Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2004 > 24-02-2004

Ședința Camerei Deputaților din 24 februarie 2004

  1. Intervenții ale deputaților:
  1.40 Tiberiu Sergius Sbârcea - despre programul actual de susținere a agriculturii;

Intervenție consemnată conform materialului depus la secretariatul de sedință

Domnul Tiberiu Sergius Sbârcea:

Nu cred că mai este cazul să afirm că agricultura reprezintă o ramură importantă pentru economia națională. Că România a optat ferm pentru integrarea în Uniunea Europeană și că realizarea acestui deziderat politic și economic major depinde în mare măsură de nivelul cantitativ și calitativ de dezvoltare a agriculturii și industriei alimentare. Guvernul Năstase consideră agricultura ca fiind ramură economică de primă importanță în procesul de relansare economică a României. Că obiectivele prioritare urmărite prin programul Guvernului sunt creșterea productivității și a calității, creșterea veniturilor producătorilor agricoli și dezvoltarea durabilă a zonei rurale, în concordanță cu cerințele protecției mediului înconjurător, în scopul creării unui sector competitiv, care să răspundă cerințelor pieței comunitare.

La această dată putem vorbi de atingerea unor obiective concrete în domeniul agriculturii, și anume:

  • în anul 2004 vom atinge nivelul de producție din 1989, dar pe o structură privată;
  • producția agricolă a crescut cu 25% față de anul 2000, în vreme ce pe Guvernarea CDR-PNL-PD a scăzut cu 15%;
  • între anii 2000 și 2003, populația ocupată în agricultură a scăzut de la 42% la 33,5%, pe fondul creșterii producției;
  • sectorul zootehnic s-a redresat, cunoscând o creștere de 9% numai în primele luni ale anului 2003, comparativ cu o scădere de 15% în guvernarea anterioară;
  • s-au creat și modernizat structuri agricole performante prin asociere, arendare, concesiuni, vânzare-cumpărare și, ca urmare, avem peste 3 milioane de hectare în forme asociative;
  • de asemenea, progres mare în realizarea programului de îmbunătățiri funciare, achiziționarea echipamentelor de irigat, reabilitarea amenajărilor de îmbunătățiri funciare, privatizarea sistemelor de irigații;
  • gradul de utilizare a suprafețelor irigate a crescut constant de la 2,7% în anul 1999 la 10,3% în anul 2001, la 15,4% în anul 2002, iar în anul 2003 la 26%.

Este foarte important să arătăm că programul de susținere a agriculturii pentru anul 2004 se ridică la suma de 37.443,9 miliarde de lei, față de realizarea din anul 2003, de 13.778 miliarde de lei, de 9.483,2 miliarde de lei în anul 2002, de 9.175,5 miliarde de lei în anul 2001 și de 6.884,1 miliarde de lei în anul 2000.

Ținând cont de realizarea obiectivelor prevăzute pentru această perioadă, este limpede că bilanțul guvernării PSD este pozitiv și că oferta electorală din alegerile anului 2000 a fost îndeplinită, prin transpunerea în practică a Programului de guvernare.

Bilanțul celor trei ani de guvernare justifică încrederea electoratului la votul din 2000.

Succesele obținute atât pe plan extern, cât și pe plan intern, demonstrează că doctrina social-democrată de guvernare este cea mai potrivită pentru România.

Vă mulțumesc.