Plen
Ședința Camerei Deputaților din 23 septembrie 2003
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.118/03-10-2003

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
11-12-2019
Arhiva video:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2003 > 23-09-2003 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 23 septembrie 2003

8. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale (amânarea votului final).
 
consultă fișa PL nr. 489/2003

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

La pct. 23, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale. Rog inițiatorul să-l prezinte și să se prezinte.

Doamna Marta Țărnea (secretar de stat, Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Vă cer îngăduința să prezint ordonanța privind serviciile sociale ca parte a reformei administrative privind asistența socială și politicile familiale, reformă pentru care prevederile ordonanței alcătuiesc un prim pas important. S-a considerat că este necesară această reformă administrativă, pentru că starea socială din România nu este atât consecința reformei politice și economice, cât, înainte de toate, consecința subdezvoltării. De foarte multe decenii ne confruntăm cu o subdezvoltare a politicilor privind asistența socială și a celor privind familia, ne confruntăm cu o societate civică care abia învață regulile participării. Cuvintele cheie sunt țintirea nevoilor prin testarea veniturilor, accesibilitate, responsabilitate, respect față de beneficiar și lege. Ne-am baza pe două alegeri: menținerea solidarității sociale la nivel județean, acolo unde se va concentra decizia și responsabilitatea în implementarea deciziei și dezvoltarea solidarității de proximitate la nivel local, acolo unde cunoșteau nevoile și se pot testa veniturile. La sfârșitul reformei administrative, la nivelul ministerului se vor decide doar marile direcții ale politicilor de asistență socială și ale celor privind familia, elaborarea legislației necesare și responsabilitatea monitorizării respectării drepturilor sociale. Costurile de administrare vor scădea prin informatizarea întregului sistem, satisfacția beneficiarilor de asistență socială și politici familiare va crește pentru că redistribuirea va fi mai echitabilă și mai eficientă social. Cheltuielile sociale vor deveni investiție socială cu efecte măsurabile.

Ordonanța privind serviciile sociale a fost elaborată în concordanță cu această reformă administrativă și cu angajamentele asumate de România în procesul de integrare europeană, fiind o continuare a reformei generale din domeniul asistenței sociale, după cum s-a menționat și în documente programatice, și anume: Planul național de aderare a României, documentul de poziție Capitolul XIII - politica socială și ocuparea forței de muncă, documentul de poziție complementar, planul național de dezvoltare, planul de măsuri prioritare în anul 2000 pentru integrarea europeană, prioritatea 8 și 11, planul economic de preaderare. Aceste documente stipulează în mod expres pentru Ministerul Muncii și Solidarității Sociale o serie de măsuri urgente concretizate în: întărirea capacității instituționale pentru a crea premisele accesibilității populației la serviciile sociale, dezvoltarea competențelor resurselor umane și organizarea perfecționării continue, garantarea resurselor financiare suficiente, dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale existente pentru a răspunde priorităților naționale, identificate prin strategiile județene, în funcție de nevoile particulare ale fiecărei colectivități.

Proiectul are ca scop creșterea capacității organizaționale a administrațiilor publice locale în activitatea de planificare, conducere și acordare a serviciilor sociale, în sensul prevederilor Legii nr.715/2001 privind sistemul național de asistență socială.

Ca alcătuire a proiectului de act normativ, puteți constata că s-a stabilit cu maximă atenție care sunt responsabilitățile ministerului, care sunt responsabilitățile autorității locale și cu foarte, foarte multă atenție modul de monitorizare și modul de control al aplicării. S-a dat mare atenție tuturor personajelor implicate în acordarea serviciilor sociale, s-a dat la aceeași importanță asigurării și garantării resurselor financiare.

Înainte de a încheia, vă mărturisesc că acest act normativ secundar din Legea de asistență socială este un prim pas într-o secvență de acte normative care sunt în elaborare în cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și Familiei, astfel ca la sfârșitul reformei administrative pe care am pornit-o cu ajutorul a 5 programe internaționale, România să poată răspunde tuturor angajamentelor pe care și le-a asumat în domeniul asistenței sociale și a politicilor privind familia.

Domnul Valer Dorneanu:

Doamna președinte Smaranda Dobrescu.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Cu acest proiect de ordonanță a Guvernului au fost sesizate în plen atât Comisia de sănătate și familie, cât și Comisia de muncă și protecție socială. Comisiile reunite au propus plenului aprobarea proiectului de lege întrucât s-a considerat necesară organizarea unui sistem coerent de servicii sociale și dezvoltarea acestuia în raport cu necesitățile și cu posibilitățile existente. În urma dezbaterii, comisiile reunite propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente pe care vi le supunem atenției dumneavoastră.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Dacă dorește cineva să se înscrie la dezbaterile generale?

Doamna Paula Ivănescu. Poftiți.

Doamna Maria Paula Ivănescu:

În câteva cuvinte am să exprim opinia grupului Partidului Democrat din Camera Deputaților.

În sfârșit, o lege care face ordine în ceea ce este absolut necesar pentru orice comunitate, și anume serviciile dedicate persoanelor aflate în dificultate la un moment dat sau pentru totdeauna.

A fost Legea asistenței sociale, Legea nr. 705 care a indus mari deficiențe în ceea ce se numește atitudinea socială a administrației locale și mă refer la cele județene și locale. Această lege vine să detalieze ce înseamnă servicii de asistență socială, ce înseamnă servicii de îngrijire socio-medicală și este un lucru extrem de favorabil că începe să se facă ordine și începe să conteze individul cu nevoile sale și nu atât ceea ce a însemnat până acum izolarea persoanelor cu dificultăți în diverse instituții.

Deci, este o lege binevenită. Sperăm să se și pună în aplicare. Noi vom vota pentru.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, doamna deputat.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege și a ordonanței.

La titlul proiectului de lege dacă aveți obiecțiuni. Nu. Votat în unanimitate.

Cuprinsul art. unic. Vă rog să urmăriți amendamentul 1. Admis amendamentul 1. Modificat textul art. unic.

La titlul ordonanței dacă aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Cap. I și art.1, 2, 3, 4, 5, 6. Dacă aveți obiecțiuni. Votate în unanimitate în formularea inițiatorului.

La art.7 urmăriți, vă rog, amendamentul 2, pentru litera j). Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Admis amendamentul, modificat lit. j).

Dacă la celelalte texte din art.7 aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votate în formularea inițiatorului.

La art.8 urmăriți pentru alin.2 amendamentul 3. Dacă aveți obiecțiuni. Admis amendamentul, modificat alin.2.

Pentru art.8 la alin.1 și celelalte texte nemodificate de către comisie. Dacă aveți obiecțiuni. Nu. Votate toate în formularea inițiatorului.

Art.9, 10. Titlul Cap. II și art. 11. Dacă aveți obiecțiuni. Nu. Votate în formularea inițiatorului.

Prin amendamentul 4 de la pag. 3, comisia propune un nou alineat. Dacă aveți obiecțiuni. Admis amendamentul. Introdus alineatul.

Art. 12, 13, 14, 15, 16 și 17. Nu sunt obiecțiuni. Votate în unanimitate.

Titlul Cap. III, cu art. 18, 19, 20, 21, 22. Nu sunt obiecțiuni. Votate în unanimitate.

Titlul Cap. IV, art. 23, 24, 25, 26, 27. Nu sunt obiecțiuni. Votate în unanimitate.

Titlul Cap. V, art. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Nu sunt obiecțiuni. Votate în formularea din ordonanță.

Titlul Cap. VI și art. 40. Nu sunt obiecțiuni. Votat textul din ordonanță.

La art. 41, urmăriți vă rog la alin.3 amendamentul 5 de la pag.4. Dacă aveți obiecțiuni. Admis amendamentul. Modificat alin.3.

La art. 41 pentru alin. 1 și 2, comisia n-a mai avut amendamente. Dacă aveți dumneavoastră. Votate în formularea din ordonanță.

Titlul Cap. VII și art. 42, 43. Votate textele din ordonanță.

Titlul Cap. VIII, art. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Adoptat textele din ordonanță.

Titlul Cap. IX. Adoptat textul din ordonanță.

La art. 51 alin.1, comisia n-a avut obiecțiuni. Votat textul din ordonanță.

Pentru alin.2 urmăriți amendamentul 6. Admis amendamentul, modificat alineatul 2.

După alin. 2, comisia ne propune, prin amendamentul 7, un text nou. Nu aveți obiecțiuni. Admis amendamentul 7. Se introduce textul respectiv.

Pentru art. 51 alin. 3, comisia n-a mai avut obiecții. Dacă aveți dumneavoastră. Votat în unanimitate.

La art.52, lit. a), b), c), comisia n-a avut obiecții. N-aveți nici dumneavoastră. Votat textul din ordonanță.

Pentru alin. 2, urmăriți amendamentul 8. Admis amendamentul 8, modificat lit. d).

Art. 53, 54. Nu sunt obiecțiuni. Votat textul ordonanței.

Titlul Cap. X. Votat textul ordonanței.

Art. 55 alin.1, urmăriți amendamentul 9. Admis amendamentul 9, modificat alin.1.

La art. 55 alin. 2, comisia n-a mai avut amendamente. Dacă aveți dumneavoastră. Votat textul din ordonanță.

Art. 56, 57. Votate textele din ordonanță.

Titlul Cap. XI și art. 58, 59, 60, 61, 62 care este ultimul. Nu sunt obiecțiuni. Votate textele din ordonanță.

Stimați colegi, dați-mi voie să vă propun să salutăm la balcon o delegație a Senatului din Spania, alcătuită din membri ai Comisiilor de politică externă și de apărare. (Domnii deputați s-au ridicat pentru a aplauda prezența în sala a delegației spaniole)

Vă mulțumesc foarte mult pentru dovada dumneavoastră de apreciere și de prietenie.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 12 decembrie 2019, 2:43
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro