Mircea Ifrim
Mircea Ifrim
Sittings of the Chamber of Deputies of November 16, 2004
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.161/22-11-2004

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2004 > 16-11-2004 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 16, 2004

  1. Intervenții ale deputaților:
  1.3 Mircea Ifrim - apel pentru stoparea și rezolvarea crizei sistemului de sănătate;

 

Domnul Corneliu Ciontu:

  ................................................

Îi dau cuvântul domnului Mircea Ifrim. După cum vedeți, șomam.

 

Domnul Mircea Ifrim:

Îmi cer scuze, dar mi s-a întâmplat ceva și am întârziat.

Domnul Corneliu Ciontu:

Nici o problemă, până la 9,20, așteptăm.

Domnul Mircea Ifrim:

Mulțumesc, domnule președinte.

Declarația mea are ca obiect unele nereguli, cu încălcarea Legii finanțelor, care au dus la situația de gravă criză din sistemul sanitar.

România a adoptat în anul 1997 Legea asigurărilor sociale de sănătate, care a constituit baza reformei sanitare, prin transformarea sistemului de sănătate finanțat și controlat de către stat într-un sistem de asigurări de sănătate adaptat nevoilor pacienților, prin eficientizarea alocării resurselor financiare. Deși legea a devenit operațională în totalitate din anul 1999, în practică, sistemul a funcționat ca un hibrid, mai ales după numeroasele modificări adoptate prin ordonanțe de urgență.

Astfel, cu toate că legea inițială stipulează autonomia Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, la ora actuală, Guvernul are mare libertate în ceea ce privește atât colectarea fondurilor cât și alocarea bugetelor, lucruri care au permis deturnarea Fondului de Asigurări de Sănătate spre alte domenii, cu repercusiuni negative asupra sănătății populației.

Cele afirmate mai sus reies cu claritate din raportul privind controlul efectuat de Curtea de Conturi a României asupra modului de fundamentare și realizare a veniturilor și cheltuielilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli întocmit de Casa Națională în anul 2003 și 2004. În urma controlului, s-a constat că bugetul de venituri și cheltuieli întocmit de Casa Națională de Asigurări nu a fost construit în mod real, deoarece nu s-a ținut seama de faptul că Fondul Național Unic de Asigurări este un fond special. Principala caracteristică a acestui fond special constă în utilizarea lui exclusiv pentru destinația pentru care a fost colectat, respectiv, asigurarea stării de sănătate a României, fapt stipulat și în Constituție, privind aceste fonduri.

Aceste sume, având ca destinație specială sănătatea, au fost folosite pentru a acoperi alte deficite bugetare, lucru menționat și în cap. III - "îmbunătățirea alocării resurselor în sectorul de sănătate" al Raportului Băncii Mondiale, unde se arată că: "Guvernul, în etapa de aprobare a bugetului, definește limitele de cheltuieli totale pentru Fondul Național al Asigurărilor de Sănătate. Acest lucru are ca scop prevenirea sistemului de sănătate de la cheltuirea întregului venit rezultat din contribuțiile la asigurările de sănătate, astfel încât surplusurile care rezultă să fie folosite pentru a stabili deficitele necesare pentru alte bugete de asigurări naționale, și anume, pentru Fondul de Pensii". Apare clar faptul că banii colectați pentru sănătate au fost deturnați pentru a acoperi găurile negre din economie, încălcându-se flagrant prevederile art. 139 alin. 3 din Constituția României, republicată. De asemenea, excedentul rezultat la sfârșitul anului ar fi trebuit reportat în anul următor numai cu aceeași destinație, dar a fost folosit și în alte scopuri.

O altă problemă gravă semnalată în raportul Curții de Conturi a României este aceea a respingerii în mod sistematic, de către Ministerul Finanțelor Publice, a propunerilor privind bugetul de venituri și cheltuieli înaintate de către Casa Națională și aprobarea, prin încălcarea prevederii Legii finanțelor publice, a unor bugete dezechilibrate, care prezintă mari deficite. Deficitul s-a datorat neincluderii la capitolul "venituri totale" a soldului disponibilităților din anii precedenți, respectiv: 15.267 de miliarde lei la sfârșitul anului 2002 și 7.071 de miliarde lei la finalul anului 2003. Cu aceste disponibilități, Casa Națională de Asigurări de Sănătate ar fi putut să lichideze arieratele unităților sanitare, care, la sfârșitul anului 2003, înregistrau 6.086,9 miliarde, iar în prezent înregistrează 5.700 de miliarde.

Deși s-a demonstrat cu claritate că banii pentru sănătate există, dar sunt blocați prin diverse inginerii financiare de către Ministerul Finanțelor Publice, s-a propus acoperirea deficitului prin subvenții de la bugetul de stat.

Tot ca o consecință a neincluderii în bugetul Casei pe anul 2004 a disponibilităților financiare, s-a emis Ordonanța nr. 32/2004 privind repartizarea sumelor reținute în proporție de 10% în bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, prin încălcarea deliberată a prevederilor art. 21 alin. 4 din Legea finanțelor publice. Conform legii, eliberarea cotei de 10% se face numai în semestrul al doilea și numai după ce se analizează contul de execuție pe primul trimestru. Or, contul de execuție nu poate fi examinat întrucât Agenția Națională de Administrare Fiscală, care a preluat colectarea Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate la 1 ianuarie 2004, nu a raportat Casei Naționale de Asigurări valoarea totală a sumelor colectate.

În aceste condiții, rezultă cu claritate încălcarea legilor statului, încălcarea Legii finanțelor și nerespectarea acestora de către Ministerul Finanțelor, în fapt, de către Guvern, care, în felul acesta, face și realizează un atentat la sănătatea națiunii române. Situația prezentă este deosebit de gravă, prin indicatorii de sănătate care există și care ne situează pe ultimul loc în Europa ca stare de sănătate a populației.

Îmi permit, cu tot respectul, să atrag atenția și să rog Guvernul și primul ministru să oprească aceste încălcări abuzive ale legii, încălcări care au dus la situația gravă din sănătate.

Îmi permit de asemenea, cu toată răspunderea, să spun că bugetul pe 2005 este cel mai slab buget și cel mai sărac buget, de la 1990 până în prezent, și, în ciuda faptului că s-au prezentat amendamente în plenul Parlamentului, acestea au fost respinse, continuându-se cu menținerea stării de gravă criză a sistemului de sănătate, a modului în care se asigură sănătatea, se asigură măsurile profilactice pentru națiunea română. Este al doisprezecelea ceas în care se mai pot lua niște măsuri, în care trebuie să revenim la a fi un stat de drept și nu un stat care atentează la însăși esența biologică a națiunii.

Vă mulțumesc.

Domnul Corneliu Ciontu:

Mulțumesc și eu.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 15 november 2019, 5:32
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro