Adrian Moisoiu
Adrian Moisoiu
Ședința Camerei Deputaților din 20 iunie 2005
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.89/27-06-2005

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
12-12-2019 (comună)
12-12-2019 (comună)
12-12-2019 (comună)
11-12-2019
Arhiva video:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2005 > 20-06-2005 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 20 iunie 2005

  1. Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului-ministru și membrilor Guvernului de către deputații:  
  1.8 Adrian Moisoiu
 
consultă:

 

Doamna Daniela Popa:

  ................................................

Urmează răspunsul la interpelarea domnului deputat Adrian Moisoiu, Grupul parlamentar al PRM.

Domnul Ionuț Popescu:

La data de 1 mai 1947 a fost promulgată Legea nr. 142 pentru amortizarea datoriei publice interne, publicată în Monitorul Oficial nr. 98 din 1 mai 1947, care face referire și la titlurile rentelor datoriei publice menționate.

Art. 3 al acestei legi prevede că plata titlurilor amortizare prin efectul acestei legi începe pe ziua de 1 mai 1947, dată la care sumele reprezentând valoarea integrală a titlurilor la dispoziția deținătorilor pot fi încasate în termen de două luni, contra prezentării titlurilor. Sumele corespunzătoare titlurilor neîncasate până la 1 iulie 1947 s-au vărsat într-un fond la Casa de Depuneri. În conformitate cu Decretul nr. 124/1948, pentru deblocarea fondului și plata titlurilor de rente amortizate prin Legea nr. 142, publicată în Monitorul Oficial din 1 mai 1947 și pentru chemarea la plată a rentelor perpetue emise de stat, care a fost publicat în Monitorul Oficial din iulie 1948, se prevede că sumele corespunzătoare titlurilor neîncasate până la 15 august 1947, pot fi încasate în termen de un an de la data prezentei legi contra prezentării titlurilor la ghișeele plătitoare. Întrucât suma corespunzătoare titlurilor de valoare menționate nu a fost încasată în termenul legal, acestea s-au prescris, conform prevederilor art. 2, alin. 2 din Decretul nr. 124/1948, prin derogare de la orice dispozițiuni legale contrarii, titlurile neprezentate la plata înlăuntrul acestui termen se prescriu, iar sumele corespunzătoare vor fi făcute venit la Tezaur. Menționăm că, în prezent, nu există temei legal pentru soluționarea cererilor în legătură cu eventuala plată a unor astfel de titluri de stat.

Mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc.

Domnule deputat, vă rog, doriți să interveniți, aveți cuvântul.

Domnul Adrian Moisoiu:

Mulțumesc, doamna președintă.

Mulțumesc, domnule ministru.

Am înțeles și am reținut faptul că dumneavoastră ați încercat să dați un răspuns cât mai exact și este remarcabil acest lucru, dar vreau să vă amintesc că perioada la care dumneavoastră vă referiți în clipa de față este perioada începutului lui 1947 și 1948, perioadă care s-a soldat la 11 iunie 1948, chiar cu naționalizarea. Deci, dacă este vorba de restitutio in integrum, așa cum procedați cu diversele clădiri, bunuri imobiliare, nu credeți de cuviință că, de fapt, ar trebui să existe o restituție și a acestor titluri la care ne-am referit astăzi? Și, dacă este așa, dumneavoastră spuneați adineauri că este vorba de o problemă legislativă. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. În clipa de față, inițiativa legislativă nu este din acest punct de vedere și tot Guvernul trebuia să promoveze o dată cu pachetul de legi pe care l-am discutat deunăzi și care este obiectul moțiunii de cenzură de astăzi.

Întrebarea ar fi: dacă, de exemplu, mâine, deputatul Moisoiu, sau un alt deputat, sau un grup de deputați de aici, din această sală ar face inițiativa legislativă la care dumneavoastră ați făcut referire adineauri cum că nu există, Guvernul, în răspunsul pe care-l va da, va susține această inițiativă legislativă? Pentru că, dacă susțineți inițiativa legislativă, se rezolvă problema. Deci problema este rezolvabilă în beneficiul celor care, la momentul respectiv, deci reiau ideea spusă la început, la nivelul anilor 1946, 1948 cum, de fapt, o să mai aveți un răspuns săptămâna viitoare de dat, în legătură cu stabilizarea monetară, care, dar nu mai intrăm în subiect astă seară, dar care este, de fapt, legată de suma fixă pe care omul a avut voie s-o schimbe la momentul respectiv.

Eu sper ca dumneavoastră să aveți aceeași vedere largă, pe care ați exprimat-o adineauri în cuvinte și în fapte.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Doriți să interveniți acum? Nu.

  ................................................
 

Doamna Daniela Popa:

  ................................................

Urmează răspunsul la interpelarea domnului deputat Adrian Moisoiu, de fapt, ultimul răspuns, din partea Ministerului Administrației și Internelor. Răspunde domnul secretar de stat Alexandru Mircea.

Din păcate, nu sunt prezenți din partea Ministerului Justiției, domnul Mihai Marian Eftimescu, secretar de stat, și Ervin Zoltan Szekely secretar de stat, deși aici situația pe care o am, se spune că răspund mai întâi la interpelările din Senat, și apoi la Cameră, dar nu au sosit.

Domnule secretar de stat Alexandru Mircea, aveți cuvântul.

Domnul Alexandru Mircea (secretar de stat, Ministerul Administrației și Internelor.):

Doamna președintă,

Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați dat posibilitatea să răspund, chiar și după programul dublu, oficial, anunțat. Dar doresc să am prilejul să îi transmit un răspuns domnului deputat Adrian Moisoiu, întrucât întrebarea domniei sale este și interesantă și este și de actualitate pentru Ministerul Administrației și Internelor.

Așadar, stimate domnule deputat, la interpelarea dumneavoastră prin care solicitați informații referitoare la măsurile întreprinse de conducerea Ministerului Administrației și Internelor, în vederea tragerii la răspundere a ofițerilor de poliție destituiți sau trecuți în rezervă în ultima perioadă, pentru neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu, vă comunicăm următoarele.

Este adevărat faptul că, după preluarea guvernării, s-a procedat și la evaluarea modului în care principalele instituții ale statului cu atribuții în domeniu, activează pentru aplicarea legii și pentru menținerea ordinii publice în teritoriul și la frontierele țării. Constatând că activitatea instituțiilor principale în domeniul respectiv - poliția, jandarmeria, poliția de frontieră - este sub nivelul așteptărilor populației și al societății civile în general, managementul șefilor acestor instituții fiind unul deficitar, drept cauză a eficienței scăzute a structurilor menționate, ministrul administrației și internelor a decis evaluarea șefilor instituțiilor respective.

Totodată, luând act de numeroasele sesizări primite din teritoriu, de la populație, dar chiar și din interiorul instituțiilor, cu privire la lipsa de combativitate profesională, diverse forme de partizanat, abuz etc., conducerile Ministerului Administrației și Internelor, a Poliției, a Jandarmeriei, a Poliției de frontieră au dispus controale și evaluări ale șefilor structurilor teritoriale. Acolo unde s-a constatat că managementul a fost defectuos sau neperformant, s-a decis schimbarea din funcție a șefilor respectivi.

De asemenea, s-au aplicat sancțiuni disciplinare, inclusiv numirea pe funcții inferioare sau de execuție, pentru mai mulți ofițeri care activau pe diverse trepte ierarhice. Fac precizarea că această numire pe funcție inferioară, cum se numește ea în Statutul polițistului, este o retrogradare în sine. Combaterea actelor de corupție deja comise sau prevenirea lor și combaterea eventualelor acte de corupție în viitor în interiorul Ministerului Administrației și Internelor este o obligație pe care conducerea instituției și-a asumat-o în mod neechivoc.

În context, prin Legea nr.161/2005 privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea și combaterea corupției în cadrul Ministerului Administrației și Internelor, lege publicată în Monitorul Oficial nr.476 din 6 iunie 2005, a fost înființată Direcția generală anticorupție, care are scopul și atribuția de a căuta, identifica și de a efectua acte premergătoare cu privire la actele de corupție comise de toți angajații Ministerului Administrației și Internelor, nu numai de către polițiști, în vederea sesizării Parchetului, conform competențelor.

În ceea ce privește solicitarea referitoare la întreprinderea unor măsuri de verificare reală a averilor ofițerilor la care faceți referire, în scopul stabilirii eventualelor bunuri dobândite în mod ilicit de către aceștia și a dispunerii măsurilor legale ce se impun, precizăm următoarele: orice activitate în sensul celor sugerate de către dumneavoastră trebuie să se raporteze la dispozițiile art. 44 alin. 8 teza a II-a din Constituția României, republicată, care consacră la nivel de principiu caracterul licit al dobândirii averii. În acest sens, evidențiem faptul că orice invocare cu privire la legalitatea actului de dobândire trebuie dovedit.

În conformitate cu dispozițiile art.24 din Legea nr.360 privind Statutul polițistului, "La acordarea primului grad profesional, la numirea și eliberarea dintr-o funcție de conducere, precum și la încetarea raporturilor de muncă, polițistul este obligat să își declare averea, conform legii".

Prin Legea nr. 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici, cu modificările ulterioare, este instituită obligația declarării averii și pentru polițiști, precum și procedura controlului averilor acestora în cazul în care există dovezi că anumite bunuri ori valori nu au fost dobândite în mod licit.

Conform legii, declararea ilicită a dobândirii averii sau a unei părți din aceasta revine instanței de judecată care soluționează sesizările, conform procedurii prevăzute de Legea nr.115.

Fac precizarea că pentru verificarea respectivă se constituie, tot conform legii, o comisie care este competentă și care este alcătuită din magistrați, deci din persoane care sunt din afara sistemului, tocmai pentru a se conferi obiectivitate.

Ministrul Administrației și Internelor nu are posibilitatea legală nici să cerceteze modul de dobândire a averii unui polițist sau a altui angajat și nici să se pronunțe cu privire la caracterul licit sau ilicit al dobândirii acesteia.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Domnule deputat, chiar vă rog foarte pe scurt, că am depășit cu mult timpul ședinței.

Vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Adrian Moisoiu:

Vă mulțumesc, doamna președintă.

Îmi cer scuze că vă rețin încă pentru o clipă, dar eu am o îndoială în răspunsul pe care l-am primit din partea domnului secretar de stat: e vorba de naivitatea ministerului de data aceasta, și nu a mea, și anume această îmbulzeală a unor ofițeri superiori, comandanți, șefi de inspectorate județene din MAI sau din altă parte care s-au înscris pentru ca să meargă în pensie cu atâtea milioane, cu atâtea salarii plătite înainte etc. înainte de a veni în control, nu cumva dă de gândit asupra unor fapte sau asupra unor verificări care dacă s-ar fi făcut sau dacă s-ar face în acest caz i-ar găsi pe aceștia într-o situație delicată, să zic, că observați că folosesc o terminologie foarte fină din acest punct de vedere care, de fapt, ar putea să ducă la pierderea averilor respective. Și atunci, omul a găsit soluția cea mai simplă.

Domnule, primesc și 2-3-4-500 de milioane, în calitatea pe care o am de chestor, sau de colonel, sau de general ce o fi fost omul acolo, mai primesc și atâtea salarii înainte și așa mai departe, păi, cu asemenea... și mă lasă și toată lumea în pace, e o treabă.

Deci, domnule ministru, eu cred că, din acest punct de vedere, undeva, pe dumneavoastră v-a descărcat de răspundere, acesta este un adevăr, dar, în același timp, nu ați rezolvat problema în modul în care într-adevăr, cel care s-a pretat de a-și face avere pe asemenea căi să restituie sau să fie pedepsit conform legii. Și cred că ar trebui să vă mai trebui să vă gândiți la asta.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc.

Domnule secretar de stat, poftiți.

Domnul Alexandru Mircea:

Intuiam că întrebarea sau interpelarea este interesantă. Fac câteva precizări. Practic, toți șefii de inspectorate de poliție care au fost schimbați din funcție au fost schimbați din funcție ca urmare a unor controale care s-au efectuat. Sigur că unii dintre aceștia care au avut vârsta de pensionare prevăzută de lege, s-au pensionat. Alții, dimpotrivă, își caută locuri pe funcții inferioare și cunosc foarte mulți dintre aceștia care au candidat pe funcții inferioare, de șefi de serviciu, șefi de birou și așa mai departe, unde s-au găsit disponibile în inspectoratele respective. Deci nu este o situație generală. Repet, toți șefii de inspectorate au fost schimbați din funcție ca urmare a unor controale ordonate de conducerea ministerului sau de conducerea Inspectoratului General al Poliției. Nu toți, unii au rămas pe funcție, acolo unde s-a dovedit că sunt competenți. Asta este.

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc, domnule ministru.

Cu aceasta, ședința noastră s-a încheiat. O seară bună.

Ședința s-a încheiat la ora 20,15.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 14 decembrie 2019, 23:05
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro