You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2004 > 24-02-2004

Sittings of the Chamber of Deputies of February 24, 2004

  1. Intervenții ale deputaților:
  1.37 Scarlat Iriza - intervenție legată de "conflictul de muncă din Bazinul carbonifer Oltenia";

Domnul Scarlat Iriza:

Intervenția mea de astăzi se referă la conflictul de muncă din Bazinul carbonifer Oltenia.

Încă din luna ianuarie a.c., sindicatele din Bazinul carbonifer al Olteniei au formulat revendicări privind creșterea salariilor, elaborarea și aplicarea unei strategii clare pentru industria minieră, crearea de noi locuri de muncă în zonele miniere afectate de disponibilizarea de personal, renunțarea la înființarea Complexelor energetice Rovinari, Turceni, Craiova etc. Întrucât aceste revendicări nu au putut fi satisfăcute în totalitate, iar contractul colectiv de muncă expira la 3 februarie a.c., sindicatele miniere din zonă au declanșat o grevă de avertisment, urmată de o grevă generală pe durată nedeterminată.

Această grevă s-a declanșat în ciuda unor negocieri îndelungate între patronat și sindicate, a angajamentului Guvernului ca, până la finele lunii februarie a.c., să aprobe strategia de restructurare a industriei miniere, a stabilirii unui program de acompaniament social, inclusiv de plăți compensatorii substanțiale, a majorării salariilor cu 9% în continuare, în funcție de creșterea productivității muncii.

Din totalul minerilor din cadrul Companiei Naționale a Lignitului Oltenia, 88% s-au declarat în scris pentru grevă generală, principala lor revendicare, exprimată de 56% din participanții la sondaj, s-a referit însă la necesitatea apariției de noi locuri de muncă.

Eșuarea negocierilor, declanșarea grevei generale și contestarea de către sindicate, la Tribunalul București, a Hotărârii de Guvern privind înființarea complexelor energetice, scot în evidență o lipsă flagrantă de comunicare și de concesii reciproc admisibile în astfel de situații. Prin declanșarea acestui conflict, toate părțile au pierdut. Astfel, producția de lignit va fi afectată substanțial, reorganizarea Campaniei Naționale a Lignitului Oltenia va fi întârziată, cu toate consecințele privind rentabilizarea acestui sector, salariile și locurile de muncă vor fi, de asemenea, afectate. În ultimă instanță, suferă întreaga economie și perspectivele de ameliorare a nivelului de trai pentru cei mulți și săraci.

Singura concluzie viabilă constă în reîntoarcerea părților implicate în conflict la masa tratativelor și găsirea unor soluții realiste, acceptabile pentru ambele părți. Fără îndoială, problema cea mai stringentă constă în crearea de noi locuri de muncă.

Îmi exprim speranța că deputații din județele Regiunii de Dezvoltare SUD-VEST și îndeosebi cei din Gorj și Dolj vor sprijini autoritățile centrale și locale cu sugestii pertinente, pentru elaborarea unor proiecte de investiții care să poată participa cu succes la licitațiile privind atragerea unor surse de finanțare externă: PHARE, ISPA, SAPARD, menite să contribuie la crearea de noi locuri de muncă, precum și la ameliorarea nivelului de dezvoltare economică și socială a zonei.