Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2004 > 30-03-2004

Ședința Camerei Deputaților din 30 martie 2004

9. Supunerea la votul final:  
  9.18 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate, cu modificările și completările ulterioare (adoptat);
 
consultă fișa PL nr. 605/2003

 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate, cu modificările și completările ulterioare. Lege ordinară.

Cine este pentru? 211 voturi pentru.

Voturi împotrivă?

Abțineri? 22 abțineri.

A fost și un vot împotrivă.

Deci cu 211 pentru, un vot contra, 22 de abțineri, s-a adoptat propunerea.

Poftiți, vă rog să explicați votul grupului dumneavoastră.

Domnul Valeriu Gheorghe:

Da. Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Am venit la tribuna Parlamentului pentru a explica votul PNL-ului care s-a abținut de la vot și nu aș vrea să se creadă că am fi împotriva prevederilor din acest proiect de lege, în schimb este un amendament al nostru unde am cerut să se excepteze de la prevederile acestei legi terenurile, utilitățile, construcțiile care sunt solicitate a fi retrocedate de către foștii proprietari.

A fost respins acest amendament și încă o dată, dacă mai era nevoie, a demonstrat partidul de guvernământ ca atunci când este vorba de proprietate o face numai la nivel declarativ, nu și în realitate.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți, stimate coleg.

Domnul Alexandru Pereș:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Spiritul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2001 este de a pune în valoare construcțiile zootehnice dezafectate și care nu au avut atractivitate în procesul de privatizare. Modificările aduse ca urmare a unor sesizări venite din partea cetățenilor, precum și a unei decizii a Curții constituționale sunt logice și vin să limpezească modul de atribuire și valorificare a acestor active. Credem însă că rămân nerezolvate unele probleme de retrocedare de active solicitate de către foștii proprietari. Lucru căruia comisia pentru agricultură a Camerei Deputaților nu a reușit să-i dea un răspuns concret deocamdată.

Este, de fapt, și motivul pentru care Grupul parlamentar al PD s-a abținut de la vot, de la un vot pozitiv considerând modificările aduse ca incomplete.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Nu vă supărați, câte un reprezentant, vă rog.

Colegul nostru are o problemă de procedură. Nu explică votul.

Domnul Cornel Popa:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Având în vedere că urmează să votăm legi cu caracter organic, PNL vă cere să verificați cvorumul.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Să înțeleg că solicitați un apel nominal? Reprezentantul Grupului parlamentar al PRM.

Domnul Marcu Tudor:

Domnule președinte,

S-a solicitat să se verifice dacă există cvorumul necesar pentru ședință. Se poate verifica printr-o numărătoare. Dacă există cvorum, putem să trecem mai departe. Dacă nu există, abia atunci punem la discuție dacă să trecem la vot pentru vot nominal, pentru prezență sau nu după catalog.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți, stimate coleg.

Domnul Cornel Popa:

Eu sunt convins că și domnul Tudor a înțeles că cerem apelul nominal pentru a verifica cvorumul.

Vă mulțumesc.

Domnul Marcu Tudor:

Nu ați înțeles bine ce am înțeles eu.

Domnul Valer Dorneanu:

Nu contează ce ați înțeles dumneavoastră, contează că reprezentantul unui grup parlamentar a cerut apel nominal.

Domnul Marcu Tudor:

Ideea principală este dacă putem vota sau nu în cvorum.

Nu să facem neapărat ca să pierdem timpul un apel nominal. Putem vota, există posibilitatea asta în cvorum, trecem mai departe, dacă nu, abia atunci punem problema să facem apelul. Așa am înțeles și m-am explicat foarte clar.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Rog pe domnul secretar Mohora, este o cerere legitimă, nu legitimă, ci regulamentară a grupului PNL și decid să se facă apelul nominal.

Domnul tudor Mohora:

chiar și Grupul parlamentar al PNL este în cvorum, dar oricum citim prezența.

Domnul Valer Dorneanu:

Să spuneți tare cine e absent și rog chestorii să urmărească pe cei care răspund prezent și pleacă din sală. Poate face același lucru și presa.

Domnul Tudor Mohora:

Aș ruga și colegii să fie atenți, pentru că dacă se vorbește la telefon și sunteți postați în altă parte a sălii e greu să vă urmăresc.

- Abiței Ludovic - absent
- Afrăsinei Viorica - prezentă
- Albu Gheorghe - prezent
- Ana Gheorghe - prezent
- Andea Petru - absent
- Andrei Ioan - prezent
- Andronescu Ecaterina - prezentă
- Antal Istvan - prezent
- Anton Marin - absent
- Antonescu George Crin Laurențiu - absent
- Antonescu Niculae Napoleon - absent
- Apostolescu Maria - absentă
- Arghezi Mitzura Domnica - absentă
- Ariton Gheorghe - absent
- Armaș Iosif - absent
- Arnăutu Eugenu - absent
- Asztalos Ferenc - prezent
- Avramescu Constantin Gheorghe - prezent
- Baban Ștefan - absent
- Babiuc Victor - absent
- Baciu Mihai - prezent
- Bahrin Dorel - prezent
- Baltă Mihai - absent
- Baltă Tudor - absent
- Bar Mihai - absent
- Bara Radu Liviu - prezent
- Barbu Gheorghe - prezent
- Bartoș Daniela - prezentă
- Bădoiu Cornel - prezent
- Bălăeț Dumitru - prezent
- Bălășoiu Amalia - absentă
- Băncescu Ioan - prezent
- Bâldea Ioan - prezent
- Becsek-Garda Dezideriu Coloman - prezent
- Bentu Dumitru - prezent
- Bercăroiu Victor - prezent
- Berceanu Radu Mircea - absent
- Bereczki Endre - prezent
- Birtalan Ákos - absent
- Bivolaru Ioan - prezent
- Bleotu Vasile - prezent
- Boabeș Dumitru - prezent
- Boagiu Anca Daniela - absentă
- Boajă Minică - prezent
- Boc Emil - prezent
- Bogea Angela - absentă
- Boiangiu Cornel - prezent
- Bolcaș Augustin Lucian - prezent
- Böndi Gyöngyike - prezentă
- Borbely Laszlo - prezent
- Bozgă Ion - prezent
- Bran Vasile - absent
- Brînzan Ovidiu - absent
- Brudașcu Dan - prezent
- Bucur Constantin - prezent
- Bucur Mircea - absent
- Buga Florea - absent
- Burnei Ion - prezent
- Buruiană Aprodu Daniela - prezentă
- Buzatu Dumitru - prezent
- Buzea Cristian Valeriu - absent
- Calcan Valentin Gigel - prezent
- Canacheu Costică - prezent
- Cazan Gheorghe Romeo-Leonard - prezent
- Cazimir Ștefan - prezent
- Cășunean-Vlad Adrian - prezent
- Cerchez Metin - absent
- Cherescu Pavel - prezent
- Chiliman Andrei Ioan - prezent
- Chiriță Dumitru - prezent
- Ciontu Corneliu - prezent
- Ciuceanu Radu - prezent
- Ciupercă Vasile Silvian - prezent
- Cîrstoiu Ion - absent
- Cladovan Teodor - prezent
- Cliveti Minodora - absentă
- Coifan Viorel-Gheorghe - absent
- Cojocaru Nicu - prezent
- Crăciun Dorel Petru - prezent
- Creț Nicoară - prezent
- Cristea Marin - prezent
- Crișan Emil - prezent
- Dan Matei-Agathon - prezent
- Daraban Aurel - absent
- Dăianu Dorin - prezent
- Dinu Gheorghe - prezent
- Dobre Traian - prezent
- Dobre Victor Paul - prezent
- Dobrescu Smaranda - prezentă
- Dolănescu Ion - prezent
- Dorian Dorel - prezent
- Dorneanu Valer - prezent
- Dragomir Dumitru - prezent
- Dragoș Liviu Iuliu - absent
- Dragu George - prezent
- Drăgănescu Ovidiu-Virgil - absent
- Drețcanu Doina-Micșunica - prezentă
- Dumitrescu Cristian Sorin - prezent
- Dumitriu Carmen - prezentă
- Duțu Constantin - prezent
- Duțu Gheorghe - prezent
- Enescu Nicolae - absent
- Erdei Doloczki Istvan - prezent
- Eserghep Gelil - absent
- Fâcă Mihail - prezent
- Firczak Gheorghe - prezent
- Florea Ana - prezentă
- Florescu Ion - absent
- Fotopolos Sotiris - prezent
- Frunzăverde Sorin - prezent
- Gaspar Acsinte - absent
- Georgescu Filip - prezent
- Georgescu Florin - prezent
- Gheorghe Valeriu - prezent
- Gheorghiof Titu Nicolae - prezent
- Gheorghiu Adrian - prezent
- Gheorghiu Viorel - absent
- Gingăraș Georgiu - prezent
- Giuglea Ștefan - prezent
- Godja Petru - prezent
- Grădinaru Nicolae - prezent
- Grigoraș Neculai - prezent
- Gubandru Aurel - prezent
- Gvozdenovici Slavomir - prezent
- Hașotti Puiu - absent
- Hogea Vlad Gabriel - absent
- Holtea Iancu - absent
- Hrebenciuc Viorel - absent
- Ianculescu Marian - prezent
- Ifrim Mircea - absent
- Ignat Miron - prezent
- Iliescu Valentin Adrian - prezent
- Ionel Adrian - prezent
- Ionescu Anton - absent
- Ionescu Costel Marian - absent
- Ionescu Dan - absent
- Ionescu Daniel - absent
- Ionescu Mihaela - prezentă
- Ionescu Răzvan - absent
- Ionescu Smaranda - prezentă
- Iordache Florin - prezent
- Iriza Marius - prezent
- Iriza Scarlat - prezent
- Ivănescu Paula Maria - prezentă
- Jipa Florina Ruxandra - prezentă
- Kelemen Attila Bela Ladislau - prezent
- Kelemen Hunor - prezent
- Kerekes Károly - prezent
- Kónya-Hamar Sandor - prezent
- Kovács Csaba-Tiberiu - prezent
- Kovács Zoltan - prezent
- Lari Iorga Leonida - prezentă
- Lazăr Maria - prezentă
- Lăpădat Ștefan - prezent
- Lăpușan Alexandru - prezent
- Leonăchescu Nicolae - prezent
- Lepădatu Lucia Cornelia - prezentă
- Lepșa Victor Sorin - absent
- Loghin Irina - prezentă
- Longher Ghervazen - absent
- Luchian Ion - prezent
- Magheru Paul - prezent
- Maior Dorin Lazăr - absent
- Makkai Grigore - prezent
- Man Mircea - absent
- Manolescu Oana - prezentă
- Marcu Gheorghe - prezent
- Mardari Ludovic - prezent
- Marin Gheorghe - prezent
- Marineci Ionel - prezent
- Márton Árpád Francisc - prezent
- Mălaimare Mihai-Adrian - prezent
- Mărăcineanu Adrian - prezent
- Mândrea-Muraru Mihaela - prezentă
- Mândroviceanu Vasile - prezent
- Mera Alexandru Liviu - absent
- Merce Ilie - absent
- Meșca Sever - absent
- Miclea Ioan - absent
- Micula Cătălin - prezent
- Mihalachi Vasile - prezent
- Mihăilescu Petru Șerban - absent
- Mincu Iulian - absent
- Mircea Costache - prezent
- Mirciov Petru - prezent
- Miron Vasile - prezent
- Mitrea Manuela - prezentă
- Mitrea Miron Tudor - prezent
- Mitu Octavian - prezent
- Mițaru Anton - absent
- Mînzînă Ion - absent
- Mocanu Alexandru - prezent
- Mocioalcă Ion - absent
- Mocioi Ion - absent
- Mogoș Ion - absent
- Mohora Tudor - prezent
- Moisescu George Dumitru - absent
- Moisoiu Adrian - prezent
- Moiș Văsălie - absent
- Moldovan Carmen Ileana - absentă
- Moldovan Petre - prezent
- Moldoveanu Eugenia - prezentă
- Moraru Constantin Florentin - absent
- Motoc Marian-Adrian - prezent
- Muscă Monica Octavia - prezentă
- Mușetescu Tiberiu-Ovidiu - absent
- Naidin Petre - prezent
- Nan Nicolae - prezent
- Nassar Rodica - prezentă
- Naum Liana Elena - prezentă
- Nădejde Vlad-George - prezent
- Năstase Adrian - absent
- Năstase Ioan Mihai - prezent
- Neacșu Ilie - absent
- Neagu Ion - prezent
- Neagu Victor - prezent
- Neamțu Horia Ion - prezent
- Neamțu Tiberiu Paul - prezent
- Nechifor Cristian - absent
- Negoiță Liviu Gheorghe - absent
- Nica Dan - absent
- Nicolae Ion - prezent
- Nicolăescu Gheorghe-Eugen - prezent
- Nicolescu Mihai - prezent
- Nicolicea Eugen - prezent
- Niculescu Constantin - prezent
- Niculescu-Duvăz Bogdan Nicolae - absent
- Nistor Vasile - absent
- Niță Constantin - prezent
- Oltean Ioan - prezent
- Olteanu Ionel - prezent
- Oltei Ion - prezent
- Onisei Ioan - absent
- Palade Doru Dumitru - absent
- Pambuccian Varujan - absent
- Pașcu Ioan Mircea - absent
- Pataki Iulia - prezentă
- Păduroiu Valentin - prezent
- Pășcuț Ștefan - absent
- Păun Nicolae - absent
- Pécsi Francisc - prezent
- Pereș Alexandru - prezent
- Petrescu Ovidiu Cameliu - absent
- Petruș Octavian Constantin - prezent
- Pleșa Eugen Lucian - prezent
- Podgoreanu Radu - Absent
- Pop Napoleon - absent
- Popa Constanța - Absentă
- Popa Cornel - Prezent
- Popa Virgil - Absent
- Popescu Costel-Eugen - Prezent
- Popescu Dorin Grigore - Absent
- Popescu Gheorghe - Prezent
- Popescu Ioan Dan - Absent
- Popescu Kanty Cătălin - Prezent
- Popescu Virgil - Prezent
- Popescu Bejat Ștefan Marian - Prezent
- Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton - Absent
- Posea Petre - Prezent
- Predică Vasile - Absent
- Pribeanu Gheorghe - Absent
- Priboi Ristea - Absent
- Purceld Octavian-Mircea - Absent
- Pușcaș Vasile - Absent
- Puwak Hildegard-Carola - Prezentă
- Puzdrea Dumitru - Absent
- Radan Mihai - Absent
- Ráduly Róbert Kálmán - Absent
- Raicu Romeo Marius - Absent
- Rasovan Dan Grigore - Absent
- Rădoi Ion - Prezent

Domnul Valer Dorneanu:

Numai puțin, stimate coleg! Rog secretarii să vină, pentru că la numărătoarea "bețelor" stabilite de către staff-ul tehnic, se pare că suntem în cvorum.

Rog toți colegii de pe culoare să poftească în sală.

Domnul Tudor Mohora:

Domnilor colegi,

Trebuie să vă spun că, potrivit regulamentului, apelul nefinalizat nu se finalizează nici ca absențe, ca atare, nu mai veniți să vă pun absent în continuare, da? Sau prezent, în continuare.

Mulțumesc foarte mult.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog să luați loc.

Vreți să continuăm apelul?

Domnul Tudor Marcu:

Procedură.

Domnule președinte, am ajuns la concluzia pe care o trăsesem eu anterior. Am pierdut pentru aceasta o jumătate de oră. Tot la o numărare am fost nevoiți să apelăm, lucru pe care v-am rugat să-l faceți acum o jumătate de oră. Nu este acesta un timp pierdut? Eu cred că înțelegem greșit modalitatea de a face prezența cvorumului prin strigarea catalogului. Dacă cvorumul este în număr, cum ați constatat și dumneavoastră acum, lucrul ăsta se putea constata și înainte. De ce a fost nevoie de mascarada asta?

Domnul Valer Dorneanu:

Înțeleg că doriți să continuăm apelul? Sau n-am înțeles?!

Domnul Tudor Marcu:

Aș vrea să diluăm puțin dorința unora de a pune pumnul în gură, pumnul în fața dorinței noastre de a trece legile, pentru că numai așa am constatat eu că se procedează din partea unor parlamentari. Profită de o înțelegere proastă a regulamentului de funcționare și din cinci în cinci minute se solicită apelul.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi, haideți totuși să avem o dorință comună de a vota. Am înțeles.