You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2004 > 24-02-2004

Sittings of the Chamber of Deputies of February 24, 2004

5. Reexaminarea la Cererea Președintelui României a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2003 privind interzicerea realizării de clădiri pe suprafețele din fondul forestier național afectate de incendii (amânarea votului final).
 
see bill no. 445/2003

 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................

Următorul punct, pct. 30, reexaminarea la cererea președintelui a Ordonanței de urgență nr. 54/2003 privind interzicerea realizării de clădiri pe suprafețele din fondul forestier național afectate de incendii.

Comisia pentru agricultură? Care dintre dumneavoastră prezentați raportul? Domnul profesor Nicolescu.

Domnul Mihai Nicolescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimate și stimați colegi,

În conformitate cu prevederile art.89 și 107 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere și avizare în fond, în procedură de urgență, în vederea reexaminării, potrivit art.125 din Regulamentul Camerei Deputaților, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2003 privind interzicerea realizării de clădiri pe suprafețele din fondul forestier național afectate de incendii, transmis cu Adresa nr.445/2003 din 17 decembrie 2003 și înregistrat sub nr.24/28 din 4 februarie 2004.

Nu au fost sesizate comisii spre avizare.

Președintele României, la data de 25 noiembrie 2003, s-a adresat Parlamentului României cu cererea de reexaminare a dispozițiilor art.2 alin.1 pct.3 din Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2003 privind interzicerea realizării de clădiri pe suprafețele din fondul forestier național afectate de incendii.

Membrii comisiei au constatat obiectivitatea solicitării de reexaminare, exprimându-și acordul cu forma adoptată de Senat.

Proiectul de Lege pentru aprobarea ordonanței face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 76 alin.2 din Constituție.

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi, înregistrându-se o singură abținere, în ședința din 10 februarie 2004.

În urma dezbaterii, comisia propune adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat în ședința din 15 decembrie 2003.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă dorește cineva să intervină?

Stimați colegi,

În esență, deci, Camera Deputaților a decis aplicarea unei sancțiuni cu închisoare contravențională, care nu este constituțională.

La cererea Președintelui, urmează să reexaminăm acest text și să constatați că, de fapt, textul votat de Senat, care prevede doar sancțiunea amenzii, este cel legal și constituțional.

Supun votului dumneavoastră acest text.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vom supune din nou această cerere votului final, la sfârșitul acestei ședințe.