Alexandru Mocanu
Alexandru Mocanu
Ședința Camerei Deputaților din 16 februarie 2004
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.11/23-02-2004

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
03-03-2021
02-03-2021 (comună)
01-03-2021 (comună)
24-02-2021
17-02-2021 (comună)
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2004 > 16-02-2004 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 16 februarie 2004

48. Dezvoltarea interpelărilor și primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului de către deputații:  
  48.5 Alexandru Mocanu
 
consultă:

 

Domnul Viorel Hrebenciuc:

  ................................................

Are cuvântul doamna Cristina Tarcea din partea Ministerului Justiției pentru a răspunde colegilor de la PRM. Vă rog.

Doamna Cristina Tarcea (secretar de stat, Ministerul Justiției):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Am două interpelări. Din păcate, răspunsul este cam lung, o să încerc să-l rezum pe cât posibil.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă rog.

Doamna Cristina Tarcea:

La interpelarea domnului deputat Alexandru Mocanu privind instrucțiunile pentru criteriile de autorizare a operatorilor arhive electronice de garanții reale mobiliare, răspunsul ministerului este următorul. Arhiva electronică de garanții reale mobiliare reprezintă o bază de date unică la nivel național, structurată pe persoane și bunuri ce asigură înscrierea garanțiilor reale mobiliare. Ea a înlocuit vechiul sistem al înregistrării gajurilor.

Prin intermediul arhivei electronice se desfășoară activitatea de publicitate mobiliară. Orice creditor garantat care în scopul obținerii unui rang de prioritate dorește să facă publică existența unei garanții reale mobiliare asupra unui bun, trebuie să completeze un formular pe care-l va transmite unei persoane autorizate să facă înregistrări în arhivă.

Art.15, alin.2 și 3 din Ordonanța Guvernului 89/2000 au stabilit, pe de o parte, că autorizarea operatorilor se face prin ordin al ministrului justiției, pe o durată de 3 ani, iar, pe de altă parte, a nominalizat criteriile de autorizare a operatorilor de arhivă.

Art.15 alin.4 din ordonanță a prevăzut că prin instrucțiuni, Autoritatea de supraveghere, autoritatea de supraveghere fiind Ministerul Justiției, va stabili punctajul corespunzător fiecărui criteriu și va putea, în funcție de condițiile existente pe piața serviciilor operatorilor, să completeze sau să reducă sfera criteriilor de autorizare.

Instrucțiunile inițiale nr.2325/c din 4 octombrie 2000 au stabilit condiții absolut minime de îndeplinit în vederea obținerii autorizației de operator. Datorită standardelor scăzute stabilite atunci, cele mai multe dintre persoanele fizice și juridice, autorizate sub imperiul instrucțiunilor inițiale, nu posedau în mod real capacitatea de a desfășura în condiții optime activitatea de publicitate mobiliară.

Activitatea de înscriere în arhiva electronică a avizelor de garanție a ajuns să fie primită exclusiv printr-o prismă comercială lucrativă în detrimentul caracterului de utilitate publică.

Prin adoptarea noilor instrucțiuni s-a urmărit selectarea ca operator de arhivă a unor solicitanți de marcă, entități articulate, ramificate în teritoriu ce se bucură de prestigiu și notorietate. În acest fel, noile instrucțiuni au menținut mare parte din criteriile de autorizare prevăzute în instrucțiunile inițiale cărora le-a îmbunătățit conținutul și au făcut totodată referire expresă la organizații profesionale care desfășoară în condițiile legii o activitate de interes public.

Autorizarea ca operator de arhivă a Ministerului Finanțelor Publice, Uniunii Avocaților din România, Uniunii Naționale a Notarilor Publici, Camerei de Comerț și Industrie a României sau Băncii Comerciale, entități fără culoare politică cu acoperire națională pe considerente de afinități politice ori pentru satisfacerea unor interese clientelare cum se învederează în textul interpelării, desigur, nu poate fi susținută.

Noile instrucțiuni nu au urmărit eliminarea de planuri din rândul operatorilor de arhivă a societăților comerciale mici, ci selectarea unor operatori care prin activitatea lor să sporească încrederea în sistemul de publicitate mobiliară.

Menționăm că un fost operator de arhivă, și anume Institutul de Cercetare-Devzoltare în Informatică nu a mai fost reautorizat, neîndeplinind noile criterii.

Activitatea de înscriere în arhiva electronică a avizelor de garanție, deși nu presupune exercitarea controlului de legalitate cu privire la operațiunile juridice înscrise, nu reprezintă totuși o activitate la îndemâna oricărei persoane solicitante, iar experiența celor 3 ani de funcționare a dovedit acest lucru.

Proiectul de instrucțiuni a fost transmis în regim de urgență de Direcția publicitate mobiliară, imobiliară și notari publici către Direcția elaborare acte normative, studii și documentare la data de 1 octombrie 2003. În adresa de înaintare s-a menționat expres faptul că pe data de 31 octombrie 2003 expiră durata de 3 ani a autorizațiilor acordate primilor operatori de arhivă. Chestiunea dictării unor noi instrucțiuni de autorizare era de altfel cunoscută corpului operatorilor, Asociația profesională a operatorilor de arhivă.

Proiectul a suferit ulterior revizuiri și completări, a existat un număr de 3 variante, iar după avizarea lui de către direcțiile de resort a fost înaintat ministrului Justiției, iar instrucțiunile au fost emise la data de 28 octombrie 2003.

Răspunsul Ministerului Justiției la solicitarea S.C.Dafser Com. SRL de autorizare ca operator de arhivă, răspuns prin care i s-au învederat lipsurile documentației de autorizare a fost comunicat cu aproape o lună înaintea expirării autorizației sale de operator. Răspunsul a fost elaborat în termen de 6 zile de la înregistrarea la direcția de specialitate, termenul prevăzut de Ordonanța Guvernului nr.89 fiind de 45 de zile.

Menționăm că modul de redactare a instrucțiunilor și prezentarea criteriului de autorizare sunt clare, fiecare criteriu de autorizare fiind explicat separat, iar site-ul arhivei electronice a fost îmbunătățit recent prin afișarea listei cu documentele necesare pentru eliberarea autorizațiilor. Cu stimă, ministrul justiției, Rodica Stănoiu.

Răspunsul este mult mai amplu, am spicuit ce a fost mai important, o să-l transmit domnului deputat în scris.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da, vă rog, vă mulțumesc pentru înțelegere.

  ................................................
 

Domnul Viorel Hrebenciuc:

  ................................................
Domnul Mocanu. Vă rog.

Domnul Alexandru Mocanu:

Mulțumesc, domnule președinte. Câteva cuvinte vizavi de răspunsul la prima interpelare pe care doamna secretar de stat a avut amabilitatea să o prezinte și îi mulțumesc tare mult.

Aș vrea să spun din capul locului că interpelarea mea nu a vizat în nici un fel o critică la adresa ministerului privind inițiativa revizuirii instrucțiunilor, ba dimpotrivă, părerea mea este că era un lucru absolut necesar pentru o mult mai mare rigoare în selectarea operatorilor care va să opereze în arhiva electronică de garanții reale mobiliare.

Critica pe care eu am formulat-o în această interpelare viza trei aspecte, două formale și un aspect de fond. Împrejurarea că dumneavoastră ați inițiat revizuirea acestor instrucțiuni pe ultima sută de metri de valabilitate a precedentelor instrucțiuni nu este un motiv, după părerea mea, valabil pentru a nu se respecta prevederile Legii 52 din 2003 privind transparența decizională, și nu am să mai revin asupra detaliilor, și nici a respectării Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2003.

În ceea ce privește aspectul de fond pe care eu l-am critica, este legat de criteriul intitulat, așa cum bine ați precizat și dumneavoastră, notorietatea și reputația solicitantului, sunt absolut de acord cu acest criteriu, numai că el lăsat singur așa, fără nici un fel de element de măsurare a notorietății și a reputației respectivului, dă posibilitatea comisiei sau celor care evaluează chestia asta să conducă la abuzuri.

Și am să-mi permit, în final, domnule președinte, să aduc în atenția dumneavoastră și a distinșilor colegi, faptul că dacă acum 10 ani cineva dintre noi ar fi pus la îndoială notorietatea și reputația Bancorexului sau a Băncii Agricole s-ar fi ales cu oprobiul public.

Numai că, iată, după un numai de ani, instituții demne de toată stima la vremea respectivă s-au dovedit, din motive pe care nu vreau să le comentez astăzi, că nu asta este treaba mea astăzi, s-au dovedit și au ajuns în situații absolut penibile și care au condus la grave pierdere pentru economia națională.

De aceea, eu aș insista, doamnă secretar de stat, să găsiți o posibilitate de măsurare a notorietății și a reputației care să fie dincolo de orice dubiu, ca toată lumea să știe care sunt modalitățile în care se măsoară acest criteriu.

Vă mulțumesc.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Vă mulțumesc și eu, domnule Mocanu.

  ................................................
 

Domnul Viorel Hrebenciuc:

  ................................................

Are cuvântul domnul secretar de stat George Pavelescu de la Ministerul Sănătăți, pentru a răspunde domnului Mocanu.

Domnul George Pavelescu (secretar de stat, Ministerul Sănătății):

Domnule președinte,

Așa după cum se știe, activitatea angajaților din ambulatoriile de specialitate care sunt integrate spitalelor se efectuează prin tarif exprimat în lei pentru serviciile medicale acordate în specialitățile: explorări funcționale, clinice, paraclinice și stomatologice.

Plata se negociază și se constituie bugetul care se alocă pentru asemenea servicii ambulatorului de specialitate ca act adițional la contractul pe care furnizorul de servicii, respectiv ordonatorul de credit care este directorul spitalului respectiv, îl negociază și îl semnează cu Casa de Asigurări de Sănătate.

Este adevărat că valoarea serviciilor a fost diminuată de la an la an, serviciilor de explorări funcționale, clinice și paraclinice și prin acesta s-au diminuat veniturile ambulatorii. Situația care a fost cuprinsă în conținutul interpelării domnului deputat nu este singulară, noi o avem în vedere, că sunt anumite ambulatorii, în special care funcționează pe lângă spitale orășenești sau municipale, care nu au capacitatea să acorde un volum de servicii atât de mare încât să asigure toate cheltuielile cu utilitățile și inclusiv plata personalului angajat în baza legii nr.154, respectiv a persoanelor cu contract de muncă pe o perioadă nedeterminată. Dacă cele sesizate de dumneavoastră sunt reale, vom vedea, noi am luat legătura cu Casa, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, domnul Celea, s-a angajat că în cursul săptămânii viitoare va trimite la Roșiori o echipă de audit, de la serviciile medicale și de la "Contractări", pentru a analiza fiecare caz în parte pe servicii și pe perioadele de ani pe care dumneavoastră le-ați reclamat în interpelare.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Vă mulțumesc, domnule Pavelescu.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 7 martie 2021, 18:18
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro