Iulia Pataki
Iulia Pataki
Sittings of the Chamber of Deputies of November 9, 2004
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.155/15-11-2004

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2004 > 09-11-2004 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 9, 2004

  1. Intervenții ale deputaților:
  1.6 Iulia Pataki - referire la criteriul de evaluare politic;

Doamna Iulia Pataki:

Stimați colegi,

La sfârșit de mandat, fiecare dintre noi își evaluează activitatea, contribuția sa la dezvoltarea societății: economic, social, financiar sau politic. Fiecare criteriu de evaluare este important. eu mă voi referi numai la cel politic.

Aș începe cu criteriile politice de integrare ale României în Uniunea Europeană, și anume respectarea Drepturilor Omului. Evident avem progrese. Am adoptat legi conforme cu cerințele europene, am ratificat multe dintre tratatele internaționale necesare dezvoltării democrației noastre tinere.

Avem o Constituție îmbunătățită care garantează egalitatea în drepturi ale cetățenilor, fundamentată pe principiul european al egalității de șanse pentru toate persoanele indiferent de naționalitate, indiferent de religie, indiferent de orientare sexuală și indiferent de sex.

Dar garantarea acestor drepturi nu este de ajuns. Avem nevoie de instituții și mecanisme de implementare ale acestora. Și mai avem nevoie de controlul instituționalizat al punerii în practică al acestora.

Cu părere de rău trebuie să vă amintesc problematica promovării femeilor în societate unde nu am reușit progrese semnificative de facto. De jure, însă, nu putem nega rezultatele. Avem o lege de bază, o lege cadru Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați. Am inclus în Constituție pentru prima oară și dreptul femeilor de a fi alese în funcții și demnități publice, nu numai dreptul acestora de a alege. Am modificat Legea Avocatului Poporului care stipulează numirea unui adjunct al acestuia specializat în aria drepturilor femeii. Și am început elaborarea și adoptarea legilor sectoriale - legislația împotriva violenței în familie, asigurarea drepturilor egale în relațiile de muncă pentru femei, protecția maternității, concediu parental, indemnizație pentru creșterea copilului etc. Dar toate impuse de Comunitatea europeană prin angajamentele imperative cuprinse în subcapitolul de negociere care se referă la egalitatea de șanse între femei și bărbați. Principiu fundamental al Uniunii Europene și criteriu de aderare pentru România.

Nimic faptic, numai vorbe, promisiuni. Legile noastre rămân vorbe goale fără instituții și mecanisme de implementare și de control. Ceea ce ne lipsește cu desăvârșire este voința politică de a crea instituții eficiente și viabile și care să corespundă cerințelor segmentului cel mai mare din populația țării: 51% - femeile. Mai degrabă reinventăm structuri ministeriale ineficiente și restrânse, desființate și reînființate în decursul ultimilor 10 ani, numite agenții, dar, în realitate, direcții generale la un minister a cărui prioritate niciodată nu va fi promovarea drepturilor femeii, în loc să investim capital serios într-o instituție independentă capabilă a gestiona complexitatea problematicii de gen. Pentru că formal putem bifa îndeplinirea unei obligații impuse de Comisia Europeană.

Nu vrem să înțelegem că drepturile femeii nu se limitează la relațiile de muncă sau protecția socială, ci încep cu ele, urmând a cuprinde toate domeniile vieții noastre de la sănătate la apărare, de la educație la statistică și multe altele. Este o greșeală de neiertat limitarea, restrângerea dimensiunii de gen. Dovedește lipsa de interes, lipsa de cunoștințe și lipsa de viziune privind problemele și drepturile femeilor în România.

Ceea ce îmi doresc, ceea ce dorește și societatea civilă implicată și specializată în probleme de gen este elaborarea unei strategii naționale privind egalitatea de șanse la care să contribuie cu seriozitate și responsabilitate toți factorii decizionali din România, indiferent de afiliere politică, factorii sociali, factorii economici.

Îmi doresc o politică națională cu abordare integratoare a egalității de gen în toate domeniile vieții, impusă indiferent de guvernele care vin și pleacă.

O politică depolitizată privind egalitatea de gen și politici sectoriale pentru realizarea emancipării femeii în societatea românească.

O politică care să conștientizeze importanța schimbării rolului social al femeii astfel încât să devină o componentă firească a vieții cotidiene.

O politică care să creeze un cadru propice asigurării reprezentării echilibrate a femeilor și bărbaților în procesul de luare a deciziilor. Pentru că o democrație adevărată presupune asumarea, împărțirea egală nu numai a responsabilităților, dar și a puterilor și drepturilor.

O politică care are drept scop crearea unui climat de parteneriat între femei și bărbați prin eliminarea stereotipiilor existente și impunerea normelor și comportamentelor nediscriminatorii.

O politică care are drept scop crearea unui climat de parteneriat între femei și bărbați prin eliminarea stereotipiilor existente și impunerea normelor și comportamentelor nediscriminatorii.

O politică care să informeze femeile și bărbații despre drepturile lor și posibilitățile de a-și exercita aceste drepturi.

O politică de schimbare a mentalității femeilor și bărbaților despre femei, despre egalitatea de gen și despre promovarea femeii în societate.

O politică care să solidarizeze femeile pentru reprezentarea și realizarea intereselor lor.

Din păcate, noi, în legislatura actuală, nu am reușit. Poate membrii, în special deputatele Parlamentului viitor vor avea mai mult curaj să depășească interesele și orgoliile personale și de partid pentru un obiectiv care nu numai merită tot efortul nostru, dar este și fundamentul unei societăți democratice echilibrate.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 21 january 2020, 16:13
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro