împrietenise cu călăul înainte de a muri.

Stimați colegi,

Rămâne, într-adevăr, textul "să păstreze echidistanța politică în întreaga sa activitate." De acord toată lumea?

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 11 din raport. Intervenții din sală? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 12 din raport. Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 13.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 14. Comentarii? Nu.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 15. Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 16.

Domnul deputat Albu.

Domnul Alexandru Albu:

Domnule președinte,

Mă adresez mai mult comisiei. Eventual se resimte necesitatea unei explicitări."Să înregistreze și să folosească în programele lor creațiile culturale de orice fel". "De orice fel" ăsta, poate induce, știu eu, și pseudo-creații artistice, sau creații artistice care contravin unor norme interne sau internaționale. Ce vrea să însemne acest "de orice fel". Este mai mult o întrebare. Eu aș propune chiar eliminarea sintagmei "de orice fel".

Domnul Gabriel Țepelea (din loja comisiei):

..."din toate domeniile", vă satisface?

Domnul Alexandru Albu:

Da. Nu "de orice fel".Perfect! Perfect!

Domnul Vasile Lupu:

Da, un acord între domnul deputat Albu și comisie...

Domnul Alexandru Albu:

Subscriu la sugestia dată de domnul academician... "din toate domeniile" în loc de "orice fel".

Domnul Vasile Lupu:

Da, și rămâne, "din toate domeniile".

Alte obiecțiuni? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 17. Intervenții din sală? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 18. Intervenții din sală?

Domnul deputat Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

În legătură cu structura de la art. 20 aș vrea să fac o remarcă pentru că, după aceea, o să mergem la alin. 5 și o să vedeți de ce vreau să fac această remarcă în cadrul alin. 2.

Deci, "Consiliul de Administrație al fiecărei societăți se compune din 13 membri desemnați prin votul majorității deputaților și senatorilor în ședința comună a celor două Camere".

La pct. 21, o să vedeți că se vorbește și despre 13 supleanți. Și, aici ar trebui făcută o corelare între alin. 2, de la art. 20 și alin. 5 al aceluiași articol, adică ideea de supleanți o consider că trebuie să apară prima dată aici, unde este norma de bază, pentru că comisia nu poate ea să facă, propuneri de 13 supleanți, atâta timp cât eu nu am în norma de bază această prevedere, că în afară de cei 13 membri - și care aș propune să fie definiți ca membrii titulari - ca să-și găsească corespondentul cei care vor face parte din categoria membrilor supleanți.

Las din punctul acesta de vedere la aprecierea atât a inițiatorilor cât și a comisiei, dar repet, comisia nu va avea suportul să facă această propunere înainte de a completa art. 20, alin. 2.

Domnul Vasile Lupu:

Din partea comisiei sau în nume personal?

Domnul Márton Árpád Francisc:

Domnule vicepreședinte,

Doamnelor și domnilor,

S-a mai spus că această parte cu supleanții, pe care cred că va trebui să o dezbatem acolo, la punctul respectiv, s-a introdus tocmai pentru a ușura modul de schimbare, de umplere a anumitor goluri, pentru a funcționa această instituție. Deci, am crezut că este nevoie.

Iar, referitor la modul de reglementare, trebuie să vă spun că atât în cazul Parlamentului României, deci, Senatul, Camera Deputaților, cât și în cazul Administrației Publice Locale - cazul consilierilor - există supleanți și, totuși, legea și Constituția vorbesc doar despre deputați, senatori și consilieri.

Legea care se referă la alegerea acestor persoane, la un capitol separat, vorbește ce se întâmplă dacă locul anumitor persoane va fi liber. Nu? Deci, nu în enunțul principal se vorbește că se aleg deputații și cei care îi pot înlocui în cazul de validare a locului ci se vorbește despre alegerea deputaților, alegerea consilierilor, alegerea senatorilor și într-un articol separat se vorbește ce se întâmplă în situația când locul lor va fi vacant.

Eu cred că asta este ceea ce am avut înainte, în alte legi, și nu am greșit când am mers pe aceeași structură.

Domnul Vasile Lupu:

Da. Vă mulțumesc.

Poftiți, domnule deputat. Aveți cuvântul.

Domnul Dumitru Pâslaru:

Doamnelor și domnilor,

Sigur, introducerea supleanților în gândirea și realitatea acestei legi reprezintă un element de originalitate, supleanți care, ca toți înlocuitorii au misiunea de a înlocui titularii atunci când aceștia se află în indisponibilitate.

Problema - pentru că se pare că trebuie să discutăm art. 20 în totalitate - problema cheie, punctul nodal, mi se pare a fi la alin. 3, care - de fapt - lasă deschisă posibilitatea pentru nominalizarea titularului și supleantului de către comisie, ceea ce nouă ni se pare impropriu și neconform cu structura politică de constituire, cu modalitatea politică, în esență, de constituire a Consiliului de Administrație. Sigur, comisiile vor examina candidații și, după rațiuni proprii, îi vor titulariza ca supleanți și, deci, ca titulari. Or, rațiunile grupurilor politice, ale instituțiilor statului care desemnează pentru a fi reprezentate în Consiliul de Administrație diverse persoane, sunt diferite.

De aceea, la alin. 3, art. 20, cerem reformularea în această variantă. "Propunerile făcute vor nominaliza candidatul pentru postul titular, precum și candidatul pentru postul de supleant." Opțiunile celor îndreptățiți să facă propuneri, adică grupurile parlamentare, Parlamentul - cu cei 8 reprezentanți, Guvernul, președintele, Președinția și celelalte instituții - sunt obligatorii pentru comisiile permanmente. În ideea că totuși candidații sunt foarte apropiați ca valoare și competență, atunci examinarea și votul pentru titulari și supleanți nu mai are rațiune în acest caz.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat George Șerban. Urmează domnul deputat Dan Marțian.

Domnul George Șerban:

Domnilor colegi,

Întâi nu am ajuns la alin. 3, iar discuția se poartă acum la pct. 18, care privește art. 20, alin. 2, lit. a, care nu are nici o legătură cu art. 20, alin. 3.

Deci, el poate fi votat și putem înainta în dezbaterea legii și să nu discutăm înainte un subiect care nu este actual.

Domnule președinte,

Vă rog frumos să supuneți la vot pct. 18 al proiectului de lege.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat Márton Árpád revine.

Domnul Márton Árpád Francisc:

Două probleme de procedură.

În primul rând, dumneavoastră aveți în față un proiect de lege, care este o lege de modificare a unei legi. Deci, noi dezbatem acest proiect de lege, nu legea inițială.

Ca atare, cine are de făcut modificări la legea inițială, altele decât le-am propus noi, trebuie să inițieze o altă lege de modificare a legii. Deci, orice modificare, dincolo de ceea ce am propus noi, nu este sub incidența dezbaterii de astăzi, pe de o parte și, pe de altă parte, este clar că trebuie să se poarte discuții pe punctul respectiv, care este pe ordinea de zi.

Ca atare, vom dezbate situația supleanților, dacă le acceptați sau nu le acceptați, acolo unde noi am propus această modificare.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc. Domnul deputat Gavra.

Domnul Ioan Gavra:

Deci, domnilor colegi. Mă adresez, în primul rând, colegilor din Comisia pentru arte, cultură și mass-media.

Pentru precizia textului...

Domnule deputat, eu știu că dumneavoastră aveți probleme multe și de sănătate (mesaj adresat domnului deputat Barbaresso). Se tratează jos la cabinetul medical. Vă conduc eu până acolo imediat. (Ilaritate)...

Domnul Vasile Lupu:

Domnule deputat,

Vă rog nu dialogați cu sala.

Domnul Ioan Gavra:

Deci, propunerea de amendare a textului este foarte corectă pentru precizia întregului corp al proiectului de lege prin care propuneți modificarea textului inițial de lege.

Deci, dacă la articolul despre care vorbea domnul deputat, art. 20, unde intervine efectiv problema supleanților, vor trebui, deci, audiați din partea grupurilor parlamentare un număr dublu de candidați, urmând să vedem care mai e procedura, pe cine desemnează comisia, alege între membru plin și supleant, de aici începând, de la acest articol, când intervine problema grupurilor parlamentare, trebuie să se spună:"Grupurile parlamentar propun un număr dublu, nu 8, pentru 8 locuri, propun pentru 8 locuri membrii plini și supleanți". Deci, propuneri pentru membrii plini și supleanți, ca să fie continuitate pentru art. 20. Este o chestiune de redactare legislativă, care trebuie să se găsească în corpul legii, ca să fie unitar corpul legii. Este simplă chestiunea. Nu modifică cu nimic. Deci, cele 8 grupuri parlamentare propun un număr dublu. Deci, nu 8 propuneri, fac 16 propuneri automat pentru că așa se spune la art. 20, că sunt membri plini și supleanți. Nu modifică cu nimic în corpul legii decât precizarea în redactarea legislativă. Deci, nu are rost să prelungim discuțiile la acest capitol, că nu e de conținut. E de redactare propunerea.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat George Șerban, din partea inițiatorului.

Domnul George Șerban:

Permiteți-mi, am impresia că nu aveți în față legea de bază, pentru că dacă aveți legea de bază, vedeți că obiectul acestui punct este, în primul rând, definirea consiliului. Deci, nu are rost. Din consiliu nu fac parte supleanții.

Spune foarte clar:"Președintele și membrii Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune, respectiv al Societății Române de Televiziune, se numesc de către Parlament". Deci, emite ideea de bază cine alege. Apoi, "Consiliul de Administrație al acestei societăți se compune din 13 membri" - dă informația câți membri. Aici se definește Consiliul de Administrație. Nu are rost să începem să pomenim despre supleanți, pentru că ei nu fac parte din Consiliul de Administrație și încurcăm, efectiv, punctul. Ei apar în lege foarte clar la acest punct, după ce se definește Consiliul de Administrație, atunci când se discută modul de desemnare a Consiliului.

Lăsați la acest moment această discuție, știu că ea este foarte aprinsă și va naște dezbateri, dar la acest punct de definește efectiv Consiliul de Administrație, din câți membri este compus și, apoi, la pct. a), b), c), d) - de la alin. 2 - cine propune câți din Consiliu, nu câți și supleanții.

Deci, din Consiliu se continuă definirea noțiunii de Consiliu de Administrație și cu numărul de membrii pe care îi propune în Consiliu. Câți din Consiliu are dreptul Parlamentul, câți Președinția, câți Guvernul.

Nu are rost să introducem aici că Președinția sau Guvernul mai are voie și un supleant, că ăla nu face parte din Consiliul de Administrație.

Deci, propun să revenim la pct. 18, la propunerile legislative și să supuneți la vot.

Domnul Vasile Lupu:

Da. Domnul Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Alin. 2 al art. 20, partea finală, spune așa: "Listele de candidați se înaintează Birourilor permanente ale celor două Camere după cum urmează," și se spune "Grupurile parlamentare înaintează propuneri pentru 8 locuri"

Eu vreau să intreb: atunci când grupul parlamentar va trimite la Biroul permanent lista, această listă va avea două poziții cu cei care fac parte din Consiliul de Administrație...?

De unde știu asta, că nu îmi spuneți?! Am citit, că dacă nu citeam nu făceam această intervenție.

Deci, listele care se vor înainta la Birourile Permanente de către grupurile parlamentare, fie că sunt două liste, fie că este o listă care cuprinde două poziții: cei care candidează pentru consiliu, ca membru titular și cei care urmează să fie membrii supleanți din partea grupului respectiv.

Domnul Vasile Lupu:

Doamna Mona Muscă.

Doamna Monica Octavia Musca:

Domnule Gaspar, îmi dați voie să vă atrag atenția că la alin. 2 se spune în felul următor: "Grupurile parlamentare din cele două Camere înaintează propuneri pentru 8 locuri".

Nu se specifică câte propuneri, ci propuneri pentru 8 locuri, deci nu aici are loc discuția de care spuneți dumneavoastră, ci mult mai târziu. E vorba de locuri, pentru câte locuri se fac propuneri, că se fac propuneri două-trei-zece, asta vine în discuție în continuarea articolului.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi, lucrurile au devenit clare. Cred că acceptă și domnul Gaspar.

Supun votului dumneavoastră textul comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu majoritate de voturi pentru, 1 vot împotrivă și 3 abțineri, textul a fost adoptat.

Suntem la poziția 19, punctul rspins de comisie.

Dacă inițiatorul insistă.

În nume propriu. În afara inițiativei. Da, aveți cuvântul.

Domnul Radu Sever Cristian Gheciu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Componența Consiliului de Administrație a fost gândită în temeiul trecutelor dezbateri de acum câțiva ani, probabil pentru a asigura un echilibru politic, o neutralizare a diferitelor tendințe în așa fel încât Televiziunea și Radioul să-și îndeplinească misiunile așa cum sunt definite în primele articole ale legii, adică neutralitate politică, serviciul public, standarde internaționale, pluralismul - tot ce scrie în art. 3 și 4, mi se pare. Acesta este sensul acestei determinări preponderent politice a majorității Consiliului de Administrație.

Care este rostul reprezentantului președintelui, cu atât mai mult, președintele având funcțiile care se știu prin Constituție? Dar, atunci care este rostul reprezentantului Guvernului? Păi, Guvernul trebuie să apere interesele societății în întregul ei, din moment ce societatea subvenționează prin bugetul de stat o mare parte din cheltuielile Radiodifuziunii și Televiziunii publice. Și atunci, nu este absolut firesc să ne asigurăm, prin lege, că Guvernul va desemna o persoană foarte competentă care să vegheze la buna cheltuire a banului public? Eu cred că este necesară această precizare, am fost pus în minoritate de colegi, pentru că în Consiliul de administrație al Televiziunii, care nu a funcționat din motivele știute, vreți să știți cine era reprezentantul Guvernului? Cred că merită să știți. Este un foarte cunoscut ziarist care funcționa în acea vreme în calitate de corespondent de presă într-o capitală central europeană și ale cărui simpatii față de vechea putere erau cunoscute. Ei, precizarea pe care o cer este să elimin..., să eliminăm riscul ca un alt Guvern să determine numirea, pe motive de simpatie politică, a unui alt ziarist care nu ar putea apăra mai bine interesele financiare ale Ministerului de Finanțe, nu ar putea veghea mai bine cheltuirea banului public decât ar fi făcut-o acest ziarist.

A? Nu-mi fac iluzii, nu sunt naiv, să cred că reprezentantul care va fi numit în acesta sau oricare alt viitor Consiliu de administrație, nu va avea simpatii politice, dar cel puțin va avea, obligatoriu, prin lege, acoperirea profesională.

Și dacă mai vreți un ultim argument, trebuie să vă spun, și o știu din sursa cea mai directă cu putință, pot să vă spun cine era reprezentantul Ministerului de Finanțe în Societatea Română de Radiodifuziune până în 1948, era un reprezentant al Ministerului de Finanțe, dar nu orice reprezentant, era secretarul general al ministerului, adică funcționarul de carieră cel mai înalt în grad, singurul care nu era desemnat politic. De aceea, pledez pentru păstrarea acestei precizări.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc. Domnul deputat Dan Marțian.

Domnul Marțian Dan:

Domnule președinte,

Stimați colegi și stimate colege,

Nu aș fi vrut să iau cuvântul la acest punct pe care-l discutăm, dacă nu era ultima intervenție, care mie mi se pare că a produs aici o demonstrație vicioasă și pe care nu o putem accepta.

În primul rând, trebuie să spunem că nu a fost vorba de reprezentant, a fost vorba de o candidatură a unui corespondent la o țară vecină cu noi și eu cred că, din acest punct de vedere, primul criteriu după care trebuie să ne conducem este să dăm Guvernului posibilitatea de a delibera el cine să-l reprezinte. Poate să fie, din anumite considerente, un reprezentant al Guvernului, de exemplu specialist în probleme de radiocomunicații și alte chestiuni, dacă consideră că sistemele de transmisii și alte chestiuni pun anumite probleme și ținând seama și de existența unui minister, a unei regii care gestionează acest compartiment important pentru activitatea și a Radiodifuziunii și a Televiziunii, să lăsăm Guvernul să judece. Poate să fie, de asemenea, un om care din punct de vedere cultural, din punct de vedere al specialității în știința comunicației și a transmiterii mesajelor și alte chestiuni, îl consideră Guvernul că este îndreptățit.

În al treilea rând, nu cred că are șanse ca, limitând competențele Guvernului în a-și desemna reprezentantul și reducând această reprezentare la unul sugerat de Ministerul Finanțelor, ca acest candidat să poată aspira, de exemplu, la funcția de președinte al Consiliului de administrație al uneia sau alteia din cele două societăți, pentru că nu cred că din acest punct de vedere un economist, foarte bun specialist în problemele financiare și contabile va avea deschiderea intelectuală și în general înțelegerea specificului acestui domeniu încât neapărat să legăm noi mâinile Guvernului printr-o propunere de genul celei care a figurat în inițiativa legislativă și sunt și alte considerente. Domnule, dacă avem încredere într-un guvern, și vă rog să aveți dumneavoastră încredere în Guvernul dumneavoastră, să-i lăsăm această libertate de a delibera și de a stabili cine este cel mai potrivit să-l reprezinte în Consiliul de administrație al uneia sau alteia din cele două societăți.

Sunt profund în discordanță cu discursul care a fost produs aici.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Eu sunt de acord cu soluția propusă de comisie și mi se pare chiar, așa, imposibil de acceptat propunerea pe care au făcut-o inițiatorii, pentru că, în fond, Ministerul de Finanțe face parte din Guvern. Or, dacă Guvernul are un loc, el urmează să delibereze dacă va fi un reprezentant din partea Ministerului Finanțelor, din partea Ministerului Telecomunicațiilor, o persoană din afară. Deci sunt de acord ca să fie eliminată propunerea inițiatorului.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul Gavra.

Domnul Ioan Gavra:

Domnilor colegi,

Domnul deputat Gheciu a încercat să evidențieze importanța reprezentantului Guvernului care va fi desemnat membru al Consiliului de administrație. Dacă reluăm legea care se află în vigoare, eu cred că domnia sa, nu că are dreptate, efectiv din ce s-a întâmplat până acuma sub aspect financiar, sub aspectul gestiunii economice a celor două societăți, demonstrează, confirmă că este nevoie în Consiliul de administrație, atenție! nu contabil și personal de specialitate acolo care are controlul financiar intern, deci în Consiliul de administrație este nevoie de un reprezentant. Dânșii s-au gândit inițial să fie al Guvernului și este firesc să fie. De ce? Păi, cine alocă banii? Guvernul României. Cine trebuie să controleze? Guvernul României. Banii, partea de la buget, nu surse.

Domnul Acsinte Gaspar (din bancă):

Curtea de Conturi.

Domnul Ioan Gavra:

Numai puțin, aceasta este cu totul altceva. Guvernul trebuie să urmărească și modul în care se cheltuiesc banii publici, pentru că îi repartizează după ce aprobăm noi bugetul în Cameră. Între prerogativele sau competențele Consiliului de administrație intră una exact referitoare la această solicitare, și anume: deci, fostul art.27 lit.d) Consiliul de administrație aprobă proiectul bugetului în care intră și chestiuni de surse interne ale televiziunii și radioului din reclame și alte resurse și asigură execuția acestuia. Atenție! Este nevoie ca, în Consiliu, să fie un economist, un finanțist, pentru că urmărește și execuția, nu numai că asigură un program de nu știu ce... ș.a.m.d.

Mai departe: repartizează bugetele unităților teritoriale, respectiv, conform nomenclatorului, studiourilor teritoriale. Deci este nevoie ca măcar unul din reprezentanții Consiliului de administrație, și cel mai corect nu poate fi nici din partea partidelor, că nu este corect, din partea Președinției, nu este corect, ci a Guvernului, gestionarul avuției naționale, să fie totuși un finanțist sau un om de specialitate în domeniu, pentru că acest consiliu nu trebuie să cheme sponsori, consilieri și alți oameni care să-i facă treaba, ci trebuie să-și facă el treaba.

Vă mulțumesc. Aveți dreptate, domnule Gheciu.

Domnul Vasile Lupu:

Da. Stimați colegi, alte intervenții mai sunt? Domnul George Șerban.

Domnul George Șerban:

Chestiunea delegării candidaților pentru Consiliul de administrație este o problemă a grupurilor politice și a instituțiilor respective. De măsura în care acestea vor înțelege ce înseamnă să fii membru în Consiliul de administrație va depinde funcționarea televiziunii. În nume personal spun, mi-e teamă că toate grupurile și toți cei desemnați vor trimite acolo mari specialiști în artă, literatură, dar uitând că acest Consiliu de administrație are în primul rând rol managerial. Acest Consiliu de administrație administrează banii instituției publice respective.

Ca atare, eu propun să se supună la vot și să lăsăm răspunderea pe seama instituțiilor respective. Dacă pricep sau nu să trimită oameni capabili să administreze banul public, este foarte bine, dacă nu pricep, să fie vina lor.

Mulțumesc.

Domnul Ioan Gavra (din bancă):

Lăsăm de la bun început în ceață acest lucru.

Domnul Vasile Lupu:

Da. Stimați colegi, lucrurile sunt de acuma clare.

Domnul Ioan Gavra (din bancă):

Cum sunt clare?

Domnul Vasile Lupu:

În textul Legii 41, listele de candidați se înaintează Birourilor permanente ale celor două Camere după cum urmează: la lit.c) Guvernul pentru un loc. Inițiatorul propune modificarea textului de la lit.c), adăugând, "Guvernul, la propunerea Ministerului de Finanțe, pentru un loc". Comisia respinge textul inițiatorului și insistă pentru păstrarea celui din lege. Între dumneavoastră, din sală, părerile au fost de o parte și de alta a celor două variante.

Domnul Acsinte Gaspar (din bancă):

Supuneți la vot ce a propus comisia.

Domnul Vasile Lupu:

Regulamentar, supunem votului propunerea comisiei. De acord.

Cine este pentru propunerea comisiei?

Domnul Ioan Gavra (din bancă):

Numărați cvorumul!

Domnul Vasile Lupu:

O faceți în numele grupului parlamentar? Domnul secretar spune că nu sunteți liderul abilitat.

Deci, dacă invocă cineva cvorumul, facem apelul dacă este cazul. Nu. Numărați vă rog!

Domnul Ioan Gavra (din bancă):

Nu vă bateți joc de lege, pentru că este organică.

Domnul Vasile Lupu:

Voturile pentru eliminare, nu?

62 de voturi pentru eliminare.

Domnul Ioan Gavra (din bancă):

Pauză.

Domnul Vasile Lupu:

Constat că nu suntem în cvorum, suspendăm ședința pentru binemeritata pauză.

Domnul Marcu Tudor (din bancă):

Domnule președinte, abținerile nu contează?

Domnul Vasile Lupu:

Da, stimați colegi, de acord. Deci, vă rog, cine este împotrivă?

11 voturi împotrivă.

Abțineri?

Da, 11 voturi împotrivă, 3 abțineri.

Am greșit când am spus că nu suntem în cvorum?

Stimați colegi, merităm o pauză de o oră și vom relua votul după pauză. Ora din program, la ora 14.00.

Domnul Florian Bercea (din bancă):

Nu scrie în program așa ceva.

Domnul Vasile Lupu:

Este o tradiție pe care cu greu o putem modifica. Deci, la ora 14.00 reluăm lucrările Camerei.

- după pauză -

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Rog liderii grupurilor parlamentare să invite deputații în sală. Grupurile parlamentare ale majorității poate au terminat ședințele și revin în sală.

Doamnelor și domnilor,

Invit comisia să-și ocupe locul. De asemenea, așteptăm inițiatorii să dea semnalul începerii dezbaterilor și vă reamintesc, cu voia dumneavoastră, că suntem la pct.20 din raport. Corect?

Domnul Acsinte Gaspar (din bancă):

Nu s-a dat votul la pct.19. La pct.19 nu a fost cvorum.

Domnul Vasile Lupu:

Da, putem începe. Votul la pct.19? Da, la pct.19 urmează votul. Comisia propune respingerea textului inițiatorului și, ca atare, păstrarea textului din legea în vigoare.

Reluăm votul, de acord.

Deci, cine este pentru varianta comisiei? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu majoritate de voturi pentru și o abținere, varianta comisiei a fost votată.

Trecem la pct.20. Vă rog, domnule deputat.

Domnul Marțian Dan:

Domnule președinte,

Stimate colege și stimați colegi,

Înainte de a examina punctul 20 din raportul care a fost elaborat de către comisie, vă rog să fiți de acord să vă adresez rugămintea să vă uitați la raportul suplimentar, la segmentul legat de amendamente respinse. Acolo este un amendament pe care eu l-am făcut, care privește o propunere de reformulare a lit.d) din texctul Legii nr.41/1994.

În lege, această lit.d) sună astfel: "personalul de specialitate prevăzut la art.11 alin.3 din prezenta lege desemnează, prin vot secret, candidați pentru două locuri".

Eu am propus, și aveți în raportul suplimentar această propunere, ca textul de la lit.d) al acestui alin.2 să fie redactat astfel: "realizatorii de programe din Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune desemnează în plen, din rândul lor, prin vot secret, candidați pentru câte două locuri".

În ceea ce privește justificarea acestui amendament, pe care l-am trimis pe 5 septembrie comisiei sesizate în fond, am scris următoarele: "În Consiliul de administrație este necesar să fie numite persoane, din interiorul celor două societăți, cu înaltă competență profesională și cu contribuții notabile la realizarea programelor de radio și televiziune și care au autoritatea profesională de a face sugestii și a oferi soluții pentru luarea celor mai bune decizii în vederea orientării și realizării programelor în conformitate cu funcțiile culturale, educative, estetice și informative ce revin serviciilor publice de radio și de televiziune".

Așa cum vedeți, în virtutea faptului că în proiectul de lege a inițiatorilor nu a figurat nici un fel de sugestie în legătură cu lit.d), comisia respingând acest amendament al meu, motivează astfel: nu se referă la proiectul de lege în discuție.

Este adevărat că, din punct de vedere formal, nu se referă, pentru că, într-adevăr, inițiatorii, cum spuneam puțin mai înainte, nu au avut nici un fel de propunere în legătură cu acest text. Colegii care au făcut parte din legislatura trecută știu că în ceea ce privește structura acelor instanțe care pot face propuneri pentru Consiliul de administrație al celor două societăți, a fost propusă de către mine. Și dacă vă aduceți aminte, acolo era doar o prevedere privind modul de desemnare a candidaților de către grupurile parlamentare, de către comisiile pentru cultură și artă. Nu se avea în vedere, conform variantei venite de la Senat și aprobate, de asemenea, într-o primă instanță de Comisia pentru cultură, artă și mass-media, nici un fel de posibilități de a desemna măcar un reprezentant pentru președintele României, pentru Guvern, nu era prevăzut și nu se spunea nimic în legătură cu posibilitățile de a desemna candidați minoritățile naționale, reprezentate în Parlament, ținând seama de importanța pe care cele două instituții o au în ceea ce privește transmiterea către componenții diferitelor minorități naționale a valorilor culturale și spirituale specifice lor. Eu am propus această structură, acest mod de a desemna candidați pentru Consiliul de administrație și după aceea, evident, lucrurile se coraază cu reglementările de la alin.3 și celelalte aspecte.

Sunt două concepții în legătură cu modul în care trebuie să se facă desemnarea reprezentanților celor care lucrează în cele două societăți. O concepție a fost aceea pe care a impus-o - și mie îmi pare rău că am cedat atunci, vă aduceți aminte discuțiile care s-au purtat -, o concepție este aceea care crede că reprezentanții oamenilor din Consiliul de administrație, fie la televiziune, fie la radiodifuziune, trebuie să fie desemnați de cvasitotalitatea salariaților și formularea care există la lit.d) duce spre această concepție, spre consacrarea acestei concepții cu anumite lucruri care, evident, introduc modificări în urma modului în care a redactat Comisia pentru cultură, artă și mass-media art.11 alin.3 din lege, pe care noi l-am discutat înainte de pauză. Datorită acestui fapt, sub masca falsă a lărgirii bazei de a formula propuneri de candidați din rândul reprezentanților sau în numele salariaților, personal de specialitate, s-a ajuns în situația în care nu s-au desemnat oameni care lucrează în cele două societăți în Consiliul de administrație. Este vorba de candidatura domnului Nicolae Constantin Munteanu, care nu a lucrat niciodată în acești ani la televiziune, ci lucra la Radio Total și a fost propus pe unul din aceste posturi, pe aceste locuri. Au fost după aceea alți oameni din afară. Nu are rost, mai ales că este vorba de persoane pe care, din punct de vedere intelectual și al creației și gândirii pe care au obiectivat-o în lucrările ce au ieșit de sub pana lor, îi apreciez, numai că s-a deturnat prin aceasta sensul: reprezentarea celor din interiorul instituțiilor. Ideea aceasta a fost, spun, una dintre piedicile majore care s-a interpus în calea constituirii Consiliului de administrație.

A doua concepție. A doua concepție n-aș putea spune că îmi aparține mie. Am ajuns la ea în urma studierii într-o perspectivă comparatistă a soluțiilor de la alte posturi publice de televiziune din țările Europei Occidentale, și anume ca în consiliile de administrație să fie reprezentați realizatorii de programe. Cu alte cuvinte - o să mă învinuiască probabil doamna Mona Muscă că am o concepție elitistă sau meritocratică - părerea mea este că în Consiliul de administrație și la Societatea Română de Televiziune și la Societatea Română de Radiodifuziune trebuie din cei care creează, care sunt autorități, care au un prestigiu prin programele care le realizează, din rândul lor să se aleagă cei doi reprezentanți în Consiliul de administrație. Nu este un Consiliul al oamenilor muncii, cum era înainte de 1989, în care totalitatea salariaților... ș.a.m.d. să se implice.

Eu știu care a fost mobilul. Este un anumit sindicat, care s-a bucurat de o anumită atenție specială și, din această cauză, s-a ajuns la această formulă, absolut deformantă a sensului reprezentării în Consiliul de administrație al celor care lucrează în cele două societăți.

Vrem să respectăm creatorii, vrem să respectăm vârfurile care, în materie de realizarea programelor, în materie de valoare și concepție estetică au ceva de spus, pot contribui la orientarea programelor, la ținuta artistică sau în domeniul în care este realizat programul respectiv, științific, informativ ș.a.m.d., și, prin aceasta, să răspundem unor trebuințe reale ale radio-ascultătorilor sau telespectatorilor. Vrem, prin aceasta, să difuzăm valori certe și care se bucură de recunoaștere, și cei care realizează aceste lucruri să aibă un cuvânt de spus, și încă unul important, în gestiunea treburilor acestor instituții, sau vrem să creăm din Consiliul de Administrație, în ceea ce privește palierul reprezentării salariaților de acolo, un fel de segment al Comitetului Oamenilor Muncii, cum a existat înainte de 1989? Eu sunt partizanul să fie desemnate valori cunoscute, recunoscute, prețuite, a căror creație ș.a.m.d., atârnă greu, dacă vrem, într-adevăr să ridicăm cele două instituții la nivelul funcțiilor multiple pe care le au de îndeplinit.

Din acest punct de vedere, vă rog, chiar dacă n-a figurat în propunerea inițiatorilor acestei modificări a legii, să luați în considerare această chestiune, să aprobați această redactare a literei d) de la art. 20 alin. 2 și să dovedim, într-adevăr, că respectăm valorile, respectăm creatorii, respectăm talentele, respectăm ceea ce este de respectat, în virtutea prestigiului pe care, într-un domeniu sau altul al acestor programe, au realizări de excepție, deosebite și se bucură de recunoaștere din partea colegilor realizatori, ca și din partea radio-ascultătorilor sau telespectatorilor.

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc.

Doamna deputat Mona Musca, din partea inițiatorului.

Doamna Monica Octavia Muscă:

Domnule deputat Marțian,

Cu tot respectul, vreau să vă spun că ceea ce propuneți dumneavoastră este împotriva spiritului acestui proiect de lege, care urmărește descentralizarea deciziei, și nu centralizarea deciziei.

Pe de altă parte, realizatorii sunt o peliculă foarte subțire, nemaivorbind că dânșii nu ar putea să facă nimic fără un regizor, un operator ș.a.m.d. Deci, nu putem să eliminăm din decizie pe ceilalți care participă la actul creator.

Și, mai pe scurt, încă o dată amintesc, așa cum am făcut-o și în raportul suplimentar, dumneavoastră faceți trimitere la Legea nr.41, și nu la proiectul în discuție. Deci, ne pare rău.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat Gaspar. (Discuții suprapuse cu sala.)

Domnul deputat Gaspar s-a înscris mai întâi.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

V-aș ruga să se respecte regulile cu privire la luarea cuvântului, în sensul că, întâi iau cuvântul deputații, după aceea inițiatorii, și se pronunță atunci, și apoi comisia, pentru că modul în care se derulează discuțiile acum creează puncte de vedere contrarii și, în final, sigur că împietează și asupra hotărârii care se ia.

Eu îmi însușesc argumentația domnului deputat Marțian Dan, iar motivarea comisiei mi se pare cu totul anapoda. Și am să vă spun de ce. Noi discutăm aici modificarea Legii nr.41, că așa am intitulat-o. Am intitulat-o aici "Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.41/1994". Și vreau să vă spun că, din punct de vedere al normelor de tehnică legislativă, fie că ne găsim în fața unui proiect de lege într-o formă primară, fie că ne găsim în fața unui proiect de lege de modificare și completare a unei legi existente, se pot face amendamente de modificare, pot să se introducă amendamente noi. Orice se poate face. Chestiunea că nu se referă la proiectul de lege în discuție, este, așa, lipsită de orice logică. S-a cerut să se modifice art. 20 alin. 2 lit. d. Nu face parte din această lege, pe care o discutăm?

Domnul Vasile Lupu:

Da, domnul Marton Arpad. (Discuții suprapuse la masa prezidiului.)

Ca deputat, în nume propriu, iată, de aici e deruta mea. Inițiatorii vorbesc și în numele inițiatorului și ca simpli deputați, precum și membrii comisiei.

Domnul Marton Arpad:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

În primul rând, din punct de vedere procedural, trebuie să admiteți că formal, cel puțin, acest amendament ar fi trebuit să sune cam așa: "Între punctul cutare și punctul cutare să se introducă un nou punct, având următorul text", pentru că noi nu dezbatem, în general, modificarea Legii nr.41, ci dezbatem o inițiativă legislativă de modificare a Legii nr.41. Deci, această inițiativă o dezbatem.

Este adevărat că puteți să propuneți orice, dar numai la această lege. Deci, din punct de vedere formal, s-ar putea spune... Dar, eu cred că, totuși, trebuie să dezbatem această problemă pe fondul ei, mai ales, că domnul Marțian, pe care l-am stimat întotdeauna, modul în care a condus domnia sa ședințele, și care întotdeauna, chiar dacă, din punct de vedere formal, s-ar fi putut opri o discuție, a dat dreptul să se discute acea problemă și să se voteze. Eu cred că aici, într-adevăr, este o problemă esențială, de concepție a legii.

Și, revenind la fondul problemei, acest articol, aceste puncte, așa cum și în partea introductivă este specificat, se referă doar la cine propune și nu spune pe cine propune. Deci, cine are dreptul de propunere. Și tocmai dumneavoastră ați fost unul dintre cei care, ați spus să nu limităm dreptul Guvernului să-și aleagă persoana pe care dorește să o numească. Și, dumneavoastră, majoritatea, ați votat eliminarea unui text care ar fi obligat Guvernul să numească pe cineva, atare, deci, reprezentantul Ministerului Finanțelor. Ca atare, dacă majoritatea segmentelor nu a acceptat să li se spună de unde să numească, nu se spune că partidele sunt obligate să numească din sânul partidului respectiv, nu se spune că președintele este obligat să numească din stafful președintelui, nu se spune că trebuie să fie membru al Guvernului cel care va fi propus de Guvern, reprezentantul minorităților nu se specifică că trebuie să facă parte dintr-un grup parlamentar al minorității respective, sau chiar trebuie să fie o persoană aparținând acestor minorități, ci li se dă dreptul de a propune o persoană. De ce tocmai la acest segment, deci la cei din televiziune, le spunem de unde să-și aleagă oamenii? Eu cred, că ați vorbit și de asta, că ar trebui să stimăm acești oameni. Păi îi stimăm în ipostaza în care avem încrederea în ei că pot să-și aleagă cei mai buni reprezentanți, fie din interior, fie din afară. Dacă ei vor să propună de altundeva, ei, realizatorii, și celelalte persoane care creează în acea instituție, de ce îi obligăm noi să propună altceva decât vor ei.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc.

Domnul deputat Sassu.

Domnul Ioan Gavra:

Mai este cineva.

Domnul Vasile Lupu:

Da, mai urmează domnul deputat Gavra.

Domnul Alexandru Sassu:

În fine, propunerea domnului Marțian vizează, de fapt, două lucruri: unu, cine are dreptul să fie ales în Consiliul de Administrație, dacă aceștia trebuie să fie din interiorul televiziunii și, în al doilea rând, o restrângere la cei care sunt realizatori.

Din păcate, însă, se pornește de la o concepție greșită, după părerea mea, și anume: ce trebuie să facă Consiliul de Administrație?

Consiliul de Administrație nu face programe, nu face grila de programe, nu realizează emisiuni, nimic din toate acestea, ci este un consiliu care are activitate managerială, în primul rând. A fi realizator foarte bun, nu înseamnă a fi manager foarte bun. Televiziunea, din 1990 încoace, de când vorbim, nu discut de partea dinainte de l990, a dus lipsă în primul rând de manageri. Consiliul de Administrație, asta trebuie să facă.

În condițiile acestea, părerea mea este că cei din televiziune, care trebuie să aleagă, trebuie să aibă dreptul să-și aleagă niște reprezentanți care trebuie să fie manageri. Pot fi realizatori, pot fi din interiorul televiziunii sau din afara televiziunii. Important este ca acolo să aibă o activitate managerială foarte bună. Unde se realizează prgramele, unde se discută chestiunile acestea, acolo, da, realizatorii, cei care sunt specialiști, trebuie să-și spună punctul de vedere.

Acesta este sensul legii, și de aceea s-a dat dreptul, și este bine să fie așa, să se aleagă și din afara televiziunii și dinăuntrul televiziunii, amândouă posibilitățile sunt valabile, atâta vreme cât cei care sunt propuși, sunt, spun încă o dată, manageri foarte buni.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat Gavra are cuvântul.

Urmează domnul deputat Rădulescu -Zoner.

Domnul Ioan Gavra:

Domnule președinte,

Domnilor colegi, în mod special, domnilor colegi din Comisia pentru cultură, arte și mijloace de informare în masă a Camerei Deputaților, referirile făcute până acum la acest amendament s-au regăsit, pe parcursul a aproape 2 ani de zile, public, în proteste, manifestări, în cadrul Televiziunii Române, care au contestat sau, dimpotrivă, au apărat punctul de vedere inițial al Camerei Deputaților, pe urmă al Senatului, care a fost de acord cu noi și, sigur, al Parlamentului, prin art. 20 alin. 2 lit. d., din Legea nr. 41/94.

Dacă dumneavoastră vă amintiți bine, în Parlamentul României ne-am pierdut timp suficient de mult cu analiza acestui aspect, la dezbaterea acelui proiect de lege. Vreau să vă împrospătez memoria, să vă reamintesc că eu am condus dezbaterile la acest proiect de lege, iar dacă domnul președinte Țepelea își amintește, chiar domnia sa a avut suficient timp la dispoziție, eu eram mai generos decât domnul coleg Lupu, pentru a-și impune punctul de vedere, atunci al Opoziției, ca să fie un echilibru în cadrul legii, în momentul în care facem propunerile pentru numirea Consiliului de Administrație la cele două societăți române naționale de radiodifuziune și televiziune.

Domnule președinte Țepelea, dacă bine vă amintiți dumneavoastră, scandalul din televiziune, că a fost un adevărat scandal, a pornit tocmai de la acest personal de specialitate, de la definirea categoriei respective. Noi am încercat, știți că am făcut ..., dumneavoastră ați făcut la comisie, Biroul permanent v-a rugat să precizați, ați făcut vreo 3 rânduri de precizări la televiziune, în ce constă personalul de specialitate, și n-am reușit să rezolvăm problema. Deci, acest concept, de fapt, este atât de difuz, încât noi am făcut din televiziune... de 4 sau 5 sindicate au luat naștere imediat după legea aceasta și fiecare își revendica dreptul de personal de specialitate. Realizatorii aveau un sindicat, șoferii, mecanicii, lunetiștii, nu luminiștii, cum spunea doamna acolo, eu le spun lunetiști, aveau un alt sindicat, și fiecare dorea să-și aleagă om în Consiliul de Administrație, din interior sau din afară. Dacă v-amintiți bine, domnul Țepelea, dumneavoastră ați fost cel care în Biroul permanent ați venit cu niște propuneri raționale, și eu v-am susținut atunci, și-am zis: "Domnule, să definim acel personal de specialitate la categoria care se pricepe și participă, efectiv, la realizarea emisiunilor și a programelor".

Sigur, domnul Sassu a avut aici un punct de vedere, identic cu cel care a fost inițial în lege, deci toți să participe la vot, adică Sindicatul să decidă în cadrul Televiziunii, că nu avem acolo realizatori, sau altceva, de programe, care să facă programe.

Domnul președinte Țepelea,

Insatisfacția noastră, în primul rând, ca cei care - efectiv - controlăm televiziunea și răspundem moral, politic, public de ceea ce se-ntâmplă pe imagine, în cadrul Televiziunii naționale, ne aparține, o dată, nouă. Doi, răspundem, însă, față de opinia publică și contribuabil, față de programele care, eu cred că dumneavoastră ați priceput la fel de bine ca și mine și alți colegi, nu sunt de slabă calitate, sunt inacceptabile. Televiziunea a devenit incredibil de modestă din acest punct de vedere, în raport cu televiziunile particulare, private care au luat naștere: ProTV, Antena 1, Tele 7 ABC, AMEROM și cu canalele din teritoriu.

Deci, într-un sondaj de opinie, dar nu sofisticat sau prelucrat de televiziune, televiziunea națională în sondajele reale este pe ultimul loc ca audiență, nu numai la programele sub aspect politic, ci în general, la programe. Să luăm, bunăoară, ultimul program de la mare, cu cheltuieli de milioane. Păi, vreau să vă spun că este o bătaie de joc, domnule, adică, în momentul când ajunge la Televiziunea națională, fiecare om simte nevoia, printr-o mișcare critică, să mute pe Antenă pe Pro TV sau pe altceva, numai să nu vadă televiziunea națională, care este post public de televiziune. Eu nu sunt de acord că nu trebuie să dăm dreptul democratic la toți din televiziune, sunt 3.000 de angajați, dacă nu i-au restructurat, atâția erau anul trecut, să voteze pentru cei 2 reprezentanți. Dar și dumneavoastră ați spus la momentul respectiv, și cred că vă păstrați punctul de vedere, acei oameni trebuie să fie oameni de televiziune, deci nu aduși din exterior..., pentru că sunt artiști, sunt scriitori, sunt ce vreți dumneavoastră, ș.a.m.d., cum spunea domnul Marton; dânsul este artist, actor, mă rog, ș.a.m.d. Sigur că actoru-i actor, locul lui nu este în televiziune, numai să vină să facă un program, eventual, în televiziune, să-l televizeze.

Doamna Monica Octavia Musca (din banca comisiei):

S-a votat legea ...

Domnul Ioan Gavra:

Nu, nu, nu, nu, stați, că nu s-a votat nimic.

Deci, domnule președinte Țepelea,

Dacă dumneavoastră vă mențineți punctul de vedere, - dacă nu, eu vă aduc stenograma, și vă spun ce ați spus atunci și în Birou, eu am toată chestiunea -, ați avut dreptate, deci, personal de specialitate în televiziune este cel care concepe emisiuni, domnilor. Nu oricine face emisiuni; cel care ține lampa, domnul Marton, știți, nu concepe emisiunea, că lumina vine de sus, prin cablu, acela nu este realizator. Că o ține mai la stânga sau la dreapta, depinde de persoana pe care o filmează; dacă trebuie să iasă întunecată sau mai luminată la față, depinde cum este el luminat din punct de vedere individual. Deci, realizatorii de programe, realizatorii - în general - din televiziune, de la care așteptăm conceptul de creație, cum ați spus dumneavoastră mai înainte, într-un alt articol, sunt cei care realizează programe. Televiziunea națională are nevoie de programe, acestea sunt deficitare. Ce prezintă acum Televiziunea noastră națională este pur și simplu inacceptabil, inestetic, inelegant, este pur și simplu saturație națională. Și este păcat că un post național de televiziune a ajuns pe locul 5, într-un clasament oficial, în cadrul posturilor, în cadrul concurenței - efective - pe mass-media vizuală. Dacă vom admite ... Eu n-am nimic cu democrația aceasta lărgită, sau cum vreți, prin reprezentare. Deci, singurii care pot să decidă reprezentanți efectiv competitivi în acest Consiliu și din interior, adică specialiști care se pricep la televiziune, domnule, că nu pun unul de la radio la televiziune și vice-versa, chiar dacă sunt asemănătoare domeniile, sunt realizatorii de programe din televiziune. Deci, personal de specialitate, că de aceea îi spun de specialitate, că are o calificare. Și strungarul are o calificare, dar este specialist în strunguri, domnule. În televiziune nu poți să fi strungar, deși are televiziunea strungar, și a votat și strungarul, rândul trecut. (Rumoare, discuții suprapuse.)

Eu spun că sunt două categorii de profesori la Politehnică, de roți dințate și de construcție, intelectuali tehnici, cum se spunea înainte. Umaniștii, sigur, au o cultură mai ..., domn profesor de istorie. Mă scuzați, domnule deputat.

Domnule Țepelea, dacă vă păstrați punctul de vedere, eu asta am vrut să vă spun, să vă reiterez ce ați spus dumneavoastră, cu ce am fost de acord și eu. Deci, personal de specialitate în televiziune sunt realizatorii de programe sau cei care concep și realizează programe, creează ș.a.m.d.

Sunteți de acord, domnule președinte, vă rog să vă spuneți punctul de vedere. Dumneavoastră asta ați spus în urmă cu 2 ani de zile, anul trecut, și la Birourile permanente și ați și propus la televiziune acest lucru.

Vă mulțumesc. Pentru că, altfel, nu se fac alegeri la televiziune, ci numai scandal iese. (Discuții suprapuse cu masa prezidiului.)

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Trebuie să lămurim un lucru. La pct. 7 din Raport am votat un text: "În sensul prezentei legi, face parte din personalul de specialitate orice persoană care realizează, produce, redactează, elaborează sau coordonează emisiuni ori programe sau care are o participare directă și cu conținut creator la realizarea acestora. Prin statutele proprii, cele două societăți vor defini funcțiile care se încadrează în prevederile prezentului alineat". Revenim asupra acestui text?

Aveți cuvântul, domnul Șerban.

Domnul George Șerban:

S-a votat. Acest alin. 3 art. 11, s-a votat. Toată această poveste despre scandalul de la televiziune referitor la alegere, în care un sindicat care era mai mare, era contestat de un sindicat mai mic, care - culmea! - era format de niște realizatori, - domnul care a fost la microfon, dar nu vreau să-i spun numele -, culmea! era de niște realizatori format, problema nu se mai pune, din momentul în care la articolul ..., respectiv la pct. 7 s-a votat că ceea ce reprezintă personal de specialitate... s-a înlocuit ceea ce a creat marea problemă, cuvântul "indirect", de acolo a derivat, pentru că a intrat și "personalul indirect" realizator de programe, până la nivel de electrician și de portar. Acum, nu. S-a definit foarte clar ce înseamnă personal de specialitate și, în al doilea rând, nu spune că sindicatul face desemnarea, ci, prin statute proprii, cele două societăți vor nominaliza funcțiile care se încadrează în prevederile prezentului alineat. Este foarte clar!

În aceste condiții, prevederea de la art. d) din lege este absolut limpede și nu mai poate crea confuzii. Și, în același timp, aș întreba, dar nu mai are rost, de ce neapărat numai realizatori de programe. Știți ce înseamnă asta? foarte sus. Un număr foarte restrâns, nici măcar realizatori de emisiuni, numai de programe. Deci, oameni cu vechime mare în televiziune, înțelegeți? (Rumoare.)

Eu înțeleg, dar și cei mai tineri ar trebui să-și spună părerea în această chestiune. Deci, propun să respingem această propunere și să revenim la textul inițial al inițiativei legislative.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Domnul deputat Rădulescu-Zoner, și mai are cuvântul domnul deputat Marțian. Propun să sistăm dezbaterile pe acest articol.

Domnul Constantin Șerban Rădulescu-Zoner:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Unele argumente au fost expuse de domnul Șerban, care s-a înscris după mine, dar a luat cuvântul înainte.

În primul rând, voiam să spun că acest amendament a fost discutat și la comisia noastră, la drepturile omului, și a primit un aviz negativ, dar nu asta este important, ci cu totul altceva, în sensul că această idee pe care a vehiculat-o aici domnul deputat Gavra, între alții, și nu numai, că trebuie să fie neapărat din interior membrii Consiliului de Administrație, cei desemnați de televiziune...

Vedeți dumneavoastră, în primul rând că acel scandal care a durat ani de zile s-a derulat în jurul unei persoane, care a venit cu o ofertă managerială, pe care cei care l-au ales, în repetate rânduri, așa, au apreciat-o. Și cine erau aceia? Cei din televiziune.

În al doilea rând, ca să extrapolez puțin, nu, după teoria aceasta, ca director al marilor în teatre, ar trebui neapărat să fiu actor, iar în istoria noastră, de exemplu, a Teatrului Național, care este o glorie în istoria culturii noastre românești, unii dintre cei mai buni directori și, evident, și atunci se puneau, nu îi spuneau manager, dar și atunci se puneau asemenea probleme, au fost scriitori. Ba, mai mult, în guvernarea trecută, la Teatrul Național, Puterea a numit un scriitor, și n-au venit cu argumentul păi, nu, că trebuie să fie neapărat din interiorul teatrului, că ăia se pricep mai bine la conducerea unui teatru.

Prin urmare, am venit cu câteva argumente, poate periferice, dar, cred, care pot completa ideea de a vota textul, așa cum este, și de a nu accepta acest amendament.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc.

Domnul deputat Marțian, după care vom trece la vot.

Domnul Marțian Dan:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vă spun, sincer, că mă surprind câteva argumente care au fost prezentate aici, pentru că îmi face impresia că discutăm în afara fondului problemei.

Domnul Sassu spune că atribuțiile Consiliului de Administrație sunt prin excelență manageriale. Eu sunt de acord că există o pondere importantă a atribuțiilor, a competențelor de ordin managerial. Dar dacă ne uităm la modul în care sunt redactate atribuțiile Consiliului de Administrație, vom vedea o seamă de lucruri care, cred eu, că au o tangență nemijlocită cu problema pe care noi o discutăm. Uitați-vă la art. 27 din lege, unde sunt rezolvate problemele legate de atribuțiile Consiliului de Administrație. Citesc numai lit. a): "aprobă concepția de dezvoltare a societății și normele privitoare la strategia și structura programelor". Oare asta nu presupun niște chestiuni de fond, de orientare, de conținut, niște implicante valorice și de altă natură? "Supraveghează respectarea modului în care societatea își îndeplinește obligațiile asumate în schema de programe și licența de emisiuni elaborată de Consiliul Național al Audiovizualului". Oare schema de programe și licența aceasta elaborată se fac pe chestiuni exterioare? Discutăm acum cum să organizăm serviciile interne, discutăm problemele financiare, de buget, modul de retribuire a colaboratorilor externi și alte chestiuni?

Îmi face impresia, domnul Sassu, că vorbiți pe marginea unei probleme pe care nu o stăpâniți. (Discuții suprapuse.)

Nu, nu o stăpâniți, domnule, și trebuie să aveți, cum să spun, spiritul cavaleresc să recunoașteți asta.

A doua chestiune. Vine domnul George Șerban și spune că, mă rog, ce mai discutăm asta, când noi am rezolvat problemele legate de art. 11 alin. 3, la poziția cutare în raport. Păi, discutăm, pentru că aici au fost blocările, domnule Șerban. O discutăm, pentru că chestiunea aceasta legată de definirea alin. 3 n-o facem doar din perspectiva unor elemente legate de desemnarea candidaților pentru Consiliul de Administrație. Însuși alin. 1 al art. 11, spune: "Personalul de specialitate din serviciile publice de radiodifuziune și de televiziune se bucură, pe durata îndeplinirii funcției, de aceeași protecție a legii ca și funcția funcționarul public". În alte părți, se fac trimiteri la profesia de ziarist. De aia discutăm, domnule Șerban, aceste chestiuni și, contează foarte mult cum definim aceste lucruri. Chestiunea este simplă. Dumneavoastră vreți să rezolve pe mai departe cei care îndeplinesc funcții în serviciile administrative, în serviciile auxiliare, cei care se ocupă de transport, cei care se ocupă de repararea instalațiilor de electricitate ș.a., și mai vine, încă, domnul Sassu și ne spune că, pot să aleagă pe oricine din afara lor. Păi, nu are nici un rost, atunci desemnăm alte instituții, care aleg din afară.

Noi vrem ca valorile care s-au ilustrat și consacrat în interiorul celor două societăți, să aibă un cuvânt, și un cuvânt greu de spus în gestiunea și orientarea activității. Asta este logica legii, nu falsa logică pe care o prezentați dumneavoastră.

Domnul Vasile Lupu:

Da, în aceste condiții, domnul Sassu are un drept la replică.

Domnul Alexandru Sassu:

N-aș vrea să spun cu ce se potrivesc declarațiile domnului Marțian și jijgnirile pe care încearcă să le aducă unor colegi din sală. Eu nu l-am jignit când mi-am spus părerea despre punctul dumisale de vedere, pe care îl susține astăzi, și care era cu totul altul când era la putere. Dar, mă rog, așa se schimbă oamenii, după cum se schimbă vremurile. Chestiunea este că singurul punct care se referă la chestiunea citată, este cel pe care l-a citat domnul Marțian din "atribuții", care țin până la lit. z).

Toate celelalte, și nu vreau să citesc aici, sunt atribuții manageriale. Ele aprobă structuri organizatorice, elaborează și aprobă reglementări detaliate pentru a preciza funcțiile serviciului, aprobă proiectul de buget, analizează bilanțul și contul de profit, aprobă sau propune spre aprobare, potrivit competențelor, investițiile și continuă așa și mai departe. Domnul Marțian, însă, probabil că nu vrea să le citească, exclude lucrurile acestea, vorbește despre lucruri pe care nu le stăpânesc, încercând să păcălească colegii noștri din sală, necitând până la capăt.

Dacă erați corect, domnule Marțian, probabil că vă uitați până la capăt, sau spuneați că acesta este singurul punct care implică acest lucru și informați corect colegii dumneavoastră despre ceea ce se întâmplă. Nu încercați decât să faceți o diversiune și, probabil, să vă atrageți simpatia cuiva. Cred că este prea târziu pentru aceasta, domnule.

(Aplauze în partea dreaptă a sălii)

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi, ultima replică!

(Rumoare)

Liniște, vă rog!

Domnul Marțian Dan:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Eu, în primul rând, nu fac diversiune și aceasta nu arată altceva decât pauperitatea gândirii domnului Sassu și îl rog să înțeleagă că Parlamentul este făcut să dezbată, nu este un liceu de gimnastică, care să ridice mâna la comanda extraordinară a marii autorități Alexandru Sassu.

Domnul Alexandru Sassu (din bancă):

Sunteți un măgar!

(Consternare în sală.)

Domnul Marțian Dan:

Cum ați spus?

Vă rog, domnule președinte, să luați notă de ceea ce a spus aici și să analizați, să fie trimis la Comisia de disciplină, pentru că eu nu l-am făcut măgar. Eu i-am răspuns la anumite chestiuni, pentru că nu consider că violența verbală și celelalte lucruri pot să țină loc de argumente.

Un tip care nu are argumente, întradevăr recurge la violențe verbale.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat Sassu, este cazul să vă retrageți cuvintele!

(Vociferări, comentarii)

Deci, încă o dată, îl invit pe domnul deputat Sassu să-și retragă insulta adresată domnului deputat Marțian.

Domnul Alexandru Sassu:

Atâta vreme cât ceea ce spune domnul Marțian și eu consider că este o insultă și dacă dânsul își retrage ceea ce a spus, pentru că argumentele pe care, inițial, le-am folosit și în partea a doua, fără să-l jignesc cu nimic, nu au dus decât la a continua și a escalada această discuție, pe termenii unui atac direct la persoană, ceea ce nu făcusem inițial, eu îmi cer scuze, dacă și dânsul și le cere.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat Marțian.

Stimați colegi, fac un apel...

Domnul Marțian Dan:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Nu-mi cer scuze, pentru că domnul Sassu și-a permis, cu o impertinență greu de calificat, ca intervențiile mele, aici, care au fost civilizate și am încercat să produc argumente în ce le susține, au fost calificate de diversiune.

Nu am nici un motiv să îmi cer scuze față de acest ins.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi, acum consider că sunteți chit și putem trece mai departe.

Procedural, doamnă? Procedural sau la text?

Doamna Viorica Afrăsinei:

Procedural.

Domnul Vasile Lupu:

Aveți cuvântul.

Doamna Viorica Afrăsinei:

Domnilor colegi,

Grupul parlamentar PDSR, cât și celelalte două grupuri parlamentare din opoziție, dacă domnul Sassu nu-și cere scuze, ne retragem de la lucrările Parlamentului.

Din partea dreaptă a sălii:

Și-a cerut!

(Rumoare)

Doamna Viorica Afrăsinei:

Domnul Sassu nu și-a cerut scuze, ci a condiționat, de la tribuna Parlamentului, o reciprocitate de scuze, față de care nu este cazul.

Domnule Sassu, vă invităm, în mod colegial, să dați dovadă de cei șapte ani de acasă!

(Vociferări)

Domnul Vasile Lupu:

Domnul Gaspar.

(Rumoare, comentarii)

Stimați colegi,

Dacă vom continua așa, sunt silit să suspend ședința!

(Vociferări)

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Atunci când în sala de ședințe se produc incidente, președintele de ședință are obligația să aplice art.199 din Regulament.

Vă rog să observați textul Regulamentului și, ca atare, să fie aplicat.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Eu propun să trecem mai departe la dezbateri...

(Rumoare în partea stângă a sălii)

Vă citesc art.199: "Înainte de a chema la ordine un deputat, președintele Camerei îl invită să-și retragă sau să explice cuvântul care a generat incidente și care ar da loc la aplicarea sancțiunii".

Domnul deputat Sassu a proferat insulta "măgar", care este foarte gravă, domnul deputat Marțian, în replică, l-a făcut impertinent și, dacă se mai adaugă și cele dinainte, sunt la mijloc.

Suspendăm ședința un sfert de oră. Vom relua lucrările la ora 15,45. - După pauză-

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi, vă rog ocupați locurile!

Stimați colegi, reluăm lucrările.

Domnul deputat Alexandru Sassu este invitat la microfon.

Domnul Alexandru Sassu:

Îmi cer scuze, m-am gândit bine, într-adevăr domnul Marțian nu este un măgar.

(Comentarii, rumoare)

Domnul Vasile Lupu:

Putem continua lucrările?

Vă rog comisia, inițiatorul...

Din partea stângă a sălii:

Aceasta nu este o scuză, este încă o jignire!

Domnul Marcu Tudor:

Mai facem glume, mai discutăm, dar... educația Convenției! Asemenea parlamentari aveți!

Uitați-vă puțin în partea aceasta, numai profesori universitari... și uitați-vă și acolo ce sunt! Cum puteți să vă exprimați așa?!

(Rumoare în partea stângă a sălii)

Domnul Vasile Lupu:

Liniște!

(La ora l5,46 opoziția a părăsit sala.)

Din Grupul PNȚCD:

Apel nominal!

La vot!

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Fac apel la înțelegerea dumneavoastră, ...

(Vociferări, comentarii)

Stimați colegi,

Vă rugăm să trecem la textul nostru de lege supus dezbaterii.

Vom analiza această situație în Biroul permanent al Camerei, care se va întruni imediat după ședință și vom găsi calea de înțelegere, sper.

Din partea dreaptă a sălii:

Apel nominal! La vot!

Domnul Vasile Lupu:

Comisia, vă rog!

Deci, având textul în față, suntem la pct.20 din raport, corect, comisia propune varianta numerotată, în ordine, 17.

Supun votului dumneavoastră varianta comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.21 din raport. Comentarii din sală? Nu.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.22.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.23. Comentarii din sală? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri? Obiecțiuni? Nu sunt. abținere.

Cu majoritate de voturi pentru și o abținere, textul a fost adoptat.

Domnul Ioan Gavra (din sală):

Verificați cvorumul!

Domnul Vasile Lupu:

Dacă o cere un lider de grup parlamentar, o facem!

Domnul Ioan Gavra (din sală):

Vă cere dumneavoastră Regulamentul, tot timpul!

Domnul Vasile Lupu:

Domnule Gavra, vă rugăm luați loc în bancă!

Domnul deputat Lazăr Lădariu, vicepreședinte al Grupului parlamentar ...

(Rumoare)

Domnul Lazăr Lădariu:

Ca vicelider al Grupului parlamentar, cer verificarea cvorumului. Vă rog.

Domnul Vasile Lupu:

Rog secretarii să numere deputații din sală și, dacă nu este întrunit cvorumul, apel nominal!

Deci în sală sunt 110 deputați.

Apelul nominal, vă rog.

Domnul Kovács Csaba Tiberiu:

Județul ALBA

Berciu Ion

absent

Dărămuș Nicolae Octavian

absent

Dumitrean Bazil

absent

Pereș Alexandru

absent

Popa Neculai

absent

Simedru Dan Coriolan

prezent

Județul ARAD

Bercea Florian

absent

Calimente Mihăiță

absent

Gheorghiof Titus Nicolae

absent

Ghidău Radu

absent

Putin Emil Livius Nicolae

absent

Rațiu Ion

absent

Tokay Gheorghe

absent

Județul ARGEȘ

Cîrstoiu Ion

prezent

Ghibernea Dan

absent

Ionescu Nicolae

absent

Leonăchescu Nicolae

prezent

Marin Gheorghe

absent

Nanu Romeo

prezent

Pițigoi Barbu

prezent

Rizescu Sergiu George

prezent

Stan Vasile

absent

Stănescu Alexandru-Octavi

absent

Județul BACĂU

Corniță Ion

prezent

Dan Matei-Agaton

absent

Darie Simion

absent

Duțu Ion

prezent

Gheorghe Valeriu

prezent

Hrebenciuc Viorel

absent

Irimescu Haralambie

prezent

Moiceanu Constantin

absent

Nistor Vasile

absent

Pavel Vasile

absent

Popa Ioan-Aron

absent

Județul BIHOR

Bot Octavian

absent

Cosma Liviu Ovidiu

absent

Drecin Mihai Dorin

absent

Negrău Mircea

absent

Paneș Iosif

absent

Rákoczi Ludovic

absent

Serac Florian

absent

Székely Ervin Zoltán

prezent

Szilágyi Zsolt

absent

Țepelea Gabriel

prezent

Județul BISTRIȚA-NĂSĂUD

Constantinescu Dan

absent

Oltean Ioan

absent

Pintea Ioan

prezent

Săndulescu Aureliu-Emil

prezent

Sonea Ioan

absent

Județul BOTOȘANI

Afrăsinei Viorica

absentă

Baban Ștefan

prezent

Hilote Eugen Gheorghe

prezent

Ioniță Nicu

absent

Mihăilescu Petru Șerban

absent

Popescu Emil Teodor

absent

Sandu Dumitru

absent

Județul BRAȘOV

Babiuc Victor

absent

Bran Vasile

absent

Cojocaru Radu Spiridon

prezent

Gherasim Ion Andrei

prezent

Kovács Csaba Tiberiu

prezent

Lepșa Sorin Victor

prezent

Moucha Romulus Ion

absent

Secară Gheorghe

absent

Tudose Nicolae Florin

prezent

Județul BRĂILA

Alecu Aurelian Paul

absent

Bartoș Daniela

prezentă

Corâci Ioan Cezar

prezent

Dragu George

absent

Șerban George

prezent

Văsioiu Horia

prezent

Județul BUZĂU

Albu Alexandru

absent

Ceaușescu Gheorghe Dan Nicolae

prezent

Morariu Teodor Gheorghe

prezent

Papuc Aurel Constantin

absent

Partal Petre

absent

Pâslaru Dumitru

absent

Petrescu Ovidiu Cameliu

absent

Județul CARAȘ-SEVERIN

Muscă Monica-Octavia

prezent

Oană Gheorghe

absent

Spătaru Liviu

prezent

Sturza Popovici Cornel

absent

Vilău Adrian-Ioan

absent

Județul CĂLĂRAȘI

Bălăeț Dumitru

prezent

Munteanu Ion

absent

Naidin Petre

absent

Pavelescu Claudiu-Costel

prezent

Sârbu Marian

absent

Județul CLUJ

Gavra Ioan

absent

Ionescu Anton

prezent

Kónya-Hamar Alexandru

prezent

Lăpușan Alexandru

absent

Matei Vasile

absent

Mátis Eugen

absent

Miclăuș Vasile

absent

Păcurariu Iuliu

prezent

Pop Iftene

prezent

Roman Ioan

prezent

Vida-Simiti Ioan

prezent

Județul CONSTANȚA

Andrei Gheorghe

prezent

Ariton Gheorghe

prezent

Barde Tănase

prezent

Botescu Ion

prezent

Coșea Dumitru Gheorghe Mircea

prezent

Hașotti Puiu

prezent

Marinescu Ioan-Sorin

prezent

Mazăre Radu Ștefan

absent

Nicolae Jianu

prezent

Niculescu-Duvăz Bogdan Nicolae

absent

Onaca Dorel-Constantin

absent

Osman Fedbi

absent

Șaganai Nusfet

prezent

Județul COVASNA

Birtalan Ákos

absent

Márton Árpád-Francisc

prezent

Tamás Sándor

absent

Țurlea Petre

absent

Județul DÂMBOVIȚA

Ana Gheorghe

absent

Boștinaru Victor

prezent

Dîrstaru Dorin

prezent

Enescu Ion

prezent

Neagu Romulus

absent

Popa Daniela

absentă

Popescu Irineu

prezent

Rădulescu-Zoner Șerban Constantin

prezent

Simion Florea

prezent

Județul DOLJ

Berceanu Radu Mircea

absent

Brezniceanu Alexandru

prezent

Cazacu Vasile Mircea

absent

Grigoraș Neculai

absent

Ionescu Bogdan

prezent

Ionescu Gheorghe

absent

Ioniță Mihail Gabriel

prezent

Manolescu Oana

prezentă

Matei Ion Lucian

prezent

Nicolescu Mihai

absent

Roșca Ioan

prezent

Vasilescu Nicolae

prezent

Județul GALAȚI

Bălan Marilena

absentă

Buruiană-Aprodu Daniela

prezentă

Ciumara Mircea

absent

Gheciu Radu Sever Cristian

prezent

Iacob Elena

prezentă

Manole Odisei

prezent

Mihu Victor Traian

absent

Nica Dan

absent

Protopopescu Cornel

prezent

Sandu Ion Florentin

absent

Domnul Vasile Lupu:

Nu părăsiți sala, vă rog, continuăm lucrările!

Domnul Kovács Csaba Tiberiu:

Județul GIURGIU

Cristea Marin

absent

Croitoru Mircea Adrian

absent

Grigoriu Mihai

prezent

Radu Alexandru-Dumitru

absent

Județul GORJ

Băbălău Constantin

prezent

Drumen Constantin

prezent

Nică Mihail

prezent

Pârgaru Ion

absent

Popescu Bejat Ștefan Marian

absent

Popescu Dumitru

absent

Județul HARGHITA

Antal István

prezent

Asztalos Ferenc

prezent

Becsek Garda Dezideriu Coloman

prezent

Nagy Ștefan

prezent

Ráduly Róbert-Kálmán

prezent

Județul HUNEDOARA

Ana Gheorghe

absent

Dimitriu Sorin Petre

absent

Giurescu Ion

absent

Ifrim Dumitru

prezent

Neacșu Ilie

prezent

Petreu Liviu

prezent

Priceputu Laurențiu

absent

Șteolea Petru

prezent

Județul IALOMIȚA

Bivolaru Gabriel

absent

Cristea Gheorghe

prezent

Popa Virgil

absent

Tarna Gheorghe

prezent

Județul IAȘI

Aferăriței Constantin

prezent

Baciu Mihai

absent

Cotrutz Constantin Eremia

absent

Dobre Traian

prezent

Dorin Mihai

prezent

Enache Marian

absent

Gazi Gherasim

prezent

Lupu Vasile

prezent

Mogoș Ion

absent

Rânja Traian Neculaie

prezent

Stanciu Anghel

prezent

Stoica Valeria Mariana

absentă

Vintilă Dumitru Mugurel

prezent

Județul MARAMUREȘ

Böndi Gyöngyike

prezentă

Bud Nicolae

absent

Godja Petru

absent

Moldovan Petre

absent

Pașcu Ioan Mircea

absent

Remeș Decebal Traian

prezent

Ștefănoiu Luca

prezent

Județul MEHEDINȚI

Barbaresso Emanoil Dan

prezent

Honcescu Ion

absent

Micle Ulpiu Radu Sabin

prezent

Nicolicea Eugen

prezent

Raicu Romulus

absent

Județul MUREȘ

Elek Barna

prezent

Filipescu Ileana

absentă

Kakassi Alexandru

prezent

Kelemen Attila Bela Ladislau

prezent

Kerekeș Károly

prezent

Lădariu Lazăr

prezent

Mureșan Ioan

absent

Pop Leon Petru

absent

Popa Ioan Mihai

absent

Județul NEAMȚ

Bivolaru Ioan

absent

Bujor Liviu

absent

Burlacu Viorel

prezent

Cazan Gheorghe Romeo Leonard

absent

Hlinschi Mihai

absent

Radu Elena Cornelia Gabriela

prezentă

Rădulescu Cristian

absent

Țocu Iulian-Costel

absent

Județul OLT

Achimescu Victor Ștefan

absent

Argeșanu Valentin

prezent

Arghezi Mitzura Domnica

prezentă

Georgescu Florin

absent

Grădinaru Nicolae

prezent

Groza Nicolae

prezent

Kovacs Carol Emil

prezent

Județul PRAHOVA

Antonescu Niculae Napoleon

absent

Avramescu Constantin Gheorghe

absent

Barbăroșie Victor

prezent

Ivănescu Paula Maria

absentă

Moldoveanu Eugenia

absentă

Moroianu Geamăn Adrian Tudor

absent

Munteanu Mircea Mihai

prezent

Opriș Constantin Remus

absent

Ruse Corneliu Constantin

prezent

Sirețeanu Mihail

absent

Tudor Marcu

prezent

Vasilescu Valentin

prezent

Județul SATU-MARE

Biriș Anamaria Mihaela

prezentă

Budeanu Radu

absent

Dragoș Iuliu Liviu

prezent

Pécsi Francisc

absent

Pop Viorel

prezent

Varga Attila

prezent

Județul Sălaj

Bara Radu Liviu absent

Chichișan Ion absent

Vetișanu Vasile prezent

Vida Iuliu prezent

Județul Sibiu

Dejeu Gavril absent

Galic Lia Andreea absent

Pantiș Sorin absent

Șincai Ovidiu absent

Trifu Romeo absent

Vâlcu Mircea absent

Județul Suceava

Babiaș Iohan Peter absent

Bejinariu Petru absent

Chiriac Mihai prezent

Ionescu Marina absent

Iorga Leonida Lari absent

Mândroviceanu Vasile prezent

Nicolaiciuc Vichentie prezent

Palade Dan prezent

Panteliuc Vasile absent

Sandu Alecu absent

Vataman Dorin prezent

Vitcu Mihai absent

Județul Teleorman

Buga Florea prezent

Cândea Vasile absent

Ianculescu Marian absent

Marineci Ionel absent

Noica Nicolae absent

Spiridon Didi absent

Videanu Adriean absent

Județul Timiș

Baranyi Francisc absent

Bruck Werner Horst absent

Drăgănescu Ovidiu Virgil prezent

Dugulescu Petru absent

Glăvan Ștefan absent

Gvozdenovici Slavomir absent

Miloș Aurel prezent

Puwak Hildegard Carola absentă

Stanca Teodor prezent

Șerban Gheorghe prezent

Tabără Valeriu absent

Tăvală Tănase Pavel prezent

Județul Tulcea

Antonescu Crin Laurențiu George absent

Fenoghien Sevastien prezent

Lazia Ion prezent

Meșca Sever prezent

Vajda Francisc Atila prezent

Județul Vaslui

Băsescu Traian absent

Buzatu Dumitru absent

Dan Marțian absent

Ghiga Vasile prezent

Ignat Ștefan prezent

Mera Alexandru Liviu prezent

Petrescu Virgil absent

Județul Vâlcea

Decuseară Jean prezent

Dumitrașcu Laurențiu prezent

Gaspar Acsinte absent

Sabău Traian absent

Stancov George Iulian absent

Vâlceanu Gheorghe absent

Județul Vrancea

Albu Gheorghe prezent

Dumitriu Carmen absent

Manea Radu prezent

Mitrea Miron Tudor absent

Nichita Dan Gabriel prezent

Udrea Florian absent

București

Andronescu Ecaterina absent

Badea Alexandru Ioan prezent

Boda Iosif absent

Chiliman Andrei Ioan prezent

Ciontu Corneliu prezent

Cunescu Sergiu absent

Diaconescu Ion prezent

Dobrescu Smaranda absentă

Dorian Dorel absent

Dumitrescu Paul Adrian absent

Furo Iuliu prezent

Gheorghiu Mihai prezent

Iliescu Valentin absent

Ionescu Alexandru prezent

Ionescu Constantin absent

Ionescu Galbeni Niculaie Vasile Constantin absent

Iorgulescu Adrian absent

Macarie Sergiu prezent

Năstase Adrian absent

Negoiță Gheorghe Liviu absent

Pambuccian Varujan prezent

Petrescu Silviu prezent

Popescu Ioan Dan absent

Popescu Tăriceanu Călin absent

Raica Florica Rădița prezent

Sassu Alexandru prezent

Severin Adrian absent

Stănescu Mihai Sorin absent

Stoica Valeriu absent

Teculescu Constantin absent

Voicu Mădălin prezent

Weber Ernest Otto prezent

Ilfov

Lixăndroiu Viorel prezent

Neagu Victor absent

Păunescu Costel prezent

Petrovici Silvia prezentă

Așa. Deci, reluăm absenții:

Județul Alba

Berciu Ion prezent

Dărămuș Nicolae Octavian absent

Dumitrean Bazil prezent

Pereș Alexandru prezent

Popa Neculai absent

Județul Arad

Bercea Florian absent

Calimente Mihăiță absent

Gheorghiof Titu Nicolae absent

Ghidău Radu prezent

Putin Emil Livius Nicolae absent

Rațiu Ion absent

Tokay Gheorghe absent

Județul Argeș

Ghibernea Dan absent

Ionescu Nicolaee prezent

Marin Gheorghe absent

Stan Vasile absent

Stănescu Alexandru Octavi absent

Județul Bacău

Dan Matei Agathon absent

Darie Simion absent

Hrebenciuc Viorel absent

Moiceanu Constantin absent

Nistor Vasile absent

Pavel Vasile prezent

Popa Ioan Aron absent

Județul Bihor

Bot Octavian absent

Cosma Liviu Ovidiu absent

Drecin Mihai Dorin absent

Negrău Mircea absent

Paneș Iosif prezent

Rakoczi Ludovic prezent

Serac Florian absent

Szilagyi Zsolt absent

Județul Bistrița-Năsăud

Constantinescu Dan absent

Oltean Ioan absent

Sonea Ioan absent

Domnul Vasile Lupu:

Domnule secretar,

Nu este cazul să mai strigați toți absenții.

Colegii care nu au fost strigați și sunt în sală, să vină la domnul secretar să fie trecuți prezenți.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Au răspuns la apel 150 de deputați. Cvorumul nu este întrunit.

Suspendăm ședința.

Reluăm dezbaterile mâine dimineață, la orele 8,30. *

Ședința s-a încheiat la ora 16,28.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 14 november 2019, 10:20
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro