Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 6, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.5/16-02-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 06-02-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 6, 2006

14. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare.
 
see bill no. 489/2005

 

Domnul Adrian Năstase:

  ................................................

Mai departe, Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare.

Din partea inițiatorului are cuvântul doamna Alice Bâtu, secretar de stat.

Aveți cuvântul, doamnă secretar de stat.

Doamna Cezarina Alice Bîtu (secretar de stat, Ministerul Finanțelor Publice):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin modificările și completările propuse la Legea nr. 190/1999...

Domnul Adrian Năstase:

Am să vă rog să lăsați microfoanele puțin mai jos ca să vă audă toți colegii din sală.

Vă rog.

Doamna Cezarina Alice Bîtu:

Prin modificările și completările propuse la Legea nr. 190/1999 cadrul legal general referitor la acordarea creditelor ipotecare este îmbunătățit, eliminându-se o serie de restricții și aducându-se un plus de claritate prevederilor anterioare.

Astfel, prin proiectul de act normativ propus se urmărește extinderea ariei de aplicare a legii prin eliminarea restricțiilor ce vizează tipul de investiție imobiliară, beneficiarii, modalitatea de dobândire, modalitatea de disponibilizare a finanțării, clarificarea și facilitateaaplicării legii; a se vedea introducerea secțiunii de definiții, reglementarea constituirii ipotecii asupra unui imobil viitor, reglementarea cesiunii de creanțe, interdicția de înstrăinare; pregătirea legislației pieței secundare a creditului ipotecar, anume delimitarea scopului celor două pachete de legi, introducerea anumitor definiții specifice, reglementarea mai detaliată a secțiunii intermediare între piața primară și piața secundară, respectiv transferul creanțelor ipotecare.

Având în vedere cele menționate, vă rog să aprobați proiectul de lege în forma prezentată.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc foarte mult.

Din partea comisiei, vă rog, doamna vicepreședintă, să ne prezentați punctul de vedere.

Doamna Grațiela Denisa Iordache:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Prezentul proiect de lege face parte dintr-un pachet legislativ alături de următoarele alte acte normative: Proiectul de Lege privind băncile de credit ipotecar; Proiectul de Lege privind obligațiunile ipotecare; Proiectul de Lege privind securitizarea creanțelor.

Adoptarea legislației primare și secundare pentru piața ipotecară reprezintă una dintre condiționalitățile prevăzute în etapa a doua a programului PAL încheiat cu Banca Mondială.

Proiectul de lege are în vedere îmbunătățirea cadrului legislativ existent în scopul facilitării dezvoltării în continuare a pieței creditului ipotecar prin liberalizarea operațiunilor specifice și anume: eliminarea restricțiilor ce vizează tipul de investiție imobiliară, beneficiarii, modalitatea de dobândire, modalitatea de disponibilizare a finanțării, introducerea secțiunii de definiții, reglementarea constituirii ipotecii asupra unui imobil viitor, reglementarea cesiunii de creanțe ipotecare, a interdicției de înstrăinare, pregătirea legislației pieței secundare a creditului ipotecar.

La lucrările comisiei au participat 20 de deputați din totalul de 26 de membri ai comisiei. Raportul a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 17 octombrie 2005. Proiectul de lege este de competența decizională a Camerei Deputaților.

În urma dezbaterii acestui proiect de lege, comisia propune supunerea spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat cu amendamentele prevăzute în anexă.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale.

Vă rog, doamna deputat.

Doamna Grațiela Denisa Iordache:

Vă mulțumesc.

Domnule președinte și stimați colegi.

Permiteți-mi să vă mai rețin atenția încă două minute dacă se poate, asupra unui pachet de legi de o deosebită importanță pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea creditului ipotecar și dezvoltarea pieței instrumentelor financiare în România.

Aceste proiecte de legi, pentru că veți vedea că sunt în număr de patru și formează un pachet, sunt esențiale și deosebit de așteptate atât de către investitorii de pe piața de capital cât și de bănci și de beneficiarii creditelor ipotecare.

Având în vedere importanța și, am spune noi, impulsul favorabil pe care aceste legi îl vor da dezvoltării economiei românești, Partidul Conservator este de acord cu aprobarea acestor legi și vă rog să fiți alături de noi.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc foarte mult.

Dacă mai dorește cineva să fie alături de Partidul Conservator în ceea ce privește adoptarea acestei legi?

Dacă nu mai sunt alte luări de cuvânt, trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Începem cu titlul.

Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Titlul legii este aprobat.

Acum am să vă rog să mergem pe raportul comisiei, sunt mai multe amendamente, am să vă consult în legătură cu ele.

În ceea ce privește titlul, el rămâne nemodificat.

La pct. 2 din raport sunt mai multe propuneri ale comisiei.

Dacă sunt obiecții în legătură cu aceste amendamente propuse de comisie. Sunt unele texte care rămân nemodificate, dar sunt și unele propuneri asupra cărora vă rog să vă aplecați.

Sunt obiecții? Nu.

Atunci amendamentele comisiei de la pct. 2 din raport sunt aprobate.

La pct. 3 din raport sunt, de asemenea, câteva modificări propuse.

Dacă aveți obiecții în legătură cu ele. Nu sunt.

Atunci considerăm că amendamentele propuse sunt aprobate.

La pct. 4 din raport se propune abrogarea prevederilor de la articolele 6 și 7, capitolul II.

Deci, dacă sunt obiecții în legătură cu propunerea comisiei? Nu sunt obiecții. Propunerea comisiei este aprobată.

La pct. 5 din raport, mai multe prevederi, mai multe propuneri de modificare.

Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Propunerile comisiei sunt aprobate.

La pct. 6 din raport sunt mai multe propuneri din partea colegilor din comisie, sunt observații? Nu sunt. Propunerile sunt aprobate.

Pct. 7 din raport. De asemenea, sunt unele propuneri, unele amendamente din partea colegilor din comisie. Dacă sunt observații sau obiecții. Nu sunt obiecții. Amendamentele sunt aprobate.

Pct. 8 rămâne nemodificat, sau mai bine spus capitolul VI, prevederile din acest capitol se abrogă. Este propunerea colegilor de la Senat. Colegii din Cameră sunt de acord cu această propunere.

La pct. 9 din raport și la pct. 10 se propune menținerea proiectului venit de la Senat.

În aceste condiții, fiind vorba de o lege ordinară, aș vrea să verificăm dacă avem cvorumul de lucru pentru vot.

Vă rog să facem prezența. Vă rog să-i chemați și pe ceilalți colegi. E în ordine.

Vă rog să trecem la vot.

Încheiem procedura de vot.

Rezultatul votului: 157 pentru, 11 împotrivă și 2 abțineri.

Proiectul de lege a fost aprobat.

Sunt 9 colegi care fie și-au uitat cartela în aparat și s-au dus să fumeze, fie absorbiți de cu totul alte activități, au uitat sau nu au urmărit votul.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 20 august 2019, 6:29
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro