Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 6, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.5/16-02-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-08-2020 (joint)
12-08-2020
28-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 06-02-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 6, 2006

16. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind obligațiunile ipotecare.
 
see bill no. 480/2005

 

Domnul Adrian Năstase:

  ................................................

Proiectul de Lege privind obligațiunile ipotecare.

Din partea comisiei, punctul de vedere?

Din partea inițiatorului mai întâi, foarte sintetic, dacă se poate, pentru că ați văzut cum toată lumea este motivată pentru un vot pozitiv.

Doamna Cezarina Alice Bîtu:

Proiectul de Lege privind obligațiunile ipotecare introduce un nou instrument financiar pe piața românească de capital, contribuind astfel la creșterea interesului investitorilor și, implicit, la dinamizarea pieței.

Totodată proiectul oferă posibilitatea valorificării și refinanțării atât a creditelor ipotecare rezidențiale cât și a creditelor ipotecare comerciale prin intermediul emisiunilor de obligațiuni ipotecare.

Mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Punctul de vedere al Partidului Conservator și al comisiei, în subsidiar.

Doamna Grațiela Denisa Iordache:

Domnule președinte, vă rog să-mi precizați care punct de vedere vreți să-l prezint primul ?

Domnul Adrian Năstase:

Primul al comisiei cred că ar fi mai bine.

Doamna Grațiela Denisa Iordache:

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă rog.

Doamna Grațiela Denisa Iordache:

Prin prezenta lege se are în vedere selectarea creanțelor ipotecare ce garantează emisiunile, oferind astfel condițiile privilegiate de realizare a drepturilor de creanță ce decurg din acestea prin imunizarea portofoliilor care le garantează față de orice executare silită pornită de la un terț față de emisiunea respectivă și față de orice plan de reorganizare judiciară sau de lichidare de active, potențial prejudiciante pentru investitor.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare republicată. Cameră decizională - Camera Deputaților.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. În urma dezbaterii proiectului de lege în comisie, aceasta propune supunerea spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege în forma adoptată de Senat, cu amendamentele prezentate în anexă.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Punctele de vedere ale grupurilor parlamentare?

Punctul de vedere al Partidului Conservator este același și va fi exprimat tot de doamna deputat Iordache.

Doamna Grațiela Denisa Iordache:

Grupul Partidului Conservator susține nu numai acest proiect de lege, susține în general piața de capital. Având în vedere faptul că aceasta duce la o diversificare a instrumentelor financiare utilizate pe piața de capital, normal și firesc, din nou, suntem alături de toate grupurile parlamentare în susținerea acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Începem dezbaterea proiectului de lege.

Începem cu titlul.

Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Titlul legii este aprobat.

Avem mai multe amendamente admise. Am să vă rog să urmărim împreună și să ne oprim doar asupra textelor care au propuneri de amendare din partea comisiei. Nu e cazul la pct. 1, 2, dar la pct. 3 este nevoie să vă întreb dacă aveți obiecții față de propunerea comisiei.

Vă rog, doamna deputat.

Doamna Grațiela Denisa Iordache:

Domnule președinte, vă cerem permisiunea să corectăm o eroare materială apărută la art. 10, pct. 4 unde în loc de "imobilului prevăzut la litera c", va fi "imobilului prevăzut la pct. 3".

Domnul Adrian Năstase:

Am o rugăminte, când ajungem la art. 10 să-mi atrageți atenția. Suntem la art. 2 deocamdată.

Pct. 3 din raport.

Doamna Grațiela Denisa Iordache:

Vă rog să mă scuzați, așa mi s-a dat cuvântul.

Domnul Adrian Năstase:

Știu că aveți o anumită disciplină în cadrul coaliției, dar aș vrea să mă urmăriți pe mine dacă se poate.

 

Doamna Grațiela Denisa Iordache:

Da, mă scuzați.

Domnul Adrian Năstase:

Da, vă mulțumesc foarte mult.

Deci suntem la pct. 3 din raport, art. 2.

La art. 2 vă rog să observați pe pagina 5 există o modificare privind autoritatea competentă.

La art. 2 pagina 5. Deci, dacă sunt obiecții față de această propunere a comisiei, nu sunt obiecții.

Pct. 4 din raport - sunt unele modificări propuse, este o modificare la alin. 2.

Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

La pct. 6 din raport - propuneri de amendare din partea comisiei.

Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Articolul este aprobat în varianta propusă de către comisie.

La pct. 7 din raport sunt modificări la litera "e".

Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Articolul este modificat în formularea propusă de către comisie.

La pct. 8 referitor la art. 6, câteva modificări pentru suplimentare. Substituirea unor active din portofoliu, cu explicația pe care o aveți aici, în raport, propunerea comisiei.

Dacă aveți obiecții? Nu sunt obiecții. Art. 6 este adoptat în formularea propusă de către comisie.

Art. 7 nemodificat.

Art. 8 - vă rog să observați la pct. 10 din raport unele modificări. Dacă aveți obiecții? Nu sunt obiecții. Articolul este aprobat.

La art. 9 nu sunt probleme.

În ceea ce privește capitolul III, nemodificat titlul respectiv.

Art. 10, doamna deputat.

Doamna Grațiela Denisa Iordache:

Este vorba despre o eroare materială care apare la art.10, pct.4, în loc de "imobilul prevăzut la lit.c)", "imobilului prevăzut la pct.3".

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Da. Vă rog să țineți seama de această propunere de modificare din partea comisiei, pentru o corelare corectă a textelor, și vă întreb dacă aveți obiecții față de această propunere? Nu sunt. Textul art.10 este adoptat în această formulare.

Pct.13 din raport, nemodificat.

Pct.14 nemodificat.

Art.12 nemodificat.

Art.13, se propune o modificare de către comisie, dacă aveți obiecții? Nu sunt obiecții? Art.13 este aprobat în această formulare care vizează și lit.e) a art.13.

Art.14 nemodificat.

Art.15 modificat la lit.g). Dacă aveți obiecții în legătură cu această propunere de modificare? Nu. Art.15 a fost aprobat în varianta comisiei.

Art.16, sunt mai multe propuneri de amendare. Dacă aveți obiecții? Nu sunt obiecții. Textul articolului a fost aprobat.

Art.17. Nu sunt obiecții.

Art.18, 19, nu sunt obiecții. Iertați-mă, nu sunt modificări.

La art.20 există o modificare pentru lit.b), vă rog să o examinați. Dacă aveți obiecții? Nu sunt obiecții. Articolul este aprobat în această variantă.

Art.21 nemodificat, art.22 nemodificat.

Art.23, mai multe amendamente le găsiți la pag.29 și 30. Dacă aveți obiecții? Nu sunt obiecții, art.23 este aprobat în varianta comisiei.

Art.24, propuneri de amendare din partea comisiei? Sunt obiecții? Nu sunt. Textul este aprobat.

Art.25, nemodificat.

Art.26, o modificare la alin.3, pag.33, propunere din partea comisiei. Sunt obiecții? Nu sunt obiecții, textul este aprobat.

Art.27, 28, 29, 30, în formularea inițială.

Art.31, pct.38 din raport, la lit.a) sunt câteva modificări propuse de către comisie. Dacă aveți obiecții? Nu. Articolul este aprobat.

Art.32 în varianta inițială.

Art.33 în varianta inițială.

Art.34, la fel.

Art.35, la fel.

Art.36, nemodificat.

Art.37, o modificare la lit.a), în legătură cu o amendă. Dacă sunt obiecții față de propunerea comisiei. Nu sunt obiecții, textul este aprobat.

Art. 38 nemodificat.

Art.39 nemodificat.

Stimați colegi, este o lege ordinară. Aș vrea să verificăm dacă avem cvorumul pentru procedura de vot.

Vă rog să apăsați pe tasta de prezență. Vă rog să votați, vă rog să vă marcați prezența. Putem să votăm? Vă mulțumesc foarte mult. Prezenți: 189.

Rezultatul votului: 169 de voturi pentru, 11 împotrivă, 3 abțineri și am mai dovedit ceva, stimați colegi, că tot omul este mai inteligent decât mașina.

Vă mulțumesc foarte mult. La ora 18,30 începe secvența a doua a programului de astăzi.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 12 august 2020, 18:48
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro