Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 27, 2004
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.60/05-05-2004

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
11-12-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2004 > 27-04-2004 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 27, 2004

2. Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind exercitarea profesiei de psiholog, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România și Propunerea legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de psiholog (amânarea votului final).
 
see bill no. 249/2002

 

(În continuare, ședința este condusă de domnulConstantin Niță, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Gheorghe Albu și Tudor Mohora, secretari.)

Domnul Constantin Niță:

Dragi colegi,

Începem ședința noastră de astăzi, informându-vă că din totalul de 345 de deputați și-au înregistrat prezența 264 din care absenți 81, participă la alte acțiuni parlamentare 23.

Începem dezbaterea noastră cu pct.15. Ieri am finalizat dezbaterile generale la proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de psiholog, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România. Vom trece la dezbaterea pe articole, având în vedere că ieri s-au încheiat dezbaterile generale.

La titlul legii dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

La cap.I, un text nou. Comisia ne propune art.1.

Titlul cap.I dacă sunt observații? Comisia a modificat textul adoptat de Senat. Dacă sunteți de acord cu acest lucru, dacă sunt observații? Nu sunt. Votat varianta comisiei.

Comisia propune un text nou la art.1. Dacă aveți observații? Nu. Votată varianta comisiei.

Art.1 din varianta Senatului devine astfel art.2 cu alin.1 și 2. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în varianta comisiei.

La art.2 din varianta Senatului, comisia propune eliminarea; urmăriți pct.5 din raport. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat varianta comisiei.

La art.3 - comisia a modificat varianta Senatului. Sunt observații? Nu sunt. Votat varianta comisiei.

La art.4, de asemenea, comisia a modificat varianta Senatului cu două alineate 1 și 2. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în varianta comisiei.

De asemenea, art.5, text nou propus de comisie cu alin.a), b), c), d), e). Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în varianta comisiei.

Art.5 din varianta Senatului devine art.6 cu alin.a), b). Dacă sunt observați? Nu sunt. Votat în varianta comisiei.

Secțiunea a II-a din varianta Senatului devine cap.II.

Titlul cap.II - varianta comisiei. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat varianta comisiei.

Art.7, fost art.6 din varianta Senatului, deci, art.7, comisia propune două alineate 1 și 2. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat art.7 în varianta comisiei.

Art.7 din varianta Senatului devine art.8 în varianta comisiei cu alin.1, 2, 3. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în varianta comisiei.

La pct.13 din raport observați, comisia propune un text nou, art.9. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în varianta comisiei.

De asemenea, comisia propune art.10 cu alin.a), b), c) text nou față de varianta Senatului. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat varianta Camerei.

Art.11, de asemenea, text nou, varianta comisiei. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat varianta comisiei.

Art.8 din varianta Senatului devine art.12, modificată de către comisie. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat varianta comisiei. Comisia propune secțiunea a II-a.

Titlul secțiunii a II-a dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Se propune text nou la art.13, alin.1 și 2. Dacă sunt observații? Vă rog. Vă rog domnule deputat.

Domnul Petru Andea:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Față de textul inițial propus de inițiatori în urmă cu circa un an și jumătate, modificările între timp ale legislației au eliminat convențiile civile. Ca atare, la art.13 propunem să se elimine "sau a unor convenții civile" din textul prezent.

Deci, eliminarea "sau a unor convenții civile". Vă mulțumesc.

Domnul Constantin Niță:

Sunteți de acord cu această eliminare? Dacă sunt observații la acestea? Nu sunt. Votat alin.1 din art.13 în varianta nouă a comisiei.

Alin.2 dacă sunt observații la art.13? Nu sunt. Votat varianta comisiei.

La art.14, de asemenea, text nou, alin.1, 2 și 3. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Art.15, de asemenea, articol nou cu alin.1, 2, 3. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Comisia propune secțiunea a III-a. Titlul secțiunii a III-a. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Text nou la art.16 cu alin.a), b). Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în varianta comisiei.

De asemenea, art.17 text nou cu alin.a), b), c), d), e), f). Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate în varianta comisiei.

Comisia propune secțiunea a IV-a. Dacă la titlul secțiunii a IV-a aveți observații? Nu aveți. Votat în varianta comisiei.

Text nou, art.18, alin.a), b), c), d). Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate varianta comisiei.

De asemenea, art.19, text nou cu alin.1 și 2. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate varianta comisiei.

De asemenea, comisia propune secțiunea a V-a. Titlul secțiunii a V-a dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Comisia propune un text nou, art.20 cu alin.a), b), c). Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

De asemenea, art.21 text nou cu alin.a), b), c). Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Text nou, de asemenea, la art.22. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Cap.II din varianta Senatului devine cap.III. Dacă sunteți de acord cu titlul capitolului, dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Secțiunea a I, de asemenea, titlul secțiunii a I dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Art.9 devine art.23 cu alin.1, 2, 3, 4 și 5. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat varianta comisiei.

Art.24 cu alin.a), b), c), d), e), f). Dacă sunt observații în varianta comisiei? Nu sunt. Votat varianta comisiei.

Secțiunea a II-a. Titlul secțiunii a II-a dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Art.25. Art.10 din varianta Senatului devine art.25 cu alin.1, 2, 3 și 4. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat varianta comisiei.

La art.11 din varianta Senatului comisia propune eliminarea. Dacă aveți observații la acest lucru? Nu aveți. Votată varianta comisiei.

La art.12, de asemenea, comisia propune eliminarea. Dacă aveți observații? Nu aveți. Votat varianta comisiei.

De asemenea, comisia propune un text nou la art.26, alin.1, 2, 3, 4 și 5. Dacă aveți observații? Nu aveți. Votat varianta comisiei.

Art.13 din varianta Senatului, comisia propune eliminarea. Dacă aveți observații? Nu aveți. Adoptată eliminarea.

Comisia propune la art.27 un text nou, art.27 cu alin.a), b) și c). Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate varianta comisiei.

Art.14 din varianta Senatului, comisia propune eliminarea. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate varianta comisiei.

Art.15, de asemenea, comisia propune eliminarea din varianta Senatului. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat varianta comisiei.

Art.16 din varianta Senatului. Comisia propune eliminarea. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

La pct.44 din raport comisia propune un text nou și anume art.28. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat art.28 în unanimitate.

Art.29 cu alin.1 și 2 dacă sunt observații, tot text nou? Nu sunt. Votat în unanimitate varianta comisiei.

Art.30, de asemenea, text nou cu alin.a), b), c), d), e), f). Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate varianta comisiei.

Art.17 din varianta Senatului. Comisia propune eliminarea. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat varianta comisiei. Comisia propune un text nou pentru art.31. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat varianta Comisiei.

Cap.III din varianta Senatului. Comisia propune eliminarea. Dacă sunt observații la acest lucru? Nu sunt.

Votat varianta comisiei.

De asemenea, la art.18 din varianta Senatului, comisia propune eliminarea. Dacă sunt observații? În întregime art.18. Nu sunt observații. Se admite eliminarea propusă de comisie.

Art.19. De asemenea, comisia propune eliminarea.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.20 din varianta Senatului; de asemenea se propune eliminarea.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Admis eliminarea.

Comisia propune introducerea unui text la nou la art.32.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate art.32.

De asemenea, text nou și pentru art.33, cu alineatele: lit.a), lit.b), lit.c), lit.d), lit.e), lit.f), lit.g), lit.h), lit.i), lit.j), lit.k), lit.l).

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate varianta comisiei.

De asemenea, un text nou pentru art.34.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat art.34 în varianta comisiei.

De asemenea, art.35 - text nou, cu alin.1, alin.2 și alin.3.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Text nou și pentru art.36, cu alineatele: lit.a), lit.b) și lit.c).

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate varianta comisiei.

La art.37, art.38, art.39 și art.40, de asemenea, sunt texte noi introduse de comisie.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votate în unanimitate.

Art.41 - text nou -, cu alineatele: lit.a), lit.b), lit.c) și lit.d).

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Secțiunea a 3-a, propusă de comisie.

Titlul Secțiunii a 3-a.

Dacă aveți observații? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.42 - articol nou -, cu alin.1 și alin.2.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat varianta comisiei.

De asemenea, textul art.43, cu alineatele: lit.a), lit.b) și lit.c).

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat varianta comisiei.

Art.44, cu alineatele: lit.a, lit.b), lit.c), lit.d) și lit.e).

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate varianta comisiei.

Text nou și pentru art.45.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate varianta comisiei.

Text nou și la art.46, cu alin.1, alin.2 și alin.3, iar la alin.3, cu subpunctele: lit.a), lit.b), lit.c), lit.d), lit.e), lit.f).

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate în varianta comisiei.

Art.47 - text nou, de asemenea propus de comisie.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat varianta comisiei.

Titlul Secțiunii a 4-a.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în varianta comisiei.

Art.48 - text nou -, cu alin.1, alin.2 și alin3.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate varianta comisiei.

Cap.IV. Titlul Cap.IV. Comisia nu a avut nici o modificare.

Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu.

Votat în varianta Senatului.

Art.21 din varianta Senatului devine art.49, cu alineatele: lit.a), lit.b), lit.c), lit.d).

Dacă aveți observații? Nu aveți.

Votat varianta comisiei.

Comisia propune introducerea art.50 - text nou.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat varianta comisiei.

Art.22 din varianta Senatului devine art.51.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat varianta comisiei în unanimitate.

Art.23 devine art.52 în varianta comisiei, textul rămânând nemodificat.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat varianta Senatului.

Cap.V. Titlul Cap.V.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Comisia a modificat titlul capitolului.

Nu sunt observații.

Votat varianta comisiei.

Art.24 devine art.53, modificat.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat art.53 în varianta comisiei.

Art.25 în varianta Senatului devine art.54, cu alin.1 și alin.2, iar alin.1, cu subpunctele: lit.a), lit.b), lit.c) și lit.d).

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Alin.2 și alin.3 din art.25 varianta Senatului.

Comisia propune eliminarea.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Admis eliminarea.

Art.55, text nou.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat varianta comisiei.

Art.26 din varianta Senatului devine art.56.

Dacă aveți observații? Nu aveți.

Votat varianta comisiei.

Art.27 din varianta Senatului devine art.57 în varianta comisiei.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat art.57 în varianta comisiei.

Art.28 devine art.58, de asemenea modificat.

Vă rog.

Domnul Petru Andea:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Ieri am convenit la dezbaterea generală a legii că, datorită faptului că sunt prevăzute sancțiuni penale, această lege devine lege cu caracter organic.

Ca atare, la art.58 comisia propune următoarea modificare: "Practicarea profesiei de psiholog în condiții de liberă practică de către o persoană care nu are această calitate constituie infracțiune și se pedepsește conform Codului penal".

Domnul Constantin Niță:

Inițiatorul este de acord cu această propunere? Da.

Dumneavoastră, sala, sunteți de acord cu această propunere? De acord.

V-aș ruga să modificăm și să se consemneze în stenogramă.

Art.58, în varianta comisiei, dacă sunt observații? Nu sunt.

În varianta modificată a comisiei, adoptat art.58.

Cap.VI. Titlul Cap.VI.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în varianta Senatului.

Art.29 din varianta Senatului devine art.59, modificat de către comisie.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat art.59, în varianta comisiei.

Text nou la art.60, art.61, art.62, art.63, art.64 și art.65.

Sunt articole noi, introduse de către comisie.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat varianta comisiei.

Art.30 din varianta Senatului.

Comisia propune eliminarea.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat eliminarea.

Art.31 din varianta Senatului devine art.66 în varianta comisiei.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în varianta comisiei.

Vom supune legea votului final.

Vă rog. Aveți o problemă de procedură.

Domnul Iulian Mincu:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Vreau să insist pe un fapt deosebit. Faptul că astăzi noi votăm Legea psihologilor în România, organizarea psihologilor în România corespunde situației internaționale: toate țările din lume au această problemă. În Comunitatea europeană 13 țări au Asociația Psihologilor.

Vreau să insist pe o anumită latură a situației din România. Recent, Organizația Mondială a Sănătății a publicat situația stărilor depresive din întreaga lume și a catalogat că în România, deși țară de origine latină, - și, genetic, popoarele de origine latină nu au tendință spre stări depresive -, stările depresive au crescut de la 1,33%, cât era în urmă cu 20 de ani, la peste 20%, în momentul de față. Or, stările depresive, conform Organizației Mondiale a Sănătății, în următorii peste 25 de ani, vor deveni de fapt patologia primară cardinală din întreaga lume, ceea ce va duce mai departe la bolile care derivă de la ele, printre care și bolile cardiovasculare.

Acesta a fost motivul pentru care am luat cuvântul la sfârșitul dezbaterii acestei legi și am insistat pe faptul pozitiv pe care l-am făcut noi astăzi, când aprobăm și discutăm această lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Constantin Niță:

Vă mulțumesc și eu.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 11 december 2019, 21:40
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro