Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 8, 2004
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.25/16-03-2004

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2004 > 08-03-2004 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 8, 2004

5. Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 66/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului (amânarea votului final).
 
see bill no. 595/2003

 

Domnul Constantin Niță:

  ................................................

Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.66/2003 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului.

La punctul 1 din raport, comisia propune textul Camerei Deputaților, deci nu se supune votului.

La punctul 2, art.12 alin.2, există un text comun...

Aveți o problemă, domnule deputat?

 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Am o intervenție aici.

Domnul Constantin Niță:

La punctul 2?

 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Și la acesta.

Domnul Constantin Niță:

Poftiți.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Onorați colegi,

Domnule președinte de ședință,

Avem, aici, la nr.crt.2 din raportul de mediere, trei texte: textul Senatului, care este textul Legii nr.594/2002 de aprobare a Ordonanței Guvernului nr.125/1998, avem un text de la Camera Deputaților și avem textul comun propus de Comisia de mediere. Dintre cele trei texte, cel mai bun este textul Legii nr.594/2002, pentru că el interzice persoanelor care dețin interese de orice fel să facă parte din consiliul de administrație și din consiliul științific al Agenției Naționale a Medicamentului.

Prin amendamentul propus în textul comun de Comisia de mediere, se propune ca această restricție să fie valabilă numai pentru membrii consiliului de administrație, lăsându-se poarta deschisă larg pentru cei care se află în conflict de interese deschis în cadrul consiliului științific al Agenției Naționale a Medicamentului. Deci s-a făcut această diferențiere, pentru că, de fapt, eu bănuiesc, deocamdată bănuiesc, dar s-ar putea ca o comisie de anchetă să dovedească că am dreptate, că în consiliul științific sunt, în conducerea acestei instituții, în consiliul științific, sunt persoane care se află în conflict de interese și, atunci, pentru ca ele să poată să rămână acolo, s-a hotărât ca textul să fie spart în două și numai membrii consiliului de administrație să fie pedepsiți dacă sunt în situație de conflict de interese și să nu poată face parte din acest organism, dar, în schimb, persoanele aflate în conflict de interese să-și declare interesele și să poată rămână membri ai consiliului științific, iar addendum-ul de la punctul 3 din acest raport, care spune că, dacă la alin.4, dacă membrii consiliului științific care se află într-un conflict de interese față de una din problemele dezbătute în ședințele acestuia trebuie să se recuze și să părăsească sala este, de fapt, un fel de frecție Diana la un picior de lemn. Este un paleativ care se face pentru că, de fapt, sunt membri ai consiliului științific care sunt în conflict de interese permanent și ar trebui permanent să se recuze să nu participe la lucrările acestuia, iar o comisie de anchetă, pe care o vom face, va dovedi că am dreptate.

Din acest motiv, eu vă propun ca să aprobăm textul Senatului, care este un text complet, chiar dacă are anumite scăpări, e un text, totuși, corect care interzice persoanelor care se află într-un conflict de interese, prin modul în care își gestionează afacerile, să nu facă parte nici din consiliul de administrație și nici din consiliul științific al acestui organism național. Este absolut anormală această împărțire care s-a făcut de către Comisia de mediere.

Eu vă propun să votăm textul așa cum a fost la Senat, la punctul 2, și cred că este corect să fie așa, și moral și respectă deontologic toate prevederile luptei reala împotriva corupției.

Vă mulțumesc.

Domnul Constantin Niță:

Și eu vă mulțumesc.

S-a înscris..., da, vă rog.

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

În ce ordine hotărâți?

Domnul Constantin Niță:

Lăsăm opoziția din partea dreaptă întâi.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Emil Boc:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Grupul parlamentar al Partidului Democrat susține textul adoptat de către Senat. În fapt, textul adoptat de către Senat este textul adoptat în anul 2002 de către ambele Camere ale Parlamentului, text care, așa cum s-a spus aici, pe bună dreptate, de către colegul meu, era unul corect și care asigura o transparență în ceea ce privește interesele persoanelor care erau fie membri în consiliul de administrație, fie membri în consiliul științific.

Din nefericire, prin actul normativ pe care, astăzi, îl dezbatem, s-a realizat un mare pas înapoi, un regres în ceea ce privește eficiența luptei anticorupție. Pe de o parte, s-au disociat cele două componente, consiliul de administrație versus consiliul științific, lucru care nu există în formula adoptată, repet, de către noi, de către Parlamentul României în 2002, unde se spunea foarte sec: nu pot fi membri ai consiliului de administrație și ai consiliului științific persoanele care dețin interese sau care-și desfășoară activitatea în diferite societăți comerciale de producție, distribuție sau importatoare de produse medicamentoase de uz uman, conform legii. Această formulă este una care acoperă toate situațiile posibile. Formula propusă de către comisia de mediere, în primul rând că restrânge aceste incompatibilități doar la situația în care membrii consiliului de administrație au rude de gradul întâi, prin intermediul cărora desfășoară activități sau dețin interese. Or, în formula pe care o avea Legea nr.594/2002 era vorba de orice persoană care deține interese, deci, practic, este o formulă extrem de precisă și care evită acest conflict de interese pe care actuala formulă propusă de către Comisia de mediere îl menține.

Dacă dorim, cu adevărat, să impunem o formulă legală care să consacre pe deplin conflictul de interese, trebuie să mergem pe formula Parlamentului, adoptată în 2002. Dacă dorim să lăsăm portițe de scăpare specifice legislației noastre anticorupție, mergem pe această formulă propusă de Comisia de mediere. Această formulă este tipică pentru ceea ce facem, în momentul de față, noi, în România. Creăm o lege cu privire la conflictul de interese și după aceea o sută de breșe, o sută de alte acte normative care creează excepții. Ori dorim să respectăm regula, ori dorim, acum, să ridicăm excepția la rang de lege. Decizia, evident, ne aparține nouă și propunerea pe care o formulăm este, domnule președinte, să adoptăm textul propus de Senat care, repet, nu este altceva decât textul propus de ambele Camere ale Parlamentului în anul 2002.

Mulțumesc.

Domnul Constantin Niță:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul deputat Bolcaș.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Textul ce ni se propune a fi adoptat este absurd, și anume formularea sa este așa: "Nu pot fi membri ai consiliului de administrație persoanele care, în mod direct sau prin soț/soție ori rude de gradul întâi...". Acest "prin" însemnează că noi trebuie să demonstrăm că ei își desfășoară activitatea prin intermediul soției. Textul anterior, care vorbea de deținerea de interese, se referă și era acoperitor pentru situația în care un membru al familiei este acționar sau își desfășoară activitatea în societăți care interesează acest domeniu. Deci, în nici un caz, din punct de vedere juridic, nu se poate accepta formularea "direct sau prin soț și soție", pentru că, atunci, ar trebui să demonstrăm posibilitatea ca acea persoană să acționeze prin intermediul soției, nefiind suficient ca soția să dețină funcția respectivă. Este clară interpretarea și este fără dubii.

Acum, problema aceasta a disocierii consiliului de administrație și a consiliului științific trebuie văzută în raport de atribuțiile celor două organisme. Aceasta este singura judecată logică.

La o primă vedere, aș da dreptate necondiționat autorilor punctului de vedere comun, al textului comun, pentru că organul decizional este consiliul de administrație și aici interesează conflictul de interese cu preponderență. Dar să nu uităm că, prin atributele pe care le are, consiliul științific este cel care stabilește actele pe baza cărora hotărăște consiliul de administrație.

Nu totdeauna Consiliul de administrație este format din acei specialiști care să poată să discearnă ei caracterul științific al unei opțiuni sau a alteia și atunci se apelează la luminile Consiliului științific. În aceste condiții, cu părere de rău, spun că disocierea nu este posibilă. Textul votat de Senat este acoperitor din ambele puncte de vedere și din acest punct de vedere vă invit să-l votați.

Domnul Constantin Niță:

Domnul Burnei și apoi doamna deputat Daniela Bartoș.

Domnul Ion Burnei:

Din punctul meu de vedere găsesc bun textul comun și această disociere. Mi se pare normal ca din Consiliul de administrație să nu facă parte, și din Consiliul științific să facă parte, deoarece antevorbitorii mei au omis să sublinieze, la textul comun, următorul aspect, în care se spune: "Membrii Consiliului științific care se află într-un conflict de interese față de una din probleme dezbătute în ședințele Consiliului științific trebuie să se recuze și să părăsească sala de ședințe". Este exact răspunsul la ceea ce a uitat să spună antevorbitorul meu, că nu ar trebui să facă parte nici din Consiliul științific.

Eu susțin că este foarte bine să adoptăm textul comun, adoptat de cele două camere. Vă mulțumesc.

Domnul Constantin Niță:

Doamna Bartoș, dacă mai aveți ceva completări?

Doamna Daniela Bartoș:

Mulțumesc, domnule președinte. Aveți dreptate, domnule deputat, legat de formularea care s-a făcut la textul comun, care nu este cea mai fericită, aceea cu "direct sau prin soț/soție", poate ar fi mai bine să se corecteze, să se facă corecția literală, să fie "în mod direct sau a căror soț/soție sunt rude de gradul I, nu pot... "direct sau indirect". Deci, să se facă corecția literală.

Legat de Consiliul de administrație și Consiliul științific, vreau să vă reamintesc că din momentul în care a apărut Ordonanța nr.125, care reglementa înființarea Agenției Naționale a Medicamentului și modul ei de funcționare, a apărut Legea nr.161, aceea care pune în discuție problema conflictelor de interese. În aceste condiții, nu mai poate funcționa practic, dacă noi vom vota astăzi textul adoptat de Senat, Consiliul științific, pentru că, așa cum este reglementat în Ordonanța nr.125 care a devenit lege, Consiliul științific are în componență de drept reprezentanți ai industriei, și atunci, aceștia nu mai pot face parte din Consiliul științific, iar Consiliul științific, în aceste condiții, se autodizolvă.

Din acest motiv, v-aș propune să fiți de acord să votăm textul comun, în care delimităm clar ce înseamnă Consiliul de administrație și care sunt persoanele care nu au dreptul să facă parte din Consiliul de administrație, iar la Consiliul științific îi obligăm, de asemenea, să declare interesele, și dacă este o discuție în ședința respectivă care să-i vizeze, ei să părăsească sala de ședințe. Vă mulțumesc.

Domnul Constantin Niță:

Cred că sunteți de acord cu observația făcută la textul comun. Este cineva împotrivă? Mai aveți dumneavoastră tot pe același text? Vă rog.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Domnule președinte de ședință,

Onorați colegi,

În susținerea pe care a făcut-o anterior doamna ministru apare o breșă. Eu vă spun că dacă citiți definiția dată în Legea nr.161/2003 a conflictului de interese, o să constatați că se referă doar la un interes patrimonial propriu și în condițiile respective, membrii Consiliului științific, în baza actualei legi, care a reglementat domeniul până a apărut această Ordonanță nr.66, ar fi trebuit să-și dea demisia pe o perioadă de 6-7-8 luni de zile, cât a funcționat Legea de aprobare a Ordonanței Guvernului nr.125/1998. Nu au făcut-o. Ce spuneți dumneavoastră, doamnă ministru, că anumite persoane nu ar putea să-și desfășoare activitatea dacă ar fi împiedicate să facă parte din acest consiliu este valabil și în momentul de față, pentru că ele fac numai cu numele parte din consiliu, dar având interese în domeniu, vor trebui să se recuze permanent, și dumneavoastră ați spus că anumite persoane nu vor mai putea face parte din consiliu și nemaiputând să facă parte din consiliu, de fapt, consiliul nu ar mai funcționa. Decât să avem un consiliu care ia decizii în interesul unor persoane care au interese personale acolo, mai bine să nu avem deloc sau să avem unul făcut într-adevăr din persoane care nu se află în conflict de interese.

Când am spus la început, în prima mea susținere, că de fapt acest text al Comisiei de mediere nu este altceva decât justificarea legală a unei stări de conflict de interese pentru persoanele din Consiliul științific, să știți că am făcut-o cu toată responsabilitatea. Nu am vrut să dau nume, dar o comisie de anchetă va dovedi că am dreptate și să știți că este păcătos faptul că în plină luptă anticorupție, că ne trage de urechi toată Europa, se găsesc soluții din astea de a scăpa niște persoane din situații de conflict de interes, în loc să reușim să facem legi complete, corecte, cu care stăm drepți și să ne uităm în ochii ălora din Europa fără rușine.

Facem o lege prin care, de fapt, legalizăm o stare de conflict de interese, asta este de fapt ce se întâmplă aici. Persoanele alea ar trebui să se recuze permanent, deci, Consiliul respectiv științific ar fi în incapacitate de a funcționa oricum, tocmai pentru că aceste prevederi ar trebui aplicate. Mai bine modificăm legea care spune componența Consiliului științific și facem ca acea lege, ca, componența Consiliului științific să fie în așa fel făcută ca să nu existe conflict de interese și atunci într-adevăr, putem să fim liniștiți, dar așa cum este această propunere a Comisiei de mediere, este de fapt o legalizare a unei stări de conflict de interese care vă spun că va duce, a dus și până acuma și va duce și în continuare la niște măsuri deosebit de dăunătoare climatului de luptă anticorupție din România, pentru că de fapt va legaliza corupția.

Domnul Constantin Niță:

Mulțumesc. Eu vă propun să facem acea precizare, să modificăm articolul conform celor spuse de domnul deputat Bolcaș și doamna Bartoș și vă supun aprobării dumneavoastră textul comisiei, în varianta propusă de comisie.

Cine este pentru? Vă rog să numărați! Vă rog să votați, aici în centru, Grupul PSD, vă rog să votați!

90 de voturi pentru.

Împotrivă? 14 împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Votat textul comisiei.

Supun la vot și textul propus de către domnul deputat dacă considerați... S-a votat. E-n regulă.

Mergem mai departe, pct.3 din raport, alin.3; text comun, varianta propusă de comisie. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Alin.4.

 

Domnul Ioan Andrei Chiliman (din bancă):

Noi suntem împotriva textului de la alin.3.

Domnul Constantin Niță:

Bun. Atunci supunem votului. Alin.3.

Cine este pentru? Vă rog să votați!

91 de voturi pentru.

Împotrivă?

11 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri. S-a votat textul comisiei.

Alin.4. Cine este pentru? Text comun. Vă rog să votați!

91 voturi pentru.

Împotrivă? Vă rog să votați.

12 voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Votat textul comisiei. Vom supune raportul votului final de mâine.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 17 november 2019, 9:39
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro