Alexandru-Octavi Stănescu
Alexandru-Octavi Stănescu
Sittings of the Chamber of Deputies of November 25, 2003
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.155/05-12-2003

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-12-2019 (joint)
12-12-2019 (joint)
12-12-2019 (joint)
11-12-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2003 > 25-11-2003 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 25, 2003

  1. Intervenții ale deputaților:
  1.41 Alexandru-Octavi Stănescu - intervenție cu titlu "Demilitarizarea structurilor Ministerului Administrației și Internelor";

Domnul Alexandru-Octavi Stănescu:

Intervenție cu titlul "Demilitarizarea structurilor Ministerului Administrației și Internelor"

Trecerea polițiștilor și a personalului din aparatul central al Ministerului Administrației și Internelor din rândul cadrelor militare în categoria funcționarilor publici cu statut special a reprezentat una dintre principalele preocupări în planul managementului resurselor umane ale acestei instituții, expresie a concepției actualei puteri executive, întemeiată pe Programul de guvernare 2001 - 2004, în care este prevăzut un asemenea obiectiv major, necesar a fi îndeplinit în contextul eforturilor globale de restructurare și reformă a administrației publice în România.

Materializarea preocupărilor în această materie s-a realizat în intervalul 2002 - 2003, perioadă care a fost marcată, din acest punct de vedere, de două momente de referință, respectiv adoptarea Legii nr.360/2002 privind statutul polițistului, intrată în vigoare la data de 24 august 2003, și O.U.G. nr.179/2002 privind demilitarizarea unităților aparatului central al Ministerului de Interne și a structurilor subordonate acestuia, care a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr.108/2003.

Adoptarea noului cadru normativ a fost urmată de un amplu proces de implementare, care a fost realizat cu succes, în primul rând sub aspectul conștientizării rolului și responsabilităților polițistului, funcționar public cu statut special, în raporturile sale profesionale cu societatea civilă. Aceste noi raporturi dintre polițistul funcționar public cu statut special și societatea civilă au fost axate pe trei mari coordonate care au constituit fundamentul îmbunătățirii și eficientizării activităților structurilor polițienești.

Prima dintre aceste coordonate a vizat accentuarea aspectelor privitoare la caracterul de serviciu public al activității polițienești. Astfel, polițistul își desfășoară activitatea în interesul și în sprijinul persoanei/cetățeanului, comunității și instituțiilor statului, exclusiv pe baza și în executarea legii, cu respectarea principiilor imparțialității, nediscriminării, proporționalității și gradualității în exercitarea atribuțiilor profesionale.

Cea de-a doua coordonată a vizat creșterea profesionalismului acestei categorii de funcționari publici cu statut special. În acest sens, au fost stabilite noi criterii privind recrutarea, selecționarea, formarea, încadrarea, obținerea gradelor profesionale, promovarea și evoluția în cariera profesională a polițiștilor, criterii fundamentate pe principiile competenței, eficienței, profesionalismului și specializării acestora.

A treia coordonată fundamentală a constituit-o instituirea obligației polițistului, funcționar public cu statut special, de a respecta drepturile și libertățile fundamentale ale omului, respectiv a răspunderii acestuia, în condițiile legii, pentru modul în care își execută atribuțiile de serviciu.

Referitor la acest proces de redefinire și înțelegere a rolului și responsabilităților polițistului, în raporturile sale cu cetățenii, trebuie subliniat faptul că a fost urmat de o reacție pozitivă în conștiința publică. Astfel, s-a evidențiat o schimbare progresivă de atitudine din partea societății civile, concretizată printr-o redimensionare a percepției rolului acestuia în continuare și, implicit, printr-o disponibilitate mai mare de dialog și o eficientizare a colaborării între membrii acesteia și polițist.

Nu în ultimul rând, trebuie evidențiat faptul că extinderea procesului demilitarizării și în rândul personalului din aparatul central al Ministerului Administrației și Internelor a fost determinată, în mod firesc, de necesitatea asigurării unei finalități reale a implementării acestei noi concepții de reformă instituțională bazată pe asigurarea unui sistem ierarhic și structural, care să fie maleabil și eficient, precum și a unui grad corespunzător de transparență, la nivelul standardelor existente în societățile democratice ale statelor europene.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 16 december 2019, 7:01
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro