Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2003 > 11-11-2003

Ședința Camerei Deputaților din 11 noiembrie 2003

12. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 65/2003 pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001 (amânarea votului final).
 
consultă fișa PL nr. 594/2003

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

La pct.12, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65/2003 pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr.326/2001.

Din partea Guvernului prezintă domnul ministru Bobiș.

Comisia pentru administrație publică e prezentă.

Domnul Theodor Bobiș (secretar de stat, Departamentul pentru relația cu Parlamentul):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin Legea nr.326/2001 a serviciilor publice și de gospodărie comunală, s-a înființat Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală.

Printre atribuțiile acestei Autorități de Reglementare, funcționează, în condiții de monopol, câteva din serviciile publice, și anume serviciile de alimentare cu apă, serviciile de canalizare, serviciile de alimentare cu energie termică. Având în vedere că această Autoritate Națională este un organism care trebuie să funcționeze în condițiile în care funcționează și în țările Uniunii Europene, prin prezenta ordonanță de urgență i s-au sporit atribuțiile, în sensul de a-și exercita competențele pentru toți furnizorii și prestatorii de servicii publice de gospodărie comunală, cu excepția serviciilor publice de administrare în domeniul public și privat al unităților administrativ teritoriale care rămân pe mai departe în sarcina autorităților alese.

Vă rugăm să aprobați proiectul de lege pentru această ordonanță.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul vicepreședinte Bara.

Domnul Radu-Liviu Bara:

Mulțumesc, domnule președinte.

Legea nr.327/2001 a serviciilor publice de gospodărie comunală prevede, la art.23, alin.1, înființarea Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală care funcționează în condițiile de monopol natural. Ca urmare, ANRSC are competența de a elabora reglementări incidente în sfera serviciilor publice de gospodărie comunală, inclusiv în sfera serviciilor publice de salubrizare a localităților și a serviciilor de iluminat public, stabilindu-se astfel cadrul juridic unitar privind obiectivele, atribuțiile, competențele și instrumentele specifice necesare desfășurării activității de gospodărie comunală. În consecință, se consideră necesară modificarea alin.1, 2 și 6 din Legea sus-amintită, potrivit prevederilor acestei ordonanțe.

Toate avizele existente fiind favorabile, comisia a apreciat oportunitatea adoptării proiectului de act normativ în forma prezentată de Senat.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Dacă dorește cineva să participe la dezbateri generale? Nu.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Vă rog să urmăriți în paralel proiectul legii cu raportul comisiei.

Titlul proiectului de lege. Nu sunt obiecțiuni. Adoptat în unanimitate.

Cuprinsul articolului unic care aprobă Ordonanța Guvernului nr.65. Nu sunt obiecțiuni. Adoptat în unanimitate.

Titlul ordonanței. Adoptat în unanimitate.

Articolul unic. Nu sunt obiecțiuni. Adoptat în unanimitate.