You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2004 > 24-02-2004

Sittings of the Chamber of Deputies of February 24, 2004

15. Supunerea la votul final:
  15.30 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.115/1996 privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere, modificată prin Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (retrimisă comisiei);
 
see bill no. 338/2003

 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................

30. Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 115/1996 privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere, modificată prin Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției. Legeorganică. Se propune respingerea propunerii legislative.

Are o intervenție de procedură domnul deputat Boc, inițiatorul.

Domnul Emil Boc:

Domnule președinte,

După modelul pe care l-am practicat astăzi, cu privire la Legea organizării judiciare și Legea privind statutul magistraților, având în vedere că este vorba de o propunere legislativă a Grupului parlamentar al Partidului Democrat și care vizează lupta anticorupție, cu măsuri eficiente și pragmatice, v-am solicit, pentru egalitate de tratament, să propuneți retrimiterea la comisie și a acestei propuneri legislative, întrucât foarte multe dintre propunerile avansate sunt viabile și pot fi avute în vedere de către Guvern.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Bolcaș, care are și dânsul o propunere legislativă asemănătoare, aflată la comisii și probabil cere conexarea lor.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Domnule președinte,

Vreau numai să vă înfățișez un tablou sumbru. Vă dați seama că în susținerea acestei propuneri legislative, domnul deputat Boc a vorbit astăzi aproape o oră. Dacă se întoarce de la comisie va mai vorbi încă o dată o oră, pe aceeași problemă. Dar, pe fond, are dreptate. Este într-adevăr corect, ca toate propunerile legislative vizând același obiect să fie discutate concomitent și în comisii și în plen.

Deci, vă rog și pentru aceasta și pentru propunerea noastră retrimiterea la comisie.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Sassu.

Domnul Alexandru Sassu:

Susținem acest lucru, având în vedere că mai este o lege care trebuie discutată în comisie. Este normal ca ele să fie corelate. De altfel, Regulamentul prevede acest lucru.

În consecință, susținem propunerea de a fi retrimis la comisie acest proiect de lege.

Domnul Valer Dorneanu:

Supun votului dumneavoastră aceste propuneri, susținute mi se pare de reprezentanții grupurilor parlamentare.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Să marcăm și faptul că pentru prima oară în istoria celor trei ani ai Parlamentului, domnul deputat Boc s-a reunit cu aceleași idei cu domnul deputat Bolcaș și vor face împreună o inițiativă legislativă. (Râsete în sală) Deci, nu este pentru prima oară, să înțeleg?! Vă rog.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Eu sper însă să-i treacă domnului deputat Boc, pentru că mie mi-a trecut imediat.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Rog Comisia juridică să analizeze împreună cele două propuneri.