Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 16, 2004
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.32/25-03-2004

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2004 > 16-03-2004 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 16, 2004

2. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea unor articole ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic (amânarea votului final).
 
see bill no. 13/2004

 

(În continuare, lucrările au fost conduse de domnul Valer Dorneanu, președintele Camerei Deputaților, asistat de domnii Tudor Mohora și Gheorghe Albu, secretari.)

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Vă rog să îmi permiteți să deschid a doua parte a ședinței de astăzi, destinată dezbaterii proiectelor înscrise pe ordinea de zi și votului final.

Și-au înregistrat prezența 281 de deputați, din cei 345. 64 sunt absenți. 15 participă la alte acțiuni parlamentare.

Primul punct înscris pe ordinea de zi de astăzi este Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor articole ale Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic.

Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport este prezentă.

Fiind vorba de un raport de respingere, autorul propunerii va lua cuvântul după raportul comisiei.

Domnul Vasile Miron:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

La întocmirea acestui raport, Comisia a avut în vedere următoarele avize: avizul Comisiei pentru muncă și protecție socială, care este negativ; avizul Comisiei juridice, de disciplină și imunități, care este pozitiv; avizul pozitiv al Consiliului Legislativ; și punctul de vedere al Guvernului, care este negativ.

În esență, propunerea legislativă vizează modificarea unor reglementări referitoare la condițiile de promovare a cadrelor didactice universitare și la organizarea activității didactice.

Lucrările Comisiei s-au desfășurat în ziua de 15 martie 2004. În urma dezbaterii, comisia, cu 15 voturi împotrivă și 3 abțineri, a hotărât respingerea propunerii legislative din anumite motive, și se expun mai multe, dintre care cele principale ar fi următoarele: textul propus nu conține criterii concrete în raport cu care să se aprecieze activitatea didactică, științifică și instructiv-educativă a persoanei în cauză, termenul "bună", utilizat în cuprinsul textului, fiind de natură a creea dificultăți în procesul de interpretare și aplicare.

Considerăm că nu este oportună acum modificarea și completarea Legii Statutului personalului didactic, care trebuie corelată și armonizată cu prevederile europene în domeniul învățământului superior, cu prevederile altor acte normative care urmează a fi dezbătute și adoptate - în primul rând cu Legea învățământului superior, aflată în stadiul de proiect. Propunerile din inițiativa legislativă pot fi reținute pentru discuția asupra unei astfel de legi.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Poftiți, domnule Antonescu.

Domnul Niculae Napoleon Antonescu:

De la început vreau să vă spun că sunt de acord cu propunerea comisiei, în sensul că aprecierea asupra acestor obiective de schimbare a Legii Statutului personalului didactic pe care le-am propus noi a fost că sunt corecte dar că trebuie corelate cu celelalte modificări care se prevăd la Legea învățământului superior, aflată în curs de elaborare.

Vreau să vă spun totuși că argumentele Guvernului, care de fapt sunt ale Ministerului Educației și Cercetării, nu sunt deloc corecte, ci, dimpotrivă.

Prin propunerile pe care noi le-am făcut, am vrut să introducem criterii în Statut, astfel ca promovarea să se facă pe bază de calitate, și nu de cantitate, ceea ce de fapt se și practică.

Vreau să vă spun că toate modificările pe care le-am propus provin de la Consiliul Național al Rectorilor, din practica curentă, pentru că de fapt și în fond, indiferent dacă aprobăm sau nu aceste modificări, universitățile le-au operat.

În al treilea rând, vreau să vă spun că Ministerul Educației folosește argumente cum îi convine. Când a avut posibilitatea să mărească numărul de elevi în clase, deci ministerul să o aibă prin excepție, și am fost de acord, acum folosește argumentele pe care le-au folosit cei care au fost împotriva acestuia, pentru a respinge argumentația noastră privind autonomia senatelor universitare în a-și stabili formațiile de studiu și normele didactice.

Vreau să vă spun că în condițiile actuale, conform Statutului actual, există universități în care normele didactice sunt încălcate grosolan - sunt prevăzute 22 de ore, 24 de ore și chiar 36 de ore pentru un post didactic, ca și când un profesor ar lucra la strung, tocmai pentru că Statutul nu prevede măsuri exprese în acest caz.

În concluzie, ca să nu prelungim prea mult discuția, am fost de acord ca în momentul de față să respingem această lege (de fapt, noi am vrut să o retragem), dar comisia și ministerul au promis că toate aceste propuneri de modificare vor fi avute în vedere imediat, în perioada următoare, pentru că este în curs de elaborare o modificare mai amplă a Statutului personalului didactic, precum și Legea învățământului superior.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Poftiți, domnule deputat.

Domnul Paul Magheru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Ca membru în Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, susțin punctul de vedere al comisiei. Deci am votat și eu exact cum a votat întreaga comisie, inclusiv argumentele pertinente pe care Guvernul le-a adus în favoarea respingerii acestei inițiative legislative.

Aș vrea să spun doar atât: inițiatorii s-au prevalat prea mult de autonomia universitară, invocând o prevedere constituțională, și anume art.32 alin.6 din Constituție, care spune că: "Autonomia universitară este garantată". Așa este, numai că autonomia universitară nu se situează deasupra legii, pentru că tot legea stipulează exact ce înseamnă autonomie universitară, și punctul de vedere al Guvernului a fost în tonul unei corecte înțelegeri a autonomiei universitare.

Astfel, am votat împotriva acestei inițiative, și vă rog să și pe dumneavoastră să susțineți același punct de vedere al Guvernului.

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți, doamna Apostolescu.

Doamna Maria Apostolescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Referitor la această propunere legislativă, sunt într-adevăr pentru respingere, întrucât mi se pare că nu se prea ține cont de o serie întreagă de aspecte, dintre care doar pe unul vreau să îl semnalez: întotdeauna un dascăl, un profesor universitar în special a fost și va fi un model în tot ceea ce face, adică un model de etică morală și mai ales un model științific.

Cu înaintarea în vârstă, o dată cu acumulările științifice, se produce și o acumulare de probleme de sănătate, de uzură fizică, astfel că modelul care apare în fața discipolilor, în fața studenților începe să sufere o serie de deformări, nemaiavând întru-totul rolul educativ. Din acest punct de vedere, este moral și etic ca o parte din activități, în special cele administrative, să fie lăsate de-o parte, și mă refer la funcțiile de rector și de decan, care solicită foarte mult un cadru didactic depășit de o anumită vârstă, și să rămână doar cu activitățile care privesc acumulările științifice, prin acestea valorificându-se prestigiul științific câștigat, notorietatea, cât și legăturile acestor personalități științifice cu personalități similare din țară și din străinătate. De asemenea, să fie valorificată toată acumularea științifică în îndrumare de studenți, de doctoranzi.

De aceea, sunt pentru respingere și nu sunt pentru acordarea de noi și noi mandate de rector și decan.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Ifrim, președintele Comisiei pentru sănătate și familie.

Domnul Mircea Ifrim:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Voi fi foarte scurt, fiind și eu unul dintre inițiatori.

Aș dori să îmi exprim acordul cu hotărârea luată în comisie - ca prevederile respective să fie luate în calcul la viitorul proiect de lege pentru învățământul superior. Vreau însă să precizez că toate aceste prevederi pe care noi le-am inclus acolo sunt în spiritul autonomiei universitare și, dacă atunci când a fost făcută Legea învățământului în Constituție se spunea "Autonomia universitară este garantată prin lege", urmând deci reglementări, la ora actuală punctul vine după "garantată" - "Autonomia universitară este garantată." În acest sens, dacă o comunitate universitară dorește să își aleagă un om, trebuie să îi dăm autonomia.

Vârsta încă nu este un criteriu de competență, și vreau să vă spun că profesorul Palade, pe care le-am întâlnit anul trecut la San Diego, are 86 de ani și este decan al Facultății de Medicină din San Diego de 22 de ani. Și putem continua cu aceste exemple.

Deci, legea nu face decât să lase comunitatea universitară să facă ceea ce trebuie și să nu îi știrbească autonomia.

Vă mulțumesc.

 

Domnul Octavian Constantin Petruș (din sală):

Domnule președinte...

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule Petruș, nu este prea multă zbatere pentru o respingere?

Domnul Octavian Constantin Petruș:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Eu îmi exprim surprinderea: ieri, colegii inițiatori au renunțat la această inițiativă în comisie, și astăzi au continuat să o susțină.

 

Domnul Niculae Napoleon Antonescu (din bancă):

Nu este adevărat! Suntem de acord cu hotărârea comisiei.

Domnul Octavian Constantin Petruș:

Eu vreau să fac apel la colegii de la PSD...

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg, eu cred că nu ați venit aici, la tribună, ca să vă mirați pentru niște poziții personale, ci pentru a vă exprima punctul de vedere pe fond.

Vă atrag agenția că discutăm o propunere legislativă, nu o dispută personală.

Domnul Octavian Constantin Petruș:

Eu rog colegii de la PSD să fie de acord cu propunerea Guvernului, care este o propunere foarte bună în acest caz.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Dreptul la replică solicitat de inițiator.

Domnul Niculae Napoleon Antonescu:

Am fost de acord de la început.

Și spun încă odată: nu sunt de acord cu motivările Guvernului pentru că sunt puerile și, dacă le citiți, observați că nici nu au citit legea, pentru că nu se referă la legea aceasta - probabil se referă la altele.

Dar vreau să vă aduc la cunoștință un fapt care nu s-a mai întâmplat în Parlamentul României de când sunt eu, din 1996: unii autori din subcomisie și-au permis să facă pe inițiatorii legii - și doamna Bartoș și alții sunt printre ei - să îi facă "nelegiuiți" - "Sunt niște nelegiuiți care propun o lege. Sunt niște avizi de putere." și așa mai departe, cu atât mai mult cu cât legea aceasta nu era pro domo; nu are nici o legătură cu persoanele noastre, pentru că noi deja am făcut alegerile, le-am respectat și așa mai departe.

Dar să îți permiți să îți faci colegii din Parlament și din comisie "nelegiuiți"! Probabil că nu știe ce înseamnă termenul acesta! O fi vrut să spună nelegal. Dar când i-am spus că poate a vrut să spună "nelegal", a răspuns: "Nu. Nu sunteți toți nelegiuiți; numai unii din autori sunt nelegiuiți."

Acesta este un fapt foarte grav, și eu voi cere o analiză a Comisiei de etică a Parlamentului, dacă o avem, iar, dacă nu, a Biroului, pentru că așa ceva nu s-a mai întâmplat în Parlamentul României - în loc să îi combați cu argumente, să îți faci colegii de Parlament, indiferent dacă au dreptate sau nu, nelegiuiți!

Domnul Valer Dorneanu:

Vom supune propunerea de respingere votului final astăzi, la sfârșitul ședinței.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 25 january 2020, 23:42
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro