Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2004 > 30-03-2004

Ședința Camerei Deputaților din 30 martie 2004

  1. Intervenții ale deputaților:
  1.3 Victor Bercăroiu - despre Ziua Poliției române - manifestări organizate de Școala de poliție "Vasile Lascăr" din Câmpina;

 

Domnul Corneliu Ciontu:

  ................................................
Dau cuvântul domnului deputat Victor Bercăroiu.

Va urma domnul Ștefan Banan.

Doamna deputat Maria Apostolescu a depus la secretariat declarația.

Domnul Victor Bercăroiu:

Domnule președinte,

Voi vorbi astăzi despre ziua poliției române - manifestări organizate de școala de poliție "Vasile Lascăr" din Câmpina.

Școala națională de poliție "Vasile Lascăr" Câmpina se numără printre primele școli de poliție din țară care ființează de la data de 1 februarie 1968, cu scopul de a pregăti polițiști care să asigure ordinea și securitatea publică.

Dintre toate instituțiile de învățământ ale Ministerului Administrației și Internelor, școala de la Câmpina este cunoscută și prin faptul că este cea mai mare ca întindere și capacitate, având o suprafață de 24,5 hectare, din care 9,32 hectare destinate spațiilor pentru învățământ și activități auxiliare.

Anul acesta instituția de învățământ se află deja la a 36-a aniversare, perioadă în care a format peste 55.000 de polițiști, lucrând cu un personal didactic de peste 300 de cadre. De-a lungul timpului, s-au produs transformări de ansamblu care au avut în vedere atât aspectul exterior, cât și capacitatea procesului de învățământ desfășurat pentru formarea polițiștilor, corespunzătoare diferitelor etape sociale ce impuneau anumite exigențe.

Evoluția școlii a însemnat muncă, dăruire și pasiune atât în procesul instructiv-educativ, cât și sub aspect logistic, prin amenajările, construcțiile, sălile pentru documentare și toate celelalte facilități pe care elevii și profesorii le au la dispoziție.

Astăzi, școala are pavilioane destinate sălilor de clasă, dotate cu mijloace moderne, spații de cazare și hrană ale elevilor, recent modernizate, care asigură condiții optime de viață, săli pentru documentare pe domenii formative, amenajate funcțional, pentru a servi procesului de instruire, televiziune cu circuit închis. Se remarcă faptul că în spațiul școlii ființează, de asemenea, două biblioteci, cu un fond de carte de peste 50.000 de volume, două laboratoare de informatică, cu acces la internet, două poligoane de tir, cinci poligoane de antrenament, o bază sportivă modernă, cu terenuri și săli de sport.

În perspectiva, există, intenții ale conducerii școlii pentru continuarea modernizării pe segmentul formativ și logistic, în așa fel încât să existe o mai mare arie de cuprindere, care să asigure ridicarea condițiilor de lucru la nivelul exigențelor europene.

Această succintă prezentare justifică și interesul manifestat de școlile de formare a polițiștilor din străinătate, concretizat în vizite și schimburi de experiență reciproce. Astfel, școala a primit vizita delegațiilor de polițiști din Anglia, Franța, Spania, Polonia, Cehia, Elveția, Germania, Slovenia, Ungaria, China și, mai mult decât atât, în prezent, sunt în curs de desfășurare protocoale de înfrățire cu școlile de la Nimes - Franța, Hahn - Germania și Szeget - Ungaria care vor conduce la conturarea unor direcții de acțiune comune, cu eficiență de ambele părți.

Prin preocuparea compartimentului logistică, în vederea sporirii posibilităților de relaționare cu școlile din străinătate amintite, în școală a fost modernizat un complex de camere de oaspeți care va asigura condiții de cazare la nivel european.

Școala, ca instituție reprezentativă, urmărește toate evenimentele și momentele care au avut în vedere instituția poliției, dintre care cel mai important este aniversarea poliției române, în ziua de 25 martie. Aceasta, pentru faptul că la 25 martie 1882, o dată cu sărbătoarea Bunei Vestiri, domnitorul Dimitrie Ghica înmânează steagul acestei instituții lui Mihăiță Filipescu, desemnat în funcție de Mare Aga.

Existența unui muzeu al agentului de poliție, inaugurat în acest an în incinta școlii, dovedește respectul și devotamentul personalului pentru ceea ce înseamnă cultura organizițională, dezvoltarea sentimentului apartenenței la această profesie și, implicit, istorie națională.

Anul acesta, școala de poliție de la Câmpina a sărbătorit într-un cadru cu totul deosebit ziua poliției române, proiectând acțiuni premergătoare, care să demonstreze atât integrarea celor mai tineri polițiști în marea familie a poliției, cât și apropierea între instituție și comunitatea locală.

Au fost organizate acțiuni culturale și sportive, expoziții și conferințe în cadrul cărora s-a dorit dezvoltarea spiritului de inițiativă și competiție, o mai bună formare și cunoaștere a domeniului profesional, și nu în ultimul rând, o cultivare a bunului gust, a simțului artistic specific românilor.

În ziua de 18 martie a fost organizat un spectacol muzical-coregrafic, împreună cu liceele municipiului Câmpina și cu sprijinul Inspectoratului școlar Prahova. Momentele din spectacol au fost apreciate și puternic aplaudate de către invitați, printre care primarul municipiului, deputați, consilieri, directori și profesori.

Tot în cadrul acțiunilor școlii se înscrie și "Ziua porților deschise" pe 24 martie, acțiune ce completează seria celor inițiate, cu scopul cunoașterii ofertei educaționale a instituției. Peste 500 de tineri câmpineni au avut posibilitatea să viziteze spațiile școlii și să înțeleagă cum se pregătesc polițiștii în meseria lor.

Pe 25 martie, în centrul civic al municipiului Câmpina, toate aceste acțiuni s-au finalizat printr-un moment festiv, cu demonstrații sportive și parada detașamentelor de agenți-elevi, spre delectarea cetățenilor, marcând cu multă onoare importanța și semnificația acestei zile.

Alături de școala de agenți de poliție, în desfășurarea acestor activități dedicate aniversării Zilei poliției române s-au aflat permanent reprezentanții mass-media care, prin interviuri și conferințe de presă, au realizat o popularitate corespunzătoare acestor acțiuni.

Mulțumesc foarte mult.

Domnul Corneliu Ciontu:

Mulțumesc și eu.