You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2004 > 24-02-2004

Sittings of the Chamber of Deputies of February 24, 2004

8. Dezbaterea Propunerii legislative privind declararea satului ALMA în comună prin reorganizarea comunei Ațel din județul SIBIU (amânarea votului final).
 
see bill no. 733/2003

 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................

Pct.32. Propunerea legislativă pentru declararea satului Alma în comună, prin reorganizarea comunei Ațel din județul Sibiu.

Este propunere de respingere. Vă rog să o susțineți, domnule vicepreședinte!

Domnul Radu Liviu Bara:

Mulțumesc, domnule președinte.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare înființarea comunei Alma, prin reorganizarea comunei Ațel din județul Sibiu.

Camera Deputaților a adoptat, în luna decembrie 2003, propunerea legislativă privind înființarea comunei Alma, județul Sibiu, înregistrată cu nr.PL. 698/2003, în baza raportului favorabil al Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

Având în vedere că, potrivit prevederilor art.14 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă în procesul legislativ, trebuie evitată adoptarea aceleiași reglementări în mai multe acte normative, iar prezența propunerii legislative privește înființarea aceleiași comune Alma din județul Sibiu, proiectul de lege privind înființarea acestei comune, fiind adoptată de Camera Deputaților și transmis Senatului, comisia propune respingerea acesteia pentru că nu mai are obiect de reglementare.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă dorește cineva să intervină pe marginea acestei propuneri. Nu.

Vom supune propunerea votului final la sfârșitul acestei zile.