Plen
Ședința Camerei Deputaților din 4 noiembrie 2003
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.142/14-11-2003

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
12-12-2019 (comună)
12-12-2019 (comună)
12-12-2019 (comună)
11-12-2019
Arhiva video:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2003 > 04-11-2003 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 4 noiembrie 2003

22. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2003 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităților administrativ - teritoriale (amânarea votului final).
 
consultă fișa PL nr. 596/2003

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

La pct.33 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.75/2003 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităților administrativ - teritoriale. Domnul ministru Gaspar prezintă proiectul din partea inițiatorului și domnul Bara, vicepreședinte al Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic va prezenta apoi raportul comisiei.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Plenul Camerei Deputaților a fost sesizat cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.75/2003 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale, ale unităților administrativ-teritoriale, proiect care a fost aprobat de Senat în ședința din 25 septembrie 2003.

Este de menționat că la elaborarea acestei ordonanțe și a acestui proiect de lege de aprobare s-a avut în vedere că în prezent, editarea monitoarelor oficiale ale județelor și municipiului București este reglementată printr-o Hotărâre a Guvernului nr.471 din 1991. În contextul general al reorganizării serviciilor publice comunitare s-a considerat necesar să se intervină cu o reglementare unitară și coerentă, a organizării și funcționării serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale, ale unităților administrativ-teritoriale.

Având în vedere faptul că proiectul de lege și-a primit avizul favorabil al comisiei sesizate în fond cu unele amendamente pe care Guvernul și le însușește, vă rugăm să aprobați proiectul de lege după dezbaterile și luarea în considerare a amendamentelor propuse de către comisie.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc. Domnul vicepreședinte Bara.

Domnul Radu Liviu Bara:

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, ținând cont de avizul Comisiei juridice, de disciplină și imunități, de avizul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și de avizul Consiliului Legislativ, a supus dezbaterii proiectul de lege prin care se reglementează modul de organizare a serviciului public de editare a monitoarelor oficiale, tipurile și actele și documentele adoptate sau emise de autoritățile administrației publice locale.

În discuțiile care au avut loc în cadrul comisiei, comisia propune plenului Camerei aprobarea proiectului de lege cu amendamentele propuse în raportul respectiv.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Dan Brudașcu din partea Grupului parlamentar al PRM.

Domnul Dan Brudașcu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Trebuie să spun, ca unul care am lucrat în administrație, că reglementarea acestei activități de editare și publicare a monitoarelor oficiale este o necesitate, având în vedere că în foarte multe localități din țară, apariția acestor monitoare este aleatorie, este întâmplătoare și nu are consecvența necesară.

Am apreciat conținutul acestei ordonanțe pe care l-am lecturat cu toată atenția, apreciez inițiativa Guvernului, mă surprinde însă că datorită producției mari de ordonanțe pe care le-a emis Guvernul în data de 28 august, poate din această cauză, apar și unele superficialități în ce privește conținutul acestui document.

În primul rând, există aici câteva lucruri care nu sunt clare, nu se specifică posibilitatea de reglementare la nivel național privind frecvența apariției acestor monitoare, apariția lunară, trimestrială sau anuală. Nu se face nici un fel de vorbire în această direcție.

Pe de altă parte, există niște discrepanțe între titlul ordonanței și conținut. Se vorbește aici despre monitoarele oficiale ale unităților administrativ teritoriale, dar la art.5, alin.c) se vorbește că în aceste monitoare oficiale se vor publica ordinele cu caracter normativ ale prefectului, or, prefectura nu este o unitate administrativ-teritorială, județele da; consiliile județene da, dispozițiile cu caracter normativ ale președintelui consiliului județean se justifică a fi publicate în acest text. Prefectul este reprezentantul Guvernului, iar el trebuie să aibă posibilitatea să-și facă cunoscute ordinele pe care le dă printr-o publicație distinctă de cea a unităților administrativ-teritoriale respective.

Pe de altă parte, mi se pare că este nepotrivit ca în aceste monitoare oficiale să fie publicate declarații de politică județeană și alte asemenea declarații. Aici se dă posibilitatea valorificării acestor monitoare în scop politic și nu în scop administrativ. Prin publicarea programelor de dezvoltare anuale, prin publicarea hotărârilor adoptate de către consiliile județene, evident că toate acestea reprezintă, dacă vreți, și declarații de politică județeană. Nu este nevoie ca să se rezerve spațiu din bani publici pentru declarațiile cu caracter politic pe care este sau ar fi tentat să le facă consiliul județean, respectiv președintele și vicepreședinții acestuia.

Deci, apreciez că din acest punct de vedere s-au scăpat, poate din neatenție, datorită volumului mare de ordonanțe de elaborat pe care și le propune Guvernul pe bandă, de aceea cred că acest act normativ își va atinge doar parțial scopul generos pe care îl are, respectiv mai buna informare a opiniei publice în legătură cu actele normative elaborate pe plan local și desigur și transparența unor asemenea acte decizionale care afectează activitatea și uneori chiar nivelul de trai al cetățenilor din unitățile administrativ-teritoriale respective.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă mai dorește cineva să intervină? Domnul ministru Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule deputat Brudașcu, vreau să vă spun că nu din faptul că Guvernul a emis un număr mai mare de ordonanțe s-ar fi scăpat niște lucruri pe care dumneavoastră le-ați ridicat aici și asupra cărora vreau să vă spun că lucrurile stau altfel.

În ceea ce privește periodicitatea de publicare, intenționat nu s-a trecut "apar săptămânal", "trimestrial", pentru că în acestea se publică acte, așa cum se întâmplă și cu Monitorul Oficial, care este publicație oficială a statului.

În ce privește aceste buletine ale unităților administrativ-teritoriale, în ele se publică actele pe care autoritățile locale le publică. Și, atunci, este și normal că unele dintre ele își produc efectele de la data publicării și nu se face o colecție.

Sigur că una este colecția de acte pe care le emit autoritățile locale - și care pot să apară trimestrial, așa cum noi scoatem colecțiile de legi, de hotărâri, de ordonanțe - și alta este ca actul să fie publicat în ziua, sau la perioada în care se indică. Aceasta este o problemă.

A doua problemă: faptul că ordinele cu caracter normativ ale prefectului se publică. Dar prefectul funcționează în această unitate administrativ-teritorială. Ce să facă? Să-și facă și el un monitor, un buletin? Or, cred că este și firesc ca să apară pentru unitatea administrativ-teritorială actele pe care le emit diversele autorități ce funcționează în cadrul acesteia.

Cu privire la declarațiile de politică județeană și alte asemenea declarații. Vreau să vă spun că și în Monitorul Oficial al României publică declarații, se publică diverse acte de politică. Deci, este un fel de simetrie cu ceea ce se întâmplă la nivel central. De altfel, dacă o să vă uitați în Regulamentul Camerei, o să vedeți că scrie foarte clar: Camera Deputaților adoptă legi, hotărâri, moțiuni, declarații, rezoluții. Deci, pe acest considerent, s-a prevăzut ca și în buletinele acestea care apar în unitățile administrativ-teritoriale, să se poată face niște declarații de politică, nu că își face fiecare politica acolo. Sunt niște chestiuni de politică generală, care interesează unitatea administrativ-teritorială, și ele trebuie cunoscute de către cetățenii acelei unități.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule Bara, numai puțin! Stați, că mai are o intervenție domnul deputat Dan Brudașcu și poate-i răspundeți și la aceasta.

Domnul Dan Brudașcu:

Eu sper să nu-l fi supărat pe domnul ministru prin intervenția pe care am avut-o anterior, în sensul sublinierii numărului mare de ordonanțe care au fost elaborate și emise în aceeași zi - 28 august. Eu voiam să subliniez hărnicia de excepție a Guvernului în materie de elaborat și emis ordonanțe.

Domnul Valer Dorneanu:

Să înțeleg că ați venit numai pentru a sublinia încă o dată și acest lucru, sub pretextul să nu se supere domnul ministru Gaspar?

Domnul Dan Brudașcu:

Nu, nu. Domnule președinte, voiam ..., e acest captatio benevolentiae, pe care trebuie să și-l asigure fiecare vorbitor.

Domnul Valer Dorneanu:

Inversa, inversa lui "captatio".

Domnul Dan Brudașcu:

Eu sunt și nu sunt de acord cu tot ce a spus domnul ministru anterior.

În primul rând, este un element pe care această ordonanță nu-l reglementează. Este vorba de potențialul pe care-l au consiliile locale comunale, de a-și publica, la data apariției lor, hotărârile pe care le adoptă. Pentru că este un element foarte important. Este vorba de faptul că aceste unități sunt la nivel județean, sunt o serie de cheltuieli care vor fi obligatoriu să fie prevăzute în bugetele locale ale consiliilor comunale și sunt, de asemenea, o serie de dificultăți prin includerea în personalul consiliilor locale a unor persoane care să se ocupe în mod nemijlocit de această activitate.

Iată de ce ar fi fost necesară, totuși, o anumită periodizare: săptămânal, lunar, după caz. Adică dacă nu apare într-o săptămână o hotărâre de consiliu, sau într-o lună, se întrunește consiliul numai ca să-și sărbătorească pe cei care fac parte din el? Nu să nu fie obligatorie tipărirea acestor buletine, dar, atâta vreme cât sunt elaborate asemenea hotărâri, ele, pentru a fi aduse la cunoștință, după sistemul Monitorului Oficial, cred că nu v-ați gândit suficient la ceea ce înseamnă din punct de vedere al cheltuielilor și personalului la nivelul unităților și așa cu dificultăți în asigurarea acoperirii cheltuielilor de funcționare pe care le au.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul vicepreședinte Bara.

Domnul Liviu Radu Bara:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Aș vrea să fac numai două completări, în urma observațiilor făcute de către domnul coleg Brudașcu, sigur că dânsul a spus că a lucrat foarte mult în administrație, cel puțin din ultima luare de cuvânt nu cred că a lucrat mult în administrație, dacă a putut să spună că cineva de la nivel local trebuie să se ocupe special pentru Buletinul Oficial. De când se fac aceste buletine oficiale și de când este administrația, nu numai de acum, de trei ani, din 2000, cât și dinainte, secretarul este cel care se ocupă. Dacă nu credeți, mergeți în județ la dumneavoastră și o să vedeți că el se ocupă de aceste lucruri.

În legătură cu declarațiile politice, dânsul face o confuzie extraordinar de mare. Aici nu sunt declarații trecute în ordonanță, declarații politice, cum înțelegem noi, la nivel de Parlament: marțea dimineață - declarații politice. Nu! Noi suntem la un alt nivel, domnule Brudașcu, la nivelul Parlamentului! Și, când aprobăm asemenea legi, să știți că chiar și din partea partidului dumneavoastră sunt oameni care fac amendamente. Deci, se referă la declarații politice privind prioritățile județului, declarații de politică economică a județului. Acestea sunt declarațiile, nu declarațiile politice care ați crezut dumneavoastră.

În ceea ce privește asocierile, așa cum știți și dumneavoastră, sunt declarații privind asocierea județelor cu alte județe, programe de dezvoltare acum pe cele cinci zone de dezvoltare, declarația județului privind asocierile respective.

Deci, aceasta am vrut numai să-i spun, că face o confuzie când spune că aceste declarații sunt declarații politice.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Nemaiexistând cereri pentru dezbateri generale, trecem la dezbaterea textelor proiectului de lege și a ordonanței.

La titlul proiectului de lege?

Votat în unanimitate.

Cuprinsul articolului unic.

Vă rog să urmăriți amendamentul nr.1 al comisiei.

Admis amendamentul; modificat textul articolului unic.

Titlul ordonanței.

Votate în unanimitate.

Art.1, art.2, art.3.

Votate în unanimitate.

Art.3, art.4, art.5.

Votat în unanimitate.

Art.6. Votat în unanimitate.

Art.7 alin.1 și alin.2.

Votate în unanimitate, nefiind obiecțiuni.

Art.7 alin.3, urmăriți amendamentul nr.2.

Admis amendamentul; modificat art.7 alin.3.

Pentru alin.4 și alin.5 ale art.7.

Votate în unanimitate, în formularea din ordonanță.

Art.8 și art.9.

Votate în unanimitate.

Art.10. Votat în unanimitate.

Parcurgând textele proiectului de lege și ale ordonanței, vom supune proiectul votului final la sfârșitul acestei zile.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 14 decembrie 2019, 18:36
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro