Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 6, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.5/16-02-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 06-02-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 6, 2006

9. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Confederația Elvețiană privind cooperarea în combaterea terorismului, criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, precum și a altor infracțiuni transnaționale, semnat la București la 19 septembrie 2005
 
see bill no. 596/2005

 

Domnul Adrian Năstase:

  ................................................

Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre România și Confederația Elvețiană privind cooperarea în combaterea terorismului, criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, precum și a altor infracțiuni transnaționale, semnat la București, la 19 septembrie 2005.

Dacă, din partea inițiatorilor, dorește cineva să ia cuvântul?

Aveți cuvântul, domnule secretar de stat.

Domnul Mircea Alexandru (secretar de stat, Ministerul Administrației și Internelor):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin Proiectul de lege supus dezbaterii, se propune ratificarea Acordului între România și Confederația Elevețiană privind cooperarea în combaterea terorismului, crimei organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, precum și altor infracțiuni transnaționale.

Acordul supus ratificării creează bazele unei cooperări bilaterale pentru prevenirea și combaterea faptelor la care m-am referit și cuprinde dispoziții care vor constitui cadrul juridic bilateral în ceea ce privește domeniile și modalitățile concrete de cooperare, procedura de realizare practică a cooperării, problematica protecției datelor personale și a informațiilor clasificate, autoritățile competente din fiecare țară pentru aplicarea prevederilor acordului, modul de intrare în vigoare, modificarea, suspendarea și denunțarea dispozițiilor acordului.

În conformitate cu legislația română în domeniu, pentru a intra în vigoare, acordul trebuie să fie ratificat de Parlament prin lege.

Având în vedere toate aceste aspecte, inclusiv raportul comisiei, votat în unanimitate, vă rog să aprobați proiectul de act normativ în forma prezentată.

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Are cuvântul, în continuare, din partea comisiei sesizate în fond, domnul deputat Sergiu Andon, președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Domnul Sergiu Andon:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Pentru raport sau pentru timpi?

Comisia juridică, de disciplină și imunități confirmă obiectul proiectului de lege așa cum a fost expus de către inițiator. Am dispus în dosarul comisiei, în afară de avizul Consiliului Legislativ, de avizul favorabil al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

Dezbaterea a avut loc în ședința din 14 decembrie 2005, într-un cvorum de 21 de deputați din 25 total. În unanimitate, aceștia au votat pentru aprobarea supunerii proiectului de lege pe ordinea de zi a plenului și cu propunerea de a fi adoptată.

Legea face parte din categoria legilor ordinare, Camera Deputaților fiind prima Cameră sesizată.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale?

Nu este cazul.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Dacă, în legătură cu titlul legii, sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Titlul legii este aprobat.

Dacă sunt obiecții în legătură cu articolul unic? Nu sunt obiecții. Articolul unic este aprobat.

Este o lege ordinară, așa că am să vă rog să ne exprimăm votul prin vot electronic.

Vă rog să apăsați tasta de prezență și vă rog, acum, să votați.

Vă mulțumesc.

Rezultatul votului: 176 de voturi pentru, două împotrivă și 4 abțineri.

Proiectul de lege a fost aprobat.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 18 august 2019, 10:27
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro