Dan Brudașcu
Dan Brudașcu
Sittings of the Chamber of Deputies of October 26, 2004
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.147/02-11-2004

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2004 > 26-10-2004 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 26, 2004

  1. Intervenții ale deputaților:
  1.9 Dan Brudașcu - prezentarea unui memoriu de activitate, la sfârșit de legislatură;

 

Domnul Corneliu Ciontu:

  ................................................

Dau cuvântul noului sosit, domnului deputat Dan Brudașcu. Este încadrat în timp. Până la și douăzeci mai avem câteva minute.

Domnul Dan Brudașcu:

Mulțumesc, domnule președinte,

Domnilor și doamnelor prezente,

Intenția mea de astăzi este de a mă referi succint la câteva dintre momentele deosebite ale legislaturii pe care o încheiem.

Este vorba, în primul rând, de preocuparea avută pentru a asigura activității parlamentare ținuta și responsabilitatea pe care o presupune această demnitate. Ca parlamentar de Cluj, am încercat în această perioadă să reprezint interesele tuturor locuitorilor județului Cluj, indiferent de apartenență politică, de etnie, de religie, întotdeauna fiind receptiv la problemele ridicate de cetățeni, indiferent de complexitatea acestora, indiferent de problematica pe care aceasta o presupunea.

Singura bătălie pe care am dus-o în această perioadă a fost bătălia pentru domnia legii, principiu înscris în statutul Partidului România Mare, principiu care ar trebui să călăuzească, în general, activitatea tuturor parlamentarilor unei țări care își dorește instaurarea domniei legii.

Un alt element pe care l-am avut în vedere a fost acela de a reprezenta interesele comunității, mai ales cele care vizează dezvoltarea economico-socială, crearea de locuri de muncă, asigurarea unei judicioase repartizări a fondurilor de la bugetul de stat, eliminarea tendințelor tot mai agresive și permanente - de fapt - de a repartiza aceste fonduri, nu în raport de lege sau de necesitățile obiective ale comunității, ci - în primul rând - în raport de culoarea politică a celor care se aflau la conducerea comunităților respective.

Ca parlamentar al Partidului România Mare, am încercat de asemenea să promovez acele principii care vorbesc despre necesitatea identității naționale, culturale, spirituale a populației din aceasta zonă, fără ca prin aceasta să urmăresc să aduc atingere demnității și valorii culturii minorităților etnice trăitoare în acest spațiu de viețuire românească.

Nu în ultimul rând, am încercat o colaborare cât se poate de fructuoasă cu cultele religioase, indiferent că era vorba de biserica națională sau de cealaltă strană a bisericii naționale, greco-catolică, sau de reprezentanții cultelor neoprotestante. Am considerat că acesta este un principiu care se găsește și se regăsește în practica curentă și în documentele oficiale ale Partidului România Mare, înțelegând prin aceasta respectul unității prin diversitatea opțiunilor spirituale ale locuitorilor județului Cluj.

Nu în ultimul rând, în aceeași perioadă m-am preocupat de aspectele care țin de procesul instructiv-educativ, de sprijinirea unităților de învățământ, fie că este vorba de învățământul general sau gimnazial, sau de cel universitar. Din acest punct de vedere, cred că pot să spun, acum la sfârșit de mandat, că am distribuit, cu ajutorul unor unități din afara țării (societăți, fundații, asociații ș.a.m.d.), ajutoare pentru unitățile școlare, inclusiv cele de grad universitar, în valoare de peste 10 miliarde și jumătate de lei, constând în cărți de literatură beletristică și de specialitate, aparatură birotică, calculatoare, frigidere, și nu în ultimul rând mobilier școlar, având în vedere că în multe încă din școlile județului Cluj se învață în bănci făcute pe la sfârșitul anilor '40, începutul anilor '50.

O altă dimensiune a activității pe care am desfășurat-o, este cea referitoare la activitatea de asistență medicală, urmărind și sprijinind eforturile pentru a asigura ridicarea continuă a calității actului medical în județul Cluj.

Prin aceasta cred că am reușit să câștig de partea Partidului România Mare categorii foarte multe de cetățeni, indiferent de profesii, adeseori chiar indiferent de etnia acestora, făcând să se înțeleagă mesajul deosebit al acestui partid, adică acela că el este pentru nevoile oamenilor, slujește oamenii și nu se slujește de ei.

Detalii ale activității, verificabile în orice clipă, voi depune la stenograme pentru cei care vor avea curiozitatea să urmărească felul în care mi-am îndeplinit mandatul încredințat de către electoratul județului Cluj. Mulțumesc.

Memoriu de activitate - Dan Brudașcu

Date generale:

 • Data și locul nașterii: 27.03.1951, Ciucea, jud. Cluj
 • Studii: Facultatea de filologie a Universității Babeș-Bolyai, secția engleză-română;
 • Cursuri postuniversitare de comerț exterior și cooperare economică internațională;
 • Cursuri postuniversitare de manegement și marketing;
 • Specializare în Marea Britanie și Danemarca.
 • Publicații: 2.500 articole, eseuri, recenzii, reportaje, note de lectură etc. apărute în publicații din România, SUA, Canada, Coreea de Sud, Jugoslavia, Australia; 56 de volume (traduceri, eseuri, istorie literară, cursuri universitare, dicționare, antologii etc.)
 • Activitate politică și civică: purtător de cuvânt al PRM (2001-2002); membru în Comitetul Director al PRM (din 2001 și până în prezent); vicepreședinte al Filialei PRM Cluj
 • Titluri, distincții: cadru didactic asociat la Universitatea Avram Iancu, Cluj-Napoca; profesor onorific al Universității Districtului Columbia, SUA; membru onorific al Consiliului național coreean pentru relații internaționale; Diploma și Medalia de Aur a Academiei Braziliei; Diploma de Excelență a Universității Districtului Columbia, SUA
 • Membru al (uniuni, asociații, societăți etc.): membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România; membru al Societății "Lucian Blaga"; membru al Societății "Avram Iancu"; președinte al Asociației SEDCENT, Cluj-Napoca
 • Limbi străine cunoscute: engleza, franceza, rusa

Activitate parlamentară și de partid:

a.) Activitatea parlamentară:

 • secretar al Comisiei de politică externă; membru al Comisiei pentru integrare europeană; președinte al Grupului parlamentar de prietenie România - Republica Islamică Iran; membru în Grupul parlamentar de prietenie România - India
 • 13 ianuarie 2001 - prezent: 2550 persoane primite în audiență
 • 11 decembrie 2000 - prezent: 573 întrebări și interpelări
 • declarații politice: 91
 • propuneri legislative: 65, din care legi votate: 4
 • amendamente la numeroase proiecte și propuneri legislative aflate în dezbaterea Camerei Deputaților (ex. Legea nr. 215/2001, Legea bugetului de stat pe anii 2001, 2002, 2003 și 2004, Legea Poliției Române și Statutul Polițiștilor, Legea energiei electrice, Legea privind statutul personalului diplomatic și consular, Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, Legea privind modificare Constituției, Legea privind circulația pe drumurile publice, Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, Legea privind exercitarea profesiunii de medic dentist, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului medicilor dentiști din România, Legea privind regimul mormintelor, cimitirelor și operelor comemorative de război și înființarea Societății naționale pentru cinstirea eroilor, Legea nr. 586/2002, Codul Muncii, Codul Penal, Codul Fiscal, Legea privind instituțiile publice de spectacole și concerte, Instituirea voluntariatului în armată, Legea Poliției comunitare etc.)
 • intervenții în plenul Camerei Deputaților: 228 de ședințe
 • intervenții în Parlamentul European (Comisia Mixtă UE - România): 3
 • ales (împreună cu un deputat canadian și un senator din Indonezia) în comisia de redactare a documentelor finale ale Reuniunii interparlamentare pe probleme de servicii sociale, Seul, august-septembrie 2003
 • invitat de Ministerul Afacerilor Externe al Coreei de Sud, prin intermediul Koreea Foundation, pentru o vizită de documentare de 10 zile (martie 2004), cu primiri și convorbiri la Parlament, Guvern, instituții politice și culturale, prezentarea de prelegeri la Universitățile Ajou și Hangkuk, interviuri în presa scrisă și audio-vizuală, lansare de carte și organizarea Zilei culturii și literaturii române la Seul
 • delegații oficiale pe linie parlamentară: Cehia, Belgia, Danemarca, Slovenia, Spania, S.U.A., Albania, Croația, Bulgaria, Coreea de Sud, Serbia și Muntenegru
 • participarea la întâlniri oficiale cu delegații parlamentare, guvernamentale și cu ambasadori străini acreditați la București
 • invitarea, la Cluj-Napoca, a unor ambasadori străini (Brazilia, Iran, Coreea de Sud, Armenia, Polonia, Japonia, Filipine, Danemarca, Croația etc.) în vederea spargerii blocajului Puterii și a schimbării imaginii privind administrația locală pe timpul mandatului d-lui Gheorghe Funar
 • donații: bani pentru biserici și persoane sărace: 169 milioane lei; materiale de construcții, mobilier și calculatoare pentru biserici și case parohiale: 150 milioane lei; cărți pentru biblioteci publice și școlare (Biblioteca Județeană "Octavian Goga", Biblioteca Municipală Dej, Biblioteca Municipală Huedin, bibliotecile școlilor generale din Răchițele, Ciucea, Morlaca, Mănăstireni, Gilău, Palatca, Țaga, precum și ale unor colegii și licee din Cluj-Napoca, Gherla, Gilău, Cuzdrioara etc.); cărți de premii pentru școlari și preșcolari (anual au fost donate cărți în acest scop pentru câte circa 600 de elevi, iar în anul 2004 pentru 940 de elevi din județul Cluj); mobilier școlar (bănci, scaune, table, cuiere, nișe pentru laboratoare de chimie și fizică); calculatoare; aparatură de laborator; frigidere; îmbrăcăminte; încălțăminte; jucării; medicamente și alte materiale sanitare, inclusiv halate și aparatură medicală; materiale de construcții
 • 85.000 dolari USA pentru proiectul Fundația Excelsior (destinat copiilor din orfelinate care au împlinit vârsta de 18 ani) obținuți din surse externe.
 • dotarea cu mobilier (în anul 2003) a Palatului Copiilor din Huedin (80%)
 • dotarea cu mobilier (în anul 2003) a Casei Municipale de Cultură Dej (60%)
 • medicamente pentru Spitalul Huedin: 250 milioane lei
 • medicamente pentru dispensarele Poieni și Ciucea: 125 milioane lei
 • vopsele și alte materiale de construcții pentru Școala Generală din Frata: 65 milioane lei
 • reaparații la școlile generale din Ciucea, Petreștii de Jos, Gârbău, Jichișu de Jos, Panticeu (efectuate îna anii 2002, 2003 și 2004, de tineri din Olanda, la inițiativa și invitația mea, care au suportat toate cheltuielile de transport, masă și cazare, precum și cele pentru achiziționarea materialelor necesare): 250 milioane lei
 • sprijin acordat în anul 2004 Liceului din Aghireș pentru repararea unor săli de clasă: 60 milioane lei
 • sprijin pentru obținerea de fonduri de la bugetul de stat pentru Sala de Sport și Școala Generală din Huedin: circa 2,5 miliarde lei
 • sprijin în obținerea de fonduri, de la bugetul local, județean și de stat, pentru lucrările de reparații și întreținere la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Muzeul de Artă, Teatrul Național și Opera Națională din Cluj-Napoca, precum și la Casa Memorială "Octavian Goga" din Ciucea: circa 2,4 miliarde lei
 • sprijin pentru obținerea de la bugetul de stat a circa 700 milioane de lei pentru lucrări de investiții și reparații la Grădina Botanică din Cluj-Napoca
 • suplimentarea fondurilor de la bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor alocate județului Cluj pentru substanțe fito-sanitare folosite în combaterea dăunătorilor pentru pomii fructiferi în anul 2003 și 2004: circa 2,9 miliarde lei
 • susținerea colectivului Operei Române din Cluj-Napoca în vederea recuperării restanțelor salariale (inclusiv prin determinarea ministrului Răzvan Theodorescu să se deplaseze la Cluj-Napoca pentru a discuta cu greviștii)
 • intervenție în sprijinul unor acțiuni sindicale privind unități economice din municipiile Cluj-Napoca, Gherla, Huedin și Dej
 • inițierea de acțiuni privind realizarea centurii de ocolire a municipiului Cluj-Napoca (dezbateri publice cu participarea factorilor de decizie - Prefectură, Consiliul județean, Primărie, Poliție, Agenția Națională a Drumurilor, Ministerul Transporturilor, arhitecți, specialiști, mass media - interpelări și întrebări adresate Guvernului, mediatizarea proiectului etc.)
 • susținerea, prin intervenții la Ministerul Transportului, Lucrărilor Publice și Locuinței, la bănci și la diverse ambasade străine din București, a proiectului de realizare de parkinguri sub și supraterane în municipiul Cluj-Napoca
 • intervenții numeroase la ministerul de resort, Ministerul Finanțelor și la primul ministru pentru alocarea fondurilor necesare finalizării lucrărilor de construcție la blocurile pentru tineret din municipiul Cluj-Napoca
 • înaintarea și susținerea de amendamente privind suplimentarea sumelor alocate, prin Legea bugetului de stat, județului Cluj pentru anii 2001, 2002, 2003 și 2004
 • declarații politice și interpelări la Ministerul Administrației și Internelor, P.N.A. și la primul ministru privind ineficiența, abuzurile și ilegalitățile comise de unele cadre din conducerea Poliției județului Cluj
 • solicitarea de fonduri de la bugetul de stat sau din fondul de rezervă al Guvernului pentru persoanele sinistrate în urma unor inundații sau furtuni, ca și pentru eliminarea efectelor acestora
 • solicitarea de fonduri de la bugetul Ministerului Mediului și Apelor pentru urgentarea executării de lucrări specifice pe râul Someș și pe alte cursuri de apă din județul Cluj cu risc sporit de inundații
 • numeroase interpelări pentru alocarea din fondul de rezervă al Guvernului sau din bugetul Ministerului Mediului și Apelor a sumelor necesare pentru securizarea depozitelor de deșeuri chimice toxice din zona Turzii, ca și a celor rămase de la fostele CAP-uri,
 • intervenții la organele județene, precum și la ministrul Agriculturii pentru urgentarea achitării subvențiilor pentru producătorii de lapte și carne, a celorlalte sume alocate ca subvenții pentru agricultorii din județul Cluj
 • intervenții repetate la primul ministru, ministrul Economiei și Comerțului pentru soluționarea, potrivit legii, a situației SC Clujana SA și a altor unități economice clujene (CUG, Tipografia Ardealul, Unirea Huedin etc.)
 • sprijin pentru soluționarea, potrivit legii și intereselor angajaților, a conflictelor dintre acționarii de la SC Terapia SA și evitarea oricăror abuzuri rezultate ca urmare a intervenției unor apropiați ai cercurilor Palatelor Cotroceni și Victoria
 • interpelări și intervenții ferme împotriva distrugerii de către actualii proprietari a SC Terapia SA - unitate etalon a producției de medicamente, devenită în prezent simplu depozit pentru ambalarea și distribuirea medicamentelor din import, cu consecințe grave în privința locurilor de muncă, a concedierilor repetate etc.
 • semnalarea permanentă, prin comunicate, declarații politice, întrebări și interpelări, a ilegalităților, abuzurilor și furturilor comise de unii primari (Bonțida, Chinteni, Vad, Mica, Apahida, Frata, Palatca, Turda etc.), lucrători de poliție, șefi de ocoale silvice, reprezentanți ai Prefecturii sau Consiliului județean ș.a., inclusiv sesizarea PNA, a primului ministru, a procurorului general al României, a Curții de Conturi
 • intervenții repetate la membrii Guvernului, P.N.A. și Poliție pentru a stopa tăierile sălbatice și distrugerea fondului forestier în special din zona Apusenilor, respectiv pentru alocarea de fonduri în vederea plantării de puieți
 • solicitarea aplicării prevederilor Legii moților și acordarea de facilități pentru deținătorii carnetelor de moț
 • colaborare permanentă cu executivul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, consilierii județeni, consilierii locali ai PRM din cadrul Consiliilor locale ale comunelor din zona de munte, Huedin, Aghireș, precum și din municipiile Dej, Gherla, Turda
 • inițiativă în semnalarea, prin numeroase întrebări, interpelări, declarații politice, comunicate de presă etc., a situației de la Roșia Montană, solicitarea inițierii de către Grupul parlamentar PRM a Moțiunii simple și susținerea tuturor celorlalte forme de protest ulterioare
 • intervenție la ministrul Sănătății, ministrul Finanțelor Publice și primul ministru pentru obținerea de fonduri pentru persoane aflate într-o stare gravă a sănătății lor. (ex. Dan Mihai Chirvai - cca 300 milioane lei anual)
 • intervenție pentru recuperarea fondurilor Fundației Emanuil Gojdu de la Budapesta, restituirea fondurilor arhivistice aflate pe teritoriul Ungariei și Austriei, precum și pentru acordarea de drepturi bănești persoanelor refugiate în timpul regimului horthyst de ocupație.
 • intervenție în sprijinul pensionarilor militari, al veteranilor de război, al persoanelor care dețin titlul științific de doctor, al persoanelor persecutate în timpul regimurilor de ocupație horthystă și al celui de dictatură comunistă pentru obținerea de compensații, majorări sau recalculări ale pensiilor lor
 • intervenție pe linie parlamentară în sprijinul persoanelor fizice și juridice îndreptățite a li se restitui terenuri, păduri sau imobile
 • intervenții pe linie parlamentară pentru eliminarea unor erori judiciare sau rejudecarea unor cauze privind drepturi materiale sau evitarea unor abuzuri
 • sprijin acordat ziariștilor clujeni sancționați în urma intervenției abuzive a prefectului județului Cluj
 • intervenții pe linie parlamentare pentru acordarea de ajutoare sociale și rezolvarea unor cazuri sociale deosebite
 • cărți pentru elevii premianți: 256 milioane lei, din care 136 milioane lei în 2004 (940 de elevi din județul Cluj au primit cărți de premii); peste 75% din fonduri din surse personale
 • asigurarea fondurilor necesare deplasării la specializare (în 2001 și 2002) în Danemarca a 30 de angajați ai Primăriei municipiului Cluj-Napoca
 • am obținut fondurile necesare organizării în Danemarca a unei specializări pe probleme de administrație pentru 31 de consilieri județeni și locali, primari și viceprimari, în majoritatea lor membri ai PRM, din județul Cluj, fiind singura inițiativă, de acest fel, la nivelul județului Cluj din partea parlamentarilor

  Valoarea totală a donațiilor: cca 10,5 miliarde lei (din surse externe - peste 95% -, locale și din venituri proprii).

b.) Activitate de partid:

 • purtător de cuvânt (2001-2002)
 • membru al Comitetului Director (2001 - prezent)
 • vicepreședinte al Filialei Cluj (2001 - prezent)
 • membru al Departamentului Organizatoric Central
 • membru al Departamentului Central de Propagandă, Cultură, Imagine

 • Organizații ale Filialei PRM Cluj:

  DATA COMUNE SATE ORAȘE
  1 ian. 2001 51 10 5
  30 iun. 2001 52 12 6
  31 dec. 2001 52 12 6
  1 apr. 2002 52 12 6
  30 aug. 2002 55 13 6
  31 dec. 2002 55 13 6
  1 apr. 2003 56 14 6
  30 aug. 2003 56 14 6
  31 dec. 2003 60 15 6
  30 iun. 2004 63 17 6
  31 aug. 2004 63 20 6
  Prezent 63 20 6

 • Organizații PRM înființate, și cu contribuția mea personală, din 1 ianuarie 2001 până în prezent:

  • Aiton - comună
  • Aluniș - comună
  • Cetan - sat
  • Ciucea - comună
  • Chinteni - comună
  • Coruș - sat
  • Deuș - sat
  • Dăbâca - comună
  • Diviciorii Mari - sat
  • Diviciorii Mici - sat
  • Geaca - comună
  • Gârbău - comună
  • Huedin - oraș
  • Măhal - sat
  • Mărgău - comună
  • Mintiu Gherlii - comună
  • Negreni - comună
  • Răchițele - sat
  • Sărata - sat
  • Sâncraiu - sat
  • Sânmărtin - comună
  • Suceag - sat
  • Târgușor - sat
  • Țaga - comună
  • Valea Ierii - comună

 • am asigurat înființarea a 25 organizații PRM pe raza județului Cluj
 • am realizat și finanțat publicațiile lunare ale Filialei Cluj Vulturul Brâncovenesc și Tricolorul
 • am coordonat folosirea timpilor de antenă la Studioul teritorial de Radio Cluj (pe durata campaniei electorale din iunie a.c. am gestionat repartizarea și utilizarea timpilor de antenă la Studiourile teritoriale de radio și TV din Cluj-Napoca pentru un număr de 12 județe din Transilvania)
 • am redactat și prezentat, atât ca purtător de cuvânt, cât și ca parlamentar, zeci de materiale difuzate la postul național de radio, postul național de televiziune, precum și la posturile locale privind poziția PRM, inițiative parlamentare, combaterea unor atacuri, drepturi la replică etc.
 • am colaborat cu materiale scrise la revista România Mare și ziarul Tricolorul
 • am conceput și redactat numeroase materiale de presă prezentate în cadrul conferințelor de presă ale Filialei Cluj
 • cu prilejul deplasărilor oficiale în străinătate, am prezentat doctrina și programul PRM contribuind la îmbunătățirea imaginii sale externe, inclusiv la stabilirea de contacte în interesul PRM cu lideri politici din Polonia și Croația
 • am efectuat deplasări săptămânale în teritoriu, în localități din tot județul, inclusiv în perioada vacanțelor parlamentare
 • am organizat adunări cetățenești pentru prezentarea doctrinei și programului PRM, a activității parlamentare desfășurate de deputații clujeni ai partidului
 • am participat la întâlniri cu sindicatele, ONG-urile, Asociațiile de pensionari (civili și militari) reprezentând Filiala Cluj a PRM
 • am participat, ca parlamentar al PRM, la sesiuni și simpozioane științifice, concursuri și festivaluri literare și culturar-artistice (Cluj-Napoca, Dej, Gherla, Turda, Huedin, Alba Iulia, Sebeș, Lancrăm, Sibiu, Zalău, Bistrița-Năsăud etc.), precum și la lansări de carte, vernisări de expoziții ș.a.
 • am contribuit la îmbunătățirea activității politice și organizatorice în multe organizații PRM: Băișoara, Beliș, Buza, Baciu, Călățele, Cășeiu, Ciucea, Cătina, Huedin, Florești, Frata, Gilău, Gârbău, Jichișu de Jos, Măguri Răcătău, Mărgău, Mărișel, Nădășel, Răscruci, Bonțida, Petreștii de Jos, Sâncraiu, Săcuieu, Sânmartin, Tureni, Unguraș, Valea Ierii, Vultureni.
 • am participat la ședințe de dare de seamă în localitățile din zona de responsabilitate, dar și din alte zone ale județului Cluj: Aghireș, Baciu, Beliș, Călățele, Cătina, Chinteni, Ciucea, Coruș, Dăbâca, Deuș, Gârbău, Gilău, Huedin, Iara, Măguri Răcătău, Mărișel, Negreni, Nădășel, Poieni, Popești, Rădaia, Rogojel, Râșca, Săcuieu, Săvădisla, Sînpaul, Sânmartin, Târgușor, Măhal, Diviciorii Mari, Diviciorii Mici, Sânboieni, Someșu Rece, Sâncrai, Suceag, Țaga, Valea Drăganului, Valea Ierii.
 • am participat la adunările generale trimestriale și anuale din Cluj-Napoca, Huedin, Dej, Gherla, (mai rar) Câmpia Turzii, Turda.
 • am dotat cu mobilier și calculatoare a organizațiilor PRM municipale Cluj-Napoca, Gherla, Dej, a organizației orățenești Huedin și a organizației județene a OTRM
 • am distribuit, prin organizațiile de cartier, comunale, orășenești și municipale (Huedin, Cluj-Napoca, Dej, Gherla, Poieni, Valea Drăganului, Bologa, Hodiș, Morlaca, Ciucea, Mănăstireni, Ardeova, Bedeciu, Râșca, Călățele, Călata, Măguri Răcătău, Muntele Rece, Mărgău, Răchițele, Mărișel, Mintiul Gherlei, Țaga, Baciu, Popești, Rădaia, Suceag, Cătina, Cășeiu, Cuzdrioara, Vad, Bobâlna, Jichișu de Jos, Petreștii de Jos, Rogojel, Turda, Câmpia Turzii, Valea Ierii, Baciu, Sînpaul, Mihăiești, Gădălin, Jucu, Iclod, Orman, Livada, Săcuieu, Căianu, Gilău, Sânmartin, Târgușor, Măhal, Diviciorii Mari, Diviciorii Mici etc.) pentru proprii membri de partid, dar și pentru persoane sărace și nevoiașe, a unor pachete cu îmbrăcăminte și încălțăminte
 • am contribuit, în produse și bani, la organizarea, anual, a serbării Pomului de iarnă în municipiile și orașele din județ
 • am susținut financiar și material OTRM și OFRM Cluj și Cluj-Napoca

Domnul Corneliu Ciontu:

Mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 21 november 2019, 11:34
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro