You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2004 > 24-02-2004

Sittings of the Chamber of Deputies of February 24, 2004

  1. Intervenții ale deputaților:
  1.41 Cornel Popa - despre "situația de dificultate financiară a medicilor veterinari";

Domnul Cornel Popa:

Declarație politică privind situația de întârziere continuă a plăților către medicii veterinari concesionari.

Prin întrebarea din 5.11.2001, am adus în atenția Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor situația de dificultate financiară a medicilor veterinari, situație constând în restanțe, scadente încă din luna aprilie 2001, la plata sumelor reprezentând drepturile bănești cuvenite în baza contractelor de concesiune de servicii veterinare încheiate cu statul, în condițiile impuse de acesta.

În adresa nr. 22918/16.11.2001, domnul ministru Ilie Sârbu ne răspundea că: "Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor se preocupă pentru rezolvarea situației de dificultate financiară apărută prin neplata medicilor veterinari". Și, în acest sens, se angaja la onorarea obligațiilor pecuniare menționate, până în ianuarie 2002.

Ulterior, prin întrebarea din 25.03.2002, am fost nevoiți să revenim, deoarece angajamentul nu fusese respectat, fiind achitată doar o mică parte din suma promisă.

În răspunsul nr. 32206/9.04.2002, domnul ministru Ilie Sârbu ne anunța că: "S-au achitat toate restanțele anului 2001, în acel moment fiind achitate inclusiv deconturile medicilor veterinari concesionari pe lunile ianuarie și februarie 2002".

Din păcate, în ciuda promisiunilor dumnealui, această deficiență a continuat să persiste și în anul 2003, când am fost nevoiți să revenim cu o nouă întrebare, în data de 10.06.2003, deoarece medicii veterinari nu primiseră banii pentru serviciile prestate din luna martie.

În răspunsul nr. 23538/24.06.2003, domnul ministru ne informa că: "Procedura de decontare a acestor activități presupune un decalaj firesc", angajându-se că: "Pentru viitor, Direcția de buget finanțe din MAPAM va acționa pentru o rezolvare mai rapidă a efectuării plăților".

Iată, însă, că nici în anul 2004 situația din teren nu corespunde cu angajamentele, medicii veterinari concesionari sesizându-se că nu au primit nici un ban din luna mai a anului trecut până în decembrie, când le-au fost virate sumele aferente activităților prestate în lunile iunie, iulie și august și că abia la începutul lunii februarie 2004 le-au fost decontate activitățile din lunile septembrie și octombrie 2003.

În condițiile în care medicii veterinari concesionari sunt obligați , conform contractului, să presteze la timp activitățile de sezon, iar deconturile, depuse de ei la sfârșitul fiecărei luni, sunt achitate din De în Crăciun, apare firească întrebarea dacă Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului nu are nici o obligație, fie ea și morală, față de această categorie profesională, de care depinde sănătatea alimentară a întregii populații.

Constatând că această întârziere nejustificată a plăților a devenit un fapt curent, ce ține de normalitate, și că factorii de decizie din Ministerul Agriculturii Pădurilor, Apelor și Mediului nu arată nici cea mai mică intenție de a pune capăt acestor sincope păguboase, cerem domnului ministru Ilie Sârbu să se țină de cuvânt și să ia măsuri rapide și concrete, pentru a evita, pe viitor, apariția acestor probleme.