Adrian Moisoiu
Adrian Moisoiu
Sittings of the Chamber of Deputies of February 7, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.6/17-02-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 07-02-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 7, 2006

  1. Intervenții ale deputaților:
  1.4 Adrian Moisoiu - declarație politică intitulată "Până când atâta obediență față de Budapesta?";

 

Doamna Daniela Popa:

  ................................................

Din partea Grupului parlamentar al P.R.M., domnul deputat Adrian Moisoiu.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Adrian Moisoiu:

Mulțumesc, doamnă președintă.

Stimați colegi,

Declarația mea politică de astăzi este intitulată "Până când atâta obediență față de Budapesta?"

"Ca fiu credincios al Bisericii mele, laud Dumnezeirea, căci m-a creat Român: iubirea ce o am către națiunea mea, neîncetat mă îmboldește a stărui în faptă, ca încă și după moartea mea să erump de sub gliile mormântului, spre a putea fi pururea în sânul națiunii mele"spunea Emanuel Gojdu în 1862, la împlinirea vârstei de 60 de ani, studenților români de la Pesta.

Cu două zile în avans, dat fiind modul în care sunt planificate declarațiile politice în Camera Deputaților, voi face referire la un testament de o deosebită importanță pentru românii ortodocși din Transilvania și Banat, un testament care a deschis calea spre cultură a mii de tineri, prin bursele care le-au fost acordate: "Pentru ca dispozițiunile acestea testamentare sub decursul timpului să nu se dea uitării, dispun ca testamentul acesta să se cetească în toți anii în toate bisericile parohiale române răsăritene, la 9 februarie, în ziua nașterii mele". Este un citat din testamentul marelui mecenat al cărui jurământ de credință l-am amintit la începutul acestei alocuțiuni. Mulțumesc bunului Dumnezeu că mi-a dat posibilitatea, mie, deputatului P.R.M. de Mureș - Adrian Moisoiu, să împlinesc de această dată voia acestui mare OM, dar ... în Parlamentul României.

Emanuil Gojdu, s-a născut la 9 februarie 1802 într-o familie de aromâni originari din Moscopole, stabiliți în Oradea.

După terminarea magna cum laudae a liceului în orașul natal, urmează studii universitare juridice la Budapesta, Bratislava și Viena.

În 1824 își începe cariera de avocat la Budapesta și foarte curând devine celebru datorită rechizitoriilor și pledoariilor sale, ce i-au adus o autoritate avocațională de excepție, mai ales în cauzele penale; totodată, Gojdu a fost și primul jurist care a înlocuit limba latină cu cea maghiară în intentarea acțiunilor judecătorești, asigurându-și prin aceasta un loc aparte în istoria justiției din Ungaria.

Veniturile obținute din activitatea sa, învestite în bunuri imobiliare, afaceri și comerț, administrate în mod strălucit, îl fac să acumuleze o frumoasă avere, să devină în timp unul din cei mai mari proprietari ai momentului.

Îmbrățișând treptat cariera politică, Emanuil Gojdu a fost semnatar al Programului Politic de la Pesta al Revoluției din 1848, în care se stipula necesitatea folosirii neîngrădite a limbii române în școli. În mediile politice ungare era foarte apreciat pentru competența și aptitudinile sale către interculturalitate, dar și pentru că era un promotor consecvent al intereselor românești; în calitate de deputat de Tinca - Bihor, a susținut în Parlamentul de la Budapesta recunoașterea drepturilor comunității românești, în special cele cu privire la învățământul în limba maternă.

Prin testamentul întocmit la 4 noiembrie 1869, cu doar trei luni înainte de decesul său, ce a survenit la 3 februarie 1870, Emanuil Gojdu a dispus ca cea mai mare parte a averii sale, "o avere curată de 178.065 de florini și 34 de creițari" să revină "în întregul ei acelei părți a națiunii române din Ungaria și Transilvania, care se ține de legea răsăriteană ortodoxă. Din lăsământul acesta voiesc să se constituie o fundațiune permanentă, care va purta numele "Fundațiunea lui Gojdu".

Fundația a funcționat efectiv și datorită abilității cu care a fost gestionat patrimoniul său, veniturile ei au crescut în mod impresionant, încât în preajma primului război mondial era apreciată drept cea mai importantă din Imperiul Austro-Ungar, în anul 1917 averea fundației fiind de 8.390.704 coroane (1 florin = 2 coroane).

Pe parcursul a 48 de ani (1871 - 1918), din circa 6500 de tineri ardeleni și bănățeni care au studiat la școli și universități din Europa Centrală și de Vest, peste 1350 de intelectuali, dintre care circa 1050 au urmat studii superioare, sunt în mare creația Fundației "Gojdu", ceea ce înseamnă 1 din 6 intelectuali! Printre ei s-au numărat personalități marcante ale științei, culturii și vieții politice românești ca: Victor Babeș, Aron Cotruș, Valeriu Braniște, Ioan Lupaș, Silviu Dragomir, Constantin Daicoviciu, TraianVuia, Aurel C. Popovici, Dumitru Stăniloaie și chiar doi prim-miniștri: Octavian Goga și Petru Groza.

După 1918, sediul Fundației s-a mutat la Sibiu, majoritatea bunurilor rămânând pe teritoriul Ungariei. În ciuda faptului că art.247 din Tratatul de Pace de la Trianon prevedea obligația statului ungar de a "restitui bunurile fundațiilor proprietarilor acestora" și în pofida angajamentelor Ungariei de a reglementa situația Fundației "Gojdu", asumate prin acordurile româno-ungare din 1924, 1930, 1937, 1996, (nu mai vorbim de nenumăratele întâlniri tematice, negocieri, demersuri), bunurile fundației nu au fost restituite nici până în prezent.

Domnule prim-ministru,

Modul în care dumneavoastră preconizați să stingeți conflictul "Gojdu" este total trădător față de Țara pe care temporar o conduceți. În primul rând, dumneavoastră nesocotiți voința testamentară a lui Emanuil Gojdu, desființând de facto Fundația "Gojdu" de la Sibiu, încălcând în acest fel Constituția României, care la art.29 alin.(3) și (5) spune "Cultele religioase sunt libere și se organizează potrivit statutelor proprii, în condițiile legii" și, respectiv, "Cultele religioase sunt autonome față de stat și se bucură de sprijinul acestuia,..." art.44 alin.(1) și (4): "Dreptul la proprietate, precum și creanțele asupra statului, sunt garantate" și respectiv "Sunt interzise naționalizarea sau orice măsuri de trecere silită în proprietate publică a unor bunuri pe baza apartenenței sociale, etnice, religioase, politice sau de altă natură discriminatorie a titularilor.", art.46 "Dreptul la moștenire este garantat" și art.136 (5): "Proprietatea privată este inviolabilă, în condițiile legii organice".

Care este suportul legal care permite nesocotirea voinței testamentare a lui Emanuil Gojdu, desființarea de facto a Fundației Gojdu - Sibiu, existentă din 1996, și (re)înființarea unei hibride Fundații "româno - maghiare" Gojdu? Românii au o Fundație Gojdu, la ce bun încă una cu același nume? Nu credeți că din nou i-ați ridicat o minge la fileu președintelui Traian Băsescu?

Nu considerați că este necesară înființarea unei Comisii parlamentare mixte, împreună cu reprezentanții celor două mitropolii ale bisericii ortodoxe din Transilvania, care lucrând intensiv să găsească o soluție corectă și operativă privind stabilirea beneficiarilor de drept ai Fundației Gojdu, însușită în mod abuziv de statul ungar?

În același timp renunțați la o datorie de peste 800 de milioane de dolari în depozite bancare, pe care le faceți cadou Ungariei, în condițiile în care bugetul României nu poate să acopere fonduri pentru învățământul românesc, pentru sănătate, pentru o viață demnă a pensionarilor.

Credeți că aveți dreptul de a face cadou Ungariei o asemenea sumă? De ce nu faceți un schimb cu proprietățile pe care le cedați bisericilor maghiare din Transilvania?

Până când atâta obediență față de Budapesta și de ce? În afară de autonomia teritorială pe care o preconizează UDMR-ul și modificarea Constituției, pentru a se renunța la prevederile art.1, ce ne mai pregătiți?

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 22 august 2019, 2:32
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro