Nicolae Leonăchescu
Nicolae Leonăchescu
Sittings of the Chamber of Deputies of October 12, 2004
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.136/19-10-2004

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2004 > 12-10-2004 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 12, 2004

  1. Intervenții ale deputaților:  
  1.7 Nicolae Leonăchescu - relatarea unui eveniment petrecut la Chișinău - împlinirea a 40 de ani de existență a Universității Tehnice și manifestările prilejuite de acest eveniment;

 

Domnul Corneliu Ciontu:

  ................................................

Dau cuvântul domnului Nicolae Leonăchescu, va urma doamna Leonida Lari.

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Onorat auditoriu,

În zilele de 6, 7 și 8 octombrie 2004, Universitatea Tehnică a Moldovei a organizat la Chișinău o suită de manifestări cu ocazia împlinirii a patruzeci de ani de existență a acestei prestigioase instituții de învățământ superior.

La rectoratul Universității s-au desfășurat, cu acest prilej, și lucrările celui de al III - lea Congres al Rețelei de Universități din țările riverane Mării Negre, a cărui tematică de bază a fost analiza stadiului în care se află Procesul Bologna, de reformare a învățământului european.

La aceste evenimente universitare majore au participat invitați din multe țări europene, precum și universitari reprezentativi ai domeniilor socio-umane și tehnico-științifice; au fost prezenți academicieni și cercetători, dar și factori de decizie, membri ai Guvernului și ai Parlamentului Republicii Moldova.

Academicianul prof. univ. dr. ing. Ion A. Bostan, rectorul Universității Tehnice a Moldovei, a patronat cu eleganță, profesionalism și discreție un jubileu definitoriu și o reuniune care vizează integrarea europeană.

M-am bucurat de statutul de invitat la aceste manifestări și mi s-a oferit și microfonul.

Dincolo de lumina reflectoarelor și a blitzurilor aparatelor de fotografiat, jubileul de la Chișinău prilejuiește reflecții și concluzii demne de consemnat.

Apreciem, în primul rând, faptul că s-a format în Basarabia o intelectualitate tehnică de mare valoare care își onorează statutul și își justifică locul câștigat în viața Basarabiei.

Universitatea Tehnică a Moldovei are astăzi peste 17.000 de studenți și a pregătit, în cele patru decenii de existență, peste 57.000 de specialiști.

Aici s-au pregătit peste 900 de doctori în științe și doctori habilitați și s-au înregistrat 3.894 brevete de invenții.

În plan internațional, Universitatea și-a extins relațiile cu structuri similare din Europa și nu numai, afirmându-se ca un laborator de idei și soluții novatoare.

Doamnelor și domnilor, intelectualitatea tehnică a Moldovei există și reprezintă o forță națională cu mari valențe de care trebuie să ținem seama!

În cadrul festivităților de la Chișinău, alte două constatări ne-au îndemnat la reflecție, și anume:

Primul ministru Vasile Tarlev a declarat, în ziua de 6 octombrie 2004, în fața unui impresionant auditoriu, că din anul 2002 Republica Moldova se îndreaptă spre Europa și se va integra în "casa noastră comună, Uniunea Europeană".

Pe aceeași linie, doamna Viorelia Moldovan - Bătrânac, adjunct al ministrului învățământului și specialistă în reforma acestui sector, a afirmat că s-au înscris în Procesul de la Bologna cu scopul de "apropiere de spațiul educațional european".

Este o orientare fermă a politicii din Basarabia spre integrarea europeană cu acțiuni concrete pe mai multe planuri, inclusiv în domeniul învățământului.

O a doua constatare se referă la faptul că limba română este folosită în Universitate și la festivități fără deformări moldoveniste primitive; la Chișinău, limba română este la ea acasă.

Universitarii basarabeni au un fel aparte de a vorbi despre România: cu căldură și speranță.

În discursul lor public, intelectualii din Republica Moldova vorbesc acum despre "colegii lor din Țară" veniți de la Chișinău și despre ajutorul pe care aceștia l-au dat.

Bătălia pentru Unire, care s-a mutat din stradă în școli și amfiteatre, este pe cale de a fi câștigată.

Intelectualitatea tehnică din Basarabia și-a făcut și-și face datoria. Ne va trebui timp și capacitate de înțelegere pentru ca noi, cei din Țară, să cunoaștem uriașul efort, marile sacrificii, incredibilul tribut de sudoare și sânge cu care colegii noștri au depășit ororile ocupației bolșevice.

Figura de legendă a lui Sergiu Rădăuțan, primul rector care, în perioada 1964 - 1973, a imprimat caracterul național Institutului Politehnic Chișinău, domină istoria acestei instituții.

În monografia acestei școli se poate citi: "Este imposibil de redat calvarul elevilor și profesorilor din nenorocitul an de studii 1940 - 1941. Regimul devenise obiect de batjocură pentru toți elevii și pentru cei care îi învățau... O adevărată ofensă a fost repetarea impusă a claselor, absolut pentru toți elevii. De fapt, cu toții au fost "lăsați repetenți" din capriciul unor funcționari sovietici mărginiți și răutăcioși ... În anul 1940 rămăseseră pe loc aproape toți directorii de licee, decizie fatală, căci au nimerit în Gulag, aproape toți ..."

Depășind criza identitară, universitarii basarabeni au devenit puternici și-și afirmă prin realizări notabile apartenența la o puternică și veche cultură, și-și cer locul de onoare în istoria poporului nostru. Li se cuvine pe deplin!

Doamnelor și domnilor, atenție!

În Basarabia martirizată de ocupanți a apărut o intelectualitate de mare calibru care iese la luminile rampei naționale și europene cu îndrăzneala celor care-și cunosc valoarea.

Este cazul să-i acordăm respectul nostru, să-i consemnăm realizările ca parte integrantă a patrimoniului românesc și să-i omagiem eroii și sacrificiile.

Fiți bineveniți în Țară, dragi colegi de la Universitatea Tehnică a Moldovei, în Țara voastră și a istoriei noastre comune!

Vă îmbrățișăm și vă transmitem de aici, din Parlamentul României, sincerele noastre felicitări pentru marile voastre succese și vă omagiem pentru tenacitatea cu care construiți speranța!

Vă mulțumesc.

Domnul Corneliu Ciontu:

Mulțumesc și eu.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 16 january 2021, 1:08
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro