Mircia Giurgiu
Mircia Giurgiu
Sittings of the Chamber of Deputies of February 6, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.5/16-02-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 06-02-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 6, 2006

17. Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului:
    17.1 Mircia Giurgiu
 
see:

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

  ................................................

Domnul deputat Mircia Giurgiu, independent, întrebare adresată Ministerului Administrației și Internelor.

Vă rog, domnule deputat, pe scurt.

Domnul Mircia Giurgiu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Întrebarea se referă la memoriul doamnei Nemeș Cristina din Cluj Napoca și vizează o problemă de proprietate.

Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Domnul secretar de stat, răspunsul dumneavoastră?

Domnul Mircea Alexandru (secretar de stat, Ministerul Administrației și Internelor):

Stimate domnule deputat,

În legătură cu întrebarea dumneavoastră, prin care ați transmis memoriul doamnei Nemeș Cristina și ați solicitat ministrului administrației și internelor să întreprindă demersurile necesare în vederea luării măsurile legale ce se impun cu privire la constituirea dreptului de proprietate asupra unui teren situat în comuna Cojocna, județul Cluj, avem onoarea să vă comunicăm următoarele.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.18/1991 a fondului funciar, în scopul stabilirii dreptului de proprietate prin reconstituirea sau constituirea acestuia, în fiecare comună, oraș sau municipiu, este constituită prin ordin al prefectului o comisie locală, condusă de către primar.

Menționăm faptul că în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr.890/2005, preluarea, analizarea cererilor pentru reconstituirea dreptului de proprietate, precum și întocmirea situației definitive privind persoanele fizice și juridice îndreptățite să li se atribuie teren sunt atribuții ale comisiei locale.

În urma demersurilor întreprinse de comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor din comuna Cojocna ni s-a comunicat faptul că persoana în discuție nu a depus cerere prin care să solicite reconstituirea dreptului de proprietate în calitate de moștenitoare, nepoată a defunctei Maier Maria, în nici unul din termenele prevăzute de Legea nr.18. De asemenea, mi s-a comunicat și faptul că termenul în discuție au depus cereri doi copii ai defunctei. În acest context, considerăm că memoriul respectiv nu este fundamentat. Având în vedere toate aceste aspecte, precum și dispozițiile art.52 din Legea nr.18, potrivit cărora comisiile de fond funciar pot avea calitate procesuală pasivă, precizăm și faptul că în cazuri de natura celui semnalate de dumneavoastră în ipoteza apariției unor litigii, competența de soluționare aparține instanțelor de judecată, Ministerului Administrației și Internelor nerevenindu-i atribuții cu privire la impunerea unor decizii pentru reconstituirea dreptului de proprietate.

Vă mulțumesc foarte mult, domnule deputat.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Domnule deputat, dacă aveți observații?

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Mulțumesc, domnule secretar de stat. sunt mulțumit pentru răspuns. O să port o discuție cu doamna, o să-i transmit și răspunsul și să vedem ce poate să facă pentru a-și clarifica situația.

Vă mulțumesc frumos.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă rog să rămâneți la microfon, domnule deputat. Un răspuns la întrebarea următoare. Vă rog, pe scurt să o enunțați.

Domnul Mircia Giurgiu:

Următoarea întrebare se referă la construcția unei benzinării Lukoil pe raza municipiului Cluj-Napoca, pe locul unde era un parc de joacă pentru copii.

Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă rog, domnule secretar de stat, răspunsul dumneavoastră.

Domnul Mircea Alexandru:

Stimate domnule deputat,

în legătură cu întrebarea dumneavoastră, prin care solicitați luarea măsurilor legale ce se impun față de amplasarea unei benzinării Lukoil în municipiul Cluj Napoca, vă comunicăm următoarele. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că în cursul anului 2000, S.c. Lukoil-Downstream SRL a depus la Inspectoratul de Protecție a Mediului documentația tehnică necesară în vederea obținerii unui aviz de mediu pentru realizarea investiției "stației de distribuției carburanți", în municipiul Cluj Napoca, în Calea Mănăștur nr.43-45. Documentația depusă a conținut și evalurea impactului asupra mediului, efectuată de o persoană juridică atestată, la data respectivă, de Ministerul Apelor și Protecției Mediului, evaluare în care se precizează și faptul că funcționarea stației de carburanți va afecta mediul în limite admisibile, iar în urma parcurgerii etapelor procedurale legale a fost emis acordul de mediu cu nr.457 din 28.06.2002, revizuit la 03.09.2002.

În cursul anului 2004, stația de distribuție carburanți a urmat, pentru punerea în funcțiune, procedurile de obținere a autorizației de mediu, Agenția Regională de Protecție a Mediului Cluj eliberând autorizația de mediu nr.119 din 06.08, cu termen de valabilitate până în anul 2009, cu condiția vizării anuale, iar condițiile din autorizația de mediu impun întreținerea spațiilor verzi din incintă și a perdelei vegetale perimetrale, nu și construirea unui spațiu de joacă pentru copii, așa cum se pretinde, de fapt.

De asemenea, la data de 14 decembrie 2005 SC Lukoil- Downstream SRL a depus la Agenția pentru Protecția Mediului Cluj o solicitare în vederea obținerii vizei anuale, în momentul de față derulându-se procedura de avizare a autorizației, iar menținerea spațiilor verzi din incintă, precum și extinderea acestora prin soluții pe care titularul activității respective va trebui să le identifice, vor fi luate în considerare de această agenție la vizarea autorizației în discuție.

Totodată a rezultat și faptul că benzinăria Lukoil nu reprezintă un pericol public din următoarele considerente, și sunt expuse în documentul scris pe care vi l-am prezentat.

În urma verificării de către structurile abilitate a documentației, și constatării încadrării în prevederile normativului pentru proiectarea, executarea exploatarea și dezafectarea stațiilor de distribuție a carburanților la autovehicule a fost eliberat avizul PSI nr.576082 din 06.04.2002, iar la finalizarea lucrărilor de construcție, în urma verificării în teren a respectării avizului, a fost eliberată autorizația PSI.

Totodată, precizez faptul că la 21.05.2005 Garda de intervenție II - Colina, - pentru că se face o referire și la această intervenție, la un incendiu, practic -, a acționat pentru stingerea în incinta benzinăriei respective a unei autoutilitare tip IVECO, proprietatea unei societăți comerciale din București, care desfășura acțiunea de aprovizionare cu marfă. Incendiul s-a manifestat la cabină și parțial la motorul autoutilitarei aflate în incinta benzinăriei, cauzele fiind de natură electrică. La declanșarea incendiului, echipamentele benzinăriei în exploatare nu au avut nici o contribuție și nici nu au fost afectate. Deci vina pentru incendiul respectiv nu aparține instalației de benzinărie, ci autovehiculului care a adus carburantul.

Referitor la eventualele accidente care ar putea interveni pe parcursul exploatării stației de carburanți semnalăm că titularul activității în discuție are obligația de a lua măsurile necesare în vederea evitării oricăror accidente care ar putea provoca riscuri pentru sănătate populației și pentru mediul înconjurător.

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Domnule deputat?

Domnul Mircia Giurgiu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Într-adevăr, este un răspuns, numai că în urma construirii acestei benzinării a fost distrus un loc de joacă pentru copii. La vremea respectivă, cei care doreau să construiască benzinăria le-au promis locatarilor că o să construiască un spațiu verde pentru joaca copiilor. De asemenea, există în continuare riscul producerii unor accidente, așa cum s-a întâmplat și anul trecut, cu toate că ar fi trebuit să fie echipamente pentru stingerea incendiilor, nu s-a făcut nimic până nu a venit brigada specializată din oraș. Așadar, pericolul există, este foarte aproape de locuințe și cred că ar trebui verificat ce se întâmplă acolo.

Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Domnule secretar de stat, dacă mai doriți să mai adăugați ceva? Nu. Vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 21 october 2019, 10:55
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro