Tudor Mohora
Tudor Mohora
Sittings of the Chamber of Deputies of February 24, 2004
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.18/04-03-2004

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
22-09-2020 (joint)
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2004 > 24-02-2004 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 24, 2004

  1. Intervenții ale deputaților:
  1.52 Tudor Mohora - intervenție referitoare la "Necesitatea sporirii investițiilor în regiunile mai puțin dezvoltate din România";

Domnul Tudor Mohora:

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor deputați,

Intervenția mea de astăzi se referă la "Necesitatea sporirii investițiilor în regiunile mai puțin dezvoltate din România"

După cum este cunoscut, potrivit foii de parcurs stabilită de Uniunea Europeană, România se apropie din ce în ce mai mult de 1 ianuarie 2007, dată la care, îndeplinind criteriile stabilite, va deveni membru cu drepturi depline al acestei uniuni.

Apropierea acestui termen obligă România să facă față unei mari provocări privind accentuarea creșterii PIB/locuitor, condiție esențială pentru reducerea decalajelor economice și sociale care ne despart de țările membre ale Uniunii Europene.

Dacă analizăm însă situația actuală internă a dezvoltării economico-sociale a României, vom constata că între cele 8 regiuni de dezvoltare ale țării noastre există și se mențin, de asemenea, decalaje foarte mari.

Astfel, potrivit datelor statistice oficiale, dacă în anul 2001, față de nivelul mediu al PIB/locuitor pe țară, cel realizat în Regiunea nord-est, cuprinzând județele: Suceava, Botoșani, Iași, Neamț, Bacău și Vaslui era de numai 70%, în timp ce în Regiunea centru, cuprinzând județele: Alba, Mureș, Sibiu, Brașov, Harghita și Covasna, era cu 7% peste media națională, iar în Regiunea București era de peste 2 ori mai mare (206,8%).

Existența acestor decalaje economice se explică și prin volumul relativ redus al investițiilor brute pe locuitor în Regiunea nord-est, care a reprezentat numai 31% față de media pe țară, în timp ce în Regiunea București a fost de 3,5 ori mai ridicat. Nu întâmplător, în aceste condiții, cea mai ridicată rată a șomajului, de 10,6%, s-a înregistrat în Regiunea nord-est, față de media pe țară de 8,8%, respectiv numai 4,7% în Regiunea București.

Șeful Delegației Comisiei Europene în România, domnul Jonathan Scheele, declara de curând că în țara noastră există, în cadrul unui potențial economic subexploatat în multe zone ale țării, multe oportunități de dezvoltare, în special în agricultură, turism și tehnologie.

Ținând seama de aceste oportunități, de importantele surse de finanțare externă - PHARE, ISPA, SAPARD, oferite de Uniunea Europeană, precum și de experiența noastră, dobândită în ultimii ani, este necesar să se acorde o atenție sporită reducerii decalajelor economice între regiunile de dezvoltare ale României.

În acest scop, ar fi necesar:

  1. să se asigure o foarte bună cooperare între diferitele niveluri ale autorităților locale, precum și între diferitele niveluri ale autorităților centrale și locale;
  2. acordarea atenției corespunzătoare pentru preîntâmpinarea unor conflicte de interese între contractorii pentru serviciile de proiectare și contractorii privind verificarea și evaluarea proiectelor, asigurându-se o totală transparență pentru aceste operațiuni;
  3. elaborarea din timp și în mod calificat a proiectelor necesare pentru participarea la licitațiile în vederea obținerii surselor de finanțare externă oferită de Uniunea Europeană;
  4. contractarea operativă a lucrărilor pentru care s-au obținut sursele de finanțare, precum și respectarea strictă a termenelor stabilite cu privire la finalizarea și darea în funcțiune a acestora;
  5. alocarea unor fonduri suplimentare de la buget pentru dezvoltarea infrastructurii, îndeosebi a drumurilor naționale și a celor județene din Regiunea nord-est, în scopul valorificării uriașului potențial economic și turistic de care dispune această regiune;
  6. încurajarea de către autoritățile publice centrale a atragerii unor investitori străini majori în Regiunea nord-est în vederea dezvoltării potențialului industrial, agricol, turistic și cultural al acesteia, inclusiv pentru crearea de noi locuri de muncă și reducerea șomajului.

În cadrul Regiunii de dezvoltare nord-est, județul Suceava a dovedit prin fapte preocuparea sa constantă pentru elaborarea unui mare număr de proiecte de investiții competitive, participarea la licitații și adjudecarea într-o mare măsură a acestora. Astfel, din 57 de obiective de investiții cu surse de finanțare externă au fost adjudecate 49, restul fiind în derulare.

Toate obiectivele adjudecate sunt în curs de execuție.

Este un exemplu, cred, concret de implicare în direcția reducerii decalajelor economice între regiunile de dezvoltare și implicit a României, care merită atenție, în vederea generalizării.

Succesul unor astfel de acțiuni depinde într-o măsură importantă, și fac un apel în acest sens, pentru conjugarea eforturilor autorităților centrale și locale și mai ales pentru manifestarea seriozității și competenței maxime pentru alocarea judicioasă a resurselor în vederea reducerii decalajelor economice între regiuni, precum și pentru finalizarea și darea în funcțiune la termenele stabilite a obiectivelor de investiții respective.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 27 september 2020, 23:09
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro