Dezső-Kálmán Becsek-Garda
Dezső-Kálmán Becsek-Garda
Sittings of the Chamber of Deputies of February 7, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.6/17-02-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 07-02-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 7, 2006

  1. Intervenții ale deputaților:
  1.5 Becsek-Garda Dezso-Kalman - semnalarea unor fapte de corupție înregistrate la Ocoalele Silvice de Stat din județul Harghita;

 

Doamna Daniela Popa:

  ................................................

Vă rog, domnilor colegi, să ne rezumăm la cele 3 minute regulamentare, pentru fiecare declarație politică.

Din partea Grupului parlamentar al U.D.M.R., domnul deputat Garda Dezideriu.

Va rog, domnule deputat, aveți cuvântul.

Domnul Becsek-Garda Dezso-Kalman:

Doamna președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Viața politică din România este zguduită de susținerea oficială a corupției. Din păcate, oficialitățile sunt de părere că este foarte greu de dovedit existența peștilor mari, iar dosarele intentate împotriva unor parlamentari, în majoritatea cazurilor sunt lipsite de obiect, să nu mai vorbim despre lipsa probelor concrete.

Marea corupție trebuie căutată în altă parte, pentru că sunt numeroase dosare care stau ani de zile atât la Poliție, cât și la Procuratură, dar în care cercetarea probelor este blocată de către acele organe și instituții de stat care au datoria să cerceteze infracțiunile. Aici m-aș referi la inspectoratele silvice.

Răspunsurile primite de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, adrese prin care sunt protejați atât mafioții de la Ocoalele Silvice de Stat din județul Harghita, cât și conducerea Inspectoratelor Teritoriale de Regim Silvic și Cinegetic, care timp de aproape 2 ani nu și-au îndeplinit atribuțiile lor de serviciu privind efectuarea controalelor și evaluarea prejudiciilor în dosarul nr.107/P/2004 dovedesc clar afirmațiile mele.

În Hotărârea de Guvern privind reorganizarea direcțiilor teritoriale de regim silvic și de vânătoare în inspectorate teritoriale de regim silvic și vânătoare, la Capitolul "controlul regimului silvic", art.4 prevede că aceste inspectorate "controlează modul de respectare a normelor tehnice cu privire la proiectarea și executarea lucrărilor de împădurire și regenerare a pădurilor, reconstrucție ecologică, îngrijire și conducere a arboretelor, alegerea și aplicarea tratamentelor, evaluarea masei lemnoase, protecția pădurilor, controlul anual al regenerărilor..."

Domnul secretar de stat Vasile Lupu, în loc să tragă la răspundere pe cei vinovați pentru neîndeplinirea sarcinilor solicitate de către Inspectoratul de Poliție județeană Harghita, care de trei ori a refuzat să răspundă la adresele din zilele de 31 martie 2004, 18 iulie 2004, 06 septembrie 2005 cu privire la efectuarea unor împăduriri fictive de angajații fostului Ocol Silvic Gheorgheni, ale căror prejudiciu trebuia stabilit de către organele de specialitate al Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic și Cinegetic Harghita și Brașov, la vremea respectivă, prin raportul nr.750/29 aprilie 2004, ca urmare încearcă să protejeze, prin răspunsul trimis Camerei Deputaților.

În răspunsul său, domnul Vasile Lupu mă trimite la un expert extrajudiciar pentru evaluarea prejudiciului.

Stimate domnule secretar de stat Vasile Lupu,

Raportul extrajudiciar se poate solicita numai după începerea urmăririi penale de către învinuiți. Însă, în acest caz, prin refuzarea efectuării evaluării prejudiciului, conducerea inspectoratelor a blocat cercetarea penală în dosarul 107/P/2004, timp de un an și nouă luni, până când se pierd urmele probelor pe teren.

Stimate domnule secretar de stat Vasile Lupu,

Hotărârea de Guvern nr.333, contrasemnat și de domnul ministru Gheorghe Flutur, la dispoziții finale, art.9 alin.2 lit.c), prevede clar că Inspectoratele teritoriale de Regim Silvic și Cinegetic "participă la controale, împreună cu organele de poliție, în vederea efectuării primelor cercetări privind persoanele suspecte de săvârșirea unor infracțiuni la legislația silvică ..." În acest caz, însă, colaborarea între inspectoratele silvice și inspectoratele de poliție n-a existat.

Stimate domnule secretar de stat Vasile Lupu,

Angajații inspectoratelor nu sunt considerați funcționari publici? Ei, ca funcționari publici, nu au obligația să respecte Legea funcționarului public, Legea nr.188/1999? După cunoștințele mele, art.41 din această lege prevede că "Funcționarii publici sunt datori să-și îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios îndatoririle de serviciu".

Art.43 alin.1 precizează următoarele: "Funcționarii publici răspund, potrivit legii, de îndeplinirea atribuțiilor ce le revin din funcția publică pe care o dețin, precum și a atribuțiilor ce le sunt delegate".

Stimați colegi,

În spatele acestor abuzuri și neexecutarea atribuțiilor de serviciu ce le sunt delegate inspectoratelor silvice, se ascund peștii mari, care prin aceste metode sunt salvați de răspunderea penală pentru distrugerea vegetației forestiere, pentru defrișarea unor munți întregi.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 21 august 2019, 6:22
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro