Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 6, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.5/16-02-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 06-02-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 6, 2006

8. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.204 din 23 aprilie 2001, cu modificările și completările ulterioare (rămasă pentru votul final).
 
see bill no. 595/2005

 

Domnul Adrian Năstase:

  ................................................

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, publicată în Monitorul oficial al României din 23 aprilie 2001.

Propunere legislativă în procedură de urgență.

Are cuvântul inițiatorul.

Are cuvântul reprezentantul comisiei.

Domnule președinte, aveți cuvântul.

Domnul Relu Fenechiu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a fost sesizată în vederea dezbaterii și avizării în fond cu Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001.

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ, care avizează favorabil propunerea legislativă, cu observații ce au fost însușite de către comisie.

Comisia pentru învățământ, știință și sport a avizat favorabil propunerea legislativă, cu amendamente acceptate de către comisie.

Propunerea legislativă a fost dezbătută și avizată în fond, în procedură de urgență, în ședința din 13 decembrie 2005.

Propunerea legislativă are de fapt ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, în sensul asigurării unui cadru juridic care să permită autorităților locale să intervină în rezolvarea problemelor tinerilor și în stimularea participării lor la viața publică locală.

Având în vedere necesitatea asigurării cadrului legal necesar sprijinirii tinerilor de către consiliile locale și stimularea participării acestora la viața publică, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic propune plenului Camerei aprobarea acestei propuneri legislative.

Propunerea face parte din categoria legilor organice. Raportul comisiei a fost adoptat cu 23 de voturi pentru și două abțineri.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Din partea grupurilor parlamentare, dacă dorește cineva să ia cuvântul? Nu este cazul.

Invit biroul Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic să ne prezinte propunerile pentru dezbatere.

Domnule președinte, vă rog să ne transmiteți ce ați aflat la telefonul mobil.

Domnul Relu Fenechiu:

Am aflat ceva de un unchi de-al meu, dar nu are sens să vă spun.

Cinci minute pentru dezbateri generale și un minut pe articole.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnule președinte, ați făcut o propunere extrem de înțeleaptă și-i rog pe colegi să votăm electronic, să vedem dacă sunteți de acord cu această propunere.

Vă rog să apăsați pe tasta prezent.

Începem votul.

Vă mulțumesc.

157 de voturi pentru, 11 abțineri, 8 voturi împotrivă.

Cu majoritate de voturi, s-au acceptat propunerile comisiei pentru dezbatere.

Începem dezbaterea pe articole.

În legătură cu titlul legii, mergem pe textele propuse de comisie, fără îndoială.

În ceea ce privește titlul legii, în formula comisiei, dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Titlul legii este aprobat.

Articolul unic. Este vorba de pct.2 din raport.

Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Articolul unic este aprobat.

Iar acum, vă rog, urmează să trecem și la elementele care țin de fapt de propunerile din raport, la pct.3, 4 și 5.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Ioan Aurel Rus:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Cred că nu mai mergem pe soluția "nu sunt obiecții, este adoptat".

Soluția electronică este votul. Vrem, nu vrem, vrem să mergem electronic, mergem și la fiecare articol pe vot electronic. Numai așa vom putea realiza că într-adevăr ne-am modernizat și noi.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Domnule deputat, nu mai știu acum pe numere articolele. Trebuie să mă obișnuiesc cu noua numerotare, dar știu categoric că, atunci când nu există obiecții, articolul se consideră adoptat.

Și cred că este o formulă înțeleaptă, ca să nu exprimăm votul acolo unde nu avem o problemă. Votul ne arată, ne ajută să vedem dacă cei care sunt în favoarea unei soluții, sunt mai mulți decât cei care sunt împotriva soluției. Dar, dacă nu este nimeni împotriva soluției respective, pentru a câștiga timp, procedăm pe o formulă care este mai curând votul prin consens, nu votul prin unanimitate. Și, de aceea, vă rog să acceptați această modalitate de lucru, care este regulamentară și care, în plus, ne ajută să câștigăm timp.

În momentul în care apare o singură obiecție, înseamnă că avem un punct de vedere diferit și vom tranșa situația respectivă prin vot.

Acesta este sensul regulamentului și este și sensul procedurii pe care am folosit-o până acum.

vă spun în curând și articolul din regulament care ne permite să procedăm în acest fel.

Deci, pct.3 din raportul comisiei; propunerile comisiei de la pct.3.

Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Amendamentul comisiei este acceptat.

Pct.4 din raport.

Sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Propunerea comisiei este aprobată.

Pct.5 din raport.

Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Propunerea comisiei este aprobată.

Este vorba de o lege organică, așa că am să vă rog să exprimăm votul final la lege mâine.

Art.122 din regulament: orice amendament, act, text legislativ sau cerere ce urmează să fie aprobată se consideră adoptată dacă la solicitarea președintelui Camerei nu există obiecții; deci, art.122 din regulament.

Vă mulțumesc.

Mergem mai departe.

Deci, votul final - mâine.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 21 august 2019, 8:21
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro