Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2003 > 23-09-2003

Ședința Camerei Deputaților din 23 septembrie 2003

2. Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:

 

Domnul Aurel Gubandru:

  ................................................
 

(În continuare, ședința a fost condusă de domnul Valer Dorneanu, președintele Camerei Deputaților, asistat de domnii Tudor Mohora și Borbély László, secretari.)

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

V-aș invita pe toți în sală și să vă luați locurile dumneavoastră pentru a putea începe lucrările ședinței de astăzi destinate dezbaterii proiectelor normative înscrise pe ordinea de zi.

Vă anunț că din cei 344 de deputați și-au înregistrat prezența 286, 58 sunt absenți, 18 participă la alte acțiuni parlamentare.

Înainte de a relua dezbaterile la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței nr. 71/2003, dați-mi voie să vă supun aprobării câteva Comisii de mediere.

 
proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice; Prima vizează proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, comisie în care sunt propuși: Gheorghe Ana, Ion Oltei, Timotei Stuparu, Marcu Tudor, Dănuț Saulea, Radu Stroe, Metin Cerchez.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite;

A doua Comisie de mediere se referă la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite. Sunt propuși: Minodora Cliveti, Ionel Olteanu, Ioan Timiș, Angela Bogea, Emil Boc, Cornel Știrbeț, Ervin Székely-Zoltan.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora.

A treia Comisie de mediere care vi se propune spre adoptare este aceea cu privire la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora. Sunt propuși: Dumitru Octavian Mitu, Virgil Popescu, Alexandru-Octavi Stănescu, Constantin Bucur, Marius Iriza, Ráduly Róbert Kálman, Metin Cerchez.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

 

V-aș ruga să mai aveți puțină răbdare până vine și domnul secretar Borbély.

Începem, stimați colegi, dezbaterile textelor la care ați ajuns.