Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 6, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.5/16-02-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 06-02-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 6, 2006

15. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind băncile de credit ipotecar.
 
see bill no. 488/2005

 

Domnul Adrian Năstase:

  ................................................

Proiectul de Lege privind băncile de credit ipotecar.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul.

Vă rog, doamna secretar de stat.

Doamna Cezarina Alice Bîtu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Băncile de credit ipotecar, introduse de unul din cele 4 acte normative din pachetul legislativ privind piața ipotecară, sunt concepute pentru a întruni condițiile pentru a acționa deopotrivă pe piața primară a creditului ipotecar ca împrumutator, dar și pe piața secundară în calitate de emitent de obligațiuni ipotecare.

Această specializare a băncilor introdusă de pachetul legislativ pe care dorim să-l promovăm va conferi acestor instituții suplețe și adaptabilitate la schimbările pieței, urmând ca ele să aibă un rol primordial în crearea pieței secundare a obligațiunilor ipotecare.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Punctul de vedere comisiei?

Doamna Grațiela Denisa Iordache:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Prezentul proiect de lege, în contextul noului pachet legislativ privind piața ipotecară, reprezintă o propunere normativă sintetică menită a contrapune băncilor universale o nouă entitate specializată în originarea de credite ipotecare.

La nivelul pieței primare a creditului ipotecar funcționează deja operatori specializați organizați sub formă de societăți de credit ipotecar, în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2002 privind societățile de credit ipotecar.

Aceste societăți de credit ipotecar au însă o capacitate de exercițiu limitată legislativ la originarea creditului ipotecar.

Accesul la finanțare prin emisiuni de obligațiuni ipotecare exclusiv în temeiul portofoliului de credit este rezervat echităților reglementate, constituite și supravegheate ca instituții de credit în înțelesul Legii nr. 58 privind activitatea bancară, republicată.

La lucrările comisiei au participat 20 de deputați. Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

În urma dezbaterii proiectului de lege privind băncile de credit ipotecar, în ședința din 6 decembrie 2005, comisia propune supunerea spre dezbaterea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege în forma adoptată de Senat, cu amendamentele prezentate în anexă.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul din partea grupurilor parlamentare?

Vă rog, dacă se poate, să ne spuneți din partea Grupului parlamentar al Partidului Conservator.

Doamna Grațiela Denisa Iordache:

Permiteți-mi doar să vă mulțumesc, domnule președinte, și tuturor colegilor din sală pentru faptul că au fost și vor fi alături de Partidul Conservator în susținerea și adoptarea acestor legi.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi, începem dezbaterea cu titlul legii.

Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Titlul legii a fost aprobat.

Vă rog să observați amendamentele admise de către comisie și pe care le aveți în raport, în raportul transmis de către comisie.

La pct. 2 textul rămâne nemodificat.

Se propune menținerea art. 1 în forma inițială.

Sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

La pct. 3 din raport se propune menținerea art. 2 în forma inițială.

Sunt obiecții? Nu. Articolul este aprobat.

Art. 3, se propune o ușoară modificare.

Dacă sunt obiecții față de propunerea comisiei? Nu. Articolul 3 este aprobat în formularea amendată de către comisie.

Art. 4 care este examinat la pct. 5 din raport rămâne nemodificat.

Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții față de varianta inițială. Articolul este aprobat.

Art. 5, o ușoară modificare propusă de către colegii din comisie.

Dacă sunt obiecții față de această variantă? Nu sunt obiecții. Articolul 5 este aprobat.

Art. 6, nemodificat.

Obiecții? Nu sunt obiecții.

Art. 7 cu o modificare, o propunere de eliminare a alin. 2.

Dacă sunt obiecții? Nu. Propunerea comisiei este acceptată.

Art. 8 rămâne nemodificat în varianta inițială.

Stimați colegi, aș vrea să verificăm dacă avem cvorumul pentru vot. Îl rog și pe domnul general să treacă în bancă. Domnule general, fără votul dumneavoastră nu reușim să ne descurcăm.

Deci, este o lege ordinară și aș vrea să verificăm dacă avem cvorumul pentru vot. Vă rog să apăsați pe tasta de prezență.

Da. Vă rog să votați.

Vă mulțumesc.

Rezultatul votului: 156 de voturi pentru, 14 împotrivă și 5 abțineri. Cu majoritate de voturi, proiectul de lege a fost aprobat.

Ați văzut ? Contează. Fără votul ăsta nu aveam majoritatea.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 24 august 2019, 12:31
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro