You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2004 > 24-02-2004

Sittings of the Chamber of Deputies of February 24, 2004

  1. Intervenții ale deputaților:
  1.48 Gheorghe Popescu - declarație politică intitulată: "România în viața internațională";

Domnul Gheorghe Popescu:

"România în viața internațională"

Prezența României în viața internațională s-a distins prin: inițiativă în promovarea proiectelor ce pot aduce beneficii pentru securitatea și prosperitatea țării; rigoare în îndeplinirea obiectivelor strategice și a angajamentelor asumate; demnitate în susținerea intereselor noastre naționale; construcție solidă și de încredere în relațiile cu partenerii noștri, în primul rând cu țările din spațiul euroatlantic, de care sunt legate profund prioritățile externe ale țării noastre.

În anul 2001, în plan diplomatic, an în care România a deținut președinția OSCE și președinția Comitetului mixt al CEFTA, Bucureștiul s-a afirmat în repetate rânduri ca un centru de interes pentru Europa și pentru întreaga lume, găzduind evenimente majore în viața internațională, precum: Conferința Ministerială a OSCE, Reuniunea Regională a Pactului de Stabilitate pentru Sud-Estul Europei, Summit-ul CEFTA și Summit-ul pentru Mediu și Dezvoltare Durabilă, reuniuni regionale ale cooperărilor din domeniul economic sau în domeniul combaterii amenințărilor neconvenționale, crimei organizate.

Acțiunile externe au promovat cu profesionalism interesele economice ale țării noastre în primul rând prin asigurarea deschiderilor politice necesare pentru pătrunderea pe noi piețe de desfacere a produselor românești, o bună reprezentare a intereselor noastre economice și a oportunităților de afaceri și investiționale din România.

În centrul politicii externe promovate de Guvernul României s-a aflat și se află susținerea și apărarea intereselor directe ale cetățeanului român, precum și siguranța, prosperitatea și demnitatea sa.