Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 6, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.5/16-02-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 06-02-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 6, 2006

17. Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului:

   

(Pauză între orele 18,00 - 18,30. După pauză, lucrările sunt conduse de domnul Lucian Augustin Bolcaș, vicepreședinte al Camerei Deptuaților.)

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Stimați colegi,

Continuăm dezbaterile din ședința de plen de astăzi cu partea dedicată răspunsurilor orale la întrebări.

 
Mircia Giurgiu

Domnul deputat Mircia Giurgiu, independent, întrebare adresată Ministerului Administrației și Internelor.

Vă rog, domnule deputat, pe scurt.

 

Domnul Mircia Giurgiu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Întrebarea se referă la memoriul doamnei Nemeș Cristina din Cluj Napoca și vizează o problemă de proprietate.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Domnul secretar de stat, răspunsul dumneavoastră?

 
 

Domnul Mircea Alexandru (secretar de stat, Ministerul Administrației și Internelor):

Stimate domnule deputat,

În legătură cu întrebarea dumneavoastră, prin care ați transmis memoriul doamnei Nemeș Cristina și ați solicitat ministrului administrației și internelor să întreprindă demersurile necesare în vederea luării măsurile legale ce se impun cu privire la constituirea dreptului de proprietate asupra unui teren situat în comuna Cojocna, județul Cluj, avem onoarea să vă comunicăm următoarele.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.18/1991 a fondului funciar, în scopul stabilirii dreptului de proprietate prin reconstituirea sau constituirea acestuia, în fiecare comună, oraș sau municipiu, este constituită prin ordin al prefectului o comisie locală, condusă de către primar.

Menționăm faptul că în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr.890/2005, preluarea, analizarea cererilor pentru reconstituirea dreptului de proprietate, precum și întocmirea situației definitive privind persoanele fizice și juridice îndreptățite să li se atribuie teren sunt atribuții ale comisiei locale.

În urma demersurilor întreprinse de comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor din comuna Cojocna ni s-a comunicat faptul că persoana în discuție nu a depus cerere prin care să solicite reconstituirea dreptului de proprietate în calitate de moștenitoare, nepoată a defunctei Maier Maria, în nici unul din termenele prevăzute de Legea nr.18. De asemenea, mi s-a comunicat și faptul că termenul în discuție au depus cereri doi copii ai defunctei. În acest context, considerăm că memoriul respectiv nu este fundamentat. Având în vedere toate aceste aspecte, precum și dispozițiile art.52 din Legea nr.18, potrivit cărora comisiile de fond funciar pot avea calitate procesuală pasivă, precizăm și faptul că în cazuri de natura celui semnalate de dumneavoastră în ipoteza apariției unor litigii, competența de soluționare aparține instanțelor de judecată, Ministerului Administrației și Internelor nerevenindu-i atribuții cu privire la impunerea unor decizii pentru reconstituirea dreptului de proprietate.

Vă mulțumesc foarte mult, domnule deputat.

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Domnule deputat, dacă aveți observații?

 
 

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Mulțumesc, domnule secretar de stat. sunt mulțumit pentru răspuns. O să port o discuție cu doamna, o să-i transmit și răspunsul și să vedem ce poate să facă pentru a-și clarifica situația.

Vă mulțumesc frumos.

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă rog să rămâneți la microfon, domnule deputat. Un răspuns la întrebarea următoare. Vă rog, pe scurt să o enunțați.

 
 

Domnul Mircia Giurgiu:

Următoarea întrebare se referă la construcția unei benzinării Lukoil pe raza municipiului Cluj-Napoca, pe locul unde era un parc de joacă pentru copii.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă rog, domnule secretar de stat, răspunsul dumneavoastră.

 
 

Domnul Mircea Alexandru:

Stimate domnule deputat,

în legătură cu întrebarea dumneavoastră, prin care solicitați luarea măsurilor legale ce se impun față de amplasarea unei benzinării Lukoil în municipiul Cluj Napoca, vă comunicăm următoarele. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că în cursul anului 2000, S.c. Lukoil-Downstream SRL a depus la Inspectoratul de Protecție a Mediului documentația tehnică necesară în vederea obținerii unui aviz de mediu pentru realizarea investiției "stației de distribuției carburanți", în municipiul Cluj Napoca, în Calea Mănăștur nr.43-45. Documentația depusă a conținut și evalurea impactului asupra mediului, efectuată de o persoană juridică atestată, la data respectivă, de Ministerul Apelor și Protecției Mediului, evaluare în care se precizează și faptul că funcționarea stației de carburanți va afecta mediul în limite admisibile, iar în urma parcurgerii etapelor procedurale legale a fost emis acordul de mediu cu nr.457 din 28.06.2002, revizuit la 03.09.2002.

În cursul anului 2004, stația de distribuție carburanți a urmat, pentru punerea în funcțiune, procedurile de obținere a autorizației de mediu, Agenția Regională de Protecție a Mediului Cluj eliberând autorizația de mediu nr.119 din 06.08, cu termen de valabilitate până în anul 2009, cu condiția vizării anuale, iar condițiile din autorizația de mediu impun întreținerea spațiilor verzi din incintă și a perdelei vegetale perimetrale, nu și construirea unui spațiu de joacă pentru copii, așa cum se pretinde, de fapt.

De asemenea, la data de 14 decembrie 2005 SC Lukoil- Downstream SRL a depus la Agenția pentru Protecția Mediului Cluj o solicitare în vederea obținerii vizei anuale, în momentul de față derulându-se procedura de avizare a autorizației, iar menținerea spațiilor verzi din incintă, precum și extinderea acestora prin soluții pe care titularul activității respective va trebui să le identifice, vor fi luate în considerare de această agenție la vizarea autorizației în discuție.

Totodată a rezultat și faptul că benzinăria Lukoil nu reprezintă un pericol public din următoarele considerente, și sunt expuse în documentul scris pe care vi l-am prezentat.

În urma verificării de către structurile abilitate a documentației, și constatării încadrării în prevederile normativului pentru proiectarea, executarea exploatarea și dezafectarea stațiilor de distribuție a carburanților la autovehicule a fost eliberat avizul PSI nr.576082 din 06.04.2002, iar la finalizarea lucrărilor de construcție, în urma verificării în teren a respectării avizului, a fost eliberată autorizația PSI.

Totodată, precizez faptul că la 21.05.2005 Garda de intervenție II - Colina, - pentru că se face o referire și la această intervenție, la un incendiu, practic -, a acționat pentru stingerea în incinta benzinăriei respective a unei autoutilitare tip IVECO, proprietatea unei societăți comerciale din București, care desfășura acțiunea de aprovizionare cu marfă. Incendiul s-a manifestat la cabină și parțial la motorul autoutilitarei aflate în incinta benzinăriei, cauzele fiind de natură electrică. La declanșarea incendiului, echipamentele benzinăriei în exploatare nu au avut nici o contribuție și nici nu au fost afectate. Deci vina pentru incendiul respectiv nu aparține instalației de benzinărie, ci autovehiculului care a adus carburantul.

Referitor la eventualele accidente care ar putea interveni pe parcursul exploatării stației de carburanți semnalăm că titularul activității în discuție are obligația de a lua măsurile necesare în vederea evitării oricăror accidente care ar putea provoca riscuri pentru sănătate populației și pentru mediul înconjurător.

Vă mulțumesc foarte mult.

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Domnule deputat?

 
 

Domnul Mircia Giurgiu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Într-adevăr, este un răspuns, numai că în urma construirii acestei benzinării a fost distrus un loc de joacă pentru copii. La vremea respectivă, cei care doreau să construiască benzinăria le-au promis locatarilor că o să construiască un spațiu verde pentru joaca copiilor. De asemenea, există în continuare riscul producerii unor accidente, așa cum s-a întâmplat și anul trecut, cu toate că ar fi trebuit să fie echipamente pentru stingerea incendiilor, nu s-a făcut nimic până nu a venit brigada specializată din oraș. Așadar, pericolul există, este foarte aproape de locuințe și cred că ar trebui verificat ce se întâmplă acolo.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Domnule secretar de stat, dacă mai doriți să mai adăugați ceva? Nu. Vă mulțumesc.

 
Petru Călian

Domnul deputat Petru Călian, aparținând Grupului parlamentar al Partidului Conservator.

Vă rog, domnule deputat.

 

Domnul Petru Călian:

Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă numesc Petru Călian.

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Da, iertați-mă, vă rog.

 
 

Domnul Petru Călian:

Întrebarea mea se referă la Flota aeriană TAROM, la înzestrarea ei, și am cerut un program de redresare în acest sens, deoarece astăzi Flota TAROM are în înzestrare 7 aeronave ATR-42 și 9 aeronave Boening cu care efectuează atât cursele interne, cât și cursele externe. Practic este un amalgam care nu duce la o bună desfășurare a activității la TAROM. În acest sens, aștept răspunsul.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Da. Domnule deputat.

Domnule secretar de stat, vă rog să răspundeți.

 
 

Domnul Septimiu Buzașu (secretar de stat, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului):

În prezent nu e pune problema înlocuirii sau scoaterii din operare a unor aeronave din Flota TAROM. În schimb, pentru perioada 2006-2007 compania va achiziționa 4 aeronave AiRBUS A-318 care vor asigura zborurile companiei TAROM pe rutele deja existente. În planul de afaceri al TAROM pentru anul 2005-2008 nu este prevăzută începerea operării de curse long-courier. Menționăm că decizia luată de TAROM începând cu anul 2003 de a întrerupe pe rute long curier a fost datorată pierderilor foarte mari înregistrate de companie prin această operare. După încetarea operării pe rute long- courier compania TAROM a intrat într-un proces de redresare financiară, proces care ar fi influențat în mod negativ în cazul reluării operării pe relația București New York, la care faceți referire.

În ceea ce privește Flota TAROM aceasta corespunde tuturor standardelor de natură tehnică, iar operarea cu aceste aeronave se face în condiții optime de siguranță a zborurilor.

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Domnule deputat, aveți două minute pentru intervenție.

 
 

Domnul Petru Călian:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Într-adevăr, am făcut referire și la aceste zboruri de long-courierat și în special am făcut cu referire la zborul București-New York. Sigur că se consideră că ar fi o pierdere în situația în care aceste zboruri s-ar relua, aici nu sunt de acord și aștept un răspuns mult mai întemeiat, în urma unor studii, deoarece o dată cu integrarea României în Uniunea Europeană, care sperăm să fie în 2007, considerăm că este inadmisibil ca România să nu aibă o legătură directă aeriană cu unul dintre cele mai mari și mai puternice state din lume, Statele Unite ale Americii.

În acest sens, o dată cu achiziționare acestor 4 aeronave AIRBUS, consider că această cursă, cel puțin această cursă ar trebui în mod imperios reluată. De ce spun acest lucru? Pentru că există o umbră de îndoială, știu foarte mulți colegi și, în special, colegii de la minister, faptul că unele curse de acest gen au fost concesionate unor companii străine, aici ridicându-se multe semne de întrebare și în special referitor la comisionul pe care cineva l-a încasat în urma acestor concesionări.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Domnule secretar de stat, dacă doriți? Nu.

Domnul deputat Petru Călian mai aveți o întrebare în legătură cu autostrada Transilvania. Dați-mi voie să fac o precizare înainte. Observați că fac o mică derogare de la regulament, solicitând ca să se enunțe întrebarea. Cred că este mai coerent și mai lucrativ pentru toată lumea să știm despre ce este vorba. Vă rog să admiteți această derogare.

Vă rog, domnule deputat.

 
 

Domnul Petru Călian:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Întrebarea a fost adresată de mult, a fost perioada de vacanță și nu o am la îndemână, dar ea se referă la problemele legate de autostrada Transilvania, de sumele care... Da, uitați că am întrebarea aici, mă scuzați... "Vă solicit, domnule ministru, să-mi comunicați rezultatele renegocierii contractului cu firma Bechtel, precum și sumele de bani economisite". Sigur că am făcut referire în special la renegocierea acelui contract care s-a dat prin încredințare directă, fără licitație firmei Bechtel. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă rog, domnule secretar de stat.

 
 

Domnul Septimiu Buzașu:

După cum se știe, în perioada iunie-decembrie anul trecut au avut loc o serie de întâlniri între reprezentanții firmei Bechtel și cei ai Comisiei de renegociere numită prin ordinul ministrului transporturilor, printre problemele soluționate au fost modul de acordare și recuperare a avansului, clarificarea prevederilor anexelor, limitarea dreptului beneficiarului de a interveni în soluțiile tehnice.

În prezent au fost finalizate renegocierile, rezolvându-se toate problemele de legalitate. Suma economisită este în jur de 126 de milioane de euro.

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Domnule deputat, dacă doriți să interveniți?

 
 

Domnul Petru Călian:

Vă mulțumesc.

Se pare că s-au făcut anumiți pași, s-au făcut anumite economii. Rămâne un semn de întrebare, dacă rămâne valabil acest contract în situația în care în opinia multor juriști nu s-a respectat legislația, adică nu s-a organizat licitația.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Domnule secretar de stat, dacă doriți să interveniți? Tot două minute.

 
 

Domnul Septimiu Buzașu:

Eu doar vreau să repet că problemele de legalitate au fost soluționte. Deci, contractul este perfect valabil.

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Da. Ne plac problemele ce pot fi soluționate.

Doamna deputat Manuela Mitrea lipsește. Va primi răspunsul în scris.

Domnul deputat Marian Sorin Paveliu? Lipsește, va primi răspunsul în scris.

Domnul deputat Ion Mocioalcă lipsește. Va primi răspunsul în scris.

Domnule deputat Mircia Giurgiu sunteți prezent și domnule deputat Călian sunteți prezent. Ni s-a comunicat acum că domnul secretar de stat Szekely este la Senat. Conform regulamentului, amânăm răspunsurile, pentru o ședință în care dânsul va putea să răspundă.

Pentru interpelarea adresată Ministerului Culturii și Cultelor domnul Mircia Giurgiu a primit răspuns scris, pentru o altă interpelare, adresată aceluiași minister, s-a trimis răspunsul scris. Pentru altă interpelarea adresată Ministerului Culturii și Cultelor s-a trimis răspuns scris, pentru altă întrebare adresată tot de domnul deputat Mircia Giurgiu Ministerul Administrației și Internelor s-a trimis răspuns scris. Pentru altă întrebare adresată Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor domnului deputat Mircia Giurgiu i s-a trimis răspuns scris.

Domnului deputat Petru Călian i s-a trimis răspuns scris de Ministerul Afacerilor Externe.

Cu aceasta, partea consacrată răspunsurilor orale la întrebări a fost epuizată.

 
     

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 21 october 2019, 10:54
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro