Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 6, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.5/16-02-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 06-02-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 6, 2006

11. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Consiliul de miniștri al Bosniei și Herțegovina privind readmisia propriilor cetățeni și a străinilor, semnat la București la 10 octombrie 2005.
 
see bill no. 640/2005

 

Domnul Adrian Năstase:

  ................................................

Următorul proiect legislativ: Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Consiliul de Miniștri al Bosniei și Herțegovina privind readmisia propriilor cetățeni și a străinilor, semnat la București, la 10 octombrie 2005.

Dacă, din partea inițiatorilor, dorește cineva să ia cuvântul?

Domnul secretar de stat Mircea Alexandru. Aveți cuvântul.

Domnul Mircea Alexandru:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin acordul supus ratificării, s-a urmărit crearea unui cadru juridic bilateral, care să reglementeze colaborarea dintre autoritățile competente cu atribuții în domeniul combaterii migrației ilegale dintre cele două state.

Acordul cuprinde dispoziții care asigură cadrul juridic bilateral în ceea ce privește readmisia propriilor cetățeni și a străinilor, dovada ori prezumarea cetățeniei, tranzitul pe teritoriile celor două state al străinilor care fac obiectul unei proceduri de readmisie către un stat terț, modul de intrare în vigoare, suspendare, modificare, denunțarea dispozițiilor acordului.

De asemenea, este tratată problematica schimbului și protecției informațiilor, stipulând obligații în sarcina părților contractante, circumscrise domeniului protecției persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

În conformitate cu legislația română în domeniu, pentru a intra în vigoare, acordul trebuie să fie ratificat de către Parlament prin lege.

Vă adresăm rugămintea să votați legea.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Punctul de vedere al comisiei, prezentat de domnul deputat Oancea.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Viorel Oancea:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a dezbătut proiectul de lege în ședința din 20 decembrie 2005.

De asemenea, a fost primit și avizul de la Comisia pentru politică externă, un aviz favorabil.

La lucrări au fost prezenți toți cei 24 de membri ai comisiei, raportul fiind adoptat cu unanimitate de voturi.

Potrivit prevederilor art.75 din Constituția României republicată și ale art.86 alin.2 pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, Camera Deputaților este prima Cameră sesizată.

De asemenea, aceasta este o lege ordinară.

În urma dezbaterilor, comisia propune adoptarea acestui proiect de lege în forma prezentată.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale? Nu.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Mai întîi, titlul legii.

Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Titlul legii este aprobat.

Articolul unic.

Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Articolul unic este aprobat.

Este o lege ordinară, putem să votăm, cu o singură condiție: să treceți în bănci și să avem cvorumul necesar.

Vă rog să trecem la vot.

Vă rog să apăsați tasta prezent.

Vă rog să votați.

Rezultatul votului: 160 de voturi pentru, 2 împotrivă, 4 abțineri; patru colegi nu și-au exprimat votul.

Vă rog să observați că suntem la limită și de aceea este nevoie de disciplină. Nu considerați că, dacă este vorba de un text care nu pune neapărat probleme, nu trebuie să fie prezenți în sală toți colegii.

Votul electronic ne ajută, dar el ne și complică viața din anumite puncte de vedere; încă arată în permanență cvorumul din sală, prezența în sală.

Deci, proiectul de lege a fost aprobat.

Trecem la următorul punct de pe agendă.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 22 august 2019, 2:06
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro