You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2004 > 24-02-2004

Sittings of the Chamber of Deputies of February 24, 2004

  1. Intervenții ale deputaților:
  1.42 Vasile Miron - intervenție intitulată: "Centrul PSD de relansare economico-socială a Văii Trotușului";

Domnul Vasile Miron:

"Centrul PSD de relansare economico-socială a Văii Trotușului"

În declarația politică de marți, 9 februarie 2004, v-am prezentat momentul creării Centrului PSD de relansare economico-socială a Văii Trotușului și obiectivele sale, cuprinzând pe cele specifice fiecărei localități și 6 obiective comune, dintre care 3 în curs de realizare, celelalte 3 urmând a fi realizate până la finele anului 2004.

În cadrul întâlnirilor de lucru din octombrie-decembrie 2001, octombrie-decembrie 2002 și ianuarie 2004 cu reprezentanții consiliilor locale, primăriilor, învățământului, sănătății, pazei și ordinii, silviculturii, patronatelor și sindicatelor, s-au adăugat celor 6 obiective comune și altele, printre care și implementarea unui program turistic în zonă și dotarea unităților de învățământ cu aparatură performantă (calculatoare, xerox-uri, fax-uri, televizoare color etc.).

În ceea ce privește primul obiectiv, din domeniul turismului, fac precizarea că există toate condițiile necesare elaborării unui program pentru finanțare externă, care, pe lângă faptul că va face cunoscută în țară și peste hotare această zonă, considerată "o vale a Loirei în variantă moldovenească", va crea un număr mare de noi locuri de muncă, care vor suplini o parte din numărul locurilor de muncă diminuate substanțial în ultimii ani, în domeniul mineritului, exploatării și prelucrării lemnului și al extracției petrolului.

Pentru al doilea obiectiv, din domeniul învățământului, ne-am alăturat inițiativei Guvernului de a dota școlile cu calculatoare, pregătind elevii și cadrele didactice din școlile gimnaziale în cadrul unor cursuri cu plata modică (circa 300.000 lei pe o perioadă de pregătire de o lună de zile), cursuri în urma cărora cei care le-au frecventat au primit atestate.

Iată doar alte câteva exemple din activitatea "Centrului", ai cărui membri se conduc după dictonul "Face, dar nu tace", prezentându-vă dumneavoastră și mass-mediei obiective propuse, obiective realizate sau în curs de realizare și obiective de viitor.